V edycja Kongresu Regulacji Prawnych

Coraz częściej pojawiają się projekty i postulaty zmian w przepisach dotyczących procedury dochodzenia roszczeń przez wierzycieli. Aby należycie zaadoptować się do nowej rzeczywistości legislacyjnej, KPF przygotowuje projekt poświęcony regulacjom w obszarze zarządzania wierzytelnościami, jakim jest Kongres Regulacji Prawnych

V edycja Kongresu Regulacji Prawnych

Kongres Regulacji Prawnych to wydarzenie poświęcone analizie regulacji w obszarze zarządzania wierzytelnościami. Główny cel konferencji to omówienie najistotniejszych zmian i postulatów legislacyjnych w zakresie zarządzania wierzytelnościami.
Kongres otworzy prelekcja Mirosławy Szakun, doradcy prawnego (KPF), która przybliży uczestnikom obecną sytuację w zakresie regulacji prawnych dotyczących branży zarządzania wierzytelnościami, które zostały przyjęte od ubiegłorocznej edycji Kongresu. W ramach kongresu odbędą się również trzy debaty dotyczące otoczenia prawnego sektora zarządzania wierzytelnościami w ujęciu europejskim, zmian w instytucji przedawnienia (aspekty prawne i zarządzanie portfelem) oraz działań komorników sądowych w przededniu zmian/po zmianach. Kongres zwieńczy wystąpienie Marcina Czugan, wiceprezesa zarządu KPF, który podsumuje omówione podczas kongresu, kwestie.
Program kongresu kierowany jest przede wszystkim do przedstawicieli instytucji prawnych, windykacyjnych i restrukturyzacji banków. Wśród gości pojawią się również inne podmioty rynków prawnych i finansowych, w tym wierzyciele pierwotni i wtórni oraz przedstawiciele środowiska komorników.

Rozpoczęcie wydarzenia:

Koniec wydarzenia:

Hotel Marriott

Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

Ceny od: 690 PLN

Organizator: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych

URL:

Status: odbywa się zgodnie z planem

Tryb: Stacjonarne

Szczegóły: