Gwarancja de minimis - finansowanie dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać finansowanie na swoją firmę, a nie mają możliwości samodzielnego zabezpieczenia kredytu, mogą skorzystać z gwarancji de minimis. Co to jest i gdzie uzyskać taką pomoc? Dowiedz się, jakie wymagania trzeba spełnić i na jaki cel można przeznaczyć kredyt z gwarancją de minimis.

Gwarancja de minimis - finansowanie dla przedsiębiorców
1.
Zobacz
(0)
2.
Zobacz
(1)
3.
Zobacz
(0)
Zobacz cały Ranking kart kredytowych

Gwarancja de minimis - co to jest?

Jak wiadomo, gwarancję można traktować jako formę zabezpieczenia dla różnych rodzajów kredytów. Dzięki temu kredytodawca jest pewien, że udzielone finansowanie zostanie spłacone w całości. Nawet gdy kredytobiorca nie będzie w stanie wywiązać się z zadłużenia, zrobi to za niego gwarant. Osoba, która otrzymała kredyt, staje się wtedy dłużnikiem żyranta.

Gwarancja o charakterystycznej nazwie de minimis jest formą pomocy publicznej dla MŚP opartej na prawie Unii Europejskiej. Państwo należące do tego związku ma możliwość jej udzielenia bez zgody Komisji UE, choć taka “zapomoga” jest monitorowana.

Gwarancji de minimis może udzielić każda uprawniona do tego instytucja. Wysokość zabezpieczenia kredytów może wynieść maksymalnie 100 000 lub 200 000 euro brutto za okres trzech następujących po sobie lat podatkowych. Jeśli jednak przedsiębiorstwo świadczy usługi w ogólnym interesie gospodarczym, ma szansę na otrzymanie nawet 500 000 euro. Za każdym razem wartość gwarancji de minimis jest przeliczana z waluty danego kraju na EUR po aktualnym kursie ustalonym przez NBP.

Skorzystanie z gwarancji de minimis nie oznacza żadnych konsekwencji o charakterze podatkowym, ponieważ nie jest ona dotacją pieniężną. Stanowi zabezpieczenie kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych. W poniższej tabeli zaprezentowane poszczególne cechy dotyczące gwarancji de minimis.

GWARANCJA DE MINIMIS - CECHY
Rodzaj finansowania Okres Prowizja za udzielenie gwarancji Wysokość de minimis
Kredyt obrotowy maks. 39 miesięcy 0 proc. do 80 proc. kwoty zobowiązania
Kredyt inwestycyjny maks. 99 miesięcy 0 proc. 80 proc. kwoty zobowiązania

Jak pokazują dane w powyższej tabeli, różnica w gwarancji de minimis obejmuje jedynie okres i w przypadku kredytu inwestycyjnego jest on dużo dłuższy. Warto także wspomnieć o dodatkowym zabezpieczeniu w formie weksla własnego in blanco przedsiębiorstwa. Co ważne, gwarancja de minimis nie obejmuje odsetek zobowiązania i dodatkowych kosztów

Gdzie można dostać finansowanie z gwarancją de minimis?

Finansowanie z gwarancją de minimis można otrzymać w tych instytucjach finansowych, które mają status Banków Kredytujących i zawarły umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą współpracy. Oczywiście w swojej ofercie muszą mieć kredyt obrotowy lub inwestycyjny, ponieważ tylko te zobowiązania mogą być udzielane z gwarancją de minimis. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy w bankach takich, jak:

 • Alior Bank,
 • BNP Paribas,
 • Bank Millennium,
 • BOŚ Bank,
 • Bank Pekao S.A.,
 • Bank BPS i spółdzielcze banki zrzeszone,
 • ING Bank,
 • PKO BP,
 • Getin Bank,
 • Citi Handlowy,
 • Santander Bank Polska,
 • mBank,
 • Crédit Agricole,
 • Nest Bank,
 • ING Bank Śląski.

Warto podkreślić, że wnioskodawca nie musi samodzielnie składać dokumentów aby otrzymać gwarancję de minimis, ponieważ cały proces wnioskodawczy przeprowadzany jest za pośrednictwem banku, w którym ubiega się o kredyt.

Gwarancja de minimis - wymagania dla przedsiębiorców

Aby przedsiębiorstwo otrzymało finansowanie, konieczne jest spełnienie określonych warunków. Tak jest zarówno w przypadku pożyczek dla działalności gospodarczych jak i kredytów z gwarancją de minimis. Żeby móc się o niego ubiegać, trzeba przede wszystkim mieć status rezydenta, a firma musi należeć do sektora MŚP, zgodnie z definicją unijną rozporządzenia nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. i 108 Traktatu z 26 czerwca 2014 roku.

Z gwarancji de minimis mogą skorzystać osoby z niską zdolnością i krótką historią kredytową. Dodatkowo przedsiębiorca nie ma obowiązku ustanowienia zastawu na rzecz BGK i Banku Kredytującego. Warto także wspomnieć o niższych kosztach zobowiązania, jeśli chodzi o marżę i prowizję.

Oprócz powyższych warunków przedsiębiorca na dzień składania wniosku o gwarancję de minimis nie może:

 • mieć statusu dłużnika,
 • figurować bazach danych dłużników np. BIK,
 • posiadać zadłużenia względem ZUS i US,
 • być przeprowadzana na nim egzekucja w trybie Ust. z dn. 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • w okresie 3 miesięcy przed wnioskowaniem posiadać wypowiedzianej ekspozycji kredytowej ani opóźnienia w spłacie zadłużenia dłuższego niż 30 dni na kwotę większą niż 500 zł,
 • być zobowiązany do zwrotu pomocy publicznej.

Kredyt z gwarancją de minimis - potrzebne dokumenty

Choć dokumenty potrzebne do wzięcia pożyczki w znacznej mierze ograniczono do minimum, to w przypadku kredytów, zwłaszcza tych z gwarancją de minimis, liczba wymaganych pism jest znacznie większa. Jednocześnie nie ma ściśle określonej dokumentacji, którą trzeba dostarczyć przy wnioskowaniu - zależne to jest od danego banku udzielającego finansowania. Stałym elementem będzie jednak wniosek o uzyskanie gwarancji.

Warto uprzednio mniej więcej wiedzieć, jakich dokumentów będzie wymagać od nas Bank Kredytujący. W tym celu można posłużyć się przykładem PKO BP, gdzie istnieje możliwość uzyskania gwarancji de minimis. Jaka dokumentacja jest potrzebna, aby dostać finansowanie w tej instytucji finansowej?

Kredyt z gwarancją de minimis w banku PKO BP - potrzebne dokumenty:

 • wniosek o gwarancję wraz z załącznikami,
 • wniosek o udzielenie kredytu,
 • zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
 • zaświadczenie o numerze REGON lub KRS,
 • dokumentacja dotycząca obrotów firmy,
 • dokumentacja związana z opodatkowaniem np. deklaracja podatkowa PIT-36 czy karta podatkowa.

Jak obrazuje powyższy przykład, ubieganie się o kredyt z gwarancją de minimis to konieczność skompletowania szeregu dokumentów. Jest to jednak uzasadnione - bank musi sprawdzić wszelkie dane i wiarygodność firmy, która chce uzyskać finansowanie. Warto wspomnieć, że w zależności od instytucji finansowej, może być konieczne dostarczenie dodatkowej dokumentacji.

Gwarancja de minimis - cel kredytu z zabezpieczeniem

W odróżnieniu od kredytów gotówkowych, finansowanie z gwarancją de minimis udzielane jest na konkretny cel. Jego przeznaczenie należy wskazać we wniosku o zabezpieczenie. Ogólna zasada jest taka, że kredyt musi być użyty do finansowania bieżącej działalności, inwestycji lub rozwoju firmy. Uzyskane środki można przeznaczyć m.in. na:

 • uregulowanie należności z tytułu zaległości względem ZUS lub innych zobowiązań związanych z działalnością przedsiębiorstwa,
 • finansowanie strategii rozwoju,
 • spłatę kredytu w banku,
 • zakup instrumentów finansowych,
 • kupno wierzytelności,
 • zakup maszyn, urządzeń i środków transportu.

Gwarancja de minimis jest więc przydatnym rodzajem zabezpieczenia, stworzonym z myślą o pomocy dla sektora MŚP. Dlatego warto rozważyć finansowanie z taką ochroną lub skorzystać z pożyczki dla firm, która stanowi alternatywną ścieżkę rozwoju przedsiębiorstwa.

Artykuły

Pożyczki społecznościowe - poradnik i opinie!

Kiedy brakuje nam pieniędzy, pierwszą myślą jest pożyczka...

Ustawa antylichwiarska - najważniejsze informacje

Można śmiało stwierdzić, że klientów instytucji pozabankowych...

Pożyczka dla bezrobotnych – chwilówki dla osób bez zatrudnienia

Według danych GUS z 2018 roku, bezrobocie spada, ale...

Kredyt na wesele. Ile kosztuje przyjęcie weselne?

Jeżeli planujesz wejść w związek małżeński, a nie masz...

Zakupy na raty - zasil konto ekstra gotówką na letnie wyprzedaże

W popularnej sieci odzieżowej Zara wyprzedaż letnia...

Pożyczka dla emerytów i rencistów − które firmy?

Bardzo często gdy planujemy złożyć wniosek o chwilówkę...

Dodaj komentarz

 ###### ######## ##   ## #### ##   ## 
##  ## ##    ##   ## ## ##   ## 
##    ##    ##   ## ## ##   ## 
 ###### ######  ##   ## ## ##   ## 
   ## ##    ##   ## ## ##   ## 
##  ## ##    ##   ## ## ##   ## 
 ###### ######## ####### #### ####### 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze