Wywiad z Łukaszem Wierdakiem, Investment Partner w MCI Capital

FinTech Brunch#2 odbył się 25 października 2017 roku w Klubokawiarni Miłość w Warszawie. Wydarzenie, tak samo jak podczas poprzedniej edycji, zgromadziło wiele osób zaciekawionych rozwojem sektora FinTech w Polsce. Z kilkoma z nich udało nam się porozmawiać i uzyskać odpowiedź na pytanie o kierunek, w jakim ten sektor zmierza. Jednym z naszych rozmówców był Łukasz Wierdak z MCI Capital.

W jakim kierunku zmierza sektor FinTech w Polsce?

Zdaniem Łukasza Wierdaka, sektor FinTech w Polsce ma bardzo interesujące perspektywy. Wpływa na to zarówno rozwinięty system bankowy, dostęp do wykwalifikowanej kadry, jak również wystarczające środki na wspieranie inwestycji, pochodzące z Państwowego Funduszu Rozwoju. “Część z tych inwestycji na pewno pójdzie w sektor finansowy, który w Polsce jest bardzo atrakcyjny” - mówi nasz rozmówca, według którego czeka nas ciekawy okres.

Dyrektywa PSD2 a rozwój branży fintechowej

Na rozwój FinTechu w Polsce bez wątpienia wpływ będzie mieć również wchodząca w życie przyszłym roku dyrektywa PSD2. Łukasza Wierdak komentuje, że “powinna zmienić kilka obszarów, takich jak płatności, dostęp do rachunku klienta i możliwość inicjowania w imieniu tego klienta transakcji płatniczych”, dllatego należy być bacznym obserwatorem nadchodzących zmian i starać się w nich aktywnie uczestniczyć.

Dodaj komentarz

##   ## ##  ## #######   ###  ##   ## 
##   ## ## ## ##   ##  ## ##  ## ## ## 
##   ##  ####  ##   ## ##  ## ## ## ## 
##   ##  ##  ##   ## ##   ## ## ## ## 
##   ##  ##  ## ## ## ######### ## ## ## 
##   ##  ##  ##  ## ##   ## ## ## ## 
 #######   ##   ##### ## ##   ## ### ### 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze