Konferencja prasowa KPF, IRG SGH, KRD – relacja

Uczestnicy drugiej edycji konferencji dowiedzieli się, jak kształtują się aktualne wskaźniki koniunktury w polskiej gospodarce, a także co można wywnioskować z wyników kwartalnego badania „Sytuacja na rynku Consumer Finance”, realizowanego przez KPF oraz IRG SGH. Podczas konferencji, na podstawie przeprowadzonego sondażu, przedstawiono również największe według Polaków, korzyści płynące z przynależności Polski do UE. Wskazano również największe problemy z jakimi borykają się przedsiębiorcy na skutek niespłacanych zobowiązań finansowych.

Konferencja prasowa KPF, IRG SGH, KRD – relacja
Podsumowanie konferencji prasowej KPF, IRG SGH oraz KRD BIG S.A.

Kondycja polskiej gospodarki

Konferencję rozpoczęła prelekcja prof. Elżbiety Adamowicz z Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, która porównała koniunkturę polskiej gospodarki w poszczególnych obszarach (przemysł, budownictwo, handel, gospodarstwa domowe, rolnictwo, banki, transport) w stosunku do sytuacji ze stycznia br.  Przeanalizowano również bariery działalności gospodarczej w przemyśle oraz według grup produktów, które podzielono na półprodukty, dobra inwestycyjne oraz trwałe i nietrwałe dobra konsumpcyjne.

Prezentacja dr Mirosław Bieszki (Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych) dotyczyła odpowiedzi barier w zaciąganiu pożyczek z punktu widzenia Polaków. Uczestnicy zapoznali się z bilansem dochodów i wydatków gospodarstwa domowego oraz wskaźnikiem prawdopodobieństwa, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy respondenci zdołają zaoszczędzić pieniądze. Dr Mirosław Beszki przedstawił także bieżącą oraz prognozowaną obsługę zobowiązań wśród Polaków. Obecna sytuacja pokazuje, że 77,8 proc. respondentów nie ma problemu ze spłatą długów.

Zalety członkostwa w UE okiem Polaków

Podczas spotkania przeanalizowano również poziom zadowolenia Polaków z przynależności do Unii Europejskiej. Z badań wynika, że 72,9 proc. Polaków dostrzega jako konsument, korzyści płynące z przynależności do UE. Za najważniejsze z korzyści Polacy dostrzegają możliwość podróżowania po krajach UE (76,9 proc) oraz dostęp do środków unijnych (71,8 proc.). Polacy cenią również łatwiejszą wymianę handlową z krajami UE (45,9 proc.) oraz szeroki wybór krajów członkowskich na pobyt stały (31,5 proc.). Polacy doceniają także możliwość studiowania poza granicami Polski (26,5 proc.).

Zobowiązania przedsiębiorców w Polsce

Dr Andrzej Kulik, Dyrektor Departamentu Analiz Rynkowych i Komunikacji KRD, przeanalizował portfel należności polskich przedsiębiorców. Z projektu badawczego KRD i KPF wynika, że w porównaniu do I kwartału 2017 roku nie zmienił się czas oczekiwania na zapłatę należności. W przypadku 67,6 proc. przedsiębiorstw czas ten wynosi do 3 miesięcy, natomiast 14 proc. firm deklaruje, że czas ten wydłuża się nawet do 6 miesięcy.  Odsetek należności przeterminowanych w portfelach polskich firm wynosi obecnie 21,2 proc. Analizie poddana została również obecna sytuacja finansowa przedsiębiorstw. W II kwartale 2017 roku poprawę deklaruje 28,2 proc. przedsiębiorców, natomiast pogorszenie odnotowało 12,8 proc. firm. Przedstawiono również wykres prognozujący zmniejszenie skali problemów związanych z uzyskaniem zapłaty. 18,9 proc. respondentów deklaruje poprawę sytuacji w tej kwestii. Respondentów spytano również o skutki problemów z zaległymi należnościami. 27,8 proc. firm jako jeden z najpoważniejszych wskazuje niemożność terminowej regulacji zobowiązań, co pogarsza wizerunek firmy oraz skutkuje pogorszeniem jej warunków finansowych finansowych. Innym, poważnym skutkiem jest również konieczność ograniczania inwestycji, zatrudnienia i redukcja funduszu wynagrodzeń.

„Sytuacja na polskim rynku gospodarczym zmienia się bardzo szybko. Dla uczestników rynku finansowego potrzebne są spotkania, które te zmiany zbiorą w całość. Konferencje prasowe KPF dają szansę na dogłębną analizę oraz podsumowanie bieżącej sytuacji finansowej Polaków – zarówno jako konsumentów, jak i uczestników rynku czyli przedsiębiorców, co pomaga w dalszym prognozowaniu zmian i skutków, jakich możemy spodziewać się w najbliższych miesiącach.” – komentuje Maciej Suwik, ekspert Loando.pl  

Darmowe pożyczki
Finbo
5000 zł / 30 dni
Kuki.pl
5000 zł / 30 dni
Netcredit
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Ekspres Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Feniko
1000 zł / 30 dni
OROS.pl
5000 zł / 30 dni

Dodaj komentarz

   ##  ###  ##   ## #### ######## 
   ##  ## ##  ##  ##  ## ##    
   ## ##  ##  ## ##  ## ##    
   ## ##   ##  ###   ## ######  
##  ## #########  ## ##  ## ##    
##  ## ##   ## ##  ##  ## ##    
 ###### ##   ## ##   ## #### ##    

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze