Kongres Consumer Finance odbędzie się 5-6 grudnia w Warszawie!

W dniach 5-6 grudnia 2019 roku odbędzie się Konferencja Consumer Finance. To wydarzenie skierowane zarówno dla bankowców, jak i przedstawicieli ubezpieczeniowych. Podczas spotkania poruszone zostaną bieżące tematy dotyczące sektora consumer finance. Jak wziąć udział w konferencji?

Kongres Consumer Finance odbędzie się 5-6 grudnia w Warszawie!

Czym jest Kongres Consumer Finance?

Kongres Consumer Finance to największe forum dyskusyjne, które otwarte jest dla uczestników od kilku lat. Podczas spotkania mogą oni porozmawiać o wyzwaniach, problemach, czy perspektywach rynku consumer finance. Podczas tegorocznej XV edycji poruszona zostanie dyskusja o tym, jak adaptować organizacje do zmian otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego.

Kongres będzie okazją do poruszenia również innych tematów z branży consumer finance. Wśród kluczowych zagadnień pojawią się:

 • kierunki ewolucji modeli biznesowych na rynku consumer finance;
 • responsible consumer finance – konsument, instytucja finansowa i regulator;
 • nowe technologie w sektorze;
 • wyłudzenia i bezpieczeństwo w rynku consumer finance;
 • regulacje 2019/2020 i ich wpływ na rynek consumer finance.

Podobnie jak w ubiegłym roku, w wydarzeniu mogą wziąć udział: kadra zarządzająca bankami, instytucjami ubezpieczeniowymi, instytucjami pożyczkowymi, firmami pośrednictwa i doradztwa finansowego oraz instytucjami świadczącymi usługi dla sektora przedsiębiorstw finansowych.

Prelegenci spotkania

Podczas Kongresu Consumer Finance głos zabiorą eksperci branży. Wydarzenie zainauguruje wystąpienie prof. Dariusza Filara, który wygłosi prezentację nt. prognoz otoczenia makroekonomicznego sektora finansowego.

Dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej zaprezentuje najbardziej aktualne i pogłębione dane przekrojowe z rynku consumer finance w odniesieniu do charakterystyk konsumenta i konkurencji oraz wpływu regulacji na sytuację firm pożyczkowych.

Kto jeszcze pojawi się wśród prelegentów?

 • Marta Penczar (Dyrektor, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową)
 • Michał Moskalik (Dyrektor ds. współpracy z pośrednikami finansowymi, TUnŻ Cardif Polska);
 • Krzysztof Opaliński (Przewodniczący Rady Nadzorczej, Fines S.A.);
 • Karol Sadaj (Country Manager Poland, Revolut);
 • Maciej Mikucki (Dyrektor Finansowy, Provident Polska);
 • Piotr Żabski (Wiceprezes Zarządu, Santander Consumer Bank Polska);
 • Mariusz Golecki (Rzecznik Finansowy);
 • Agata Kwaśniak (Dyrektor, Centrum Myśli Strategicznych);
 • Marek Niechciał (Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów);
 • Andrzej Roter (Prezes Zarządu, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce);
 • Agnieszka Wachnicka (Prezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego);
 • Marcin Czugan (Wiceprezes Zarządu, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce);
 • Tomasz Kruzel (Dyrektor Biura Prawnego, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif S.A.);
 • Bartosz Murak (Kierownik Działu Prawnego, Grupa Kruk S.A.);
 • Katarzyna Urbańska (Vicedirector Financial Services Regulatory, PwC);
 • Paweł Pawlukiewicz (Członek Zarządu, Aasa Polska);
 • Luiza Bolda-Bas (Sales Director, Financial Institutions Sector, Blue Media);
 • Hubert Rachwalski (CEO, Nethone);
 • Piotr Skoczek (Dyrektor Departamentu Produktów Kredytowych dla Ludności, Credit Agricole);
 • Agnieszka Szopa–Maziukiewicz (IT Managing Director, Biuro Informacji Kredytowej S.A.);
 • Ewa Wernerowicz (Prezes Zarządu, Vivus Finance);
 • Edyta Szymczak (Prezes Zarządu, ERIF BIG).

Kongres Consumer Finance to dwudniowe wydarzenie. Pierwszego dnia Kongresu zostaną ogłoszone wyniki konkursu na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu VERBA VERITATIS.

Jak wziąć udział w Kongresie Consumer Finance?

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zarejestrować się poprzez stronę internetową https://kcf.projektekf.pl/rejestracja-2019. Udział w wydarzeniu jest płatny. Jego koszt to 900 PLN/os. + VAT. Członkowie KNF (Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce) zapłacą za udział jedynie 450 PLN/os. + VAT.

Opłata rejestracyjna obejmuje:

 • udział we wszystkich wydarzeniach Kongresu;
 • pakiet materiałów kongresowych;
 • wyżywienie.

Opłata nie obejmuje kosztów przejazdu i pobytu związanych z udziałem w Kongresie.

Rozpoczęcie wydarzenia:

Koniec wydarzenia:

Centrum Giełdowe S.A.

Książęca 4, 00-498 Warszawa

Ceny od: 450 PLN

Organizator: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańska Akademia Bankowa

URL:

Status: odbywa się zgodnie z planem

Tryb: Stacjonarne

Szczegóły: