Raport KPF: Województwo mazowieckie najbardziej zadłużone

Raport KPF dotyczący I kwartału 2018 roku mówi, że najbardziej zadłużone są jednoosobowe działalności gospodarcze. Długi powstają na skutek nieregulowania na czas płatności. Według przeprowadzonych badań, najbardziej zadłużone jest województwo mazowieckie oferujące usługi handlowo - usługowe.

W pierwszym kwartale 2018 roku najbardziej zadłużone były jednoosobowe działalności gospodarcze

Jednoosobowa działalność gospodarcza z zadłużeniem portfela 45 proc.

Rozwój rynku finansowego wiąże się zarówno z zyskami, jak i stratami. Nic więc dziwnego, że coraz częściej odnotowuje się zadłużenia nawet w najszybciej rozwijających się spółkach. Raport Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych dotyczący I kwartału roku 2018 jasno pokazuje, że najbardziej zadłużone pozostaje województwo mazowieckie. Posiadane przez nie zadłużenie stanowi 23,8 proc. łącznej wartości długów wystawionych na sprzedaż na giełdzie wierzytelności. Najmniejszy wynik procentowy dotyczący zadłużenia przypada na województwa: świętokrzyskie (46 tys. zł) oraz warmińsko - mazurskie (16,5 tys. zł).

Biorąc pod uwagę udział w zadłużeniu form organizacyjno-prawnych da się zauważyć, że to jednoosobowe działalności gospodarcze generują największą liczbę dłużników. Pod koniec I kwartału bieżącego roku wynosiło ono 45 proc. wartości portfela danego przedsiębiorstwa. Drugą najliczniejszą grupą są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których udział w liczbie dłużników i wartości portfela wynosi odpowiednio 16,91 proc. i 32 proc. Podmioty działające w pozostałych formach prawnych stanowią łącznie mniej niż 10 proc. w strukturze ilościowej. W strukturze wartościowej portfela wynik ten sięga 23,15 proc.

Branża górnicza z długiem sięgającym 648,2 tys. zł

Raport KPF informuje, że największy udział w ogólnej liczbie dłużników mają firmy, które prowadzą działalność dotyczącą handlu hurtowego i detalicznego, a także naprawy pojazdów. Posiadane przez nie zadłużenie wynosi 22,90 proc. łącznej wartości portfela wierzytelności przeznaczonych na sprzedaż. Prawie równie wysoko zadłużone są przedsiębiorstwa specjalizujące się w budownictwie czy przetwórstwie przemysłowym. Wartość długu sięga 19 proc.

Biorąc pod uwagę jednostkę, największa wartość zadłużenia przypadająca na osobę, odnotowana została w górnictwie. Dług sięga kwoty 648,2 tys. zł. Warto jednak dodać, że dłużnicy działający we wspomnianej branży stanowią jedynie 0,2 proc. wszystkich dłużników, którzy widnieją na giełdzie.

Starsze firmy z mniejszym długiem

Wśród najbardziej zadłużonych przedsiębiorstw widnieją te, które zostały zlikwidowane, zamknięte lub upadłe. Jest ich aż 47,7 proc. Ich zadłużenie sięga 36,4 proc. łącznej wartości zadłużenia wystawionego na giełdach wierzytelności. Raport KPF jasno wskazuje, że firmy działające na rynku dłużej niż 50 lat, mają mniejsze zadłużenie. Wynosi ono oko. 3 tys. zł na jednego dłużnika. Osoby związane ze spółkami działającymi od 30 do 50 lat wyróżniają się zadłużeniem sięgającym prawie 52 tys. zł.

Ogólna wartość portfela wierzytelności dostępnych do sprzedaży na giełdach wierzytelności pod koniec I kwartału 2018 roku osiągnęła łączną wartość 3,34 mld zł i obejmowała długi należące do 136,75 tys. dłużników. Średnia wartość długu, która przypada na jednego dłużnika to 24,45 tys. zł.

Zadłużenie zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw stale rośnie. To skutek nieterminowego regulowania należności. Działając na rynku finansowym należy pamiętać, aby przemyślanie dysponować gotówką. Dzięki temu unikniemy sytuacji, kiedy wartość wierzytelności naszej firmy przeznaczonych na sprzedaż sięgnie zatrważającej kwoty.– komentuje Maciej Suwik, ekspert Loando.pl.
Darmowe pożyczki
Finbo
5000 zł / 30 dni
Kuki.pl
5000 zł / 30 dni
Netcredit
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Ekspres Pożyczka
3000 zł / 30 dni

Dodaj komentarz

######## ##   ## ##   ## #### ####### 
##   ## ##   ## ##   ## ## ##   ## 
##   ## ##   ## ##   ## ## ##   ## 
######## ##   ## ##   ## ## ##   ## 
##   ## ##   ## ##   ## ## ## ## ## 
##   ## ##   ## ##   ## ## ##  ## 
########  #######  ####### #### ##### ## 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze