Co to jest kwota wolna od podatku i co się zmieni w 2019 roku?

Podatki bywają zmorą wielu przedsiębiorców. W przypadku osób fizycznych, rozliczenia z fiskusem również nie są prostą sprawą. Warto pamiętać, że większości płatników przysługuje zwrot pewnej kwoty podatku – uzależnionej od tzw. podstawy opodatkowania. Ponadto, należy się również zapoznać z pojęciem kwoty zmniejszającej podatek. Wpływa ona bezpośrednio na wysokość kosztów, które zostaną nam zwrócone podczas corocznego rozliczenia. Ile wynosi kwota wolna w 2019 roku? Zapraszamy do lektury!

W 2018 roku możemy liczyć na wzrost kwoty wolnej od podatku.

Kwota wolna od podatku – co to jest?

Kwota wolna od podatku dotyczy zarobków, które nie przekraczają określonej sumy wynagrodzenia w przeliczeniu na 12 miesięcy. W 2017 roku, wysokość rocznych dochodów, zwolnionych od jakichkolwiek opłat, wyniosła 6600 zł netto (jest to tzw. podstawa opodatkowania - po odjęciu m.in. kosztów uzyskania przychodu oraz innych odliczeń). Powyżej tej wartości, kwota wolna od podatku zaczyna stopniowo maleć (aż do przychodów większych lub równych 127 000 zł, kiedy nie będzie nam przysługiwała żadna ulga podatkowa).

Należy jednak pamiętać, że podatek od wynagrodzenia wciąż będzie odliczany od comiesięcznej wypłaty. Zwrot określonej sumy będzie nam przysługiwał dopiero po rozliczeniu odpowiedniego formularza PIT. Trzeba również mieć świadomość, że przepisy związane z kwotą wolną od podatku, dotyczą osób fizycznych (zatrudnionych na umowę o pracę/dzieło/zlecenie), które rozliczają PIT-36 i PIT-37 i płacą należności w oparciu o skalę podatkową. Przychody natomiast dotyczą wyłącznie kwoty, którą wypracowaliśmy samodzielnie. Pod uwagę nie są zatem brane różnego rodzaju darowizny, kredyty lub pożyczki online.

Przedsiębiorcy z kolei, mają możliwość wyboru – mogą się rozliczać z państwem według wspomnianej skali podatkowej lub zdecydować się na tzw. podatek liniowy, wynoszący obecnie 19%. Podmioty z osobowością prawną natomiast, mają dodatkowo obowiązek opłacenia podatku CIT.

Kogo nie dotyczy kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku nie dotyczy wszystkich płatników. Zgodnie z obecnymi przepisami prawnymi, skala podatkowa nie dotyczy:

 • Podmiotów, które zostały opodatkowane liniowo (PIT-36L),
 • Podmiotów, które rozliczają sprzedaż akcji, udziałów oraz innych przychodów z kapitałów pieniężnych (PIT-38),
 • Podmiotów, które uzyskują przychód związany ze sprzedażą i obrotem nieruchomościami (PIT-39),
 • Podmiotów, które rozliczają się z fiskusem w ramach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8),
 • Podmiotów, które rozliczają umowy o dzieło/zlecenie, jeżeli wynagrodzenie wynikające z owej umowy nie przekracza 200 zł,
 • Podmiotów, które rozliczają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
 • Podmiotów, które nie wybrały opodatkowania według skali (nierezydentów),
 • Podmiotów, które otrzymały wynagrodzenie w zamian za pomoc organom ścigania, Podmiotów, które otrzymały nagrody, traktowane jako tzw. przychód ze sprzedaży premiowej.

Kwota wolna od podatku powyżej 6600 zł

W 2017 roku, jeżeli zarabialiśmy od 6600 zł do 11 000 zł rocznie, kwota wolna od podatku wynosiła między 6600 a 3091 zł (w zależności od wysokości wynagrodzenia). W przedziale od 11 000 zł – 85 528 zł natomiast - zawsze 3091 zł. Powyżej tej sumy, wysokość wolnej kwoty zaczynała stopniowo maleć (aż do 0 zł w przypadku zarobków, które wynosiły powyżej 127 000 zł).

Warto przy okazji pamiętać, że podatek od wynagrodzenia może wynieść 18% lub 32% (wyższa stopa oprocentowania dotyczy sytuacji, w której zarabiamy powyżej 85 528 zł). Ponadto, kwota wolna od podatku wynika również z tzw. kwoty zmniejszającej podatek – zależnej od wysokości naszych dochodów.

Kwota wolna od podatku w 2019 roku – co się zmieniło?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym z 27 października 2017 roku, w 2018 roku, wynagrodzenie całkowicie zwolnione od opłat podatkowych wzrosło do 8000 zł. Zmodyfikowany został również drugi oraz trzeci stopień skali podatkowej. Rok 2019 nie przyniósł zmian w kwocie wolnej. Wszelkie zmiany można porównać na podstawie poniższych tabel.

Rok 2017

Dochód roczny podatnika Stawka podatku Kwota wolna
1 zł - 6600 zł 18% minus 1188 zł* 6600 zł
6601 - 11 000 zł 18% minus kwota obniżająca* Degresywna - od 6600 zł do 3091 zł
11.001-85.528 zł 18% minus 556.02 zł* 3091 zł
85.529 zł - 127.000 zł 32% minus kwota obniżająca* Degresywna - od 3091 zł do 0 zł
od 127.001 zł 32% Brak kwoty wolnej od podatku

Źródło: https://www.e-pity.pl/kwota-wolna-od-podatku-2017-kalkulator/

Rok 2018

Dochód* roczny podatnika Stawka podatku Kwota wolna
1 zł - 8000 zł 18 % minus 1440 zł** 8000 zł
8001 - 13000 zł 18 % minus kwota obniżająca** Degrysywna - od 8.0001 do 3.091 zł
13.001-85 528 zł 18% minus 556.02 zł** 3.091 zł
85529 zł - 127 000 zł 32% minus kwota obniżająca** Degresywna - od 3091 zł do 0 zł.
od 127 001 zł 32% Brak kwoty wolnej od padatku

Źródło: https://www.e-pity.pl/kwota-wolna-od-podatku-2018-kalkulator/

Kwota wolna od podatku na rok 2019

Mimo, iż rząd zapowiadał, że w 2019 roku wprowadzi kolejne zmiany w kwestii stawek opodatkowania i samego progu zarobków, to na razie stawki procentowe się nie zmieniły i nadal wynoszą:

 • 18% dla osób zarabiających rocznie poniżej 85 528 zł,
 • 32% w przypadku tych, którzy rocznie zarobią więcej niż 85 528 zł.

Przykładowo, jeżeli zarobimy 90 000 zł, wtedy kwota 85 528 będzie rozliczana zgodnie z niższą stawką w wysokości 18%, natomiast pozostałe 4472 zł zostanie rozliczone według wyższej stawki 32%. Kwota wolna od podatku na rok 2019 podobnie, jak w zeszłym roku wynosi 8000 zł.

Co to jest kwota zmniejszająca podatek? – rok 2017, 2018 i 2019

Tak, jak zostało wspomniane, na ostateczną wysokość podatku wpływa również tzw. kwota obniżająca podatek, bezpośrednio związana z kwotą wolną od podatku. Im wyższe jest wynagrodzenie podatnika, tym mniej wynosi wspomniana kwota. Przykładowo, w 2017 roku płaciliśmy 18% podatku od kwoty 6600 zł (1188 zł). Kwota zmniejszająca podatek (w przypadku tej samej sumy zarobków) wyniosła natomiast 1188 zł – dokładnie tyle, ile wysokość podatku. Dzięki podobnemu rozwiązaniu, osoby zarabiające 6600 zł, zostały całkowicie zwolnione od wszelkich opłat podatkowych.

Dokładnie taki sam system został zastosowany w 2018 roku. Wzrosła jednak zarówna maksymalna kwota wolna od podatku (do wspomnianych 8000 zł), jak i kwota zmniejszająca podatek (do 1440 zł). W kolejnych przedziałach, wartość kwoty zmniejszającej podatek pozostała taka sama, jak w 2017 roku. W drugim przedziale wzrosła natomiast minimalna wartość podstawy opodatkowania (z 11 000 zł do 13 000 zł).

Podobnie, jak w przypadku kwoty wolnej od podatku, kwota zmniejszająca podatek nie przysługuje nam w sytuacji, w której zarabiamy więcej niż 127 000 zł. Szczegółowe wyliczenia zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Kwota zmiejszająca a kwota wolna od podatku - rozliczenie 2018 r. (PIT składany w 2019 r.)

Wartość podstawy opodatkowania Kwota zmiejszająca podatek Kwota wolna
0-8000 zł 1440 zł 8000 zł
13.001 - 85.528 zł 556,02 zł 3091 zł
85.528 zł - 127.000 zł 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł Od 3091 zł do 0 zł
127.000 i więcej 0 zł 0 zł

Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kwota-wolna-od-podatku-a-PIT-za-2017-rok-7564883.html

Ulgi i zwolnienia podatkowe – jakie mają znaczenie przy obliczaniu kwoty wolnej od podatku?

Tak, jak zostało powiedziane, im niższa będzie nasza podstawa opodatkowania, tym wyższa będzie kwota wolna oraz zmniejszająca podatek. Podstawę mogą natomiast zmniejszyć różnego rodzaju ulgi, zwolnienia i odliczenia, takie jak:

 • Regularne składki do ZUS,
 • Różnego rodzaju ulgi rehabilitacyjne,
 • Darowizny na cele kultów religijnych,
 • Darowizny związane z działalnością charytatywno–opiekuńczą (w przypadku kościelnych osób prawnych – do 6% rocznych dochodów),
 • Ulgi związane z badaniem i rozwojem (od 30-50% kosztów poniesionych przez podatnika),
 • Darowizny na cele związane z pożytkiem publicznym,
 • Darowizny krwi (podobnie jak w przypadku działalności charytatywno-opiekuńczej – do 6% rocznych dochodów)
 • Ulgi na Internet (mogą one wynieść do 760 zł),
 • Kwoty, które są wpłacane na indywidualne konto zabezpieczenia społecznego oraz IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego),
 • Zwroty świadczeń pobranych nienależnie (uprzednio zwiększających dochód, który podlegał opodatkowaniu).
Darmowe pożyczki
Ekspres Pożyczka
5000 zł / 30 dni
Netcredit
10000 zł / 30 dni
Feniko
1000 zł / 30 dni
OROS.pl
5000 zł / 30 dni
Miloan
3000 zł / 30 dni
Finbo
5000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Crezu
5000 zł / 60 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni

Dodaj komentarz

##   ## ##  ## ######## ##   ## ######## 
 ##  ##  ## ## ##   ## ##   ##  ##  
 ## ##   ####  ##   ## ##   ##  ##  
  ###    ##  ######## ##   ##  ##  
 ## ##   ##  ##   ## ##   ##  ##  
 ##  ##   ##  ##   ## ##   ##  ##  
##   ##  ##  ########  #######   ##  

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze