„Unijna regulacja ochrony danych osobowych” - szkolenie już 24 listopada

„Unijna regulacja ochrony danych osobowych” to szkolenie dedykowane w szczególności kadrom menedżerskim odpowiedzialnym za kreowanie oraz budowę polityki dotyczącej ochrony danych osobowych w firmie, a także pracownikom odpowiedzialnym za realizację zadań dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności działy kadr, marketingu oraz sprzedaży. Organizatorzy zapraszają na szkolenie również administratorów bezpieczeństwa informacji, inspektorów ochrony danych osobowych oraz osoby zarządzające systemami ochrony danych osobowych.

„Unijna regulacja ochrony danych osobowych” - szkolenie już 24 listopada

Kogo dotyczą zmiany RODO?

RODO, a dokładnie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE wejdzie w życie 25 maja 2018r. Kogo dotyczyć będzie nowa rzeczywistość prawna? Do nowych przepisów będą musieli się dostosować przede wszystkim wszyscy pracodawcy prowadzący działalność na terenie UE, a także organizacje i instytucje oferujące produkty i usługi dla osób fizycznych w UE. RODO to także nowe zobowiązania wobec podmiotów badających i zbierających informacje nt. zachowań i nawyków osób przebywających w UE (na zlecenie kogoś lub w imieniu własnym).

Program spotkania

Szkolenie „Unijna regulacja ochrony danych osobowych” ma na celu przygotować jej uczestników do wprowadzenia w życie RODO, a także wypracowanie wspólnych pomysłów i celów w ramach wewnętrznej polityki bezpieczeństwa. Spotkanie ma także na celu pozyskanie zgód i podejmowanie działań zgodnych z wytycznymi RODO, KNF oraz innych instytucji.   

Grono ekspertów i specjalistów poszuka wraz z uczestnikami odpowiedzi na to jak upewnić się, że firma jest gotowa do wprowadzenia w życie nowych regulacji oraz jak rozpocząć ten proces z sukcesem jeszcze w tym roku. Program obejmuje także tematykę zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Prelegenci wspomną również o obowiązkach notyfikacyjnych do GIODO, obowiązkach informacyjnych i prawach przysługujących osobom, których dane są przetwarzane. Ważną część szkolenia stanowić będzie temat legalności przetwarzania danych oraz świadomości osób, które te dane przetwarzają.

„Temat RODO jest istotną kwestią dla każdego z przedsiębiorców niezależnie od tego, jaką branżę reprezentują, dlatego też tak ważne jest, aby brać udział w licznych szkoleniach i konferencjach edukujących w tym zakresie.” - komentuje Maciej Suwik, ekspert Loando.pl

Rozpoczęcie wydarzenia:

Koniec wydarzenia:

Warsaw Trade Tower

Ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Ceny od: 995 PLN

Organizator: Practical Events

URL:

Status: odbywa się zgodnie z planem

Tryb: Stacjonarne

Szczegóły: