Stopy procentowe NBP ważne dla klientów instytucji finansowych

Dzisiaj pustka w portfelu nie musi być problemem. Na rynku działa wiele instytucji finansowych, które są skłonne udzielić nam pożyczki czy w przypadku większych potrzeb - kredytu. Koszty zobowiązań nie zależą tylko od wysokości pobranej kwotsaniem umowy, mają stopy procentowy. Bardzo duży wpływ na opłaty, które klient zobowiązuje się ponieść wraz z podpie NBP. Czym są i jaki jest ich związek z pożyczaniem pieniędzy od instytucji finansowych?

Stopy procentowe NBP mają wpływ na codzienne życie

Czym są stopy procentowe NBP?

Tematy finansowe nie należą do najprostszych zagadnień. Lecz jeżeli chcemy być dobrze poinformowanymi klientami insytucji finansowych, nie powinniśmy lekceważyć najważniejszych pojęć pożyczkowych. Tym bardziej, że stan świadomości finansowej Polaków wymaga zdecydowanej poprawy. Z niedawno przeprowadzonego badania dotyczącego naszej wiedzy odnośnie do pieniądza, zachowań i wartości z nim związanych wynika, że spośród 30 krajów zajęliśmy ostatnie miejsce[1]. Stopy procentowe NBP są bez wątpienia jednym z terminów, mających dla nas kluczowe znaczenie.

Stopy procentowe NBP stanowią podstawowe narzędzie polskiego banku centralnego, które jest wykorzystywane przez ten bank do kształtowania polityki pieniężnej. Określają wysokość opłat za pożyczenie kapitału, czyli np. cenę, za którą bank centralny może udzielić pożyczki bankom komercyjnym. Większość stóp procentowych dotyczy zatem relacji między bankiem centralnym oraz bankami komercyjnymi, które udzielają sobie kredytów oraz depozytów. Zadaniem stóp procentowych w Polsce jest również regulacja sytuacji na rynku pieniężnym, zwiększając albo zmniejszając ilość pieniądza w obiegu. Większa ilość pieniądza oznacza łatwiejsze starania o kredyt, ale może też wskazywać na wyższą inflację.

Stopy procentowe pomagają regulować sytuację na rynku pieniężnym

Podstawowe Rodzaje stóp procentowych

Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje stóp procentowych. Są to:

 • stopa lombardowa - określa cenę, po której bank centralny może udzielić banku komercyjnemu kredytu lombardowego pod zastaw papierów wartościowych (to również stopa istotna dla zwykłego Kowalskiego. Dlaczego? Więcej o tym w akapicie “Oprocentowanie pożyczki a ustawa antylichwiarska”),
 • stopa referencyjna - zwana także interwencyjną, jest rentownością siedmiodniowych bonów pieniężnych, które emituje NBP w ramach prowadzonych przez niego operacji otwartego rynku. Wartość referencyjna tej stopy określa, jaka jest dochodowość emitowanych bonów. Stopa referencyjna wpływa na poziom wskaźnika WIBOR, mówiącego o oprocentowaniu kapitału obcego,
 • stopa depozytowa - wyznacza wielkość oprocentowania, na jakie Narodowy Bank Polski przyjmuje depozyty pochodzące od banków komercyjnych. Banki komercyjne mają możliwość zakładania w NBP jednodniowych lokat, zagospodarowując w ten sposób nadwyżki finansowe. Trzeba jednak dodać, że oprocentowanie tej lokaty nie jest wysokie,
 • stopa redyskontowa weksli - określa cenę, po której bank centralny kupuje od banków komercyjnych weksle, wcześniej nabyte przez klientów danego banku. Stopa redyskontowa ma znaczenie dla studentów, ponieważ wpływa na wysokość oprocentowania kredytów studenckich.

Stopy procentowe są składnikiem oprocentowania, dlatego wpływają atrakcyjność ofert pożyczek online, które aktualnie proponują nam pożyczkodawcy.

Kto ustala stopę procentową NBP?

Instytucją odpowiedzialną za ustalanie wysokości stóp procentowych NBP jest Rada Polityki Pieniężnej, ukształtowana 17 lutego 1998 roku. To organ Narodowego Banku Polskiego. Działanie RPP jest zgodne z art. 227 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 6 Ustawy o Narodowym Banku. Według zapisów ustaw, Przewodniczącym Rady jest Prezes NBP, aktualnie Adam Glapiński. Ponadto, w skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzi również dziewięciu członków, którzy powinni posiadać wiedzę finansową. Są oni powoływani w równej liczbie przez Prezydenta RP, Sejm oraz Senat.

Zadaniem tego organu nie jest jedynie ustalanie wysokości stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej jest zobowiązana również do:

 • ustalania corocznych założeń polityki pieniężnej, a następnie przekładania ich Sejmowi,
 • składania Sejmowi sprawozdań dotyczących wykonania założeń tejże polityki do 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego,
 • wyznaczania zasady oraz stopy rezerwy obowiązkowej odnoszącej się do banków,
 • określania górnych granic zobowiązań, jakie wynikają z kredytów i pożyczek zaciąganych przez NBP w zagranicznych instytucjach finansowych,
 • zatwierdzania planu finansowego ustalonego przez NBP,
 • wykonania sprawozdania z działalności NBP,
 • przyjmowania rocznego sprawozdania finansowego od NBP,
 • ustalania zasad prowadzenia operacji na otwartym rynku.

Stopy procentowe a oprocentowanie kredytów i pożyczek

Stopy procentowe mają wpływ zarówno na nasze oszczędzanie, jak i na nasze pożyczanie. Co to oznacza? Są głównym narzędziem kreującym politykę gospodarczą, a zatem również sektor finansowy oraz warunki kredytowania. Jeżeli stopy procentowe są niskie, klienci mogą liczyć na znacznie lepsze oferty zobowiązań finansowych. Czy oznacza to, że pożyczkodawcy gwarantują takie same uwarunkowania swoich pożyczek? Wręcz przeciwnie. Żeby zdobyć pożyczkobiorcę, muszą o niego walczyć, proponując mu mniejsze koszty związane z zadłużeniem.

Dlatego przy porównywaniu ofert pożyczek, powinniśmy zwracać uwagę na wysokość odpowiednich wskaźników. Nie spieszmy się z podpisywaniem umowy. Dopiero, kiedy jesteśmy pewni, że oferta jest dla nas korzystna, powinniśmy zadecydować o złożeniu swojego podpisu na dokumentach uprawniających nas do otrzymania wsparcia finansowego.

Jak obliczyć stopę procentową kredytu i pożyczki?

Oprocentowanie pożyczki, na które wpływają stopy procentowe, nie jest jedynym wskaźnikiem, mającym zwracać naszą uwagę w trakcie rozpatrywania ofert pożyczek. Jeżeli chcemy obliczyć koszt kredytu, powinniśmy również patrzeć na RRSO. Inaczej możemy czuć się oszukani przez chwilówkę, a przecież można w łatwy sposób dowiedzieć się, jakie opłaty zobowiązujemy się uiścić. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to całkowity koszt kredytu, który obejmuje

 • oprocentowanie pożyczki,
 • prowizję związaną z samym udzieleniem zobowiązania,
 • ubezpieczenie (głównie w przypadku kredytów),
 • opłaty dotyczące dodatkowych usług, np. przy pożyczkach z wizytą doradcy w domu klienta,
 • opłaty związane z rozpatrzeniem wniosku,
 • wartość pieniądza w czasie,
 • okres spłaty zobowiązania.

Wyliczeniu RRSO pożyczki czy kredytu służą specjalne kalkulatory, dostępne na stronach internetowych instytucji finansowych. Uzupełniając wszystkie konieczne pola, poznamy koszty, jakich będzie wymagać od nas pożyczkodawca czy kredytodawca.

Oprocentowanie pożyczki a ustawa antylichwiarska

W marcu 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o kosztach pożyczek, ograniczająca wysokość kosztów pożyczania oraz dodatkowych opłat z tym związanych. Według jej zapisów nic nie zmieniło się w oprocentowaniu pożyczki. Nie może być ono wyższe niż 4-krotność stopy lombardowej, a zatem 10 procent w ciągu roku (z tego właśnie względu wspomniana wcześniej stopa lombardowa jest kluczowa dla pożyczkobiorców). Jeśli chodzi o pozaodsetkowe koszty udzielania pożyczek, czyli wszystkie opłaty poza oprocentowaniem, nie mogą być one wyższe niż 25 procent pożyczonej sumy. Nie mogą też przekraczać 30 procent tej kwoty w ujęciu rocznym.

Dlatego klienci instytucji finansowych odnieśli korzyści z ustawy antylichwiarskiej i nie muszą już obawiać się horrendalnych opłat związanych z odsetkami ustawowymi czy innymi kosztami. Nie zwalnia to ich jednak z konieczności dokładnego zapoznania się z warunkami umowy pożyczkowej, w celu upewnienia się co do rzetelności i uczciwości pożyczkodawcy. Tylko racjonalne działania gwarantują utrzymanie naszego budżetu w ryzach oraz zbudowanie rezerwy finansowej na nieprzewidziane wydatki.


[1] OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies, 2016 r.

Darmowe pożyczki
Finbo
5000 zł / 30 dni
Kuki.pl
5000 zł / 30 dni
Netcredit
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Feniko
1000 zł / 61 dni
OROS.pl
5000 zł / 30 dni
Crezu
5000 zł / 60 dni

Dodaj komentarz

 ###### ######## ##   ## #### ######## 
##  ## ##    ##  ##  ## ##    
##    ##     ## ##  ## ##    
 ###### ######   ###   ## ######  
   ## ##     ## ##  ## ##    
##  ## ##    ##  ##  ## ##    
 ###### ######## ##   ## #### ##    

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze