Usługi finansowe - czym są i jakie są ich rodzaje?

Według danych opublikowanych przez NBP w 2018 roku, ponad 80 proc. Polaków posiada konta bankowe. To tylko jeden z produktów dostępnych na rynku, który według prawa jest jedną z usług finansowych. Pojęcie to przede wszystkim kojarzymy z bankami - należy jednak pamiętać, że posiada ono dużo szersze znaczenie. Z niniejszego artykułu poznasz m.in. definicję usług finansowych i przykłady obecne na polskim rynku.

Usługi finansowe - czym są i jakie są ich rodzaje?
1.
Zobacz
(2)
2.
Zobacz
(8)
3.
Zobacz
(6)
Zobacz cały Ranking kont osobistych - maj 2024

Usługi finansowe - definicja

Usługi finansowe są produktami, które może oferować firma bądź instytucja zajmująca się zarządzaniem środkami pieniężnymi - banki i proponowane przez nie konta bankowe, firmy pożyczkowe z chwilówkami czy nawet domy maklerskie. Co ważne, nie muszą one sprzedawać własnych produktów, ponieważ dopuszcza się pośrednictwo finansowe - firmami oferującymi usługi finansowe będą więc także firmy ubezpieczeniowe czy spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Do tego pojęcia zalicza się również wszelkiego rodzaju doradztwo finansowe. Usługi finansowe muszą spełniać podstawowy warunek - powinny wiązać się z inwestowaniem, przepływem pieniędzy czy ich pozyskiwaniem. Z takich produktów mogą skorzystać klienci indywidualni, firmy, instytucje czy organizacje.

Dokładną charakterystykę tego, czym są usługi finansowe, określa Art. 16a ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów1. Według tego dokumentu są to:

 • Czynności bankowe - np. udzielanie kredytów czy prowadzenie kont bankowych,
 • Umowy kredytu konsumenckiego - np. kredyty gotówkowe czy pożyczki ratalne,
 • Ubezpieczenia - np. NNW, OC i AC,
 • Fundusze inwestycyjne - otwarte, zamknięte i mieszane.

W rozumieniu tej ustawy usługami finansowymi nie są otwarte fundusze emerytalne czy pracownicze programy emerytalne - reguluje je inny dokument, czyli Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych2. To nie wszystko, ponieważ usługi finansowe podlegają także MiFID, czyli dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych, stworzonej przez państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Regulacja dotyczy tutaj ściśle rozwiązań inwestycyjnych, m.in. doradztwa inwestycyjnego czy zarządzania akcjami. Rozumienie usług finansowych związane jest więc z szerokim spektrum operacji i działań finansowych, wykonywanych nie tylko przez banki

Rodzaje usług finansowych

Pomimo wielu form usług finansowych świadczonych przez różne podmioty, powinniśmy posiadać pewną wiedzę na ten temat. Nie trzeba znać wszystkich odmian takich produktów, jednak nawet elementarna świadomość istnienia różnych ich rodzajów pozwala na rozsądne korzystanie z dostępnych ofert. W ten sposób nie tylko dobierzemy odpowiednie rozwiązanie do potrzeb, ale zachowamy zwiększone bezpieczeństwo jako konsumenci.

Z perspektywy osoby prywatnej (inaczej klienta indywidualnego) można wyróżnić kilka najczęściej występujących rodzajów usług finansowych. Pierwszym i chyba najbardziej oczywistym jest wspomniane wcześniej konto bankowe. Ten produkt powinno się rozumieć jako usługę gromadzenia pieniędzy przez bank i wykonywania operacji na zlecenie klienta. Istnieją różne rodzaje rachunków - dla osób w niemal każdej grupie wiekowej, odmiany oszczędnościowe, oferujące dodatkowe usługi czy nowoczesne rozwiązania, np. zarządzanie kontem za pośrednictwem aplikacji mobilnej i serwisu bankowości internetowej. Z rachunkiem osobistym wiążą się inne usługi finansowe - przelewy, ubezpieczenia czy płatności mobilne.

Kto dziś nie ma karty debetowej? Ten rodzaj środka płatniczego, także w postaci kart kredytowych i przedpłaconych, również jest zaliczany do usług finansowych. Dzięki temu produktowi zarządzanie finansami stało się dużo prostsze i wygodniejsze. Wypłaty i wpłaty gotówki, transakcje bezgotówkowe czy płatności zbliżeniowe - to tylko najważniejsze funkcje kart płatniczych.

Na szczególną uwagę zasługują jednak te usługi finansowe, które związane są bezpośrednio z pożyczaniem. Należy przy tym zaznaczyć, że takie produkty regulują dodatkowe akty prawne, np. w przypadku kredytów bankowych będzie to ustawa o prawie bankowym3. Do tego grona można zaliczyć:

 • kredyt konsumencki - np. chwilówka, kredyt ratalny,
 • kredyt bankowy - np. bankowy czy hipoteczny,
 • pożyczkę pod zastaw - np. w lombardzie,
 • rentę hipoteczną, emeryturę dożywotnią,
 • linię kredytową na karcie płatniczej.

Przykłady usług finansowych

Instytucje finansowe oferują rozmaite usługi finansowe - przykładów takich produktów można więc przytoczyć mnóstwo, jednak warto skupić się na tych, gdzie klient pożycza pieniądze od kredytodawcy lub pożyczkodawcy, m.in. ze względu na bogatą ofertę. Istnieją różne rodzaje kredytów i pożyczek, lecz największym powodzeniem cieszą się chwilówki oraz kredyty gotówkowe.

Te pierwsze są niczym innym, jak krótkoterminową pożyczką na stosunkowo niskie kwoty - do 5 000 lub 6 000 zł, jednak zdarzają się oferty na wyższe wartości - nawet do kilkunastu tysięcy złotych. Pożyczkobiorca otrzymuje przyznane mu środki i zobowiązuje się je oddać w całości wraz z ustalonymi w umowie odsetkami w określonym terminie - najczęściej maksymalnie do 30 dni. Jak ten produkt ma się do pojęcia usługi finansowej? Pożyczkodawca czy firma pożyczkowa pełniąca rolę pośrednika świadczy usługę udostępnienia określonej kwoty, wraz z obsługą tego zobowiązania, rozpatrzeniem wniosku czy analizą zdolności kredytowej. Chwilówki można spotkać najczęściej online, gdzie istnieje możliwość otrzymania pieniędzy szybko i bez zbędnych formalności.

Kredyty gotówkowe natomiast są udzielane przez banki, na duże wyższe kwoty - najczęściej do 150 000 zł, z długim okresem kredytowania, który może obejmować nawet kilkanaście lat. Zobowiązanie spłacane jest w ratach. Usługa finansowa polega więc tu na udostępnieniu pieniędzy, które następnie kredytobiorca zobowiązuje się oddawać w częściach. W odróżnieniu od chwilówki kredyt gotówkowy zwykle wymaga dużo większej zdolności finansowej i lepszej historii kredytowej.

Usługi finansowe dla firm

Usługi finansowe dla firm to przede wszystkim różnego rodzaju finansowania - kredyt obrotowy, inwestycyjny czy pożyczka dla firm. To, co je charakteryzuje, to przede wszystkim cel, na który mają być przeznaczone otrzymane pieniądze - w większości przypadków muszą obejmować wydatki związane z działalnością gospodarczą. Finansowanie można wykorzystać do pokrycia bieżących kosztów, zakup nowych maszyn, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych czy inwestowania.

Na uwagę zasługuje tu także bardzo charakterystyczny dla tego rodzaju usług finansowych faktoring, dzięki któremu firmy mogą otrzymać pieniądze za wystawione faktury dużo wcześniej, niż w rzeczywistości opłacił by je kontrahent. Oczywiście firmy zajmujące się oferowaniem takich usług finansowych pobierają za to opłaty, jednak jest to jeden z lepszych sposobów na zapewnienie i płynności finansowej.

Usługi finansowe dla firm obejmują także konta bankowe, ubezpieczenia czy rozwiązania oszczędnościowe - tak jak w przypadku klientów indywidualnych, choć na większą skalę.

Nowoczesne usługi finansowe

Dostępne na rynku produkty to także nowoczesne usługi finansowe, wykorzystujące najnowsze technologie, najczęściej z dodatkowym zastosowaniem internetu. Wymienić tu można np. bankowe i pozabankowe aplikacje mobilne, wirtualne karty płatnicze czy ekspresowe przelewy bluecash.

Powyższe nowoczesne usługi finansowe nie tylko ułatwiają zarządzanie finansami ale także zapewniają maksymalne bezpieczeństwo. Przykładem niech tu będzie zastosowanie biometryki do logowania się na konto osobiste w aplikacji mobilnej banku.


 1. Dz.U.2012.0.1225
 2. Dz.U. z 2020 r. poz. 105
 3. Dz. U. 1997 Nr 140 poz. 939
Darmowe pożyczki
Ekspres Pożyczka
5000 zł / 30 dni
Netcredit
10000 zł / 30 dni
Feniko
1000 zł / 30 dni
OROS.pl
5000 zł / 30 dni
Miloan
3000 zł / 30 dni
Finbo
5000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Crezu
5000 zł / 60 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni

Dodaj komentarz

######## ######## ######## ######## ##   ## 
##    ##    ##   ## ##    ##   ## 
##    ##    ##   ## ##    ##   ## 
######  ######  ######## ######  ##   ## 
##    ##    ##    ##    ##   ## 
##    ##    ##    ##    ##   ## 
##    ######## ##    ######## ####### 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze