Czym jest i ile kosztuje gwarancja bankowa?

Gwarancja bankowa to forma zabezpieczenia wierzytelności stosowana przez przedsiębiorców i klientów prywatnych. Jeśli zleceniodawca gwarancji nie wywiąże się ze swojego zobowiązania wobec wierzyciela, bank wypłaci mu określoną w umowie kwotę pieniędzy. Dla wierzyciela oznacza to wyższe bezpieczeństwo, a dla dłużka większą wiarygodność finansową. Koszt gwarancji bankowej może być jednak zaskakująco wysoki.

Czym jest i ile kosztuje gwarancja bankowa?
1.
Weź pożyczkę
25000 zł
36 miesięcy
2.
Weź pożyczkę
30000 zł
50 miesięcy
3.
Weź pożyczkę
60000 zł
120 miesięcy
Zobacz cały Ranking pożyczek na raty - maj 2024
 1. Gwarancja bankowa - co to jest i jak działa?
 2. Korzyści gwarancji bankowej dla zleceniodawcy i beneficjenta
 3. Jakie zobowiązania finansowe może zabezpieczać gwarancja bankowa?
 4. Rodzaje gwarancji bankowych - warunkowa i bezwarunkowa
 5. Jak uzyskać gwarancję bankową - elementy umowy
 6. Ile kosztuje gwarancja bankowa w mBank, PKO, ING i innych instytucjach?
 7. Termin obowiązywania gwarancji bankowej

Gwarancja bankowa - co to jest i jak działa?

Gwarancja bankowa to jedna z form osobistego zabezpieczenia wierzytelności, która jest regulowana przez art. 81 Prawo Bankowe. Możliwa jest zarówno gwarancja bankowa dla osoby fizycznej jak i gwarancja dla firm. Najpopularniejsze są gwarancje bankowe dla firm, które przeprowadzają transakcje handlowe na wysokie kwoty. Udzielenie i potwierdzenie gwarancji bankowej następuje na piśmie pod rygorem nieważności. Działanie tej instytucji jest dość proste.

Zleceniodawca gwarancji podpisuje z bankiem umowę, na mocy której bank zostanie gwarantem dopełnienia warunków umowy między zleceniodawcą a kontrahentem/wierzycielem. Oznacza to, że bank zobowiązuje się do zapłacenia beneficjentowi wierzycielowi określonej sumy pieniędzy, jeśli zleceniodawca gwarancji nie wywiąże się należycie ze swojego zobowiązania wobec beneficjenta z powodu np. problemów finansowych. Jeśli beneficjent gwarancji spełni określone w umowie warunki, może się on domagać wypłaty świadczenia od banku, który udzielił gwarancji; banku, który potwierdził gwarancję lub obu tych banków łącznie, aż do zupełnego zaspokojenia roszczeń.

Korzyści gwarancji bankowej dla zleceniodawcy i beneficjenta

Gwarancje bankowe są często wykorzystywane przez przedsiębiorców prowadzących działalność handlowo-usługową w kraju i za granicą. Zabezpieczenie umowy gwarancją bankową może być korzystne zarówno dla dla beneficjenta, jak i dla zleceniodawcy gwarancji. Przykładem może tu być np. zwiększenie szans na kredyt gotówkowy przy nieco niższej zdolności kredytowej niż ta wymagana przez bank.

Beneficjent gwarancji bankowej zyskuje:

 • większe bezpieczeństwo realizacji transakcji handlowej z kontrahentem,
 • zminimalizowanie ryzyka niewywiązania się z warunków umowy przez dostawcę produktów czy usług,
 • ułatwienie w egzekucji swoich należności,
 • szybką wypłatę kwoty roszczenia bez względu na sytuację finansową kontrahenta.

Zleceniodawca gwarancji bankowej zyskuje:

 • większą wiarygodność finansowa w oczach kontrahenta,
 • możliwość nieangażowania własnych środków finansowych w zabezpieczenie transakcji,
 • większą szansę na dobicie targu i podpisanie umowy z kontrahentem czy otrzymanie kredytu gotówkowego w innym banku.

Jakie zobowiązania finansowe może zabezpieczać gwarancja bankowa?

Gwarancja bankowa może zabezpieczać wykonanie pojedynczej umowy (np. spłaty pożyczki dla firm i działalności gospodarczych) lub być udzielona w formie linii, w ramach ustalonego przez bank limitu. Ta forma zabezpieczenia, choć kosztowna, może mieć wiele różnorodnych zastosowań. Do najczęściej wykorzystywanych należą:

 • gwarancja wykonania umowy z należytą starannością, która zabezpiecza m.in roszczenia z tytułu gwarancji technicznej i rękojmi czy zapłatę kar umownych za niewywiązanie się z umowy,
 • gwarancja terminowej spłaty pełnej kwoty kredytu lub pożyczki w wyznaczonym terminie,
 • gwarancja terminowej zapłaty za zakupione towary lub wykonane usługi,
 • gwarancja zapłaty rat leasingowych,
 • gwarancja zwrotu zaliczki pieniężnej otrzymanej od beneficjenta, jeśli zleceniodawca nie wykonał umowy,
 • gwarancja akcyzowa gwarantująca pokrycie zobowiązań podatkowych lub opłat paliwowych,
 • gwarancja celna - zabezpiecza zapłatę długów, podatków lub innych opłat celnych,
 • gwarancja loteryjna - zapewnia wypłatę nagród dla zwycięzców gier lub promocji,
 • gwarancja przetargowa zastępująca zaliczkę lub kaucję wpłacaną przed transakcją,
 • gwarancja zapłaty czynszu,

Rodzaje gwarancji bankowych - warunkowa i bezwarunkowa

Gwarancje bankowe mogą być warunkowe lub bezwarunkowe. Różnica pomiędzy nimi dotyczy weryfikacji zasadności roszczenia.

 • Gwarancja warunkowa - zapewnia wypłatę środków na wniosek beneficjenta wyłącznie, jeśli beneficjent spełni wszystkie zawarte w umowie warunki a bank sprawdzi zasadność roszczenia na podstawie złożonych dokumentów.
 • Gwarancja warunkowa - zapewnia wypłatę środków na wniosek beneficjenta, przy czym bank nie sprawdza zasadności roszczenia i nie wymaga przedstawiania dokumentów.

Spełnienie warunków przez beneficjenta może być stwierdzone na podstawie dokumentów określonych w umowie gwarancji, np. faktur, dokumentów przewozowych itp.

Jak uzyskać gwarancję bankową - elementy umowy

Na zabezpieczenie umowy gwarancją bankową szansę mają wyłącznie klienci, którzy pozytywnie przejdą ocenę zdolności kredytowej. Dodatkowym wymogiem może być założenie konta bankowego w banku udzielającym gwarancji oraz zabezpieczenie umowy np. hipoteką na posiadanej nieruchomości. Po przejściu weryfikacji konieczne będzie przelanie na konto opłat za rozpatrzenie i przygotowanie wniosku oraz za udzielenie gwarancji. W razie konieczności wypłaty sumy gwarancyjnej bank ma prawo obciążyć zleceniodawcę kolejnymi kosztami.

Pisemna umowa gwarancji bankowej musi jasno określać:

 • rodzaj gwarancji (bezwarunkowa lub warunkowa),
 • strony umowy - beneficjent gwarancji i gwarant (bank),
 • bank udzielający potwierdzenia gwarancji (opcjonalne),
 • zezwolenie na weryfikację tożsamości beneficjenta gwarancji,
 • wierzytelność objętą gwarancją,
 • okres obowiązywania gwarancji,
 • czynniki mogące spowodować ustanie gwarancji,
 • termin wypłaty sumy gwarancyjnej,
 • wysokość maksymalną sumy gwarancyjnej oraz możliwość podwyższenia,
 • warunki, jakie musi spełnić beneficjent gwarancji,
 • dokumentację wymaganą przez bank,
 • datę i miejsce podpisania gwarancji,
 • podpisy stron.

Ile kosztuje gwarancja bankowa w mBank, PKO, ING i innych instytucjach?

Ze względu na to, że bank przejmuje na siebie ryzyko, które w innym przypadku ponosiłby kontrahent, udzielenie gwarancji bankowej związane jest z koniecznością zapłacenia przez zleceniodawcę określonej prowizji na rzecz banku. Koszt gwarancji bankowej ustalany jest z klientem indywidualnie i uzależniona jest od warunków umowy między zleceniodawcą a beneficjentem gwarancji.

Bank może pobrać prowizję m.in. za takie czynności jak:

 • rozpatrzenie wniosku udzielenia gwarancji,
 • prowizja za przygotowanie umowy,
 • wystawienie promesy (obietnicy) udzielenia gwarancji,
 • podwyższenie kwoty gwarancji,
 • przedłużenie gwarancji bankowej,
 • wypłata roszczenia z tytułu gwarancji.
Bank Weź kredyt Rozpatrzenie wniosku Promesa gwarancji Zmiana warunków Wypłata świadczenia
mBank Weź kredyt 500 zł - 500 zł od 500 zł
PKO Weź kredyt od 150 zł 500 zł od 300 zł od 500 zł
ING Weź kredyt 500 zł 100 zł 100 zł 600 zł
BOŚ Bank Weź kredyt 100 zł 100 zł 100 zł od 100 zł
Pekao Weź kredyt 200 zł 200 zł 0,75 proc od 200 zł
Santander BP Weź kredyt ustalane indywidualnie 100 zł - od 200 zł
BNP Paribas Weź kredyt ustalane indywidualnie 500 zł ustalane indywidualnie 300 zł
BGK Weź kredyt od 250 zł - od 300 zł od 500 zł
Citi Bank Handlowy Weź kredyt od 150$ 25$ 75 $ 200$
Millennium Weź kredyt 100 zł 100 zł 100 zł od 200 zł

Termin obowiązywania gwarancji bankowej

Po wejściu gwarancji w życie działa ona niezależnie od ważności umowy zawartej między zleceniodawcą i beneficjentem. Wcześniejsza utrata ważności gwarancji bankowej może nastąpić wyłącznie w sytuacji gdy wyczerpana zostanie ustalona suma gwarancyjna, zadłużenie względem wierzyciela zostanie spłacone lub jeśli zleceniodawca gwarancji zrezygnuje z tego zabezpieczenia.

Przedawnienie roszczeń z tytułu gwarancji bankowej następuje po 6 latach. Termin liczony jest od dnia, w którym złożone zostało żądanie zapłaty. Roszczenie jest wymagalne nawet po wygaśnięciu zobowiązania objętego gwarancją.

Artykuły

Pożyczki społecznościowe - poradnik i opinie!

Kiedy brakuje nam pieniędzy, pierwszą myślą jest pożyczka...

Ustawa antylichwiarska - najważniejsze informacje

Można śmiało stwierdzić, że klientów instytucji pozabankowych...

Pożyczka dla bezrobotnych – chwilówki dla osób bez zatrudnienia

Według danych GUS z 2018 roku, bezrobocie spada, ale...

Kredyt na wesele. Ile kosztuje przyjęcie weselne?

Jeżeli planujesz wejść w związek małżeński, a nie masz...

Zakupy na raty - zasil konto ekstra gotówką na letnie wyprzedaże

W popularnej sieci odzieżowej Zara wyprzedaż letnia...

Pożyczka dla emerytów i rencistów − które firmy?

Bardzo często gdy planujemy złożyć wniosek o chwilówkę...

Poręczenie pożyczki – na czym polega oraz kiedy się opłaca?

Na rynku pożyczek pozabankowych znajdziemy nie tylko...

Kiedy ponosimy odpowiedzialność za długi partnera?

Każda para ma swój sposób na finanse. Tuż po zaręczynach...

Dodaj komentarz

######## ######## ##   ## ######## ##  ## 
##    ##    ##  ## ##    ###  ## 
##    ##     ## ##  ##    #### ## 
######  ######   ###  ######  ## ## ## 
##    ##     ## ##  ##    ## #### 
##    ##    ##  ## ##    ##  ### 
##    ######## ##   ## ######## ##  ## 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze