Kiedy ponosimy odpowiedzialność za długi partnera?

Każda para ma swój sposób na finanse. Tuż po zaręczynach rzadko kiedy podejmujemy rozmowy na temat prowadzenia budżetu, a tym bardziej nie poruszamy kwestii intercyzy. Wszystko wydaje się jasne – wspólny majątek, jedno konto. Jednak gdy w grę zaczynają wchodzić problemy finansowe, możemy napotkać problemy. Sprawdźmy, kiedy stajemy się współodpowiedzialni za długi wynikające z pożyczki zaciągniętej przez naszą drugą połowę.

Czy musimy obawiać się długów swojego małżonka?

W jakiej sytuacji powstaje wspólność majątkowa?

Wspólność majątkowa, zwana również wspólnością ustawową, powstaje wraz z zawarciem małżeństwa. Odnosi się do przedmiotów majątkowych, nabytych przez męża, żonę bądź oboje małżonków. Majątek ten nazwany jest majątkiem wspólnym i obejmuje m.in. wynagrodzenie za pracę oraz inną działalność zarobkową, dochody z majątku wspólnego oraz z majątku osobistego oraz środki, które są gromadzone na rachunku otwartym albo pracowniczym funduszu emerytalnym małżonków.

Każde z małżonków ma także majątek osobisty, do którego zaliczają się przedmioty majątkowe, jakie zostały nabyte przez małżonków, zanim powstała wspólność ustawowa. Z kwestią majątku, a więc rodzinnymi finansami, wiąże się zaciąganie i spłacanie zobowiązań. Dlatego zanim zdecydujemy się na atrakcyjną ofertę darmowej chwilówki, powinniśmy wiedzieć, kiedy odpowiadamy za długi małżonka.

Co w przypadku gdy jeden z małżonków umrze i dziedziczony majątek stanowią w większości długi? Wówczas spadek można odrzucić lub przyjąć z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Jak to działa? Jeśli dziedzioczny majątek wyniesie 100 tys. zł, a dług jest określony na poziomie 200 tys. zł, wówczas spadkobierca spłaca jedynie wartość spadku - czyli 100 tys. zł. 

Kiedy musimy wziąć odpowiedzialność za długi małżonka?

Małżeństwo wiąże się z obowiązkiem odpowiadania za poczynania naszego partnera. Przede wszystkim za długi, które zaciągnął, o ile zdawaliśmy sobie z nich sprawę i się na nie zgodziliśmy. Wyrażając swoją aprobatę, współdecydowaliśmy o rozporządzaniu domowym budżetem. Z tego powodu jeśli podjęte decyzje nie były najlepsze, będziemy musieli również ponieść ich konsekwencje, odpowiadając majątkiem wspólnym.

Szczególnie niekorzystna sytuacja wynika z zaprzestania terminowych spłat zobowiązania. Wówczas możemy dużo stracić, chociaż wina tak naprawdę nie będzie leżała po naszej stronie. Wyrażając zgodę na pożyczkę, mieliśmy nadzieję, że nasz partner będzie ją spłacać. Niestety okoliczności się zmieniają i może się okazać, iż w płatnościach nastąpiły spore zaległości. Dłużnik wówczas nie odpowiada za finansowe zobowiązania majątkiem osobistym, ale majątkiem wspólnym.

Odpowiedzialność małżonka za długi bez wyrażonej zgody

Okazuje się, że nie zawsze musimy wyrazić zgodę na zaciąganie długów, aby ponosić za nie odpowiedzialność. Kiedy nasz partner skusi się na promocje, którymi zachęcają pożyczkodawcy, możemy być uznani za współwinnych. Dzieje się tak nawet, jeżeli nic nie wiedzieliśmy o podpisywanej przez niego umowie. Jak to możliwe? Nie wyraziliśmy zgody, ale będziemy brać odpowiedzialność za zobowiązania, w razie gdy służą one zaspokajaniu podstawowych potrzeb rodziny.

Zaliczają się do nich wydatki na żywność, odzież, drobne przedmioty urządzenia domowego, jak również rachunki, a dokładniej opłaty za prąd, gaz oraz telefon. Co istotne, nawet niewielkie pożyczki mogą w końcu doprowadzić do spirali zadłużenia. Powinniśmy być tego świadomi i jak najszybciej ustalić z partnerem zasady dysponowania naszym budżetem. Każda decyzja powinna być przemyślana i podejmowana wspólnie. Jeśli mimo tego nie czujemy się pewnie, bądź chcemy uchronić naszego partnera przed zobowiązaniami, jakie zaciągamy na własne potrzeby – powinniśmy zdecydować się na intercyzę małżeńską.

Intercyza małżeńska a długi

Jedynym sposobem, aby uchronić się przed długami współmałżonka, jest ustanowienie intercyzy małżeńskiej. Jest to umowa, którą zawierają małżonkowie, aby ustanowić inny niż wynikający z polskiego prawa ustrój majątkowy. Intercyza od dnia jej ustanowienia nadaje małżonkom rozdzielność majątkową. Oznacza to, że wszystko, co kupił małżonek po podpisaniu intercyzy, zalicza się do majątku osobistego, nie do majątku wspólnego. Sytuacja wygląda podobnie również w przypadku zaciąganych przez małżonków pożyczek. Kiedy zaciągnęliśmy zobowiązanie przed zawarciem intercyzy, odpowiadamy za nie majątkiem wspólnym. Po fakcie ustanowienia rozdzielności małżeńskiej – małżonkowie odpowiadają za pożyczki z majątku osobistego.

Tak jak wspomnieliśmy – intercyza małżeńska nie musi być powodem braku zaufania, ale wręcz przeciwnie – wyrażeniem troski o partnera. Szczególnie, kiedy prowadzimy własny biznes i korzystamy z oferty pożyczek dla działalności gospodarczych. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, jaki charakter ma nasza firma i czy faktycznie ponosimy tak duże ryzyko? Może się okazać, że intercyza jedynie zaszkodzi. Np. kiedy przedsiębiorca przepisał majątek na małżonka, z którym ustanowił rozdzielność majątkową, wierzyciele mogą wystąpić z tzw. skargą pauliańską. Wiąże się to z zakwestionowaniem przekazania składników majątku partnerowi. Wierzyciele mogą stwierdzić, że przeniesienie własności było wymierzone w ich interesy i przeciwstawić się podobnej decyzji na drodze sądowej.

Rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa

Rozdzielność majątkową możemy ustanowić nie tylko przed zawarciem związku małżeńskiego, ale również w trakcie jego trwania. Trzeba jednak liczyć się z wyższymi kosztami. Narzeczeni decydujący się na rozdzielność finansów muszą zawrzeć umowę ustanawiającą ustrój ich majątku w formie aktu notarialnego. Za sporządzenie aktu, który udokumentuje ten fakt zapłacą 400 zł netto. Do tej kwoty należy jeszcze doliczyć 23 proc. podatku VAT oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. W sumie będzie nas to kosztować ponad 500 zł. Kiedy na intercyzę zdecydujemy się po zawarciu ślubu, opłata będzie wyższa, ponieważ jej wysokość jest zależna od łącznej wartości posiadanego majątku. Intercyzę można także ograniczyć bądź rozszerzyć oraz znieść już tą ustanowioną.

Ustanawiając rozdzielność majątkową możemy być spokojni, kiedy nasz partner weźmie chwilówkę przez internet. Nasz majątek wspólny nie będzie zagrożony. W wyniku intercyzy każde z małżonków będzie dowolnie rozporządzać swoimi finansami. Z tego względu nie będą potrzebować zgody, aby starać się o dodatkowe środki i będą samodzielnie odpowiadać za swoje decyzje. Jeśli opóźnią się ze spłatą, egzekucja roszczenia nastąpi tylko z majątku dłużnika. Są jednak pewne odstępstwa od tej zasady, wiążące się z terminami. Jeśli para pobrała się w styczniu, wzięła kredyt w marcu, a na intercyzę zdecydowała się w czerwcu, wówczas będzie brać wspólną odpowiedzialność za marcowe świadczenie. Zasady umowy majątkowej obowiązują dopiero od momentu jej sygnowania.

Rozdzielność majątkowa a negatywna historia w BIK

Rozdzielność majątkowa okazuje się przydatnym rozwiązaniem nie tylko w momencie, kiedy nie chcemy odpowiadać za długi partnera, ale również w chwili, gdy ma on negatywną historię kredytową. Pożyczkodawca sprawdzający przeszłość finansową w bazach dłużników może w takiej sytuacji wykluczyć możliwość przyznania nam dodatkowych środków. Dzięki intercyzie małżeńskiej długi małżonka nie wpłyną na naszą przeszłość finansową. Bez problemu otrzymamy pozytywną odpowiedź w sprawie aplikacji o wybrany produkt finansowy.

Brak spłaty pożyczki nie zawsze musi prowadzić do negatywnej historii kredytowej. Aby nie dopuścić do wpisania do bazy BIK, powinniśmy refinansować pożyczkę, której nie jesteśmy w stanie spłacić. Refinansować, tzn. przedłużyć okres kredytowania zobowiązania. Pożyczkobiorca otrzymuje nową pożyczkę, dzięki której spłaca poprzednią, mając więcej czasu na zebranie potrzebnej kwoty. Żeby skorzystać z tego rozwiązania, musimy jak najszybciej powiadomić instytucję pozabankową o naszych kłopotach finansowych.

Długi powstałe przed zawarciem małżeństwa

Nie odpowiadamy za długi powstałe przed zawarciem małżeństwa. Wówczas nie obowiązywała nas wspólność majątkowa. Jeśli jednak nasz partner ma już długi i chce wziąć kolejną pożyczkę, nie jest to dobre rozwiązanie. Pożyczki dla zadłużonych osób wiążą się ze szczególnym niebezpieczeństwem. Mogą doprowadzić do wielu trudnych sytuacji, nawet do konieczności ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Uważasz, że nikt nie udzieli pożyczki osobie, która do tej pory nieterminowo spłacała zobowiązania? Nie jest to prawdą, ponieważ mając gwaranta, możemy otrzymać pożyczkę mimo wpisu w BIK. Wystarczy tylko znaleźć firmę, świadczącą takie usługi, a otrzymamy dodatkowe środki.

Jak pozbyć się długów partnera?

Jak wyjść z długów, które zaciągnął nasz partner? Nie jest to proste, ale możliwe. Przede wszystkim trzeba określić, jakie zobowiązania wymagają natychmiastowej spłaty, a które mogą jeszcze poczekać. Będziemy zmuszeni zrezygnować z wielu wydatków i ograniczyć swoje potrzeby. Warto też rozważyć kwestię przedłużenia okresu spłaty i – co najważniejsze – przestać podpisywać kolejne umowy.

Jeśli będziemy chcieli skorzystać z oferty pożyczek, ponieważ wspólnie podjęliśmy taką decyzję, powinniśmy mieć na uwadze rankingi chwilówek. Dzięki takim zestawieniom dowiemy się, które propozycje są pewne i nie zaszkodzą naszym finansom, o ile weźmiemy pożyczki dopasowane do możliwości naszego budżetu.

Darmowe pożyczki
Ekspres Pożyczka
5000 zł / 30 dni
Netcredit
10000 zł / 30 dni
Feniko
1000 zł / 30 dni
OROS.pl
5000 zł / 30 dni
Miloan
3000 zł / 30 dni
Finbo
5000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Crezu
5000 zł / 60 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni

Dodaj komentarz

######## #### ##   ## ##   ## ######## 
##   ## ## ## ## ## ##   ## ##   ## 
##   ## ## ## ## ## ##   ## ##   ## 
##   ## ## ## ## ## ##   ## ######## 
##   ## ## ## ## ## ##   ## ##   ## 
##   ## ## ## ## ## ##   ## ##   ## 
######## #### ### ###  ####### ######## 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze

AGNES 2020-04-24 16:18:08 #4669
nieprawdą jest, że małżonek odpowiada za długi małżonka... zgodnie z Rozporządzeniami w Bankach!... przed 2004 rokiem...i aktualne do nadal - małżonek nie odpowiada za długi zaciągnięte, BEZ ZGODY DRUGIEGO MAŁŻONKA.... Nie trzeba nawet intercyzy...
Odpowiedz
Anka z Tczewa 2017-04-10 15:00:18 #684
Kiedy ponosimy odpowiedzialność za długi partnera? Jak nasz partner jest dupkiem i nas w długi wpędza!
Odpowiedz
Sonia 2017-04-07 13:18:32 #676
W chwili zareczyn powinnismy rozmawiać o budzecie i finansach? Z mezem od samego poczatku zwiazku rozmawialismy otwarcie o kwestiach finansowych- takie "rozmowy" wychodzą same z siebie w momencie kiedy sie razem mieszka i trzeba kupic odkurzacz czy jechac do ikei po posciel i dywan:P Ale fakt- sa firmy pozyczkowe, ktore udzielaja nie chwilowek, ale pozyczek ratalnych na wysokie kwoty i nie potrzebuja zgody malzonka- ale prawda jest taka, ze jesli maz bierze pozyczke za plecami zony to azwyczaj cos jest nie tak w zwiazku i przydalaby sie terapia albo rozwod a nie tego typu artykul:P
Odpowiedz