Roadmapa dla FinTech - usprawnienia dla sektora na lata 2018-2019

Sektor finansowy wyraźnie się rozwija. Wraz z nim widać ciągły postęp w świecie technologicznym. Z uwagi na fakt, że oba sektory się zazębiają, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 15 marca 2018 roku postanowił wprowadzić plan, który usprawni ich pracę. Jest nim EBA FInTech Roadmap. Plan ten określa priorytety działania na najbliższe dwa lata. Praktyki obejmują koordynację prac regulacyjnych czy nadzór nad przepływem kapitału. Wszystko po to, aby zapewnić rynkowi stabilność, a jego konsumentom należytą ochronę.

Priorytety działania dla sektora FinTech na lata 2018-2019

Rynek finansowy w Polsce ciągle zwiększa swoją wartość

Szacunkowo rynek finansowy w Polsce regularnie zwiększa swoją wartość. Wycenia się go na kwotę 12-40 mld zł. Dane te podawane są w oparciu o inwestycje w przedsiębiorstwa. Nie bez znaczenia dla wartości sektora pozostają także różnego rodzaju rozwiązania nazywane fintechowymi. Wynik ten zawiera w sobie firmy pożyczkowe oferujące zarówno pożyczki ratalne, jak i chwilówki online, kantory internetowe, aplikacje mobilne, jak i kilka elementów rynku bankowego.

Warto zauważyć, że spora część konsumentów korzysta z FinTechu nieświadomie. Mimo to korzystających z usług tego sektora jest znacznie więcej niż w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, wartość ta wciąż wzrasta. Dzięki oferowanym przez sektor FinTech rozwiązaniom Polska może poszczycić się czwartym miejscem w rankingu wartości rynku finansowego. Przed nią są tylko: Wielka Brytania, Niemcy i Francja.

Zakres działań planu EBA

Działania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego obejmują prace w zakresie różnego rodzaju licencji czy zagadnień, które usprawnią regulację sektora FinTech. W związku z postanowieniami uwaga zostanie skupiona również na odpowiedniej pracy piaskownic regulacyjnych. Są to specjalnie wydzielone przestrzenie, w których można eksperymentować bez ponoszenia prawnych konsekwencji.

EBA swoimi działaniami pragnie objąć także wszelkie ośrodki innowacji. Ponadto jego działania będą się ściśle wiązały z cyberbezpieczeństwem oraz ochroną konsumenta. Bardzo ważne jest to, aby klient rynku pożyczkowego czuł się bezpiecznie dokonując wszelkich transakcji. Tylko taka sytuacja gwarantuje jego powrót i ponowne skorzystanie z usług.

EBA pragnie stworzyć forum wymiany informacji i doświadczeń przez organy nadzoru finansowego państw członkowskich, czyli FinTech Knowledge Hub. Co prawda, małe i duże przedsiębiorstwa polepszyły już swoje działanie dzięki Konstytucji dla Biznesu, jednak to program FinTech Knowledge Hub zapewni swobodną wymianę doświadczeń i nowinek dotyczących rynku.

FinTech Knowledge Hub - przyjrzyjmy mu się bliżej

Zwiększenie świadomości w zakresie FinTech jest bardzo ważne. Pomoże to klientom firm pożyczkowych w odpowiedzialnym pożyczaniu pieniędzy. FinTech Knowledge Hub ma stanowić forum wymiany informacji oraz doświadczeń przez wszystkie organy nadzoru rynku. Dzięki programowi monitorowania wpływu sektora FinTech oraz wsparcia rozwoju sektora będzie łatwiejsze.

Działanie FinTech Knowledge Hub ma jednocześnie promować wiedzę i doświadczenia w zakresie fintechu wśród organów, które nadzorują sektor oraz czerpać korzyści z bieżącej wymiany informacji. Ponadto ma wspierać organy nadzorujące poprzez publikację wytycznych w sprawie FinTech.

Ośrodki innowacji w planie EBA - czemu mają służyć?

Plan EBA prócz stworzenia piaskownic regulacyjnych usprawniających wdrażanie nowych pomysłów w rynek finansowy, stawia także na uruchomienie ośrodków innowacji. Czemu mają one służyć? Ośrodki innowacji mają stanowić miejsca, w których przedstawiciele rynku FinTech będą mogli liczyć na wzajemne wsparcie oraz dialog z przedstawicielami tejże branży. Będzie to także miejsce do rozwijania nowych technologii w kontrolowanym środowisku, bez konieczności poniesienia ryzyka.

Przez cały rok będą trwały badania, które mają wskazać na cechy wspólne piaskownic regulacyjnych i ośrodków innowacji. Celem zestawienia i kontrolowania ich pracy jest również wskazanie najlepszych praktyk czy oceny ich zgodności z prawem Unii Europejskiej. Wyniki badania mają się pojawić wraz z końcem roku.

EBA FInTech Roadmap a ochrona konsumenta

Choć rynek finansowy jest bardzo mocno rozwinięty badania opinii publicznej wskazują na pewne niedociągnięcia w kwestii ochrony praw konsumenta. W związku z tym EBA FinTech RoadMap obejmuje także działania z nią związanie. Firmy FinTech oferują wiele korzyści dla konsumentów, a przez to wiele usług,  które powinny być świadczone z najwyższą starannością i zachowaniem bezpieczeństwa.

Plan EBA zakłada przeprowadzenie prac związanych z:

 • niejasnym statusem regulacyjnym FinTech;
 • sprawami transgranicznymi, które dotyczą m.in.: identyfikacji potencjalnych barier krajowych, wynikających z różnej ochrony konsumentów oraz na wprowadzeniu wymogów prawnych w zakresie działania firm FinTech, obowiązkach w obszarze rozpatrywania skarg, działalności przez Internet i poprzez rozwiązania mobilne;
 • oceną, jakie informacje powinny być prezentowane konsumentom w środowisku cyfrowym.

Warto zaznaczyć, że w zakresie wirtualnych walut EBA we współpracy z ESMA oraz EIOPA planuje przeprowadzić prace nad oceną dotychczasowych ram regulacyjnych. Pomoże to stwierdzić, który element zarządzania powinien ulec zmianie. Plan EBA zakłada także analizę charakteru świadczonych przez spółki rynku finansowego usług, a także ocenę wymogów ostrożnościowych oraz realizację wymogów biznesowych. Jaki jest cel tego zabiegu? Ma on usprawnić działalność transgraniczną poprzez usunięcie przeszkód w regulacjach.

Cyberbezpieczeństwo w rynku FinTech

Rynek finansowy oferuje coraz więcej rozwiązań. Dziś możemy mieć dostęp do oferty sektora FinTech z każdego miejsca, za pomocą zarówno komputera, jak i telefonu. Ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas dokonywania różnych transakcji za pomocą systemu internetowego, dlatego plan EBA obejmuje wdrożenie środków bezpieczeństwa do całego sektora.

Będzie to przede wszystkim stworzenie wytycznych w sprawie bezpieczeństwa teleinformatycznego adresowanych do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (będą one zawierały wytyczne dotyczące oceny i ograniczenia ryzyka teleinformatycznego, włączając w to ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem, które ma nas ustrzec przed kradzieżą danych). Ważne miejsce w planie będzie miało również stworzenie spójnych praktyk nadzorczych w celu oceny zarządzania cyberbezpieczeństwem oraz ocena rozwoju ram testowania cyberzagrożenia oraz promocji najlepszych praktyk.

Warto wspomnieć, że wraz z przedstawionymi wytycznymi w sprawie bezpieczeństwa teleinformatycznego dla instytucji finansowych, firm inwestycyjnych czy pośredników finansowych, EBA ma zamiar ujednolicić wytyczne. Pomoże to usprawnić proces zarządzania rosnącego na wielką skalę rynku FinTech.

“Bardzo cieszy widok tak szybko rozwijającego się rynku finansowego. Dzięki ochronie praw konsumenta będzie on zwiększał swoją pozycję w świecie, dodatkowo zapewni pomoc niejednemu konsumentowi. Dzięki zachowaniu bezpieczeństwa w sieci możemy liczyć na bezpieczne transakcje gotówkowe. Pieniądz elektroniczny wypiera powoli gotówkę, więc przeprowadzanie ich będzie nieuniknione ”- komentuje Maciej Suwik, ekspert Loando.pl.

Darmowe pożyczki
Finbo
5000 zł / 30 dni
Kuki.pl
5000 zł / 30 dni
Netcredit
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Ekspres Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Feniko
1000 zł / 30 dni
OROS.pl
5000 zł / 30 dni
Crezu
5000 zł / 60 dni

Dodaj komentarz

 ######  ######## ######   ###  ######## 
##  ## ##    ##  ##  ## ##   ##  
##    ##    ##     ##  ##   ##  
##  #### ######  ##  #### ##   ##  ##  
##  ## ##    ##  ## #########  ##  
##  ## ##    ##  ## ##   ##  ##  
 ######  ######## ######  ##   ##  ##  

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze