Skarga do UOKiK - czy można zgłosić firmę pożyczkową?

Działalność UOKiK reguluje ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Skargę na przedsiębiorców, niezależnie od tego, czy jest to firma pożyczkowa, windykacyjna, czy sklep internetowy, może zgłosić każdy obywatel. Sprawdźcie, kiedy należy powiadomić UOKiK, co powinno znaleźć się w piśmie, gdzie je złożyć i do kogo jeszcze można się zwrócić, kiedy naruszane są wasze prawa.

Zgłoszenie do UOKiK - jak to zrobić?

Kiedy można złożyć skargę do UOKiK?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta możecie zaangażować, kiedy podejrzewacie, że doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Za tego rodzaju praktyki uznaje się bezprawne postępowanie przedsiębiorcy, które dotyka dużej grupy klientów lub ogółu konsumenckiego. Jednak o naruszeniu nie będzie mowy, jeżeli problem będzie tyczył się sumy indywidualnych szkód. Jak podaje sam UOKiK: naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów nie będzie błąd w konkretnej umowie. Choćby powtórzył się w wielu egzemplarzach, swoich praw w takiej sytuacji należy dochodzić indywidualnie. Jednak, jeśli przedsiębiorca systemowo uniemożliwia złożenie reklamacji z powodu błędów w umowie i ta sprawa dotyczy wszystkich poszkodowanych klientów, mamy podstawę do zgłoszenia skargi.

Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów - przykłady:

 • brak informacji o zmianie warunków umowy w trakcie jej trwania,
 • brak jednoznacznie ustalonej wysokości czesnego np. na prywatnej uczelni,
 • wprowadzenie opłat windykacyjnych bez uprzedniego ustalenia zasad ich stosowania,
 • uzależnienie wejścia w życia umowy od zawarcia innej, np. powiązanie sprzedaży kredytu gotówkowego z wykupieniem ubezpieczenia.

Po nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, podstawą zgłoszenia do UOKiK może być również misselling.

Jak napisać skargę do UOKiK?

Żeby prezes UOKiK wszczął postępowanie, musi zachodzić podejrzenie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Nie oznacza to jednak, że rozpatrywane są tylko skargi w trybie zbiorowym. Indywidualne zgłoszenie do UOKiK może również wskazywać na proceder dotyczący wszystkich konsumentów. Dlatego prawo do zgłaszania skargi ma każdy obywatel, który zauważy nieprawidłowości.

Pamiętać należy o obowiązkowych elementach, które muszą znaleźć się w skardze, takich jak:

 • wskazanie przedsiębiorcy, którego podejrzewacie o naruszenie przepisów,
 • oznaczenie zgłaszającego zawiadomienie,
 • wskazanie zachowania przedsiębiorcy naruszającego przepisy,
 • wskazanie przepisu ustawy, o którego naruszenie podejrzewacie daną firmę,
 • uprawdopodobnienie naruszenia przepisów ustawy,
 • wasze dane do identyfikacji np. podpis.

Nie zapomnijcie też o dołączeniu dokumentów, które mogą posłużyć jako dowody w sprawie. Przesyłając skargę do UOKiK, nie stajecie się stroną postępowania. Będzie nią wskazane przedsiębiorstwo.

Jak napisać skargę o naruszeniu zbiorowych interesów konsumentów

Gdzie złożyć skargę do UOKiK?

Sposobów na dostarczenie zgłoszenia do UOKiK jest kilka. Jeśli zauważyliście nieprawidłowości dotyczące chwilówek online albo naruszenia u operatora komórkowego lub w jakimkolwiek innym przedsiębiorstwie, skargi i zawiadomienia możecie zgłaszać:

 • osobiście poprzez złożenie pisma w siedzibie Urzędu w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1 lub w delegaturach UOKiK,
 • za pośrednictwem poczty na adres centrali lub delegatur,
 • za pomocą faksu,
 • ustnie do protokołu w centrali przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie lub w delegaturach UOKiK,
 • z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczą ePUAP.

