Pożyczki prywatne pod weksel – czy to bezpieczne?

Pożyczki prywatne kuszą łatwą i niezwykle szybką możliwością uzyskania zobowiązania finansowego. Można je uzyskać między innymi w oparciu o tzw. weksel – bez konieczności spełniania całego szeregu formalności. Sprawdź, na czym polegają wspomniane pożyczki pod weksel i czy mogą stanowić bezpieczne źródło finansowania bieżących wydatków.

Weksel jest alternatywą dla standardowej umowy o pożyczkę.

Prywatne pożyczki pod weksel bez przedpłat – jak to działa?

Historia pożyczek pod weksel sięga XII wieku, kiedy północne Włochy były podzielone na małe, niezależne księstwa, posiadające własną walutę. Aby ułatwić dokonywanie transakcji handlowych pomiędzy poszczególnymi regionami, zdecydowano się na wprowadzenie tzw. weksli. Umożliwiały one realizację płatności na terenie całego państwa, bez konieczności posiadania miejscowej waluty. Ze względu na swoją funkcjonalność, system wekslowy szybko zyskał na popularności w całej Europie.

Obecnie, weksle stanowią doskonałą alternatywę dla umów cywilno-prawnych i są najczęściej używane w przypadku pozabankowych pożyczek prywatnych. Stanowią bowiem odpowiednie zabezpieczenie dla obu stron transakcji – podpis pod wekslem zobowiązuje pożyczkobiorcę do spełnienia ustalonych warunków. Jeśli klient się z nich nie wywiąże, niezrealizowany weksel może pełnić rolę dowodu w postępowaniu sądowym.

Weksel pełni pięć funkcji związanych z obiegiem pieniądza:

 • kredytową,
 • płatniczą,
 • gwarancyjną,
 • refinansową,
 • obiegową.

Decydując się na zrealizowanie umowy za pomocą weksla, warto w pierwszej kolejności uważnie wypełnić dokument i przestudiować szczegółowe warunki zobowiązania. Pod żadnym pozorem nie można zapomnieć o określeniu dokładnej kwoty pożyczki. Jeśli tego nie zrobimy, pożyczkodawca będzie mógł samodzielnie ustalić wartość należności.

Umowa pożyczki prywatnej pod weksel powinna zwierać:

 • dane remitenta (tzn. osoby, na rzecz której mają zostać wypłacone pieniądze) oraz trasata (osoby, która została zobowiązana do uregulowania danej należności);
 • miejsce i datę podpisania zobowiązania;
 • wyraźny podpis remitenta i pożyczkodawcy.

Pożyczki od osób prywatnych pod weksel - bez dochodów i zdolności kredytowej

Jedną z największych zalet prywatnych pożyczek pod weksel jest fakt, iż remitent zazwyczaj nie sprawdzi naszej wiarygodności finansowej oraz scoringu BIK. Pożyczkodawcy zwykle nie będzie również interesował poziom naszych comiesięcznych dochodów oraz status w poszczególnych rejestrach dłużników, takich jak np. KRD, czy BIG InfoMonitor.

Pożyczkę prywatną otrzymają nawet osoby zadłużone

Pożyczkę od osoby prywatnej może zaciągnąć nawet osoba zadłużona, mająca zobowiązania w różnego rodzaju instytucjach finansowych. Weksel zwykle stanowi bowiem wystarczające zabezpieczenie zobowiązania w przypadku konfliktu między remitentem a pożyczkodawcą.

Weksel, czy pożyczka na umowę cywilno-prawną?

Warto pamiętać, że w przypadku należności, której wartość przekracza 1000 zł, obie strony transakcji są zobowiązane do sporządzenia stosownego dokumentu, który określa warunki pożyczki. Wynika to z artykułu 720 Kodeksu Cywilnego[1].

Weksel stanowi swoisty rodzaj umowy cywilno-prawnej, jednak warunki wystawienia i realizacji zapisów zawartych w dokumencie określa wielokrotnie nowelizowana ustawa o prawie wekslowym z dnia 28 kwietnia 1936 roku[2]. Weksel nie jest bowiem pożyczką sensu stricte, a papierem wartościowym, wykupowanym i odsprzedawanym za określoną sumę pieniędzy.

Jeśli jednak chodzi o standardową umowę cywilno-prawną, wszelkie szczegóły dotyczące zaciągnięcia zobowiązania reguluje kodeks cywilny. Są to przede wszystkim artykuły 720-724, zawierające szczegóły związane z uzyskaniem i udzieleniem pożyczki, a także artykuł 66, określający warunki podpisania umowy cywilno-prawnej[3]. Należy również zwrócić uwagę na artykuł 353 [1], mówiący o zasadzie swobody umów i możliwości jej ograniczenia[4].

Jak widać, nie ma większego znaczenia, na jaki rodzaj umowy się zdecydujemy. Zaletą weksla jest fakt, że jego wypisanie zajmuje mniej czasu, niż sporządzenie umowy cywilno-prawnej. Z tego względu, większość prywatnych pożyczkodawców decyduje się właśnie na taką formę udzielenia zobowiązania. Wynika to przede wszystkim z chęci ograniczenia wszelkich formalności do minimum.

Pożyczki pod zastaw ruchomości i nieruchomości – alternatywa dla weksla

Niektórzy prywatni pożyczkodawcy preferują fizyczną formę zabezpieczenia pożyczki. Istnieje zatem możliwość uzyskania szybkiego zobowiązania pod zastaw określonych przedmiotów, samochodu lub nieruchomości. W takim przypadku, należność jest zwykle udzielana na zasadach tzw. przewłaszczenia. Polega ono na tym, iż w przypadku braku spłaty pożyczki, własność rzeczy jest przenoszona na pożyczkodawcę.

Pożyczki pod przewłaszczenie są korzystniejsze od pożyczek pod weksel

Należy jednak pamiętać, że pożyczkobiorca wciąż może użytkować zastawione przez cały okres trwania umowy dobra. Podobny rodzaj należności stanowi doskonałe zabezpieczenie dla pożyczkodawcy. W momencie, w którym pożyczka nie zostanie spłacone na czas, zastwione nieruchomości oraz ruchomości stają się własnością wierzyciela – zgodnie ze sporządzoną wcześniej umową. Jeśli natomiast pożyczkobiorca sumiennie spłaci zobowiązanie, odzyskuje pełne prawa do zastawionych ruchomości i nieruchomości.

Pożyczka pod weksel a standardowa pożyczka online

Ze względu na specyficzny charakter zobowiązania, pożyczka prywatna może stanowić duże ryzyko zarówno dla wnioskodawcy, jak i pożyczkodawcy. Dużo bezpieczniejszą formą uzyskania należności finansowej jest zaciągnięcie standardowej pożyczki przez internet w renomowanej instytucji spoza sektora bankowego. Osoby, które nie mają zdolności powinny zastanowić się nad chwilówką bez BIK. Najczęściej produkty takie produkty są bez zastawów i żyrantów. 

Warto mieć na uwadze fakt, że najpopularniejsze firmy pozabankowe, udzielające zarówno chwilówek, jak i pożyczek na raty, znajdują się w głównym rejestrze instytucji pożyczkowych, prowadzonym od kilku miesięcy przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dzięki podobnemu rozwiązaniu, pożyczkobiorca może być pewien, że w żadnym momencie nie zostanie oszukany, a należność będzie mógł spłacić wedle warunków, które zostały określone w umowie.

Podobnie jak w przypadku pożyczek prywatnych, pozabankowe instytucje finansowe niejednokrotnie umożliwiają uzyskanie należności bez zdolności kredytowej. Bardzo często, jedyne znaczenie mają jedynie comiesięczne dochody klienta, które niekoniecznie muszą wynikać z umowy o zatrudnienie. Pod uwagę są bowiem brane różnego rodzaju świadczenia socjalne (np. emerytura lub renta) i rodzinne (np. alimenty czy zasiłek 500+).


[1] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Art. 720. KC, https://www.lexlege.pl/kc/art-720/
[2] Ustawa o prawie wekslowym z 28 kwietnia 1936 roku, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19360370282/U/D19360282Lj.pdf
[3] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Art. 66. KC, https://www.lexlege.pl/kc/art-66/
[4] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Art. 353[1]. KC, https://www.lexlege.pl/kc/art-353-1/

Darmowe pożyczki
Ekspres Pożyczka
5000 zł / 30 dni
Netcredit
10000 zł / 30 dni
Feniko
1000 zł / 30 dni
OROS.pl
5000 zł / 30 dni
Miloan
3000 zł / 30 dni
Finbo
5000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Crezu
5000 zł / 60 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni

Dodaj komentarz

##   ##  ###   ###### #### ####### 
##   ##  ## ##  ##  ## ## ##   ## 
##   ## ##  ## ##    ## ##   ## 
##   ## ##   ## ##    ## ##   ## 
 ##  ## ######### ##    ## ## ## ## 
 ## ##  ##   ## ##  ## ## ##  ## 
  ###  ##   ## ###### #### ##### ## 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze

barbara 2019-06-26 12:24:18 #3459
pilnie potrzebuję 15000tys
Odpowiedz