Ubezpieczenia – nowoczesne kanały komunikacji i ich efektywność w sprzedaży – 19 września

Jak świadomie budować komunikację z otoczeniem oraz jakie są jej krytyczne punkty? Odpowiedzi na te i wiele więcej pytań udzieli konferencja „Ubezpieczenia – nowoczesne kanały komunikacji i ich efektywność w sprzedaży”, która odbędzie się 19 września w Warszawie, organizowana przez PIRB.

Ubezpieczenia – nowoczesne kanały komunikacji i ich efektywność w sprzedaży – 19 września

Program i zaproszeni eksperci

Tegoroczna edycja konferencji „Ubezpieczenia – nowoczesne kanały komunikacji i ich efektywność w sprzedaży” zgromadzi grono licznych ekspertów. Wśród nich m.in. Izabela Ścibor – Włodek (Główny Specjalista ds. oceny ryzyka ubezpieczeniowego SIGNAL IDUNA Życie Polska), która przedstawi prezentację pt.:„Tele-underwriting (little „t”) jako narzędzie do optymalizacji procesu oceny ryzyka w ubezpieczeniach na życie”. Kolejnym prelegentem będzie dr Zbigniew Długosz (radca prawny, Dlk Korus Okoń Radcowie Prawni sp.p.), który opowie o szansach i zagrożeniach dla innowacji w ubezpieczeniach. Jarosław Ryba (Prezes Zarządu Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych)  odpowie na pytanie „Jak ubezpieczyć 3 mln klientów firm pożyczkowych?”. Głos zabierze również Michał Jakubowski (Dyrektor Klienta Korporacyjnego, Nationale – Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.) oraz Piotr Siekański (e-Commerce Project Manager, Pełnomocnik Zarządu, Ubezpieczenia Online.pl).

Informacje dodatkowe

Do bezpłatnego udziału w konferencji organizator zaprasza przedstawicieli instytucji finansowych, doradztwa finansowego, a także reprezentantów towarzystw i agencji ubezpieczeniowych.

Każdy z uczestników wydarzenia otrzyma materiały konferencyjne, dostęp do prezentacji oraz imienny certyfikat poświadczający uczestnictwo w konferencji.

„Mamy nadzieję, że udział w konferencji umożliwi nam pozyskanie nowych kontaktów biznesowych oraz poszerzenie merytorycznej wiedzy w zakresie budowania efektywnej komunikacji z otoczeniem.”- komentuje Maciej Suwik, ekspert Loando.pl.

Rozpoczęcie wydarzenia:

Koniec wydarzenia:

Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., sala A, piętro 1

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Ceny od: 0 -

Organizator: PIRB

URL:

Status: odbywa się zgodnie z planem

Tryb: Stacjonarne

Szczegóły: