Gdzie można zgłosić nieuczciwą firmę? Skarga do UOKiK

Firma nas oszukała? Mamy w takim przypadku do wyboru wiele dróg postępowania. Często konsumenci chcą zgłosić sprawę do UOKiK, ale ten uzna skargę dopiero jeśli zgłoszona nieprawidłowość ma charakter systemowy. Warto jest rozważyć również i inne opcje. Zobacz co da się zrobić z nieuczciwą firmą!

Gdzie można zgłosić nieuczciwą firmę? Skarga do UOKiK
1.
Zobacz
(5)
2.
Zobacz
(3)
3.
Zobacz
(16)
Zobacz cały Ranking kredytów gotówkowych - październik 2021
 1. Kiedy można zgłosić sprawę do UOKiK?
 2. Przykłady zgłoszeń do UOKiK
 3. Skarga do UOKiK - omówienie elementów
 4. W jaki sposób złożyć skargę do UOKiK
 5. Inne sposoby na nieuczciwe firmy - reklamacja i skarga do Rzecznika Finansowego
 6. UOKiK a Profi Credit

KIEDY MOŻNA ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO UOKIK?

Działalność UOKiK reguluje ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Skargę na przedsiębiorców może zgłosić każdy obywatel. Podlega mu m.in. Inspekcja Handlowa. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta można zaangażować, kiedy podejrzewamy, że doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Za tego rodzaju praktyki uznaje się bezprawne postępowanie przedsiębiorcy, które dotyka dużej grupy klientów lub ogółu konsumenckiego. Tryb postępowania w takich sprawach określa art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jednak o naruszeniu nie będzie mowy, jeżeli problem będzie tyczył się sumy indywidualnych szkód. Jak podaje sam UOKiK: naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów nie będzie błąd w konkretnej umowie. Choćby powtórzył się w wielu egzemplarzach, swoich praw w takiej sytuacji należy dochodzić indywidualnie. Zazwyczaj wystarczy napisać do danej firmy reklamację, albo zwyczajnie do niej zadzwonić. Jednak, jeśli przedsiębiorca systemowo uniemożliwia złożenie reklamacji z powodu błędów w umowie i ta sprawa dotyczy wielu poszkodowanych klientów, mamy podstawę do zgłoszenia skargi.

Żeby prezes UOKiK wszczął postępowanie, musi zachodzić podejrzenie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Nie oznacza to jednak, że rozpatrywane są tylko skargi w trybie zbiorowym. Indywidualne zgłoszenie do UOKiK może również wskazywać na proceder dotyczący wszystkich konsumentów. Dlatego prawo do zgłaszania skargi ma każdy obywatel, który zauważy nieprawidłowości.

Przy sporze z firmą należy pamiętać, że wszelkie reklamacje zazwyczaj są rozpatrywane na korzyść klientów. Sprawa komplikuje się w przypadku banków i innych instytucji finansowych, gdyż większość rozpatrzonych pozytywnie skarg wiąże się dla takich firm ze sporymi stratami. Z tego powodu istnieje jeszcze instytucja Rzecznika Finansowego, który specjalizuje się w sporach z takimi firmami.

PRAKTYKI NARUSZAJĄCE ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW - PRZYKŁADY:

Przykładowo naruszenia zbiorowego interesu mogą obejmować następujące rzeczy:

 • brak informacji o zmianie warunków umowy w trakcie jej trwania,
 • brak jednoznacznie ustalonej wysokości czesnego np. na prywatnej uczelni,
 • wprowadzenie opłat windykacyjnych bez uprzedniego ustalenia zasad ich stosowania,
 • uzależnienie wejścia w życia umowy od zawarcia innej, np. powiązanie sprzedaży kredytu gotówkowego z wykupieniem ubezpieczenia.

Po nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, podstawą zgłoszenia do UOKiK może być również misselling.

JAK NAPISAĆ SKARGĘ DO UOKIK?

Pamiętać należy o obowiązkowych elementach, które muszą znaleźć się w skardze, takich jak:

 • wskazanie przedsiębiorcy, którego podejrzewacie o naruszenie przepisów,
 • oznaczenie zgłaszającego zawiadomienie,
 • wskazanie zachowania przedsiębiorcy naruszającego przepisy,
 • wskazanie przepisu ustawy, o którego naruszenie podejrzewacie daną firmę,
 • uprawdopodobnienie naruszenia przepisów ustawy,
 • nasze dane do identyfikacji np. podpis.

Nie zapomnijcie też o dołączeniu dokumentów, które mogą posłużyć jako dowody w sprawie. Przesyłając skargę do UOKiK, nie stajecie się stroną postępowania. Będzie nią wskazane przedsiębiorstwo.

GDZIE ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO UOKIK?

Sposobów na dostarczenie zgłoszenia do UOKiK jest kilka. Jeśli zauważyliście nieprawidłowości dotyczące chwilówek online albo naruszenia u operatora komórkowego lub w jakimkolwiek innym przedsiębiorstwie, skargi i zawiadomienia możecie zgłaszać:

 • osobiście poprzez złożenie pisma w siedzibie Urzędu w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1 lub w delegaturach UOKiK,
 • za pośrednictwem poczty na adres centrali lub delegatur,
 • na adres e-mail uokik@uokik.gov.pl,
 • za pomocą faksu pod numerem 22 826 10 36; ,
 • ustnie do protokołu w centrali przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie lub w delegaturach UOKiK,
 • telefonicznie, po wcześniejszym umówieniu się,
 • z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczą ePUAP.

Postępowanie mające na celu ochronę konsumenta wszczynane jest z urzędu. Jednak należy pamiętać, że, prezes UOKiK nie podejmie działań, jeżeli minął już rok, od kiedy firma zaprzestała niedozwolonych praktyk.

REKLAMACJE I inne sposoby na oszustów

UOKiK to nie jedyne miejsce, gdzie możecie zgłosić firmę nieprawidłowości. W przypadku indywidualnie doznanych krzywd w pierwszym kroku spróbujcie reklamacji. Każda firma ma obowiązek rozpatrzyć naszą skargę w ciągu 30 dni. Jeżeli nie odpowie, to reklamacja jest uznawana automatycznie na korzyść klienta! Drugi termin na odpowiedź wynosi 60 dni, jednak wtedy firma musi wskazać skąd wynika opóźnienie. Jeśli reklamacja została rozpatrzona negatywnie, to pozostaje nam:

 • Wystąpienie z wnioskiem do Rzecznika Finansowego - w przypadku firm finansowych takich jak banki i firmy pożyczkowe, z którymi konsumentom trudno jest walczyć/
 • Wystąpienie z powództwem do sądu lub, w przypadku sprawy karnej, na policję.

Rzecznik Finansowy może wszcząć:

 1. Poreklamacyjne postępowanie interwencyjne - gdzie będzie reprezentował waszą stronę i starał się doprowadzić do spełnienia waszych oczekiwań wobec pożyczkodawcy lub innej instytucji finansowej;
 2. Poreklamacyjne postępowanie polubowne - gdzie nie reprezentuje żadnej strony i dąży do ugody.

Innym sposobem jest skorzystanie z usługi chargeback. Każda transakcja dokonana kartą płatniczą, czyli kartą kredytową lub debetową, jest domyślnie ubezpieczona przez operatora karty. Wystarczy zadzwonić do Visa lub Mastercard i przeprowadzić procedurę chargeback. Dochodzeniem prawdy zajmie się wtedy ubezpieczyciel wystawcy. To dobry sposób na np. oszustwo w sklepie internetowym.

ZGŁOSZENIE DO UOKIK W SPRAWIE PROFI CREDIT

Jednym ze świeżych przykładów działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sektorze firm pożyczkowych są zarzuty wobec Profi Credit. Po wielu skargach składanych przez klientów UOKiK zainteresował się przede wszystkim kosztami ubezpieczenia pożyczki. Opłata za polisę była wyższa niż sama pożyczka, co może stać w sprzeczności z dobrymi obyczajami. Co więcej, klienci skarżyli się również na kolejne pożyczki wypłacane im przez Profi Credit bez ich wiedzy, co mogło wpędzić w spiralę zadłużenia. Wśród zarzutów pojawiła się też informacja, że firma nie badała zdolności kredytowej konsumentów, kiedy wypłacała kolejne pożyczki ratalne.

Sprawa jest rozwojowa. Jak poinformował prezes UOKiK - Marek Niechciała - swój dalszy ciąg może mieć w prokuraturze. Powiadomiona została również Komisja Nadzoru finansowego. UOKiK prowadzi też postępowania wyjaśniajace w sprawie towarzystw ubezpieczeniowych współpracujących z firmą Profi Credit.

Artykuły

Pożyczki społecznościowe - poradnik i opinie!

Kiedy brakuje nam pieniędzy, pierwszą myślą jest pożyczka...

Ustawa antylichwiarska - najważniejsze informacje

Można śmiało stwierdzić, że klientów instytucji pozabankowych...

Pożyczka dla bezrobotnych – chwilówki dla osób bez zatrudnienia

Według danych GUS z 2018 roku, bezrobocie spada, ale...

Kredyt na wesele. Ile kosztuje przyjęcie weselne?

Jeżeli planujesz wejść w związek małżeński, a nie masz...

Zakupy na raty - zasil konto ekstra gotówką na letnie wyprzedaże

W popularnej sieci odzieżowej Zara wyprzedaż letnia...

Pożyczki od 18 lat – sprawdź ofertę VIA SMS PL, Szybka Gotówka i Wonga

Pieniądze szczęścia nie dają, ale pozwalają zrealizować...

Pożyczka dla emerytów i rencistów − które firmy?

Bardzo często gdy planujemy złożyć wniosek o chwilówkę...

Mobilne aplikacje bankowe i pozabankowe

Wyobraźmy sobie życie bez telefonu komórkowego. Na...

Dodaj komentarz

 ###### ########    ## ##   ## ##   ## 
##  ## ##       ## ##   ## ###  ### 
##    ##       ## ##   ## #### #### 
 ###### ######     ## ##   ## ## ### ## 
   ## ##    ##  ## ##   ## ##   ## 
##  ## ##    ##  ## ##   ## ##   ## 
 ###### ######## ######  ####### ##   ## 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze