Konferencja „Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie” już 4 lipca

Spotkanie „Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie” oferuje bezpłatne uczestnictwo w wydarzeniu wszystkim przedstawicielom instytucji publicznych, wojskowych oraz rządowych, bankowych, ubezpieczeniowych, ale też firmom telekomunikacyjnym, usługowym, handlowym, mediom czy dyrektorom i kierownikom ds. bezpieczeństwa, ryzyka operacyjnego, zarządzania nieruchomościami i inwestycji.

Konferencja „Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie” już 4 lipca

Cele i agenda konferencji

Konferencja organizowana jest w celu przedstawienia najlepszych narzędzi, praktyk procedur skutecznych w zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony w firmie. Prelekcje dotyczyć będą takich kwestii jak zapobieganie zagrożeniom, rozpoznawanie ich oraz radzenie sobie z ich skutkami w przypadku wystąpienia incydentu.  

W ramach spotkania odbędzie się omówienie wszystkich najważniejszych kwestii służących zwiększaniu bezpieczeństwa w firmie. Prelekcje dotyczyć będą zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym (omówienie kwestii takich jak metody zarządzania ryzykiem, audyt i kontrola bezpieczeństwa, prawne aspekty bezpieczeństwa informacji, technologie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych), organizacyjnym (bezpieczeństwo prawne, biznesowe, personalne), fizycznym (w rozumieniu ochrony technicznej, osób i mienia), kryzysowym (techniki zarządzania incydentami i ciągłością działania) oraz bezpieczeństwem aplikacji w organizacji.

Podczas konferencji swoje prelekcje wygłoszą m.in.: Tomasz Soczyński (Z-ca Dyrektora Departament Informatyki, GIODO), Błażej Szymczak (Specjalista ds. bezpieczeństwa, Allegro), Łukasz Kołodziejczyk (Ekspert ds. bezpieczeństwa) oraz Izabela Lewandowska - Wiśniewska –(Koordynator, Starszy Inżynier Ryzyka, PZU Lab)

Informacje dodatkowe

Osoby chcące wziąć udział w konferencji mogą zgłosić uczestnictwo poprzez wypełnienie formularzu na stronie organizatora. Uczestnikom wydarzenia zapewnione są materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz dostęp do prezentacji.

„Kwestia bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych są niezmiernie ważne – zwłaszcza, jeśli mówimy o instytucjach zaufania publicznego, jakimi są banki czy firmy pożyczkowe. Szczególnie ważne w budowaniu zaufanej marki jest gwarancja bezpieczeństwa i ochrony danych, a tego właśnie oczekują konsumenci. Udział w tym wydarzeniu na pewno przyczyni się do zwiększenia wiedzy na temat tego, jak chronić, ale też zapobiegać wyciekom danych.”- komentuje Maciej Suwik, ekspert Loando.pl.

Rozpoczęcie wydarzenia:

Koniec wydarzenia:

Dago Centrum II piętro

ul. Rondo Onz 1, 00-124 Warszawa

Ceny od: 1000 PLN

Organizator: Successpoint

URL:

Status: odbywa się zgodnie z planem

Tryb: Stacjonarne

Szczegóły: