Sektor finansowy w obliczu wyzwań stawianych przez RODO – 11-12.12

Dane klientów w sektorze finansowym stanowią najwyższe dobro, a ich naruszenie może przełożyć się na „być” albo „nie być” danego podmiotu, dlatego też wdrożenie RODO powinno być najwyższym priorytetem dla przedstawicieli rynku finansowego. Organizatorzy konferencji chcą podejść do sprawy od strony analitycznej – począwszy od omówienia doświadczeń branży związanych z pracami wdrożeniowymi, po wskazanie mocnych stron audytów i procesów, które warto przenieść na inne działania organizacji, kończąc na podziale obowiązków, który warto wziąć pod rozwagę rozkładając prace na kilkanaście najbliższych miesięcy.

Sektor finansowy w obliczu wyzwań stawianych przez RODO – 11-12.12

Główne zagadnienia konferencji

Dwudniowa konferencja skupi się przede wszystkim wokół zagadnień dotyczących stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz przepisów krajowych w odniesieniu do sektora finansowego. Omówione zostanie także zarządzanie bezpieczeństwem przetwarzania danych klientów oraz sposoby wsparcia organizacji w procesie dostosowania do RODO na praktycznym przykładzie wdrożenia. Eksperci dokonają również kompleksowej analizy ryzyka funkcjonowania instytucji pod reżimem RODO. W programie ponadto: omówienie zmian w dokumentacji instytucji finansowej w związku z wdrożeniem RODO, profilowanie danych w RODO – podejście ustawodawcy a praktyki rynku oraz notyfikacja incydentów – elementy procesowe wraz z wykorzystaniem nowych rozwiązań technologicznych w ochronie danych.

Dla kogo konferencja?

Warsztaty dedykowane są całemu sektorowi finansowemu – przede wszystkim bankom, domom maklerskim, towarzystwom funduszy inwestycyjnych, towarzystwom ubezpieczeniowych.
Do udziału w dwudniowym spotkaniu organizatorzy zapraszają pracowników działów operacyjnych i strategicznych, a w szczególności: administratorów bezpieczeństwa informacji oraz inspektorów ochrony danych, osoby odpowiedzialne za ochronę i przetwarzanie danych osobowych, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji, pracowników działów prawnych, compliance, audytu oraz osoby zarządzające daną organizacją.

Organizatorzy konferencji

Organizatorem dwudniowych warsztatów „Sektor finansowy w obliczu wyzwań stawianych przez RODO” jest MMC Polska - niezależny organizator  spotkań biznesowych w Polsce. MMC Polska organizuje szkolenia, warsztaty oraz konferencje dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom wiodących firm w Polsce. Szkolenia i warsztaty prowadzone są przez znanych praktyków oraz ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Konferencje mają charakter międzynarodowy, skupiają pełną reprezentację rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej i regulatora. MMC Polska organizuje również szkolenia zamknięte w pełni dopasowane do potrzeb klientów.

Loando.pl intensywnie udziela się na rynku pozabankowym, a świadczenie usług na najwyższym poziomie wymaga edukacji i wiedzy - zarówno w zakresie obowiązującego prawa jak i zmian, które przyniesie za sobą RODO. Praktyczne warsztaty z ekspertami odpowiedzą na wszelkie pytania rynku i dostarczą wiedzy niezbędnej do przystosowania firmy do nowej rzeczywistości prawnej.”-  komentuje Maciej Suwik, ekspert Loando.pl

Rozpoczęcie wydarzenia:

Koniec wydarzenia:

The Westin Warsaw Hotel

Al. Jana Pawła II 21, 00-85 Warszawa

Ceny od: 2795 PLN

Organizator: EOIF GigaCon

URL:

Status: odbywa się zgodnie z planem

Tryb: Stacjonarne

Szczegóły: