Scoring BIK – jak poprawić ocenę punktową?

Czy naprawdę im wyższy scoring BIK tym tańszy kredyt? To niestety nieco bardziej skomplikowane zagadnienie. Nie ulega jednak wątpliwości, że ocena punktowa BIK ma ogromny wpływ na przyznanie kredytu, pożyczki czy innego zobowiązania finansowego. Myślisz, że o scoringu BIK wiesz już wszystko? Warto to zweryfikować. Omawiamy jak można sprawdzić, podnieść lub przypadkowo obniżyć swój scoring BIK. Dowiedz się, jak oceniają nas banki i dlaczego nie na wszystko mamy wpływ.

Ocena
(2)
Kwota / Okres
1000 zł / 12 mies.
Koszt
68,94 zł
Zobacz
Ocena
(3)
Kwota / Okres
1000 zł / 12 mies.
Koszt
77,73 zł
Zobacz
Ocena
(12)
Kwota / Okres
1000 zł / 4 mies.
Koszt
17,33 zł
Zobacz
Ocena
(4)
Kwota / Okres
10000 zł / 10 mies.
Koszt
805,99 zł
Zobacz
Ocena
(5)
Kwota / Okres
1000 zł / 6 mies.
Koszt
112,26 zł
Zobacz
Zobacz cały Ranking kredytów gotówkowych - lipiec 2024
 1. 8 sposobów jak poprawić ocenę punktową w BIK.
 2. Scoring BIK - nowe metody punktacji po 2018 roku.
 3. Jak sprawdzić swój scoring BIK?
 4. Dlaczego nie masz scoringu BIK?
 5. Ile punktów w BIK potrzeba, żeby dostać kredyt?
 6. Niski scoring BIK - najczęstsze powody.
 7. Szanse na kredyt przy niskiej ocenie BIK.

8 sposobów jak poprawić ocenę punktową w BIK

Banki mają prawny obowiązek weryfikowania potencjalnych kredytobiorców m.in. w Biurze Informacji Kredytowej. Przygotowywana przez tę instytucję ocena punktowa konsumentów, tzw. scoring BIK, umożliwia bankom wstępną ocenę naszej wiarygodności finansowej, czyli prawdopodobieństwa, że spłacimy kredyt w terminie. Lista dłużników to nie wszystko, co możemy znaleźć w BIK. Biuro gromadzi również pozytywne informacje kredytowe, które budują nasz wizerunek rzetelnego kredytobiorcy. Podczas tworzenia naszego scoringu, algorytm bierze pod uwagę głównie naszą historię kredytową, czyli dane o wszystkich zobowiązaniach finansowych z ostatnich 12 miesięcy. Jak poprawić scoring w BIK?

Jak działa scoring BIK? Dowiedz się, zanim złożysz wniosek

 • Terminowo spłacaj wszystkie zobowiązania finansowe - zacznij od tych najpilniejszych, opóźnienia do 30 dni nie będą miały negatywnego wpływu na scoring. Terminowość regulowania długów stanowi aż 76 proc. naszej ogólnej oceny punktowej.
 • Skorzystaj z prolongaty kredytu - przedłużenie spłaty kredytu może być jedynym ratunkiem przy nagłych problemach finansowych. Lepszy dłuższy czas zadłużenia niż dopuszczenie do zaległości w spłacie.
 • Nie zaciągaj dużej ilości pożyczek w tym samym czasie - jest to dość popularna metoda na szybkie budowanie historii kredytowej, niestety często prowadzi to do spirali zadłużenia, opóźnień i gwałtownego obniżenia scoringu.
 • Zrezygnuj z kart kredytowych - już samo posiadanie kart obniża nasz scoring BIK, dlatego zamknięcie nieużywanych kart kredytowych może błyskawicznie podnieść naszą punktację.
 • Nie przekraczaj limitu kredytowego ani nie wykorzystuj go w całości - może to być uznane za ryzykowne i nierozsądne. Ustanowiony limit nie powinien być wyższy niż wysokość naszych miesięcznych dochodów. W miarę możliwość warto korzystać z okresu bezodsetkowego
 • Buduj pozytywną historię kredytową - czyli swoje doświadczenie jako pożyczkobiorcy. Wyjątkowa trudno o kredyt z pustym BIK. Im więcej pożyczek spłacimy w terminie, tym wyższa ocena punktowa w BIK i większe szanse na otrzymanie większego kredytu w przyszłości. Zakupy na raty 0 proc. czy drobne pożyczki dostępne są od 18 lat.
 • Wycofaj zgodę na przetwarzanie informacji w BIK - ta rada dotyczy wyłącznie danych o kredytach spłacanych z opóźnieniem. Dane o poprawnie regulowanych zobowiązaniach warto zostawić, ponieważ poświadczają one naszą umiejętność spłaty długów.
 • Sprawdzaj siebie w BIK - pobieranie raportu BIK jest ważne nawet, jeśli akurat nie planujemy zaciągać kredytu. Regularna analiza danych na nasz temat w BIK umożliwi zrozumienie jak nasze decyzje kredytowe wpływają na scoring oraz co możemy zrobić, by zwiększyć punkty w BIK.

Scoring BIK - nowe metody punktacji po 2018 roku

Ocena punktowa BIK wyliczana jest na podstawie formuły matematycznej, natomiast nasza wiarygodność kredytowa określana jest poprzez porównanie nas do klientów, którzy wcześniej otrzymali kredyt gotówkowy. Im bardziej nasz profil będzie podobny do profilu klientów, którzy terminowo spłacają zadłużenie, tym wyższą ocenę w BIK otrzymamy. Ocena scoringowa jest zatem sumą punktów przyznanych nam za poszczególne elementy profilu.

Jeszcze do niedawna BIK oceniał konsumentów w skali od 192 do 631 punktów. Dodatkowo, dla zwiększenia czytelności scoringu, punktacja dzielona była na 5 równych części z odpowiadającą im ilością gwiazdek od 1 do 5. Gwiazdki BIK były graficzną interpretacją scoringu i miały ułatwić czytanie raportu. Od 2018 roku ocena punktowa BIK się zmieniła i obecnie jej skala wynosi od 1 do 100, a gwiazdki zniknęły.

Jak sprawdzić swój scoring BIK?

Swój scoring możemy sprawdzić pobierając raport BIK. Znajdziemy w nim również informacje, jak interpretować otrzymaną ilość punktów oraz wyjaśnienie, jakie aspekty wpłynęły na nasz wynik. Raz na 6 miesięcy możemy co prawda za darmo pobrać podstawową wersję raportu, jednak nie zawiera ona informacji o scoringu. Ta znajduje się wyłącznie w rozbudowanym (i płatnym) raporcie. Za jednorazowy szczegółowy raport BIK zapłacimy 39 zł, ale usługę możemy wykupić również w pakiecie.

W kontrolowaniu bieżących zmian informacji na nasz temat w biurze pomocne będą alerty BIK. Jest to płatna usługa, w ramach której system poinformuje nas o próbie uzyskania kredytu na nasze dane i nowych zapytaniach w BIK oraz powiadomi o przesyłaniu do BIK informacji o zaległości w spłacie naszego lub poręczonego kredytu czy zamknięciu danego zobowiązania kredytowego.

Dlaczego nie masz oceny punktowej BIK?

Zaciągnąłeś niedawno dwie pożyczki, a nie możesz znaleźć swojej oceny punktowej w BIK? Możliwe, że jeszcze system jeszcze jej nie wygenerował. Punktacja BIK wyliczana jest na podstawie historii kredytowej, o ile spełnia ona określone wymogi. Przede wszystkim musi być ona odpowiednio długa. Zazwyczaj okres spłaty jednego kredytu powinien wynosić minimum 6 miesięcy.

Jeśli dług będzie spłacany zgodnie z terminem, to wykreślenie z BIK nastąpi od razu po spłacie ostatniej raty. By temu zapobiec, wystarczy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych na temat danego zobowiązania. Informacje o terminowo uregulowanych kredytach mogą być przechowywane w BIK przez maksymalnie 5 lat (o ile wyrazimy zgodę na przetwarzanie danych) i tylko przez ten okres będą oddziaływały na scoring. Jeśli dodatkowo nie dopuścimy do opóźnień w spłacie, nie będzie można obliczyć scoringu. Podsumowując, scoring BIK posiadają doświadczeni pożyczkobiorcy, którzy świadomie budują swój profil w BIK.

Jak szybko aktualizowany jest scoring BIK?

Regularna spłata rat kredytu nie wpłynie na błyskawiczne podniesienie scoringu, ale może się zdarzyć, że jedno opóźnienie w spłacie obniży punktację. Na natychmiastową zmianę w scoringu może też wpłynąć aktualizacja danych w BIK i usunięcie informacji przedawnionych, pojawienie się nowego kredytu lub spłata (całości lub części) dużego długu, zmiana warunków kredytu i wysokości zadłużenia na karcie kredytowej, czy wycofanie zgody na przetwarzanie danych o kredytach już zamkniętych. Ogromne znaczenie dla wysokości scoringu na także model, jaki wykorzystano do jego wyliczania. Jeśli chcemy dowiedzieć się, z jakiego modelu korzystał bank, możemy zwrócić się z zapytaniem do BIK.

Ile punktów w BIK potrzeba, żeby dostać kredyt?

Zacznijmy od tego, że BIK scoring i scoring bankowy to nie to samo. Z tego właśnie powodu nie można określić, jaki minimalny scoring BIK zapewni wystarczającą ocenę wiarygodności konsumenta, by mógł on uzyskać kredyt. Zazwyczaj scoring BIK poniżej 50 punktów oznacza słabą wiarygodność finansową, a scoring powyżej 80 punktów bardzo dobrą wiarygodność. Musimy jednak pamiętać, że każdy bank samodzielnie określa akceptowalne progi punktowe. Istnieje ryzyko, że niższa wymagana punktacja BIK wiązać się będzie z wyższym kosztem zobowiązania.

BIK posiada trzy modele scoringowe, z których mogą korzystać banki. Dwa z nich przeznaczone do oceny wiarygodności kredytowej osoby ubiegającej się o dowolny rodzaj kredytu, natomiast trzeci przeznaczony jest do oceny konsumenta starającego się o kredyt zabezpieczony hipoteką. Zależnie od modelu scoring może mieć inną wartość. Ocena punktowa BIK, której dotyczy ten artykuł, to jeden z kilku czynników weryfikowanych przez bank przed udzieleniem kredytu.

Punktacja BIK pozwala wstępnie ocenić naszą wiarygodność finansową, jednak banki zazwyczaj korzystają wykorzystują również inne modele scoringowe. Na ocenę kredytobiorcy w oczach banku wpływ ma jego zdolność kredytowa, na którą wpływ ma punktacja BIK, wewnętrzna polityka banku oraz aspekty osobowe klienta tj. wiek, wykształcenie, stan cywilny, źródło dochodu i forma zatrudnienia czy posiadany majątek. Akceptowany poziom ryzyka kredytowego różni się zależnie od instytucji i wybranego produktu finansowego. Możliwe zatem, że jeden bank udzieli nam finansowania, mimo że inne nie chciały.

 

Niski scoring BIK - najczęstsze powody

Starasz się być rzetelnym kredytobiorcą, ale twój scoring BIK nadal jest niski? Możliwe, że podobnie jak wielu z nas popełniasz drobne błędy kredytowe, które obniżają twoją punktację. Jakie są główne powody niskiego scoringu?

  1. Opóźnienia w spłacie - są zawsze źle widziane, szczególnie te powyżej 30 dni (bieżące) lub 90 dni (najgorsze historyczne opóźnienie w BIK). Znaczenie ma tu częstotliwość, wysokość i rodzaj opóźnień. Jeśli będą to tylko niedopłaty z powodu prowizji czy zmiany stawki WIBOR, to nadal mamy szansę na otrzymanie kredytu. Oczywiście o ile uregulujemy wszystkie należności przed złożeniem wniosku.
  2. Duża aktywność kredytowa - czyli ilość zapytań kredytowych w ciągu ostatniego roku. Więcej niż 5 zapytań o różne produkty kredytowe w miesiącu, i więcej niż 9 zapytań o ten sam produkt kredytowy w ciągu ostatnich 3 miesięcy to już dużo. Na pocieszenie powiemy, że zazwyczaj wnioski o ten sam rodzaj kredytu złożone w okresie nieprzekraczającym 14 dni są traktowane jako jedno zapytanie kredytowe.
  3. Częste odrzucenia naszych wniosków o kredyt - jest to podpunkt powiązany z dużą aktywnością kredytową. Jeśli różne instytucje odmawiają nam finansowania, a my nadal się o nie staramy, może to świadczyć o wyjątkowo złej sytuacji finansowej i braku wiarygodności kredytowej.
  4. Częste debety na kontach oraz pełne wykorzystanie lub przekraczanie limitu na kartach kredytowych - mogą być uznane jako ryzykowne działania kredytowe. Na scoring wpływ ma nawet wypłacanie gotówki z bankomatu przy pomocy karty kredytowej, dlatego warto na to uważać.
  5. Zaciąganie wielu pożyczek w tym samym czasie - pozwala szybko zbudować historię kredytową, ale przez cały okres kredytowania nasz scoring może być wyjątkowo niski.
  6. Poręczanie kredytu innych osób - jest również widoczne w naszym BIK. Jeśli planujemy w najbliższym czasie ubiegać się o większy kredyt lub pożyczkę, rozsądniej będzie zrezygnować z bycia poręczycielem.
  7. Niski scoring naszego małżonka - może, ale nie musi wpłynąć na naszą ocenę BIK.
  8. Prowadzenie wobec nam postępowania egzekucyjnego lub komorniczego - nawet jeśli już dobiegło końca, to informacje o nim będą przez długi czas widoczne dla banków.
  9. Przypisanie nas do grupy wysokiego ryzyka kredytowego ze względu na nasz profil kredytobiorcy - na ten element oceny często nie mamy wpływu. Wieku konsumentów nie wie, że obniżenie scoringu BIK wynika z ich wieku, zawodu i tym podobnych aspektów.

Szanse na kredyt przy niskiej ocenie w biurze informacji kredytowej

Banki słyną z dość wygórowanych oczekiwań wobec potencjalnych kredytobiorców. Niska punktacja BIK może zmniejszyć lub całkowicie wykluczyć nasze szanse na tradycyjny kredyt. Pozabankowe firmy pożyczkowe również weryfikują scoring, jednak nie wymagają aż taki wysokiego wyniku. Pożyczkę pozabankową można dostać ze znacznie niższą punktacją BIK. Wystarczy spojrzeć na ranking chwilówek czy ranking pożyczek ratalnych. Zestawienia takie są pomocne w znalezieniu dostępnych ofert finansowania, niezależnie od naszej sytuacji finansowej czy scoringu.

Niska ocena punktowa ma wpływ na odmowne decyzje kredytowe

Jeśli dopiero zaczynamy budowanie naszej historii kredytowej i BIK jeszcze nie posiada wystarczającej ilości informacji do wyliczenia naszej oceny punktowej, banki będą stosowały wewnętrzne metody oceny naszej zdolności kredytowej. Nasza wypłacalność obliczana będzie na podstawie miesięcznych dochodów i wydatków (np. związanych z utrzymaniem, spłacaniem innego zobowiązania czy alimentami). Podobne czynniki będą również brane pod uwagę w firmach pożyczkowych. Jeśli boimy się, że z powodu wieku zapytań kredytowych czy zaniedbanej historii kredytowej nasz wniosek pożyczkowy zostanie odrzucony, warto zdecydować się na wzięcie pożyczki bez sprawdzania BIK (tak, takie istnieją) lub postarać się o pożyczkę z poręczycielem.

 

 

 

Darmowe pożyczki
Ekspres Pożyczka
5000 zł / 30 dni
Netcredit
10000 zł / 30 dni
Feniko
1000 zł / 30 dni
OROS.pl
5000 zł / 30 dni
Miloan
3000 zł / 30 dni
Finbo
5000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Crezu
5000 zł / 60 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni

Dodaj komentarz

##   ## ######## ######   ###  ##   ## 
##   ## ##    ##  ##  ## ##  ###  ### 
##   ## ##    ##     ##  ## #### #### 
##   ## ######  ##  #### ##   ## ## ### ## 
 ##  ## ##    ##  ## ######### ##   ## 
 ## ##  ##    ##  ## ##   ## ##   ## 
  ###  ######## ######  ##   ## ##   ## 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze