PZIP – oficjalny związek firm pożyczkowych

Zanim postanowimy złożyć wniosek o zobowiązanie finansowe w jednej z pozabankowych instytucji finansowych, warto sprawdzić czy firma, od której chcemy pożyczyć pieniądze, jest w pełni godna zaufania. Każdy pożyczkobiorca ma jednak możliwość weryfikacji danego przedsiębiorstwa w Polskim Związku Instytucji Pożyczkowych. Sprawdź, na jakiej zasadzie działa PZIP oraz jakie kryteria należy spełnić, aby dołączyć do Związku.

PZIP – oficjalny związek firm pożyczkowych
Wiarygodność danej firmy pożyczkowej można sprawdzić w bazie PZIP.

Czym jest Polski Związek Instytucji Pożyczkowych? (dawny ZFP)

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych zrzesza większość pozabankowych instytucji finansowych, które charakteryzują się najwyższymi standardami etycznymi i biznesowymi. Do PZIP należą różnego rodzaju firmy i przedsiębiorstwa, którym zależy na zmianie postrzegania rynku chwilówek oraz szybkich pożyczek ratalnych na polskiej arenie finansowej.

PZIP jest rodzimą instytucją pozarządową, reprezentującą wszystkie organy działające w branży finansowej, które kierują się najwyższą etyką działania, zasadami uczciwej konkurencji oraz poszanowaniem interesów swoich klientów.

Jeszcze dwa lata temu, PZIP był określany jako Związek Firm Pożyczkowych. Organizacja zmieniła jednak nazwę 30 czerwca 2016 roku. Niewiele później – 22 lipca 2017 roku – PZIP powołało branżowy Rejestr Firm Pożyczkowych, który zastąpił oficjalną ewidencję, prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego. PZIP stworzył również nową księgę dobrych praktyk oraz tzw. listę praktyk niedozwolonych. Instytucja na bieżąco monitoruje branżę finansową oraz publikuje cykliczne raporty, które są dostępne na stronie internetowej organizacji.

Jakie instytucje mogą należeć do PZIP?

Każda instytucja z sektora pożyczkowego lub fintechowego, która chce dołączyć do PZIP powinna zaakceptować Statut organizacji, przejść wewnętrzną weryfikację oraz uzyskać rekomendację od co najmniej dwóch członków, którzy już figurują w bazie. Dołączenie do PZIP wymaga osobistego spotkania w siedzibie Zarządu Związku.

Podczas wspomnianej weryfikacji, w pierwszej kolejności badane są różnego rodzaju działania biznesowe, stosowane w danej firmie pożyczkowej. Pod uwagę brane są również ogólnodostępne wzory umów, opinie konsumenckie i branżowe na temat danego kandydata, udział reklamacji wobec świadczonych usług, a także historia działalności przedsiębiorstwa (przede wszystkim pod kątem wspomnianych praktyk niedozwolonych).

Kryteria przyjęcia instytucji do PZIP

Pozabankowe firmy pożyczkowe, które chcą się znaleźć w bazie PZIP, powinny spełnić również szereg kryteriów, wyszczególnionych na stronie instytucji[1]. Do najważniejszych wymogów względem aplikantów należą:

 1. Akceptacja Statutu oraz stosowanie się do zasad przedstawionych w dokumencie;
 2. Prowadzenie działalności pożyczkowej (preferowanym kanałem sprzedaży jest internet);
 3. Udzielanie zobowiązań wyłącznie ze środków instytucji;
 4. Brak negatywnych wpisów na liście ostrzeżeń KNF;
 5. Brak kar za naruszenie praw konsumentów, nałożonych przez UOKiK;
 6. Brak postępowań prokuratorskich, wytoczonych przeciwko danej spółce (trwających lub zakończonych);
 7. Brak skarg dotyczących ofert, które pojawiają się na forach konsumenckich;
 8. Brak tzw. klauzul abuzywnych, związanych z umowami konsumenckimi;
 9. Brak wątpliwych powiązań kapitałowych – właściciel firmy powinien być znany i jawny;
 10. Obowiązek utworzenia działalności w ramach spółki prawa handlowego;
 11. Obowiązek zachowania odpowiedniego poziomu reklamacji konsumenckich, który powinien wynosić maksymalnie 0,5%;
 12. Obowiązek przestrzegania przepisów związanych z ustawą o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych;
 13. Obowiązek poprawnego obliczania wskaźnika RRSO (zgodne z metodologią rekomendowaną przez UOKiK);
 14. Obowiązek stosowania odpowiednich cen pożyczek oraz kosztów windykacji, które nie przekraczają średniej rynkowej;
 15. Obowiązek przestrzegania dobrych praktyk, związanych z samodzielną działalnością upominawczą oraz branżą windykacyjną;
 16. Jawność oraz czytelność opłat, które musi ponieść konsument;
 17. Odpowiednia ocena zdolności kredytowej klienta w BIK i BIG;
 18. Zakaz stosowania reklam na słupach i przystankach, które znajdują się w przestrzeni publicznej;
 19. Nienaganna opinia branżowa o danym przedsiębiorcy;
 20. Odpowiednia deklaracja, dotycząca stosowania najwyższych praktyk etycznych oraz biznesowych;

Jak widać, chcąc uzyskać członkostwo w PZIP należy spełnić szereg kryteriów, które będą świadczyć o rzetelności danej spółki. W celu pozytywnej weryfikacji klienta, PZIP stosuje takie metody jak rozmowa kwalifikacyjna, prawna analiza dokumentów konsumenckich dotyczących kandydata, ankieta członkowska oraz wywiad branżowy.  

Obowiązkowy rejestr firm pożyczkowych KNF

Od pewnego czasu, Polski Związek Instytucji Pożyczkowych współpracuje z Komisją Nadzoru Finansowego. Organizacja przejęła nadzór nad rynkiem pozabankowych instytucji finansowych i utworzyła tzw. Rejestr Firm Pożyczkowych. Zgodnie z najnowszymi przepisami prawnymi, każda firma która udziela szybkich chwilówek lub ratalnych pożyczek przez internet, musi się znaleźć w owym rejestrze.

KNF tworzy nowy Rejestr Firm Pożyczkowych

Termin obowiązkowej rejestracji w spisie KFN upłynął 22 stycznia 2018 roku. Każda firma, która do tego czasu nie złożyła odpowiedniego wniosku, musiała zakończyć swoją działalność lub ponieść karę, wynikającą z działania wbrew najnowszym przepisom ustawy o kredycie hipotecznym[2].

Zgodnie jednak z artykułem 89 (ust. 1) wspomnianej ustawy, firmy które już funkcjonowały w dniu, w którym zostały wdrożone nowe przepisy, mogą kontynuować swoją działalność bez wpisu do rejestru – nie dłużej jednak, niż przez 6 kolejnych miesięcy.  

Credit Check – oficjalny partner PZIP

PZIP współpracuje z jedną z najpopularniejszych polskich instytucji, które zajmują się branżową wymianą informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami finansowymi – Credit Check. Instytucja jest również oficjalnym partnerem Krajowego Biura Informacji Gospodarczej. Firma oferuje niezwykle szybki sposób weryfikacji pożyczkobiorców, stanowiący atrakcyjną alternatywę dla standardowego przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1 zł lub grosza.

Kolejną zaletą Credit Check jest wysoki poziom bezpieczeństwa oraz poufności danych klienta. Warto wiedzieć, że system obsługuje obecnie ponad 2,5 mln pożyczkobiorców. Oprócz KBIG, fundament działania firmy tworzą również dwa następujące moduły:

 • moduł pożyczkowy – ów system rozszerza wymianę danych o informacje, które dotyczą takich zmiennych, jak np. wartość oraz ilość pożyczek, opóźnienia w spłacie, itp;
 • moduł antyfraudowy – system na bieżąco weryfikuje nadchodzące wnioski o zobowiązanie finansowe oraz dostarcza niezbędnych informacji, które pomagają ocenić, czy określony wniosek nie jest próbą wyłudzenia pożyczki. Model antyfraudowy pozwala uzyskać dodatkowe dane o wnioskodawcy oraz ustalić tzw. ocenę wariantów powtórzeń danych, które zostały zawarte w przesyłanych wnioskach (w określonych przedziałach czasowych).

Promeritum – oficjalny, branżowy magazyn PZIP

Od początku lutego 2015 roku, Polski Związek Instytucji Pożyczkowych zaczął również wydawać popularny kwartalnik, związany z rodzimym rynkiem kredytów konsumenckich – Promeritum. Według zamysłu twórców, magazyn ma stanowić platformę służącą do wymiany różnego rodzaju koncepcji oraz poglądów wewnątrzbranżowych.

Pismo jest również skierowane do wszystkich pracowników pozabankowych instytucji pożyczkowych, finansistów, analityków, którzy regularnie badają rynek pożyczek pozabankowych, kadry menadżerskiej, a także przedstawicieli sektorów, związanych z ogólnie pojętym biznesem pożyczkowym.

Promeritum jest dystrybuowany bezpłatnie w formie elektronicznej oraz papierowej. Kolejne wydania magazynu można pobrać z głównej strony PZIP[3].


[1] Polski Związek Instytucji Pożyczkowych, https://pzip.pl/statut/
[2] Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000819
[3] Promeritum – magazyn kredytu konsumenckiego, http://zfp.org.pl/promeritum/

Darmowe pożyczki
Finbo
5000 zł / 30 dni
Kuki.pl
5000 zł / 30 dni
Netcredit
1500 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Via SMS
1500 zł / 30 dni
Miloan
3000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Feniko
3000 zł / 30 dni
Prestito
3000 zł / 40 dni
Ranking chwilówek - listopad 2021

Dodaj komentarz

   ## ######## ####### ##  ## ##   ## 
   ## ##    ##   ## ## ##  ##  ## 
   ## ##    ##   ##  ####   ## ##  
   ## ######  ##   ##  ##    ###  
##  ## ##    ## ## ##  ##   ## ##  
##  ## ##    ##  ##   ##   ##  ## 
 ###### ######## ##### ##  ##  ##   ## 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze