Co to jest faktoring?

Faktoring polega na utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa. Jeśli przeczytasz poniższy artykuł, dowiesz się kto może skorzystać z powyższej usługi. Poznasz również różnice między faktoringiem pełnym, niepełnym, cichym i jawnym. Na końcu tekstu znajdziesz również wady i zalety tego rozwiązania.

Faktoring pozwala utrzymać płynność finansową przedsiębiorstwa

Faktoring - definicja

To usługa finansowa, która polega na zakupieniu przez faktora (bank, lub inną instytucję finansową) zadłużenia. Wierzytelność nie może być przedawniona i musi posiadać odroczony termin płatności. Z tego rodzaju produktu korzystają firmy, które sprzedają towary lub usługi.

Na czym to polega? Załóżmy, że pewna hurtowania zabawek (faktorant) sprzedaje swoje produkty na kredyt. Jeden z kontrahentów złożył bardzo duże zamówienie. W związku z powyższym, nasza hurtowania została pozbawiona płynności finansowej. W tym celu przedsiębiorstwo sprzedało wierzytelność faktorowi, który natychmiast opłacił fakturę (oczywiście pobierając za swoją usługę odpowiednią prowizję).

Ważne – faktoring nie jest przeznaczony dla podmiotów, które świadczą handel detaliczny.

Umowa faktoringu - połączenie cesji wierzytelności i umowy sprzedaży

Umowa faktoringu jest oparta na zasadzie swobody umów (353 art. Kodeksu Cywilnego). Warto zaznaczyć, że sama umowa jest umową nienazwaną – czyli ustawodawca w tym aspekcie nie reguluje części składowych dokumentu. Najczęściej dokument jest połączeniem cesji wierzytelności, dyskonta wierzytelności i umowy sprzedaży.  Brak odgórnych wymagań co do kształtu umowy jest ukłonem w stronę przedsiębiorcy.

 Umowa faktoringu jest elastyczna

Rodzaje usług faktoringowych

Faktorami są najczęściej banki lub instytucje pozabankowe. Warto zaznaczyć, że na rynku istnieje kilka rodzajów faktoringu:

 • Faktoring pełny – faktor bierze na siebie pełne ryzyko, że dłużnik nie ureguluje wierzytelności. W takim przypadku faktorowi nie przysługuje tzw. prawo regresu, na rzecz przedsiębiorcy, który sprzedał dług. Innymi słowy – nasz hurtownik sprzedaje wierzytelność i z tego tytułu otrzymuje pieniądze od faktora. Jeśli kontrahent dalej nie będzie chciał płacić, to problem z nieuregulowaną fakturą spoczywa na nowym wierzycielu – czyli faktorze. Faktoring pełny niesie za sobą bardziej wyśrubowane wymagania
 • Faktoring niepełny – inaczej faktoring z prawem regresu lub faktoring regresowy. Istotą produktu jest fakt, że faktor nie bierze odpowiedzialności, jeśli dłużnik nie ureguluje wierzytelności. Czyli – jeśli kontrahent nie zapłaci, to faktor zgłosi się o zwrot długu, do naszego hurtownika. Faktoring niepełny jest popularny ze względu na prostą ocenę ryzyka.
 • Faktoring mieszany – połączenie faktoringu pełnego i niepełnego. Ryzyko, że dłużnik nie ureguluje należności spoczywa solidarnie na faktorze i faktorancie. W praktyce strony ustalają między sobą do jakiej kwoty ponoszą odpowiedzialność za niezapłaconą fakturę. Ze względu na skomplikowany proces stosowany jest stosunkowo rzadko.
 • Faktoring cichy – w tym przypadku sprawa zbycia się wierzytelności zostaje załatwiona dyskretnie. Dłużnik po prostu nie zostaje poinformowany o zmianie wierzyciela.
 • Faktoring jawny – jak sama nazwa wskazuje wszystko odbywa się jawnie, bez zbędnych sekretów. Zadłużony ma wiedzę na temat zmiany wierzyciela.
 • Mikrofaktoring – dedykowany jest małym lub młodym przedsiębiorcom. Charakterystyka produktu polega na tym, że faktor opłaca nawet pojedyncze faktury. Co istotne, nie ma określonych tzw. limitów faktoringowych. 

Faktoring odwrotny– co to takiego?

Faktoring odwrotny to rodzaj krótkoterminowego finansowania (czyt. pożyczki), które polega na uiszczeniu płatności za klienta. Ujmując sprawę prościej – kontrahent kupuje zabawki z hurtowni. Hurtownik za sprzedany towar wystawia fakturę. Kupujący nie chce lub nie może od razu zapłacić za towar. W związku z powyższym, korzysta z opcji faktoringu odwrotnego, czyli zgłasza się do instytucji finansowej, która za niego reguluje powstały dług. Następnie w ustalonym przez strony terminie spłaca wierzytelność wraz z odsetkami.  

Korzyść – faktoring odwrotny umożliwia, utrzymanie płynności finansowej, przy jednoczesnym inwestowaniu w rozwój przedsiębiorstwa. Takie rozwiązanie jest dobrą alternatywą dla pożyczki dla firm.

Faktoring - wady i zalety

Do plusów faktoringu można zaliczyć fakt, że jest dostępny dla małych przedsiębiorstw. Co wiecej, z produktu mogą skorzystać podmioty, które nie posiadają zdolności kredytowej. Minus - faktoring jest stosunkowo drogi.  

Zalety faktoringu:

 • jest dostępny dla przedsiębiorców, którzy nie mają wystarczającej zdolności kredytowej;
 • faktoring umożliwia wydłużenie terminu płatności, nawet do 90 dni;
 • firmy, które korzystają z powyższego produktu zachowują płynność finansową;
 • przedsiębiorca z tytułu faktoringu, w ciągu 24 godzin otrzymuje zapłatę za fakturę (do 75 proc. wartości). W momencie gdy dłużnik ureguluje wierzytelność w całości, faktorant dostaje resztę środków finansowych;
 • domaganie się o spłatę długu leży po stronie faktora, a nie przedsiębiorcy.  

Wady faktoringu: 

 • z produktu nie mogą skorzystać tylko te podmioty, które oferują sprzedaż detaliczną, gotówkową i komisową;
 • faktoring jest stosunkowo drogi. W niektórych przypadkach koszty są wyższe od  kredytu lub pożyczki.  

Pożyczka dla firm i kredyt -  inne źródła finansowania przedsiębiorstwa

Faktoring nie jest idealnym produktem. Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą z niego skorzystać. Także nie każdy rodzaj inwestycji można sfinansować za jego pomocą. Poza tym sam produkt nie należy do najtańszych.

Przedsiębiorca, który posiada wysoką zdolność kredytową, a planowana inwestycja ma opiewać na stosunkowo wysoką kwotę, powinien zastanowić się nad kredytem bankowym dla firm. Plusy – stosunkowo niskie koszty i spora suma tzw. finansowania zwrotnego. Minusy – podmiot, który stara się o produkt bankowy, musi posiadać nienaganną historię kredytową i wykazywać dobre wyniki finansowe. Z kolei przedsiębiorcy, którzy nie mają zdolności, mogą na potrzeby firmy zaciągnąć kredyt konsumencki. W przypadku produktów pozabankowych, najlepiej skorzystać z pożyczek bez BIK. Należy jednak pamiętać, że takie rozwiązania są stosunkowo drogie.  

Dobrą inwestycją na rozwój przedsiębiorstwa jest kredyt lub pożyczka

Natomiast pożyczka pozabankowa skierowana jest do małych i przedsiębiorstw. Z tego produktu mogą skorzystać przedsiębiorstwa, od pierwszego dnia swojej działalności. Co więcej, firmy pożyczkowe nie mają wyśrubowanych wymagań co do zdolności kredytowej. W związku z tym pożyczkę może zaciągnąć podmiot, który nie posiada dobrych wyników finansowych. Dodatkowym plusem jest brak formalności. Minus – wyższe koszty zobowiązania. Warto zaznaczyć, że optymalną metodą na zweryfikowanie rynku są rankingi pożyczek dla firm.

Darmowe pożyczki
LendOn
3000 zł / 45 dni
Extraportfel
2900 zł / 45 dni
Netcredit
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 40 dni
Kuki.pl
3000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni
Ale gotówka
2000 zł / 30 dni
Wandoo
2500 zł / 30 dni
Finbo
3000 zł / 30 dni
Halopożyczka
2000 zł / 30 dni
Pan Kredyt
3000 zł / 30 dni
Via SMS
1500 zł / 30 dni
Zylion
1500 zł / 30 dni
Szybka Gotówka
2000 zł / 30 dni
Sloan
3000 zł / 30 dni
Miloan
2500 zł / 30 dni
Filarum
1000 zł / 30 dni
Tani Kredyt
3100 zł / 30 dni
Alfa Kredyt
2000 zł / 30 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
2000 zł / 30 dni
Lime kredyt
3600 zł / 30 dni
Credilo
1200 zł / 30 dni
Łatwy Kredyt
1500 zł / 30 dni
Credit.pl
2000 zł / 30 dni
Modna Pożyczka
2000 zł / 30 dni
netGotówka
2000 zł / 42 dni
Chwilówkomat
2000 zł / 30 dni
Soho Credit
1000 zł / 30 dni
freezl
1000 zł / 35 dni

Dodaj komentarz

######## ##  ##    ## ##  ## ######## 
##   ## ## ##    ## ## ## ##   ## 
##   ##  ####     ##  ####  ##   ## 
########   ##     ##  ##  ######## 
##   ##  ##  ##  ##  ##  ##    
##   ##  ##  ##  ##  ##  ##    
########   ##   ######   ##  ##    

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

janek 2018-07-08 14:13:28 #2061
Super artykuł. Faktoring staje się coraz popularniejszy, więc dobrze jakby przedsiębiorcy się dokształcili w tym zakresie :) Ja sam jeszcze rok temu nie wiedziałem "z czym to się je". Mam firmę transportową i odkąd mam faktoring w idea widzę dużą poprawę, więc oceniam to narzędzie jako bardzo pomocne.