VII Europejski Kongres Finansowy już 5 – 7 czerwca 2017 w Sopocie

Europejski Kongres Finansowy to cykliczne wydarzenie stanowiące podsumowanie całorocznej aktywności Kongresu. EKF jest zwieńczeniem organizowanych co dwa miesiące, specjalistycznych konferencji, co przyczyniło się do zyskania przez EKF tytułu działającego przez cały rok, otwartego na wspólpracę i zmiany, „think tanku”. Europejski Kongres Finansowy to przede wszystkim miejsce otwartej dyskusji i wymiany opinii na temat perspektyw i wyzwań bankowości detalicznej i korporacyjnej, rynku consumer finanse, ale też nowoczesnych technologii w finansach. Na Kongres składają się także debaty o aktualnych problemach związanych z zarządzaniem ryzykiem i kapitałem w instytucjach finansowych.

VII Europejski Kongres Finansowy już 5 – 7 czerwca 2017 w Sopocie

Program VII edycji EKF

Tegoroczny, VII Europejski Kongres Finansowy odbywa się w czasie szczególnych wyzwań dla europejskiej i światowej gospodarki, a sytuacja i perspektywy geopolityczne sprawiają, że wyzwania te są większe niż dotychczas. Uczestnicy Kongresu, przy którego tworzeniu pracuje ponad 200 ekspertów, spróbuje odpowiedzieć na liczne pytania:  Jaka będzie Europa w końcu drugiej dekady XXI wieku - solidarna czy podzielona? Jak gospodarka zintegrowanej Europy przetrwa zawirowania polityczne? Czy kapitał będzie budował dobrobyt społeczeństw? Czy mamy szansę na solidarność podatkową? W znalezieniu odpowiedzi na te pytania pomogą inauguracyjne debaty plenarne:  solidarność podatkowa na świecie i w UE oraz polityka monetarna a zrównoważony rozwój gospodarczy krajów UE. Ostatnia z debat dotyczyć będzie międzynarodowej solidarności,  a odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.
Podczas tegorocznego Kongresu odbędą się również dyskusje o innowacjach i nowych technologiach w finansach, stabilności i bezpieczeństwie systemu finansowego, wyzwaniach przed sektorem bankowym, cyfryzacji i cyberbezpieczeństwie, finansowaniu mikroprzedsiębiorstw oraz umiędzynarodowieniu biznesu, instytucjach rozwojowych czy budowaniu kapitału.

Inicjatywy EKF

Europejski Kongres Finansowy zmienia się i otwiera się na nowe środowiska. W tym celu w ramach tegorocznej edycji przygotowano trzy wydarzenia, stanowiące uzupełnienie Kongresu. Pierwszy z nich  to Poland Capital Summit, którego celem jest obiektywna ocena atrakcyjności inwestycyjnej i ryzyka inwestycyjnego Polski. Wydarzenie kierowane jest zarówno do uczestników EKF, jak i przedstawicieli zagranicznych inwestorów zainteresowanych Polską. Sopocki Festiwal Finansowy to inicjatywa dedykowana w szczególności mieszkańcom i gościom Sopotu oraz Trójmiasta, która odbędzie się w dniach 3-7 czerwca. Ostatnie z wydarzeń to rozszerzona formuła Akademii EFC, w ramach której odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa. Współorganizatorami merytorycznymi są: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Warszawski.

„Europejski Kongres Finansowy to świetna okazja do aktywnego uczestnictwa w zmianach zachodzących na polskim i europejskim rynku finansowym. Kongres daje uczestnikom możliwość współtworzenia rekomendacji EKF, które mogą przyczyniać się do rozwoju sektora finansowego. Cieszymy się, że możemy być częścią tego przedsięwzięcia.” – komentuje Maciej Suwik, ekspert Loando.pl

Rozpoczęcie wydarzenia:

Koniec wydarzenia:

Hotel Sheraton

Powstańców Warszawy 10, 81-718 Sopot

Ceny od: 3500 PLN

Organizator: EKF

URL:

Status: odbywa się zgodnie z planem

Tryb: Stacjonarne

Szczegóły: