Jak zmiany w tzw. ustawie antylichwiarskiej wpłyną na branżę pożyczkową i FinTech?

Można stwierdzić, że sektor FinTech odnosi coraz większy sukces w Polsce. Znaczenie technologii finansów wzrasta. Wpływają one już nie tylko na firmy, ale także na życie codzienne wielu grup społecznych. Jak się okazuje, istnieje spora przeszkoda dla dalszych działań w obrębie tego sektora. Wynika ona ze zmian, jakie Ministerstwo Sprawiedliwości planuje wprowadzić w związku z tzw. ustawą antylichwiarską.

Zmiany, które planuje wprowadzić Ministerstwo Sprawiedliwości mogą zlikwidować rynek pożyczek pozabankowych w Polsce.

Istotne zmiany w przepisach

Proponowany projekt ma swój konkretny cel. Chodzi tu o zaostrzenie i doprecyzowanie praw odnoszących się do nielegalnych praktyk ze strony pożyczkodawców. Ma on dać prokuraturom podstawę do egzekwowania prawa względem osób, które dopuszczają się tego typu działań. Sama idea jest słuszna, jednak w projekcie pojawiają się zapisy, które negatywnie wpłyną m.in. na budżet państwa. Mogą wiązać się one z nawet z wielomiliardowymi stratami.

Dlatego właśnie pojawiają się głosy sprzeciwu, które atakują Ministerstwo Sprawiedliwości, zarzucając mu przede wszystkim postępowanie niepoparte dokładną analizą wcześniejszych nowelizacji wymienionej ustawy. Zmiany są słuszne, jeśli mają służyć dobru wprowadzanych w błąd klientów firm pożyczkowych.  Niemniej jednak proces przemian powinien zachodzić tak, aby nie wpłynął on negatywnie na działalność rzetelnych instytucji pozabankowych.

Sytuacja problematyczna dla rynku Consumer Finance?

Praktyki stosowane przez nierzetelne firmy pożyczkowe polegają na tym, żeby dążyć do pozyskania nieruchomości, którą posiada pożyczkobiorca, za stosunkowo niewielką sumę pożyczki. Obecnie umożliwiają to jedynie umowy zawarte w oparciu o zapisy zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Inaczej to wygląda w przypadku banków i instytucji pozabankowych, które funkcjonują w sektorze FinTech. Udzielają one wsparcia w oparciu o inny akt prawny. Chodzi tu o ustawę o kredycie konsumenckim, a co za tym idzie, podlegają większej kontroli. Ich działania może weryfikować kilka podmiotów, mowa tu o NBP, GIODO, UOKiK, KFN oraz Rzecznika Finansowego. Świadczy to o dokładnym monitorowaniu takich działalności. W takim przypadku, notarialne przenoszenie nieruchomości na pożyczkodawcę na takich zasadach jest praktycznie niemożliwe. Co za tym idzie,  nielegalne praktyki tego rodzaju nie mogą być realizowane. Gwarantuje to bezpieczeństwo korzystania z takich usług, w związku z czym klient może korzystać z ofert bez obaw, że dochodzi do łamania prawa.  

Ustawa i FinTech

Niewątpliwie, kontrowersje pojawiające się w związku z ustawą antylichwiarską wpływają negatywnie na opinię dotyczącą sektora Consumer Finance. Podmioty, które do niego należą, mogą być kojarzone z  nieuczciwym postępowaniem, jakie charakteryzuje działalność oszustów pożyczkowych. Kreowanie takich przekonań może prowadzić do osłabienia pozycji sektora usług pozabankowych. Taki stan jest krzywdzący dla bardzo dobrze prosperującej branży.

Polski sektor finansów i technologii wymaga wprowadzenia rozwiązań służących zachowaniu stabilności prawa. Pozwoli to na zapewnienie mu solidnych podstaw funkcjonowania. Uniemożliwi to również wprowadzanie działalności niezgodnej z prawem. Właśnie dlatego konieczne są regulacje. Bardzo ważne  znaczenie ma też rozwój konkurencji, w której to wspomniany sektor jest bardzo mocno zakorzeniony. Gdy ustawa zostanie wprowadzona, pozostanie wyłącznie kilkadziesiąt banków.

Fakt, że firmy rywalizują o klientów sprzyja pojawianiu się rozwiązań z zakresu BIG DATA, innowacyjnych metod płatności oraz systemów scoringowych. Jeśli zniknie aspekt konkurencji, rozwój tych usług będzie niemożliwy. A to odbije się na klientach. Brak rozwoju tych narzędzi mogą odczuć potencjalni pożyczkodawcy, którym zależy na korzystaniu z rozwiązań mobilnych w celu np. wzięcia pożyczki w dowolnym miejscu i momencie.

Sytuacja instytucji pozabankowych

Jeśli chodzi o firmy pożyczkowe, są one w mniej korzystnym położeniu niż reprezentanci tradycyjnej bankowości. Z racji tego, że ustawa ma wprowadzać ograniczenia na gruncie prowizji, istnienie wielu z nich stoi pod znakiem zapytania. Obecnie może ona wynosić do 25 proc., zaś pozostałe koszty mogą wynosić do 30 proc. Nałożone regulacje ograniczą wartość obu tych parametrów do 10 proc. Dla wielu pożyczkodawców może oznaczać to zakończenie działalności. W takim układzie banki nie będą inwestować w nowoczesne rozwiązania technologiczne, ponieważ posiadają klientów na wyłączność.

Wprowadzanie takich rozwiązań sprawi, że wiele osób pozostanie bez możliwości pozyskania potrzebnego im wsparcia finansowego. Wynikałoby to z faktu, że duża grupa potencjalnych klientów firm pożyczkowych to osoby, które nie mogą ubiegać się o kredyt. W momencie, gdy ich wniosek zostanie odrzucony, nie mają instytucji pozabankowej, która może udzielić im wsparcia zgodnie z warunkami opartymi na zapisach ustawy.

Brak tego rodzaju pomocy może doprowadzić do tego, że zdesperowani pożyczkobiorcy będą szukać innej drogi pozyskania potrzebnych im pieniędzy.  Sprzyja to rozwojowi tzw. szarej strefy, której praktycznie nie da się kontrolować za pośrednictwem jakichkolwiek organów. W ten sposób rozwijają się nielegalne praktyki stosowane przez nieuczciwych pożyczkodawców. Bazują oni na desperacji i nieświadomości klientów na temat procesu ubiegania się o pożyczkę. Paradoksalnie to właśnie w takiej sytuacji dochodzi do oszustw, którym to zapobiegać mają nowelizacje ustawy antylichwiarskiej.

Ustawa wymagająca dopracowania

Jeżeli założenia ustawy będą wprowadzone w życie zgodnie z tym, jak jest opisana, będzie to się wiązać z licznymi konsekwencjami. Z pewnością odczują je firmy pożyczkowe, jak również klienci potrzebujący ich usług. Co więcej, będzie to miało wpływ na działalność branży FinTech, która wiele straci na wprowadzanych zmianach. Ponadto nie ma gwarancji, że nieuczciwa działalność, której ustawa ma położyć kres, zaniknie lub ulegnie redukcji. Przeciwnie, może dojść do pogorszenia obecnej sytuacji. Konsekwencje tych przemian mogą być bardzo dotkliwie odczuwalne zarówno dla firm, jak również indywidualnych klientów.

„Jeśli chodzi o zmiany regulacji prawnych, wszystkie podejmowane decyzje muszą być dokładnie przemyślane. Skrupulatna analiza branży oraz skuteczności wcześniejszych zmian pozwolą na wprowadzenie właściwych działań. Nieprzemyślane kroki mogą być odczuwalne zarówno dla instytucji, jak również potencjalnych klientów. Dlatego przemiany powinny być poprzedzone dokładną analizą sytuacji. Zwłaszcza, jeśli dotyczy ona różnych branż oraz dziedzin życia”

− komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert Pozyczkaportal.pl.

Darmowe pożyczki
Finbo
5000 zł / 30 dni
Kuki.pl
5000 zł / 30 dni
Netcredit
3000 zł / 30 dni
Wandoo
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Miloan
3000 zł / 30 dni
Szybka Gotówka
15000 zł / 65 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Feniko
3000 zł / 30 dni
Prestito
3000 zł / 40 dni
Crezu
5000 zł / 60 dni

Dodaj komentarz

##  ##  ###  ########   ###  ##   ## 
##  ##  ## ##  ##   ##  ## ##  ##   ## 
## ##  ##  ## ##   ## ##  ## ##   ## 
#####  ##   ## ######## ##   ## ##   ## 
## ##  ######### ##  ##  ######### ##  ## 
##  ## ##   ## ##  ## ##   ##  ## ##  
##  ## ##   ## ##   ## ##   ##  ###  

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze

Pozyczkobiorca z wyboru 2017-02-01 20:42:51 #527
Nie interesuje mnie jak ustawa wpłynie na działalność firm- interesuje mnie to jak wpłynie na moje życie- a wpłynie! Bo jeśli ją wprowadza to firmy pożyczkowe zaraz przestaną istnieć bo przestanie im sie opłacać ten biznes. Wkurza mnie to, że chcą nam na siłe zrobić dobrze. Jak pan z rządu uwaza, że pożyczki zdzieraja kase to niech ich nie bierze- ale niech nie decyduje za ludzi, którym taki cennik odpowiada. tym bardziej, że na pożyczke moga sie zdecydować tylko dorosli ludzie- wiec halo! jest dobrze tak jak jest!!!
Odpowiedz