Kiedy BIK aktualizuje dane?

Pewna opieszałość w aktualizacji danych BIK, wynikała często z nieterminowości instytucji finansowych. Skrócenie czasu, po którym należy przekazać nowe informacje na temat kredytobiorców, ma służyć poprawie tej sytuacji. Jak jest w rzeczywistości, możesz sprawdzić, pobierając regularnie darmowy raport BIK. Dowiedz się, co w nim znajdziesz.

Jak często ma miejsce aktualizacja danych w BIK?

Po jakim czasie kredyt jest widoczny w BIK?

Zgodnie z art. 70. Ustawy Prawo bankowe banki uzależniają przyznanie kredytu od zdolności kredytowej wnioskującego [1]. Jej stan oceniany jest głównie na podstawie danych widniejących w bazach BIK i BIG. Instytucje finansowe składają zapytania w BIK za każdym razem, gdy klient składa wniosek o pożyczkę. Zapytania podobnie jak decyzje kredytowe niezwłocznie trafiają do raportu BIK i są widoczne dla innych instytucji przez 12 miesięcy. Na naszą prośbę bank może usunąć zapytania, jeśli nie skończyły się udzieleniem kredytu. Jednak nadal mogą one negatywnie wpłynąć na nasz scoring.

Działanie pozabankowych instytucji finansowych reguluje Kodeks Cywilny, zatem jeśli firma pożyczkowa chce pobrać nasz raport z BIK, musimy wyrazić na to zgodę jeszcze na na etapie składania wniosku. Informacje o tym, które chwilówki nie wpisują do BIK znaleźć można w zestawieniach przedstawiających pożyczki bez BIK. W przypadku pożyczki bez BIK informacja o niej trafi do rejestru dopiero wtedy, gdy wystąpią opóźnienia w spłacie powyżej 60 dni.

Kiedy BIK aktualizuje dane o opóźnieniach w spłacie?

Do bazy BIK trafiają wszystkie osoby, które korzystają lub korzystały w przeszłości z kredytów i pożyczek. Zasada ta dotyczy także debetu na rachunku, karty kredytowej, a nawet poręczeń kredytowych. Dla Biura Informacji Kredytowej nie ma znaczenia kwota długu a czas opóźnień z uregulowaniem go. Informacje o terminowości regulowania pożyczek są przekazywane do rejestru przez instytucje finansowe w terminie kilku dni.

W przypadku kredytów, które zostały już zamknięte i były spłacane bez opóźnień lub z opóźnieniami nie dłuższymi niż 60 dni, kredytobiorca może nie wyrazić zgody na dalsze przetwarzanie danych. Dzięki temu informacje o zobowiązaniu przestaną być widoczne w rejestrze, jednak nadal mogą obniżać punktację BIK. Jeśli opóźnienia w spłacie wyniosły więcej niż 60 dni, baza dłużników BIK ma prawo przechowywać dane pożyczkobiorcy przez najbliższe 5 lat.

AKTUALIZACJA DANYCH W BIK PO ZMIANACH W PRAWIE BANKOWYM W 2016 ROKU

Nowelizacja prawa bankowego w 2016 roku zwiększyła częstotliwość przesyłania przez banki nowych informacji kredytowych do BIK. Przed zmianami aktualizacja danych w BIK przebiegała raz na miesiąc. Od września 2016 roku instytucje finansowe mają obowiązek przekazywać wszelkie modyfikacje w ciągu 7 dni. Ustawa daje BIK kolejne 7 na wprowadzenie aktualizacji do rejestru. Dopiero po tym, informacja jest uwzględniana w raportach i scoringu BIK. 14 dni na wprowadzenie zmian to termin maksymalny. W rzeczywistości BIK może aktualizować dane nawet 2 razy w tygodniu.

Nowelizacja ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w których w Biurze Informacji Kredytowej znajdują się wpisy dotyczące spłaconych już zobowiązań, co może negatywnie wpływać na Scoring BIK, czyli punktową ocenę zdolności kredytowej. Niewywiązanie się z obowiązków nałożonych przez nowe prawo grozi karą grzywny w wysokości do 30 tysięcy złotych.

Po każdej zmianie dane istotne dla oceny naszej zdolności i wiarygodności kredytowej muszą być zaktualizowane w BIK. Zmiany w prawie bankowym z 2016 roku zakładają, że BIK należy powiadomić kiedy nastąpi:

 • całkowita spłata pożyczki,
 • wygaśnięcie zobowiązania,
 • stwierdzenie nieistnienia należności,
 • korekta jego wysokości,
 • powstanie nowego zobowiązania,
 • zmiana warunków spłaty kredytu,
 • zmiana kondycji zadłużenia (liczba dni opóźnienia, kwota zaległości).

Banki przesyłają również informacje o nowych rachunkach kredytowych i ich aktualizacjach. Sprawniejsza wymiana danych ma poprawić dostęp konsumentów do wiedzy na temat swojej historii kredytowej. Pomoże to sprawdzić czy dostaniemy kredyt, a także ułatwi bankom i firmom pożyczkowym rzetelniejszą weryfikację potencjalnych klientów. W ślad za nowelizacją poszły również zmiany w zawartości i wyglądzie raportów BIK, co w założeniu powinno doprowadzić do łatwiejszego kontrolowania statusu w Biurze Informacji Kredytowej.

Jak czytać raport BIK?

Jak złożyć wniosek o aktualizację danych w BIK?

Dane dotyczące tzw. nierzetelnych klientów mogą być przetwarzane w BIK-u przez okres 5 lat. Po upływie tego czasu możemy wystosować do pożyczkodawcy wniosek o aktualizację danych w BIK i usunięcie informacji o zobowiązaniu. Wzór pisma dostępny jest online. Wniosek powinien zawierać nie tylko samą prośbę o zaktualizowanie danych, ale też jej uzasadnienie.

Może nim być częściowa lub całkowita spłata zobowiązania albo upłynięcie okresu na jaki została udzielona zgoda na przetwarzanie danych o umowie kredytowej. Następnie pożyczkodawca ma obowiązek aktualizacji danych. Jeśli tego nie zrobi w terminie 7 dni, mamy prawo złożyć skargę do BIK. Instytucja rozpatrzy sprawę i usunie negatywny wpis. Podobnie przebiega proces składania wniosku o wycofanie zgody na przetwarzanie danych w BIK.

Wykreślenie z BIK po spłacie zobowiązania

Biuro Informacji Kredytowej aktualizuje i gromadzi nie tylko dane na temat zadłużenia, ale również pozytywną historię kredytową. Może to robić jedynie za naszą zgodą. Inaczej sprawa wygląda w przypadku niespłaconych należności, te widnieją w BIK bez zgody dłużników. Wykreślenie z BIK po spłacie zaległych zobowiązań następuje dopiero po 5 latach. Figurowanie na liście dłużników w Polsce nie przekreśla jednak szans na uzyskanie kredytu, zwłaszcza w instytucjach pozabankowych, które nie zawsze współpracują z biurem i udzielają chwilówek bez BIK.

Kiedy BIK aktualizuje dane i skutkuje to negatywnym wpisem w rejestrze, nie mamy szans na jego wykreślenie przed upływem wymaganych 5 lat. O usunięcie naszych negatywnych danych z Biura Informacji Kredytowej możemy wnioskować jedynie, jeśli są one błędne lub wprowadzone przez pomyłkę. Dużo łatwiej usunąć pozytywne informacje.

Kiedy można wykreślić wpis z BIK?

Wystarczy cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, którą wcześniej wydaliśmy. Jednak byłoby to działanie na własną niekorzyść, więc nie warto się fatygować. Brak jakiegokolwiek śladu w BIK podobnie jak negatywna historia obniża naszą wiarygodność i utrudnia chwilówki online.


 1. https://www.arslege.pl/zdolnosci-kredytowa/k20/a12151/ dostęp 23.01.2019

 

 

 

 

Darmowe pożyczki
Ekspres Pożyczka
5000 zł / 30 dni
Netcredit
10000 zł / 30 dni
Feniko
1000 zł / 30 dni
OROS.pl
5000 zł / 30 dni
Miloan
3000 zł / 30 dni
Finbo
5000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Crezu
5000 zł / 60 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni
Ranking pożyczek na raty - lipiec 2024

Dodaj komentarz

##   ## #### ###### ##   ## ###### 
## ## ## ## ##  ## ##   ## ##  ## 
## ## ## ## ##    ##   ## ##    
## ## ## ##  ###### ##   ## ##    
## ## ## ##    ## ##   ## ##    
## ## ## ## ##  ## ##   ## ##  ## 
 ### ### #### ######  #######  ###### 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze