Edyta Szymczak, prezes zarządu ERIF BIG S.A. - wywiad

„Wizja przyszłości Biur Informacji Gospodarczej – system rozdrobniony, czy skonsolidowany?” - to temat jednej z dyskusji podczas drugiej edycji ACCD, która wzbudziła żywe zainteresowanie - zarówno wśród uczestników debaty, reprezentujących różnorodne punkty widzenia, jak i wśród zebranych słuchaczy. Swoje zdanie na ten temat wyraziła również p. Edyta Szymczak – prezes zarządu ERIF BIG S.A.

BIG system skonsolidowany czy rozdrobniony?

Podczas debaty zdania co do systemu BIG-ów w Polsce były podzielone. Jedni uważali, że powinny być to niezależne, odrębne podmioty, inni opowiadali się za ich konsolidacją. O zdanie spytaliśmy również prezes zarządu ERIF BIG S.A., p. Edytą Szymczak. Jak wyjaśnia, w Polsce istnieje kilka BIG-ów, przed którymi istnieje wiele perspektyw rozwoju. Coraz częściej rynkiem polskim zaczynają interesować się zagraniczni gracze, którzy widzą w nim spory potencjał dochodowy i rentowny. Klienci są coraz bardziej wymagający, a dane, których oczekują, muszą być bardzo dobrej jakości i o dużej wartości predykcyjnej, potrzebnej do oceny ryzyka. Jaki zatem powinien być system BIG-ów w Polsce? “Z racji tego, że tych danych trzeba używać coraz efektywniej w procesach oceny, powinny one być wyposażone w jeszcze dodatkowe elementy, dodatkowe źródła informacji i oceny scoringowe, które jeszcze lepiej i szybciej pozwalają tę informację wykorzystać. Dlatego też wydaje mi się, że docelowo na tym rynku będzie kilku graczy. System musi być prywatno-prawny. Najlepiej jest zawsze w systemie zdecentralizowanym, także to, że będzie kilku graczy – to dobrze.” - podkreśla rozmówczyni.

Skuteczny BIG, czyli jaki?

Podczas debaty padło również pytanie o to, który z BIG-ów jest najlepszy. Nasza rozmówczyni udzieliła odpowiedzi, że najlepszy z BIG-ów to ten, który jest skuteczny. Czyli jaki? Jak podkreśla rozmówczyni, baza każdego z BIG-ów jest unikatowa, różnią się one między sobą, a każda z nich musi wyróżniać się wysoką efektywnością dla klienta. Nie ma zatem jednej, uniwersalnej odpowiedzi, który z BIG-ów będzie odpowiedni dla danego konsumenta.“ Ważne jest, by klient nie bał się wejść we współpracę z z jednym z nich, by sprawdzić, czy jest on rzeczywiście skuteczny. “Udowadniamy to poprzez skuteczność mierzoną za pośrednictwem wpływu na zmniejszenie szkodowości portfela, ograniczanie ryzykiem. Każdy klient tak naprawdę powinien sprawdzić jak dany BIG przekłada się na te wskazane parametry, czyli po prostu wejść w taką współpracę – nawet w okresie pilotażu – i sprawdzić w analizach, czy dzięki naszym danym klient jest oceniany lepiej i czy zapewniamy sobie lepszego klienta, który wchodzi do naszego portfela.” - wyjaśnia p. Edyta Szymczak.

Edyta Szymczak – od połowy 2011 roku pełni funkcję prezesa Zarządu ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Z branżą finansową związana od ponad 13 lat, w tym od 8 lat z rynkiem wymiany informacji gospodarczej. W latach 2009-2011 odpowiadała w ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. za monitoring zgodności działalności Biura Informacji Gospodarczej z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w obszarze autonomicznym oraz hybrydowym w ramach usług zintegrowanych w Grupie Kapitałowej KRUK. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Handlu Zagranicznego, Kierunku Menedżerskiego.

Darmowe pożyczki
Finbo
5000 zł / 30 dni
Kuki.pl
5000 zł / 30 dni
Netcredit
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni

Dodaj komentarz

##   ##  ###  ##   ## ####### ######## 
##   ##  ## ##  ##  ## ##   ##   ## 
##   ## ##  ##  ## ##  ##   ##   ##  
##   ## ##   ##  ###  ##   ##  ##  
 ##  ## #########  ## ##  ##   ##  ##   
 ## ##  ##   ## ##  ## ##   ## ##   
  ###  ##   ## ##   ## ####### ######## 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze