Konstytucja dla Biznesu – kiedy wejdzie w życie i jakie zmiany przyniesie?

Początek 2018 roku przyniósł wiele udogodnień dla przedsiębiorców. Jedną z najważniejszych zmian było uchwalenie Konstytucji Biznesu. Mimo że obecny premier Mateusz Morawiecki ogłosił ją blisko rok temu, to jednak dopiero niedawno projekt trafił na obrady rządu. Na Konstytucję Biznesu składa się pięć projektów, a jej głównym założeniem jest zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone". Czym dokładnie jest Konstytucja Biznesu i jakie ułatwienia przyniesie przedsiębiorcom?

Konstytucja Biznesu przyniesie wiele udogodnień dla przedsiębiorców.

Czym jest Konstytucja Biznesu i kto na niej skorzysta?

Tytułowa Konstytucja Biznesu to pakiet pięciu ustaw, których głównym celem jest zreformowanie, jak i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia firmy. Na Konstytucję dla Biznesu składają się następujące ustawy:

 • Prawa przedsiębiorców;
 • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
 • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
 • Ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP;
 • Ustawy – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Na wprowadzonych zmianach skorzysta przede wszystkim sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Konstytucja Biznesu zacznie obowiązywać od 1 marca br. Wyjątkiem są przepisy dotyczące tzw. ulgi na start, które wejdą w życie 31 marca 2018 r. Co istotne, przyjęte rozwiązania zastąpią ustawę, która obowiązywała od 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Konstytucja Biznesu ma za zadanie zrewolucjonizować polską przedsiębiorczość oraz ułatwić funkcjonowanie firm.

Ustawa Prawo przedsiębiorców

Jedną z najważniejszych ustaw tworzących Konstytucję Biznesu jest Prawo przedsiębiorców. To jednocześnie pierwszy akt prawny, który wprowadza podstawowe zasady, mające dawać gwarancję przedsiębiorcom w ich relacjach z władzą publiczną. Dodatkowo Prawo przedsiębiorców, jako akt centralny, będzie wpływał również na sposób stanowienia, interpretacji, jak i stosowania wszelkich przepisów, które dotyczą działalności gospodarczej.

Ustawa Prawo Przedsiębiorców usprawni działalność firm.

Jakie zmiany wniesie Prawo Przedsiębiorców?

 • Wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej.
 • Wprowadzenie tzw. ulgi na start.
 • Wprowadzenie obowiązku posługiwania się przez przedsiębiorców wyłącznie numerem NIP, w kontaktach z urzędami.
 • Wszelkie „objaśnienia prawne” będą napisane prostym językiem przez organy administracji.

Dodatkowo Prawo przedsiębiorców wprowadza trzy podstawowe zasady:

 1. Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone.
 2. Domniemania uczciwości przedsiębiorcy.
 3. Rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść właścicieli firm.

Co ciekawe, za przyjęciem ustawy głosowała zdecydowana większość posłów (286), przy czym przeciw było 124.

Pakiet startowy dla młodych firm – ulga na start i działalność nierejstrowa

Wejście w życie Konstytucji Biznesu przyniesie wiele ułatwień przedsiębiorcom, dopiero co rozpoczynającym własną działalność gospodarczą. Przede wszystkim zostanie wprowadzona tzw. działalność nierejestrowa. Udogodnienie będzie dotyczyć przede wszystkim drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych.

Dzięki instytucji działalności nierejstrowej osoby fizyczne, które prowadzą firmę na mniejszą skalę, (przychody z działalności w żadnym miesiącu nie przekraczają 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia), nie będę musiały rejestrować działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Taka działalność nie będzie uznawana za działalność gospodarczą, a jej dochody będą opodatkowane na ogólnych zasadach.

Z kolei tzw. ulga na start zakłada, że nowi przedsiębiorcy na rynku będą zwolnieni ze składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy działalności. Właściciel firmy zatem będzie musiał zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych już nie w ciągu 7 dni, tak jak jest obecnie, a dopiero po 6 miesiącach od rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Następnie przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z tzw. małego ZUS-u.

Możliwość zawieszenia działalności przez przedsiębiorców

Założeniem kolejnej uchwalonej ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy jest m.in. możliwość zawieszenia przez przedsiębiorców działalności gospodarczej w sytuacji zatrudniania pracownika na urlopie wychowawczym bądź macierzyńskim. Dzięki wprowadzonym zmianom będzie można zawiesić działanie firmy na okres dłuższy niż 24 miesiące (taki obowiązuje obecnie) lub na czas nieokreślony.

Wycofanie REGON-u

Uchwalona ustawa znosi również obowiązek posługiwania się przez przedsiębiorców w relacjach z urzędami numerem REGON. Od tej pory właściciele firm będą miały obowiązek posługiwania się wyłącznie numerem NIP. Takie rozwiązanie ma na celu zachęcenie nowych przedsiębiorców do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Rzecznik mniejszych i średnich przedsiębiorstw

W Konstytucji Biznesu znalazła się również ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jego głównym zadaniem będzie stanie na straży praw zarówno mikro, małych, jak i średnich firm. Do jego głównych zadań należeć będzie:

 • dbanie o właściwe wdrożenie zasad Konstytucji Biznesu;
 • wydawanie opinii o projektach aktów prawnych, które dotyczyć będą interesów przedsiębiorców;
 • wspieranie mediacji między organami administracji a właścicielami firm;
 • występowanie do określonych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej;
 • występowanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie różnic w wykładni przepisów;
 • ścisła współpraca z organizacjami pozarządowymi, zawodowymi oraz społecznymi;
 • zwracanie się do określonych organizacji, organów oraz instytucji z wnioskami o wszczęcie właściwych działań, które mogłyby wpływać pozytywnie zarówno na prawa, jak i interesy przedsiębiorców.

Co ciekawe, pierwotnie Konstytucja Biznesu zakładała powołanie Rzecznika z uprawnieniem do wstrzymania dowolnej kontroli, jeżeli jest prowadzona z naruszeniem prawa, a jej kontynuowanie grozi danemu przedsiębiorcy określoną szkodę.

Wprowadzenie urzędu Rzecznika mniejszych i średnich przedsiębiorstw budzi wiele kontrowersji. Mariusz Haładyj, wiceminister przedsiębiorczości i technologii podkreśla:

„Zapewniamy nieodwoływalność Rzecznika, jeżeli nie naruszy bardzo precyzyjnych przesłanek po stronie Prezesa Rady Ministrów”. 

Dodał również, że dwukadencyjność Rzecznika, która mocno postulowana jest przez opozycję to zmniejszenie jego niezależności.

Jednolity Plik Kontrolny – kolejne zmiany dla przedsiębiorców

Na początku bieżącego roku wszedł również Jednolity Plik Kontrolny (JPK), który obowiązuje wszystkie przedsiębiorstwa. Już od lipca ubiegłego roku objął on część firm, jednak stosunkowo niedawno zaczął obowiązywać wszystkich mikroprzedsiębiorców do przesyłania plików JPK do Urzędu Skarbowego.

Na właścicieli firm, którzy odmówią lub też nie dostarczą określonych dokumentów JPK w wymaganym terminie, może zostać nałożona kara w wysokości do 2 800 zł. Z kolei za utrudnienie bądź nieokazanie ksiąg lub innych pożądanych dokumentów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, firmy będą zobowiązane zapłacić grzywnę równą nawet 17 mln 760 tys. zł.

Darmowe terminale płatnicze – kolejne udogodnienie dla biznesu w 2018 r.

Początek 2018 roku przyniósł wiele udogodnień dla przedsiębiorców. Oprócz uchwalenia wspomnianej Konstytucji Biznesu, czy objęciem Jednolitym Plikiem Kontrolnym wszystkich przedsiębiorstw, wprowadzono również darmowe terminale płatnicze. Po raz pierwszy w historii przedsiębiorcy mogą przyjmować płatności bezgotówkowe bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.

Małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z darmowych terminali płatniczych

Wszystko dzięki specjalnemu programowi Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego fundacji Polska Bezgotówkowa, w ramach którego MŚP, czyli mali i średni przedsiębiorcy mają zapewnione roczne dofinansowanie, które daje możliwość bezpłatnego korzystania z terminali płatniczych. Co istotne, uczestnikiem może zostać praktycznie każda firma, która w okresie 12 miesięcy nie obsługiwała transakcji kartowych. Dodatkowo jej działalność prowadzona musi być w nie więcej niż w pięciu oddziałach.

Z możliwości wzięcia udziału w programie wyłączeni są jedynie operatorzy automatów sprzedających, jednostki administracji publicznej biorące udział w rządowym programie upowszechniania płatności bezgotówkowych oraz sieci handlowe i franczyzowe.

“Konstytucja Biznesu, która wejdzie w życie już 1 marca br., to kolejne udogodnienie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wprowadzane reformy mają na celu zarówno zachęcenie młodych Polaków do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, jak i ułatwienie funkcjonowania obecnych już na rynku firm. Jakkolwiek nowi przedsiębiorcy, którzy dopiero wkraczają w świat biznesu, a nie mają wystarczających środków na rozwój swojego przedsięwzięcia, powinni zapoznać się również z comiesięcznym rankingiem pożyczek dla firm. Pożyczka w instytucji pozabankowej to doskonały sposób na sfinansowanie swoich planów” - komentuje Maciej Suwik, ekspert Loando.pl.

Darmowe pożyczki
Netcredit
500 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
1000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
1000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni
AXI Card
6000 zł / 30 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni

Dodaj komentarz

########  ####### ##   ## ##  ## ######## 
##   ## ##   ## ##   ## ## ## ##    
##   ## ##   ## ##   ##  ####  ##    
######## ##   ## ##   ##  ##  ######  
##   ## ##   ## ##   ##  ##  ##    
##   ## ##   ## ##   ##  ##  ##    
########  #######  #######   ##  ##    

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze