20 lutego - Zarządzenie przepływem danych w ramach działalności spółek w kraju i zagranicą

Wzrost transgranicznej wymiany informacji oraz danych osobowych ma swoje źródło w postępującej globalizacji światowej gospodarki. Szczególnie problematyczne dla osób prowadzących swą działalność może być przekazywanie danych do państw trzecich, tj. państw, które nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i które nie zapewniają na swoim terytorium odpowiedniego poziomu ochrony. Może to grozić dużym ryzykiem naruszania praw i wolności osób, których te dane dotyczą. W obowiązku przedsiębiorców leży zatem upewnienie się, czy po wprowadzeniu RODO, tj. po 25 maja 2018r. będą legalnie przekazywać dane osobowe poza obszar EOG.

20 lutego - Zarządzenie przepływem danych w ramach działalności spółek w kraju i zagranicą

Wydarzenie zostalo odwołane

Główne zagadnienia spotkania - przekazywanie danych osobowych, a Rodo

Spotkanie skupi się na przedstawieniu najważniejszych aspektów przekazywania danych osobowych transgranicznych ze szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji. Omówione zostaną również przypadki zezwolenia na przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego. Prelegenci postarają się również udzielić odpowiedzi,  gdzie są ostatecznie zawierane decyzje co do celów i sposobów przetwarzania danych oraz jakie dodatkowe obowiązki należy wypełniać, przekazując dane osobowe do państw trzecich. Eksperci omówią również wpływ RODO na rozwój przedsiębiorczości w grupach kapitałowych oraz nowe zasady dochodzenia roszczeń między krajowymi z EOG a państwami trzecimi.

PRELEGENCI KONFERENCJI

Wysoki poziom merytoryczny spotkania zapewni szerokie grono zaproszonych prelegentów, m.in: Łukasz Czynienik (Kancelaria DLA Piper), Maciej Jurczyk (ODO 24), Izabela Kowalczuk- Pakuła (Bird & Bird), Karol Kozieł (Kancelaria GKK  Gumularz Kozieł Kozik), Michał Mostowik (dLK Legal).

„RODO to jeden z najgorętszych obecnie tematów, dlatego tak ważna jest edukacja w tym zakresie, zanim jeszcze regulacje wejdą w życie. Szczególnie ważne i problematyczne może to być w przypadku przepływu danych w ramach działalności za granicą, stąd też spotkanie to stanowi świetny wstęp do zmian, jakie czekają nas w maju tego roku. ”- komentuje Maciej Suwik, ekspert Loando.pl.

Rozpoczęcie wydarzenia:

Koniec wydarzenia:

Sheraton Warsaw Hotel

B. Prusa 2, 00-493 Warszawa

Ceny od: 1995 PLN

Organizator: MMC Polska

URL:

Status: odbywa się zgodnie z planem

Tryb: Stacjonarne

Szczegóły: