Przedawnienie długu. Po ilu latach przedawnia się dług?

Czy dłużnicy mają szansę uniknąć spłacania swoich długów? Może się tak zdarzyć, jeżeli wierzyciel przez lata nie domaga się zwrotu pieniędzy. W naszym artykule znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące przedawnienia długu, tego kiedy następuje i jakie są jego skutki. Podpowiadamy również jakie niebezpieczeństwa czekają osoby nieświadome swoich praw. Zachęcamy do lektury!

Przedawnienie długu. Po ilu latach przedawnia się dług?
1.
Weź pożyczkę
6000 zł
30 dni
2.
Weź pożyczkę
1000 zł
30 dni
3.
Weź pożyczkę
10000 zł
30 dni
Zobacz cały Ranking chwilówek - styczeń 2021

Czy długi się przedawniają?

W jakich sytuacjach długi się przedawniają?
 • przeoczenie - zdarza się w firmach, które posiadają wielu dłużników,
 • problem z doręczeniem wezwania - w przypadku np. zmiany miejsca zamieszkania dłużnika (warto pamiętać, że przesłanie dwóch ponaglających listów poleconych jest równoznaczne z odebraniem ponaglenia, jest to tzw. doręczenie zastępcze),
 • problem z ustaleniem następców prawnych - czyli spadkobierców dłużnika, na których po jego śmierci spadnie obowiązek spłaty - w tym wypadku następuje przedawnienie długów spadkowych.

Każdy zaciągnięty dług wiąże się z koniecznością spłaty, o czym konsumenci są informowani już w momencie podpisywania umowy dotyczącej kredytu gotówkowego lub pożyczki. Niestety, czasami bywa tak, że nieprzewidziane problemy finansowe uniemożliwiają uregulowanie zadłużenia na czas - zwykle pociąga to za sobą poważne konsekwencje jak np. wpis w Krajowym Rejestrze Dłużników.

Jeżeli z różnych przyczyn wierzyciel przez dłuższy czas nie będzie domagał się spłaty, natomiast windykator nie rozpocznie stosownych działań, wtedy dług może ulec przedawnieniu. W Art. 117 Kodeksu cywilnego możemy przeczytać, że: “po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia”. Oznacza to, że, jeśli dług straci ważność, wtedy nie zostaniemy zobowiązani do jego spłaty.

Ważne - wyjątkiem jest sytuacja, w której dłużnik sam zrezygnuje z prawa do uchylenia się od zapłaty, czyli nastąpi zrzeczenie się zarzutu przedawnienia.

Po ilu latach przedawnia się dług?

Odliczanie terminu przedawnienia długu rozpoczyna się od ostatniego dnia roku, w którym wierzyciel może się domagać jego spłaty. Obecnie jest to ostatni dzień roku, w którym upływa termin spłaty. Jeśli jednak przed upływem okresu przedawnienia wierzyciel wykona jakieś działania związane z długiem, np. złoży pozew sądowy - bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo.

Dlatego dłużnicy nigdy nie mogą być pewni, że ich zobowiązanie zostanie anulowane. Co więcej, zwłoka w spłacie może pociągnąć za sobą wysokie kary finansowe. To kiedy przedawni się nasze zobowiązanie zależy od rodzaju zadłużenia i tego komu jesteśmy winni pieniądze - warto o tym pamiętać!

Po jakim czasie długi mogą się przedawnić?

Debet na koncie - 2 lata,

przedawnienie kredytu - 3 lata,

przedawnienie pożyczki - 3 lata,

karta kredytowa - 3 lata,

usługi telekomunikacyjne - 2 lata,

podatek od nieruchomości - 3 lata,

podatek dochodowy - 5 lat,

umowa ubezpieczenia - 3 lata,

długi spadkowe - 6 lat,

roszczenia potwierdzone prawomocnym wyrokiem - 6 lat,

mandaty za jazdę bez biletu - 2 lata,

składki ZUS - 10 lat,

roszczenia alimentacyjne - 3 lata,

roszczenia z umowy sprzedaży - 2 lata,

czynsz - 3 lata,

roszczenia z umowy o pracę - 3 lata,

roszczenia z umowy o dzieło/ zlecenie - 2 lata.

Nie, nie musimy. Prawnym skutkiem przedawnienia długu jest to, że dłużnik nie ma obowiązku spłaty. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dobrowolnie zdecyduje się on uregulować zaległe zadłużenia. Skorzystanie z instytucji przedawnienia wymaga jednak znajomości związanych z nią zawiłości prawnych. Mniej zorientowani mogą wpaść w niemałe kłopoty przez wierzycieli, którzy liczą na niewiedzę konsumentów.

Chociaż zmiany w ustawie dotyczącej przedawnienia zabraniają domagania się spłaty przeterminowanego zobowiązania, to dotyczy to jedynie sytuacji, kiedy sprawa trafia do sądu. Pamiętajmy jednak, że nie zawsze tak się dzieje. Wierzyciele mogą domagać się od nas zwrotu pieniędzy lub sprzedać nasz dług komuś innemu (tzw. cesja wierzytelności), kto ponownie zacznie domagać się zwrotu należności.

Firmy windykacyjne często zamiast korespondować z dłużnikiem wybierają drogę sądową wykorzystując przy tym instytucję jaką jest e-sąd. Wtedy to do dłużnika należy obowiązek udowodnienia, że nastąpiło przedawnienie roszczenia o zapłatę. Może dojść do sytuacji, w której nieświadomy swoich praw dłużnik zaakceptuje nakaz zapłaty. Zachodzi wtedy niewłaściwe uznanie długu, które oznacza przyznanie się do posiadania zobowiązania i przerwanie biegu przedawnienia oraz konieczność uregulowania zobowiązań.

Kiedy może nastąpić niewłaściwe uznanie długu?
 • zawezwanie do próby ugodowej - jeśli wystosuje je wierzyciel, natomiast dłużnik na nie zareaguje,
 • spłata części zadłużenia,
 • prośba dłużnika o rozłożenie zobowiązania na raty,
 • prośba o ustalenie nowego terminu spłaty ze względu na brak pieniędzy.

Co przerywa bieg przedawnienia?

Przedawnienie pożyczki, kredytu, karty kredytowej czy innej wierzytelności następuje, jeśli przez określony czas windykator nie podejmie żadnych działań mających na celu odzyskanie pieniędzy. Wielu dłużników żyje z kalendarzem w dłoni, czekając na przedawnienie długu bankowego. Nie mogą mieć jednak pewności, że do tego dojdzie. Dlaczego?

Pomijając wyjątkowe sytuacje, każdy wierzyciel chce odzyskać swoją należność. Każde działanie w sprawie długu powoduje jednak przerwanie biegu przedawnienia, przez co termin przedawnienia odliczany jest od początku, dopóki postępowanie nie zostanie zakończone. Przerwać bieg przedawnienia może:

 • ponowne skierowanie sprawy do sądu,
 • rozpoczęcie egzekwowania roszczenia,
 • zawarcie ugody,
 • uznanie długu przez dłużnika.

Wniosek o przedawnienie długu - co trzeba w nim zawrzeć?

Niestety, często bywa tak, że firmy windykacyjne wykorzystują niską świadomość prawną konsumentów i żerują na ich niewiedzy poprzez wymuszenia spłaty przedawnionych lub nieudowodnionych długów. Co zrobić, jeżeli otrzymamy wezwanie do zapłaty bez konkretnych informacji o zobowiązaniach od windykatora? W tej sytuacji koniecznie należy przygotować pismo, w którym przede wszystkim powinna zawierać się prośba o przedstawienie następujących dokumentów:

 • umowy z pierwotnym wierzycielem,
 • umowy cesji wierzytelności wraz z wszystkimi załącznikami tej umowy,
 • wypowiedzenia umowy pierwotnej przez wierzyciela pierwotnego - tylko wtedy, gdy umowa została faktycznie wypowiedziana,
 • bankowego tytułu egzekucyjnego z nadaną klauzulą wykonalności - tylko, jeśli taki istnieje.

Na podstawie tych dokumentów będzie można łatwo ustalić istnienie lub nieistnienie roszczenia oraz termin wymagalności w celu podniesienia zarzutu przedawnienia.

W takim wniosku warto również poinformować firmę windykacyjną, że nie godzimy się na bezpodstawne wezwania do uregulowania zobowiązań finansowych i jeżeli nie zaprzestanie swoich działań, wtedy zostanie pozwana do sądu, w którym będziemy ubiegać się o odszkodowanie.

Artykuły

Pożyczki społecznościowe - poradnik i opinie!

Kiedy brakuje nam pieniędzy, pierwszą myślą jest pożyczka...

Ustawa antylichwiarska - najważniejsze informacje

Można śmiało stwierdzić, że klientów instytucji pozabankowych...

Pożyczka dla bezrobotnych – chwilówki dla osób bez zatrudnienia

Według danych GUS z 2018 roku, bezrobocie spada, ale...

Kredyt na wesele. Ile kosztuje przyjęcie weselne?

Jeżeli planujesz wejść w związek małżeński, a nie masz...

Zakupy na raty - zasil konto ekstra gotówką na letnie wyprzedaże

W popularnej sieci odzieżowej Zara wyprzedaż letnia...

Dodaj komentarz

########  ###     ## ##  ## ######## 
   ##  ## ##     ## ## ## ##   ## 
  ##  ##  ##    ##  ####  ##   ## 
  ##  ##   ##    ##  ##  ######## 
 ##   ######### ##  ##  ##  ##    
 ##   ##   ## ##  ##  ##  ##    
######## ##   ## ######   ##  ##    

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze

Janusz 2019-09-22 14:39:34 #3801
Szkoda, że mi się nigdy żaden dług nie przedawnił. Zaden mandat ani nic.