Postępowanie mające na celu ochronę konsumenta wszczynane jest z urzędu. Jednak należy pamiętać, że, prezes UOKiK nie podejmie działań, jeżeli minął już rok, od kiedy firma zaprzestała niedozwolonych praktyk.

Reklamacje i skarga do Rzecznika Finansowego

UOKiK to nie jedyne miejsce, gdzie możecie zgłosić firmę pożyczkową, jeśli czujecie się oszukani. W przypadku indywidualnych nieprawidłowości, w pierwszym kroku spróbujcie reklamacji pożyczki. Firma pożyczkowa powinna rozpatrzyć waszą skargę w ciągu 30 dni. Jeśli odpowiedź pożyczkodawcy nie będzie satysfakcjonująca, macie do wyboru dwie drogi:

 1. Wystąpienie z wnioskiem do Rzecznika Finansowego,
 2. Wystąpienie z powództwem do sądu.

Rzecznik Finansowy może wszcząć:

 1. Poreklamacyjne postępowanie interwencyjne - gdzie będzie reprezentował waszą stronę i starał się doprowadzić do spełnienia waszych oczekiwań wobec pożyczkodawcy lub innej instytucji finansowej;
 2. albo
 3. Poreklamacyjne postępowanie polubowne - gdzie nie reprezentuje żadnej strony i dąży do ugody.

Rzecznik Finansowy i postępowania reklamacyjne

Zgłoszenie do UOKiK w sprawie Profi Credit

Jednym ze świeżych przykładów działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sektorze firm pożyczkowych są zarzuty wobec Profi Credit. Po wielu skargach składanych przez klientów UOKiK zainteresował się przede wszystkim kosztami ubezpieczenia pożyczki. Opłata za polisę była wyższa niż sama pożyczka, co może stać w sprzeczności z dobrymi obyczajami. Co więcej, klienci skarżyli się również na kolejne pożyczki wypłacane im przez Profi Credit bez ich wiedzy, co mogło wpędzić w spiralę zadłużenia. Wśród zarzutów pojawiła się też informacja, że firma nie badała zdolności kredytowej konsumentów, kiedy wypłacała kolejne pożyczki ratalne.

Sprawa jest rozwojowa. Jak poinformował prezes UOKiK - Marek Niechciała - swój dalszy ciąg może mieć w prokuraturze. Powiadomiona została również Komisja Nadzoru finansowego. UOKiK prowadzi też postępowania wyjaśniajace w sprawie towarzystw ubezpieczeniowych współpracujących z firmą Profi Credit.

Darmowe pożyczki
LendOn
3000 zł / 45 dni
Extraportfel
2900 zł / 45 dni
Netcredit
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Kuki.pl
5000 zł / 30 dni
Finbo
3000 zł / 30 dni
Ale gotówka
2000 zł / 30 dni
Tani Kredyt
3100 zł / 30 dni
Halopożyczka
2000 zł / 30 dni
Wandoo
2500 zł / 30 dni
Miloan
3000 zł / 30 dni
Szybka Gotówka
6000 zł / 30 dni
Via SMS
1500 zł / 30 dni
Zylion
1500 zł / 30 dni
Filarum
1000 zł / 30 dni
Alfa Kredyt
2000 zł / 30 dni
Wonga
1500 zł / 60 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Credilo
1200 zł / 30 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Modna Pożyczka
2000 zł / 30 dni
Chwilówkomat
2000 zł / 30 dni
Soho Credit
1000 zł / 30 dni
freezl
1000 zł / 35 dni
Credit.pl
2000 zł / 30 dni
pozyczkodaj
1000 zł / 30 dni
Sloan
3000 zł / 30 dni
Ranking pożyczek ratalnych - styczeń 2020

Dodaj komentarz

##   ## ##  ## ##  ## #### ######## 
##   ## ## ## ##  ##  ## ##   ## 
##   ##  ####  ## ##  ## ##   ## 
#########  ##  #####   ## ######## 
##   ##  ##  ## ##  ## ##    
##   ##  ##  ##  ##  ## ##    
##   ##  ##  ##  ## #### ##    

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze