Pokaż opis

Lista Banków w Polsce

Banki w Polsce są upoważnione do wykonywania czynności, na które zezwala im art. 5 Prawa bankowego. Instytucją nadzorującą funkcjonowanie banków jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - centralnego organu administracji rządowej sprawującego nadzór nad rynkiem finansowym w naszym kraju.

Trzeba wiedzieć, że podstawowymi rodzajami banków są: bank centralny, banki operacyjne, czyli komercyjne, które są najbardziej znane przez konsumentów, banki uniwersalne oraz banki wyspecjalizowane świadczące usługi w zakresach: hipotecznych, inwestycyjnych czy wspierających budownictwo nieruchomości.

Do najważniejszych usług bankowych należą: przyjmowanie wkładów pieniężnych, udzielanie kredytów, prowadzenie rozliczeń pieniężnych, emitowanie papierów wartościowych, udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw. Każdy rodzaj operacji bankowej jest rozumiany jako produkt bankowy. Do najpopularniejszych z nich należą: Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR), konta oszczędnościowe, kredyty, karty płatnicze (debetowe), karty kredytowe, lokaty czy leasing. Banki cieszące się największym zainteresowaniem w Polsce to: Pekao, Alior, PKO BP, Santander Bank Polska, mBank, ING i Santander Consumer Bank.

Ocena użytkowników:
Ocena użytkowników:
Ocena użytkowników:
Ocena użytkowników:
Ocena użytkowników:
Ocena użytkowników:
Ocena użytkowników:
Ocena użytkowników:
Ocena użytkowników:
Ocena użytkowników:
Ocena użytkowników:
Ocena użytkowników:
Ocena użytkowników:
Ocena użytkowników:
Ocena użytkowników: