Co to jest kwota wolna od podatku i co się zmieni w 2018 roku?

Podatki bywają zmorą wielu przedsiębiorców. W przypadku osób fizycznych, rozliczenia z fiskusem również nie są prostą sprawą. Warto pamiętać, że większości płatników przysługuje zwrot pewnej kwoty podatku – uzależnionej od tzw. podstawy opodatkowania. Ponadto, należy się również zapoznać z pojęciem kwoty zmniejszającej podatek. Wpływa ona bezpośrednio na wysokość kosztów, które zostaną nam zwrócone podczas corocznego rozliczenia.

W 2018 roku możemy liczyć na wzrost kwoty wolnej od podatku.

Kwota wolna od podatku – co to jest?

Tzw. kwota wolna od podatku dotyczy zarobków, które nie przekraczają określonej sumy wynagrodzenia w przeliczeniu na 12 miesięcy. W 2017 roku, wysokość rocznych dochodów, zwolnionych od jakichkolwiek opłat, wyniosła 6600 zł netto (jest to tzw. podstawa opodatkowania - po odjęciu m.in. kosztów uzyskania przychodu oraz innych odliczeń). Powyżej tej wartości, kwota wolna od podatku zaczyna stopniowo maleć (aż do przychodów większych lub równych 127 000 zł, kiedy nie będzie nam przysługiwała żadna ulga podatkowa).

Należy jednak pamiętać, że podatek od wynagrodzenia wciąż będzie odliczany od comiesięcznej wypłaty. Zwrot określonej sumy będzie nam przysługiwał dopiero po rozliczeniu odpowiedniego formularza PIT. Trzeba również mieć świadomość, że przepisy związane z kwotą wolną od podatku, dotyczą osób fizycznych (zatrudnionych na umowę o pracę/dzieło/zlecenie), które rozliczają PIT-36 i PIT-37 i płacą należności w oparciu o skalę podatkową. Przychody natomiast dotyczą wyłącznie kwoty, którą wypracowaliśmy samodzielnie. Pod uwagę nie są zatem brane różnego rodzaju darowizny, kredyty lub pożyczki online.

Przedsiębiorcy z kolei, mają możliwość wyboru – mogą się rozliczać z państwem według wspomnianej skali podatkowej lub zdecydować się na tzw. podatek liniowy, wynoszący obecnie 19%. Podmioty z osobowością prawną natomiast, mają dodatkowo obowiązek opłacenia podatku CIT.

Kogo nie dotyczy kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku nie dotyczy wszystkich płatników. Zgodnie z obenymi przepisami prawnymi, skala podatkowa nie dotyczy:

 • podmiotów, które zostały opodatkowane liniowo (PIT-36L);
 • podmiotów, które rozliczają sprzedaż akcji, udziałów oraz innych przychodów z kapitałów pieniężnych (PIT-38);
 • podmiotów, które uzyskują przychód związany ze sprzedażą i obrotem nieruchomościami (PIT-39);
 • podmiotów, które rozliczają się z fiskusem w ramach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8);
 • podmiotów, które rozliczają umowy o dzieło/zlecenie, jeżeli wynagrodzenie wynikające z owej umowy nie przekracza 200 zł;
 • podmiotów, które rozliczają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28);
 • podmiotów, które nie wybrały opodatkowania według skali (nierezydentów);
 • podmiotów, które otrzymały wynagrodzenie w zamian za pomoc organom ściągania;
 • podmiotów, które otrzymały nagrody, traktowane jako tzw. przychód ze sprzedaży premiowej.

Jaka jest kwota wolna od podatku powyżej 6600 zł?

W 2017 roku, jeżeli zarabialiśmy od 6600 zł do 11 000 zł rocznie, kwota wolna od podatku wynosiła między 6600 a 3091 zł (w zależności od wysokości wynagrodzenia). W przedziale od 11 000 zł – 85 528 zł natomiast - zawsze 3091 zł. Powyżej tej sumy, wysokość wolnej kwoty zaczynała stopniowo maleć (aż do 0 zł w przypadku zarobków, które wynosiły powyżej 127 000 zł).

Warto przy okazji pamiętać, że podatek od wynagrodzenia może wynieść 18% lub 32% (wyższa stopa oprocentowania dotyczy sytuacji, w której zarabiamy powyżej 85 528 zł). Ponadto, kwota wolna od podatku wynika również z tzw. kwoty zmniejszającej podatek – zależnej od wysokości naszych dochodów.

Kwota wolna od podatku w 2018 roku – co się zmieni?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym z 27 października 2017 roku, w 2018 roku, wynagrodzenie całkowicie zwolnione od opłat podatkowych wzrosło do 8000 zł[1]. Zmodyfikowany został również drugi oraz trzeci stopień skali podatkowej. Wszelkie zmiany można porównać na podstawie poniższych tabeli.

kwota wolna od podatku i stawki podatkowe w 2017 roku

Stawki podatkowe oraz kwota wolna od podatku w roku 2017
* Kwota 556,02 zł, 1188 zł oraz kwota wynikająca z ww. obliczeń to tzw. kwota obniżająca podatek.

Źródło: https://www.e-pity.pl/kwota-wolna-od-podatku-2017-kalkulator/

kwota wolna od podatku i stawki podatkowe w 2018 roku

Progi podatkowe, stawki podatku oraz kwota wolna od podatku na rok 2018
* Kwota podstawy ustalenia podatków to przychód po odjęciu kosztów uzyskania oraz takich ulg podatkowych, które służą obniżeniu dochodu.

** Kwota 556,02 zł, 1440 zł oraz kwota wynikająca z ww. obliczeń to tzw. kwota obniżająca podatek.

Źródło: https://www.e-pity.pl/kwota-wolna-od-podatku-2018-kalkulator/

Co to jest kwota zmniejszająca podatek? – rok 2017 i 2018

Tak, jak zostało wspomniane, na ostateczną wysokość podatku wpływa również tzw. kwota obniżająca podatek, bezpośrednio związana z kwotą wolną od podatku. Im wyższe jest wynagrodzenie podatnika, tym mniej wynosi wspomniana kwota. Przykładowo, w 2017 roku płaciliśmy 18% podatku od kwoty 6600 zł (1188 zł). Kwota zmniejszająca podatek (w przypadku tej samej sumy zarobków) wyniosła natomiast 1188 zł – dokładnie tyle, ile wysokość podatku. Dzięki podobnemu rozwiązaniu, osoby zarabiające 6600 zł, zostały całkowicie zwolnione od wszelkich opłat podatkowych.

Dokładnie taki sam system został zastosowany w 2018 roku. Wzrosła jednak zarówna maksymalna kwota wolna od podatku (do wspomnianych 8000 zł), jak i kwota zmniejszająca podatek (do 1440 zł). W kolejnych przedziałach, wartość kwoty zmniejszającej podatek pozostała taka sama, jak w 2017 roku. W drugim przedziale wzrosła natomiast minimalna wartość podstawy opodatkowania (z 11 000 zł do 13 000 zł).

Podobnie, jak w przypadku kwoty wolnej od podatku, kwota zmniejszająca podatek nie przysługuje nam w sytuacji, w której zarabiamy więcej niż 127 000 zł. Szczegółowe wyliczenia zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Zależność między kwotą zmniejszającą podatek, a kwotą wolną od podatku

Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kwota-wolna-od-podatku-a-PIT-za-2017-rok-7564883.html

Ulgi i zwolnienia podatkowe – jakie mają znaczenie przy obliczaniu kwoty wolnej od podatku?

Tak, jak zostało powiedziane, im niższa będzie nasza podstawa opodatkowania, tym wyższa będzie kwota wolna oraz zmniejszająca podatek. Podstawę mogą natomiast zmniejszyć różnego rodzaju ulgi, zwolnienia i odliczenia, takie jak:

 • Regularne składki do ZUS,
 • Różnego rodzaju ulgi rehabilitacyjne,
 • Darowizny na cele kultów religijnych,
 • Darowizny związane z działalnością charytatywno–opiekuńczą (w przypadku kościelnych osób prawnych – do 6% rocznych dochodów),
 • Ulgi związane z badaniem i rozwojem (od 30-50% kosztów poniesionych przez podatnika),
 • Darowizny na cele związane z pożytkiem publicznym,
 • Darowizny krwi (podobnie jak w przypadku działalności charytatywno-opiekuńczej – do 6% rocznych dochodów)
 • Ulgi na Internet (mogą one wynieść do 760 zł),
 • Kwoty, które są wpłacane na indywidualne konto zabezpieczenia społecznego oraz IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego),
 • Zwroty świadczeń pobranych nienależnie (uprzednio zwiększających dochód, który podlegał opodatkowaniu).

[1] Ustawa z dnia 27 października 2017 r., http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2175/1

Darmowe pożyczki
LendOn
1500 zł / 30 dni
Extraportfel
2000 zł / 45 dni
Netcredit
3000 zł / 30 dni
Ale gotówka
2000 zł / 30 dni
Kuki.pl
3000 zł / 30 dni
Miloan
2500 zł / 30 dni
Visset
1000 zł / 30 dni
Wandoo
2500 zł / 30 dni
Halopożyczka
2000 zł / 30 dni
Polożyczka
1000 zł / 30 dni
Zylion
1500 zł / 30 dni
Tani Kredyt
3100 zł / 30 dni
Via SMS
1500 zł / 30 dni
Szybka Gotówka
2000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
2000 zł / 30 dni
Filarum
4000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Lime kredyt
3250 zł / 30 dni
Wonga
1500 zł / 60 dni
Łatwy Kredyt
1500 zł / 30 dni
Alfa Kredyt
2000 zł / 30 dni
Modna Pożyczka
2000 zł / 30 dni
Credilo
1600 zł / 30 dni
Chwilówkomat
2000 zł / 30 dni
Soho Credit
1000 zł / 30 dni
freezl
1000 zł / 35 dni
pozyczkodaj
1000 zł / 30 dni
Szybka Moneta
1000 zł / 30 dni
Minipożyczka
2000 zł / 30 dni
Finansoweposilki.pl
3000 zł / 30 dni

Dodaj komentarz

##   ## #### ##   ## ####### ##   ## 
 ##  ##  ## ## ## ## ##   ## ##   ## 
 ## ##  ## ## ## ## ##   ## ##   ## 
  ###   ## ## ## ## ##   ## ######### 
 ## ##  ## ## ## ## ##   ## ##   ## 
 ##  ##  ## ## ## ## ##   ## ##   ## 
##   ## #### ### ###  ####### ##   ## 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola