Kiedy BIK aktualizuje dane i co znajdziemy w darmowym raporcie

Pewna opieszałość w aktualizacji danych BIK, wynikała często z nieterminowości instytucji finansowych. Skrócenie czasu, po którym należy przekazać nowe informacje na temat kredytobiorców, ma służyć poprawie tej sytuacji. Jak jest w rzeczywistości, możesz sprawdzić, pobierając regularnie darmowy raport BIK. Dowiedz się, co w nim znajdziesz.

Jak często ma miejsce aktualizacja danych w BIK?

Aktualizacja danych w BIK po zmianach w prawie bankowym w 2016 roku

Nowelizacja prawa bankowego w 2016 roku zwiększyła częstotliwość przesyłania przez banki nowych informacji kredytowych do BIK. Przed zmianami aktualizacja danych w BIK przebiegała raz na miesiąc. Od września 2016 roku instytucje finansowe mają obowiązek przekazywać wszelkie modyfikacje w ciągu 7 dni. Ustawa daje BIK kolejne 7 na wprowadzenie aktualizacji do rejestru. Niewywiązanie się z obowiązków nałożonych przez nowe prawo grozi karą grzywny w wysokości do 30 tysięcy złotych.

Nowelizacja ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w których w Biurze Informacji Kredytowej znajdują się wpisy dotyczące spłaconych już zobowiązań, co może negatywnie wpływać na Scoring BIK, czyli punktową ocenę zdolności kredytowej. Zmiany w prawie bankowym z 2016 roku zakładają, że BIK należy powiadomić, kiedy dojdzie do:

 • całkowitej spłaty pożyczki,
 • wygaśnięcia zobowiązania,
 • stwierdzenia nieistnienia należności,
 • korekty jego wysokości.

Banki przesyłają również informacje o nowych rachunkach kredytowych i ich aktualizacjach.

Jak czytać raport BIK? 

Sprawniejsza wymiana danych ma poprawić dostęp konsumentów do wiedzy na temat swojej historii kredytowej. Pomoże to sprawdzić, czy dostaniemy kredyt, a także ułatwi bankom i firmom pożyczkowym rzetelniejszą weryfikację potencjalnych klientów. W ślad za nowelizacją poszły również zmiany w zawartości i wyglądzie raportów BIK, co w założeniu powinno doprowadzić do łatwiejszego kontrolowania statusu w Biurze Informacji Kredytowej.

Co zawiera darmowy raport BIK?

BIK udostępnia darmowe raporty każdemu obywatelowi Polski. Wynika to z art. 33 Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku i daje nam szansę wglądu w dane raz na pół roku. Taki darmowy raport BIK nazywany jest Informacją Ustawową. O czym mówi Informacja i jak czytać raport BIK? Przede wszystkim, na wstępie znajdziemy nasze dane osobowe - te najaktualniejsze, np. adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego. Bardzo istotną częścią Informacji Ustawowej jest spis otwartych rachunków kredytowych i pożyczek w trakcie spłacania.

Pobierając darmowy raport, dowiemy się, kto przekazywał do Biura informacje na nasz temat, a także kto wystosował do tej instytucji zapytania związane z naszą zdolnością kredytową. Zwróćcie uwagę zwłaszcza na sekcję, w której znajdują się zaległe zobowiązania. Wystarczy, że przeterminuje się płatność w wysokości 200 zł - taka kwota kwalifikuje już osoby fizyczne do wpisania na listę dłużników w Polsce. Obecność w rejestrze skutecznie utrudnia zaciąganie kolejnych pożyczek, czy podpisanie umowy z dostawcą internetu albo firmą telekomunikacyjną.

Dane dotyczące konsumenckiej wiarygodności kredytowej są przedmiotem zainteresowania banków, firm pożyczkowych i instytucji państwowych, które korzystają z zasobów Biura Informacji Kredytowej. Musimy być świadomi, że podmioty prawne mają dostęp do znacznie bardziej szczegółowych informacji niż my. Żeby sprawdzić dokładnie, co weryfikują w trakcie rozpatrywania wniosku pożyczkowego, możemy wykupić płatny raport BIK i pobrać go ze strony Biura.

Zmiany w darmowych raportach BIK

Zwiększeniem czytelności umotywowane są modyfikacje w darmowych raportach BIK. Niestety wraz z podniesieniem przejrzystości doszło do ograniczenia danych, które możemy pobrać bez opłat. Wydaje się, że najważniejszą zmianą jest rezygnacja z wyszczególnienia rodzajów zapytań, kierowanych przez instytucje. Dotychczas BIK podawał informacje, dotyczące tego, w jakim celu kontaktowały się z nim banki oraz firmy pożyczkowe. Biuro dzieli zapytania na trzy rodzaje:

 • kredytowe - wystosowane, kiedy ubiegamy się o pożyczkę lub kredyt albo zgłosiliśmy się do poręczenia kredytu
 • monitorujące - stosowane do kontrolowania naszej zdolności kredytowej w trakcie spłacania zaciągniętego zobowiązania
 • zarządzanie klientem - służy ocenie dotychczasowego klienta pod kątem zaproponowania mu dodatkowych usług, takich jak np. karta kredytowa

Po zmianach dane te dostępne są tylko w płatnych wersjach raportu, podobnie jak np. wysokość i liczba płaconych rat, cel, na który zostało zaciągnięte zobowiązanie albo informacja na temat ilości ewentualnych współkredytobiorców.

Credit scoring jako metoda oceny zdolności kredytowej

Bardzo istotnym czynnikiem branym pod uwagę podczas wydawania decyzji kredytowej jest tzw. scoring. Pod tym pojęciem kryje się wewnętrzna punktowa ocena BIK, która dotyczy naszej zdolności kredytowej. Jak sprawdzić, czy dostaniemy kredyt? Inwestując w rozszerzone raporty BIK. To z nich dowiemy się, jak wypada nasz scoring. W jednej z wersji ocena przedstawiona jest graficznie w postaci gwiazdek, natomiast najbardziej kompletna informacja na temat oceny, dostępna jest w najdroższym raporcie. Po wniesieniu opłaty poznamy dokładną ilość punktów przyznaną nam przez BIK. Maksymalna ocena to 631 punktów, a średnia kredytobiorców według BIK kształtuje się na poziomie 583 punktów. Nieco niższy scoring posiadają klienci firm pożyczkowych - 423 punkty.

Kiedy można wykreślić wpis z BIK?

Wykreślenie z BIK po spłacie zobowiązania

Biuro Informacji Kredytowej aktualizuje i gromadzi nie tylko dane na temat zadłużenia, ale również pozytywną historię kredytową. Może to robić jedynie za naszą zgodą. Inaczej sprawa wygląda w przypadku niespłaconych należności, te widnieją w BIK bez zgody dłużników. Wykreślenie z BIK po spłacie zaległych zobowiązań następuje dopiero po 5 latach. Figurowanie na liście dłużników w Polsce nie przekreśla jednak szans na uzyskanie kredytu, zwłaszcza w instytucjach pozabankowych, które nie zawsze współpracują z biurem i udzielają chwilówek bez BIK

Kiedy BIK aktualizuje dane i skutkuje to negatywnym wpisem w rejestrze, nie mamy szans na jego wykreślenie przed upływem wymaganych 5 lat. O usunięc ie naszych negatywnych danych z Biura Informacji Kredytowej możemy wnioskować jedynie, jeśli są one błędne lub wprowadzone przez pomyłkę. Dużo łatwiej usunąć pozytywne informacje. Wystarczy cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, którą wcześniej wydaliśmy. Jednak byłoby to działanie na własną niekorzyść, więc nie warto się fatygować. Brak jakiegokolwiek śladu w BIK podobnie jak negatywna historia obniża naszą wiarygodność i utrudnia uzyskanie szybkiej pożyczki.

Darmowe pożyczki
LendOn
1500 zł / 30 dni
Extraportfel
2000 zł / 45 dni
Netcredit
3000 zł / 30 dni
Ale gotówka
2000 zł / 30 dni
Kuki.pl
3000 zł / 30 dni
Miloan
2500 zł / 30 dni
Visset
1000 zł / 30 dni
Wandoo
2500 zł / 30 dni
Halopożyczka
2000 zł / 30 dni
Polożyczka
1000 zł / 30 dni
Zylion
1500 zł / 30 dni
Tani Kredyt
3100 zł / 30 dni
Via SMS
1500 zł / 30 dni
Szybka Gotówka
2000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
2000 zł / 30 dni
Filarum
4000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Lime kredyt
3250 zł / 30 dni
Wonga
1500 zł / 60 dni
Łatwy Kredyt
1500 zł / 30 dni
Alfa Kredyt
2000 zł / 30 dni
Modna Pożyczka
2000 zł / 30 dni
Credilo
1600 zł / 30 dni
Chwilówkomat
2000 zł / 30 dni
Soho Credit
1000 zł / 30 dni
Pożyczkomat
1500 zł / 35 dni
freezl
1000 zł / 35 dni
pozyczkodaj
1000 zł / 30 dni
Kasa TAK!
1500 zł / 60 dni
netGotówka
2000 zł / 42 dni
Ranking pożyczek ratalnych - styczeń 2019

Dodaj komentarz

######## ######## ########   ###  ######## 
##    ##    ##   ##  ## ##  ##   ## 
##    ##    ##   ## ##  ## ##   ## 
######  ######  ######## ##   ## ######## 
##    ##    ##   ## ######### ##  ##  
##    ##    ##   ## ##   ## ##  ## 
##    ######## ######## ##   ## ##   ## 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola