Konferencja Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów informatycznych!

GigaCon organizuje konferencję pod tytułem “Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów Informatycznych”. Spotkanie odbędzie się już 26 stycznia. Podczas jego trwania przodujące firmy IT zaprezentują rozwiązania służące zabezpieczeniu infrastruktury IT.

Konferencja Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów informatycznych!

GigaCon organizuje konferencję “Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów Informatycznych”

Just 26 stycznia odbędzie się organizowana przez GigaCon internetowa konferencja “Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów Informatycznych”. Podczas zebrania, przodujące firmy IT poruszą zagadnienia związane z zabezpieczaniem systemów przed wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami. Zakres tematyczny konferencji obejmuje:

 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa danych w usługach w chmurze.
 • Systemy audytu bezpieczeństwa (skanery), systemy kontroli włamań.
 • Oprogramowanie i urządzenia szyfrujące.
 • Zarządzanie tożsamością, kontrola dostępu.
 • Systemy firewall i VPN.
 • Oprogramowanie i systemy antywirusowe.
 • Serwery usług sieciowych.
 • Systemy klastrowe.
 • Bezpieczeństwo i niezawodność systemów baz danych.
 • Polityka bezpieczeństwa.
 • Fizyczne zabezpieczenie infrastruktury systemów o znaczeniu krytycznym.
 • Pamięci masowe i systemy archiwizacji danych.
 • Ciągłość działania, disaster recovery.

Podczas spotkania wystąpią między innymi Karol Wodecki ze Standard Chartered, Marin Pera ze Statlook oraz Adrian Kapczyński ze Stowarzyszenia na rzecz Cyberbezpieczeństwa 17 53c.

Darmowe uczestnictwo!

Konferencja będzie mieć charakter bezpłatny. Udział mogą wziąć wszyscy zainteresowani, wystarczy zarejestrować się na stronie GigaCon. Uczestnicy mają zapewnioną możliwość udziału w wybranych wykładach, dostęp do materiałów pokonferencyjnych, oraz mogą otrzymać potwierdzenie udziału w formie zaświadczenia lub certyfikatu.

Mimo otwartego charakteru konferencji, z uwagi na swoj tematykę spotkanie Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów Informatycznych skierowane jest przede wszystkim do:

 • Kierowników działów IT.
 • Oficerów bezpieczeństwa.
 • Managerów IT.
 • Administratorów sieci i systemów zabezpieczeń.
 • Osób odpowiedzialnych za strategię i utrzymanie bezpieczeństwa systemów w firmie.
 • Osób decyzyjnych odnośnie zakupów IT ze średnich i dużych przedsiębiorstw.

Rozpoczęcie wydarzenia:

Koniec wydarzenia:

Szczegóły:

Ceny od: 0 -

Organizator: GigaCon

URL:

Status: odbywa się zgodnie z planem

Tryb: online