Warsztaty online z zarządzania reklamacjami w instytucjach finansowych

Nowy rok przyniesie duże zmiany, również w kwestiach prawnych. W dniach 16-17 grudnia 2020 odbędą się warsztaty z zakresu zarządzania reklamacjami w instytucjach finansowych. Zarejestruj się i weź udział, a dowiesz się co przyniosą nowe regulacje i na co się przygotować.

Warsztaty online z zarządzania reklamacjami w instytucjach finansowych

Tematyka warsztatów i najważniejsze zagadnienia

Wydarzenie, które odbędzie się w formule internetowej, zgromadzi siedmiu specjalistów z zakresu prawa ochrony konsumenckiej, rynku finansowego i znawców procedur reklamacyjnych. Nowelizacja ustawy o rozpatrywaniu reklamacji zmieni obraz rynku finansowego. Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy będą podlegali prawu konsumenckiemu, kompetencje Rzecznika Finansowego zostaną przejęte przez UOKiK a także zostaną wprowadzone kary finansowe za niewypełnianie obowiązków przez instytucje finansowe.

Eksperci, min. Leszek Kieliszewski - adwokat LEGALITY, Łukasz Wroński - Radca Prawny w BWHS Wojciechowski, Springer i Wspólnicy i Marta Dzieciuch - Associate oraz Członek Praktyki Bankowości i Finansów, Wolf Theiss pomogą odnaleźć się w nowej sytuacji prawnej. Celem warsztatów jest przekazanie praktycznej i teoretycznej wiedzy w obszarze procedur reklamacyjnych dla osób fizycznych i prawnych.

Komu pomoże udział w warsztatach?

Do udziału w wydarzeniu, organizator MMC Polska zachęca wszystkich zainteresowanych nadchodzącymi regulacjami w prawie finansowym i szukającym praktycznych rozwiązań w przypadku rozpatrywania skarg. Szczególne zaproszenie kierowane jest do przedstawicieli instytucji finansowych z działów: compliance i prawnych, reklamacji i obsługi klienta oraz likwidacji szkód.

Wiedza jaką można zdobyć od prelegentów może okazać się nieoceniona dla wszystkich pracujących w branży finansowej. Uczestnicy będą korzystali z wirtualnej platformy, która zapewni kontakt z ekspertami i współuczestnikami oraz dostęp do wszelkich udostępnionych materiałów.

Rozpoczęcie wydarzenia:

Koniec wydarzenia:

online

Ceny od: 2395 PLN

Organizator: MMC Polska

URL:

Status: odbywa się zgodnie z planem

Tryb: Stacjonarne

Szczegóły: