Co to jest leasing? Rodzaje leasingu

Pojęcie „leasingu” pochodzi od angielskiego słowa „lease”, czyli wynajem. Już samo wyjaśnienie pozwala zrozumieć istotę leasingu. Jest nią przekazanie praw do korzystania z przedmiotu umowy na ściśle określonych warunkach. Leasing może stanowić zewnętrzne źródło finansowania przedsiębiorstw, ale w grę wchodzi też leasing dla osoby prywatnej! Nasi eksperci wskażą rodzaje leasingu oraz korzyści z leasingu, na który decyduje się coraz więcej małych i średnich biznesów.

Co to jest leasing? Odpowiedź znajdziesz w artykule

Co to jest leasing? Leasing - definicja

Czym jest leasing? Leasing jest jedną z form finansowania przedsiębiorstw. Na uwagę zasługują też kredyty czy chwilówki (najlepsze oferty pożyczek krótkoterminowych znajdziemy w rankingu chwilówek online), ale to właśnie leasing jest niezmiennie rosnącym sposobem na pokrycie firmowych wydatków. Według ostatnich badań, już co drugi przedsiębiorca inwestuje dzięki leasingowi: robi tak 29% mikro firm, 61% małych firm oraz 73% średnich firm. W przeważającej mierze są to przedsiębiorstwa budowlane, produkcyjne oraz transportowe.

Co mówi definicja leasingu? Leasing to umowa, na mocy której finansujący (leasingodawca) przekazuje firmie (leasingobiorcy) prawo do użytkowania rzeczy na ustalony i zapisany w umowie czas. Leasingodawca nie udostępnia rzeczy za darmo! Leasingobiorca jest zobowiązany do uiszczania rat leasingowych. Pozostałe opłaty leasingowe to: wpłata początkowa (tzw. czynsz inicjalny), ubezpieczenie, czasami depozyt gwarancyjny i wartość końcowa wykupu przedmiotu leasingu. Całkowity koszt leasingu zależy od wybranego wariantu i oferty leasingu.

Kto może być leasingodawcą?

Finansowanie przedsiębiorstwa za pomocą leasingu reguluje Kodeks Cywilny. Według jego zapisów, firmą leasingową może być podmiot gospodarczy, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności oferuje usługi leasingowe. Ustawodawca nie narzuca wyłączności na działalność leasingową. Co za tym idzie, usługi leasingowe nie muszą być jedynymi usługami firmy. Leasingodawca może świadczyć szerszy zakres działań.

Na czym polega leasing? Warunki leasingu

Wiemy już, co to jest leasing. Leasing stanowi doskonałą alternatywę dla pożyczek dla firm, które również służą finansowaniu potrzeb firmy (także na starcie). Jak działa leasing? Przede wszystkim podpisanie umowy nie skutkuje przeniesieniem praw własności przedmiotu leasingu na leasingobiorcę. Przez cały okres trwania umowy rzecz pozostaje własnością podmiotu finansującego. Dopiero, kiedy kontrakt wygasa, leasingobiorca ma prawo:

 • wykupić przedmiot za określoną w umowie kwotę (dużo niższą niż cena rynkowa), stając się jego pełnoprawnym właścicielem,
 • zrezygnować z kupna i zwrócić przedmiot leasingodawcy.

Leasing zatem jest formą najmu, która daje możliwość użytkowania dóbr bez konieczności ich zakupu. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać leasing? Warunki leasingu:

 • prowadzenie działalności przez ustalony okres, zwykle co najmniej 3 miesiące,
 • pozytywna historia kredytowa,
 • odpowiednia zdolność kredytowa.

Podobnie jak w przypadku kredytu, leasingodawca musi mieć pewność, że spłacimy raty leasingowe. Dokonuje oceny ryzyka klienta za pomocą procedury uproszczonej (nie wymaga od leasingobiorcy przedstawiania dokumentów potwierdzających sytuację finansową) lub procedury standardowej (tzw. procedura pełna, która wymaga deklaracji podatkowych i dostarczenia dokumentów finansowych).

Rodzaje leasingu. Różnica między leasingiem operacyjnym a finansowym

Przedsiębiorcy zwykle mają do czynienia z dwoma rodzajami leasingu. To leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Ten pierwszy dotyczy 80-90% zawieranych umów. Drugi jest stosowany sporadycznie, ale warto wyjaśnić, czym się różnią. Jaka jest różnica między leasingiem operacyjnym a finansowym? Zaraz to sprawdzimy! Głównym kryterium podziału jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. W leasingu operacyjnym to zadanie podmiotu finansującego, natomiast w leasingu finansowym – leasingobiorcy. Pozostałe różnice najłatwiej przedstawimy w tabeli.

Porównanie leasingu operacyjnego i finansowego

Cecha Leasing operacyjny Leasing finansowy
Odpisy amortyzacyjne Obowiązek leasingodawcy Obowiązek leasingobiorcy
Cel umowy leasingu Korzystanie ze środków trwałych lub korzystanie i zakup środków trwałych Korzystanie i zakup środków trwałych. Leasingobiorca staje się właścicielem przedmiotu leasingu w momencie spłaty ostatniej raty
Czas trwania umowy Nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji środków trwałych lub 10 lat dla nieruchomości Dowolny okres, w praktyce zbliżony do okresu amortyzacji
Podatek dochodowy Rata leasingowa stanowi w całości koszt uzyskania przychodów leasingobiorcy Rata leasingowa jest podzielona na część kapitałową i odsetkową. Tylko część odsetkowa jest kosztem uzyskania przychodów leasingobiorcy
Podatek VAT Leasing jest traktowany jako usługa. Podatek VAT nalicza się od każdej raty leasingowej i podlega odliczeniu przez leasingobiorcę Leasing jest traktowany jako dostawa towarów. Podatek VAT nalicza się z góry i podlega odliczeniu przez leasingobiorcę

Leasing zwrotny. Co to jest leasing zwrotny?

Co to jest leasing zwrotny? Leasing zwrotny występuje zarówno w postaci leasingu operacyjnego, jak też leasingu finansowego. Polega na tym, że leasingobiorca odsprzedaje leasingodawcy własny środek trwały. Następnie podpisuje z podmiotem finansującym umowę i przejmuje sprzedany przedmiot w leasing. Co jest celem takiego działania? Oczywiście uwolnienie zamrożonych środków trwałych. Pieniądze można wykorzystać w inny sposób, np. na przeprowadzenie inwestycji i zwiększenie zysków firmy. Kiedy leasingodawca spłaci raty leasingowe, może ponownie uzyskać tytuł własności danego sprzętu.

Leasing pośredni i leasing bezpośredni

Mówiąc o rodzajach leasingu, trzeba również wyjaśnić pojęcie leasingu pośredniego oraz leasingu bezpośredniego. Leasing pośredni wyróżnia się istnieniem podmiotu pośredniczącego. Oznacza to konieczność zawarcia umowy między więcej niż dwiema stronami. Pośrednikiem jest zwykle odrębna firma, która zajmuje się świadczeniem tego typu usług i ma za zadanie czuwać nad prawidłowym przebiegiem całej transakcji. Leasing bezpośredni polega na zawarciu umowy między dwoma zainteresowanymi stronami bez pośredników. Chodzi oczywiście o leasingodawcę, będącego podmiotem finansującym oraz leasingobiorcę, który jest podmiotem korzystającym. W Polsce dominuje leasing pośredni. Leasing bezpośredni dotyczy głównie transakcji o większej wartości. Co najczęściej bierzemy w leasing?

Leasing samochodu. Co można wziąć w leasing?

Poznaliśmy definicję leasingu, dowiedzieliśmy się też, co to jest leasing operacyjny, finansowy, zwrotny, pośredni i bezpośredni. Ale co można wziąć w leasing? Leasing dotyczy wyłącznie środków trwałych: ruchomych (np. komputer, samochód) oraz nieruchomości. Przedsiębiorcy działający na terenie naszego kraju najczęściej szukają ofert leasingowych na:

 • pojazdy osobowe, pojazdy dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony: 45%,
 • maszyny i inne urządzenia, w tym urządzenia IT: 27,2%,
 • transport ciężki: 25,9%,
 • nieruchomości: 1,3%,
 • inne: 0,6%.

Leasing samochodu jest najbardziej popularny. Polega na dzierżawie samochodu. Mogą z niego korzystać firmy, które wykazują dobrą sytuację finansową. Jeśli nasz biznes nie ma jeszcze oczekiwanych zysków, skorzystajmy z kredytu samochodowego. Do oferty leasingu zawsze możemy wrócić później.

Jak zrezygnować z leasingu?

Artykuł na temat: „Co to jest leasing” powinien jeszcze wyjaśniać kwestię: „Jak zrezygnować z leasingu?” Czy w ogóle jest to możliwe? Tak, umowę leasingu można zakończyć przed czasem. Takie prawo przysługuje zarówno leasingobiorcy, jak i leasingodawcy. 3 sposoby na rezygnację z leasingu:

 1. Wypowiedzenie umowy leasingu – niektóre umowy leasingu przewidują wypowiedzenie umowy jedynie przez leasingodawcę, na wypadek nieuregulowania rat przez leasingobiorcę. Niestety, tak jak w przypadku braku płatności za pożyczkę, wiążą się z tym konsekwencje. Będziemy musieli spłacić pozostałe raty, odsetki, jak też należne opłaty i prowizje. Kwotę pomniejsza się o tzw. dyskonto. To korzyści uzyskane przez leasingodawcę w wyniku wcześniejszego zakończeniu umowy. Pamiętaj! Przy wypowiedzeniu umowy leasingowany przedmiot wraca do podmiotu finansującego.
 2. Wykup przedmiotu leasingu – narzuca konieczność spłaty pozostałych rat i opłat, ale dzięki temu stajemy się pełnoprawnymi właścicielami przedmiotu umowy leasingu.
 3. Cesja przedmiotu leasingu – może się zdarzyć, że przedmiot umowy leasingu przestał być potrzebny lub przez problemy finansowe nie stać nas na jego spłatę. W takiej sytuacji możemy jeszcze poszukać innego przedsiębiorcy, który przejmie naszą umowę leasingową. Ktoś inny będzie spłacać raty, jak też korzystać z leasingowanego przedmiotu. Warunkiem takiego rozwiązania jest zgoda leasingodawcy i nowego leasingobiorcy. Kiedy nowy leasingobiorca spłaci wszystkie raty, staje się właścicielem przedmiotu leasingu.

Leasing – czy się opłaca? Wady i zalety leasingu

Leasing – czy warto? Takie pytanie może nam chodzić po głowie, jeżeli zastanawiamy się nad tą formą finansowania. Przemyślane decyzje, zwłaszcza w kwestii finansów, to podstawa. Zalety leasingu:

 • minimum formalności i prosta procedura leasingu,
 • brak konieczności angażowania własnych środków,
 • oszczędność podatkowa, przez możliwość odliczenia podatku od rat leasingowych,
 • brak negatywnego wpływu na zdolność kredytową,
 • brak wkładu własnego,
 • możliwość odzyskania zamrożonych pieniędzy w przypadku leasingu zwrotnego.

Wady leasingu:

 • dopóki nie spłacimy wszystkich rat, przedmiot leasingu nie należy do leasingobiorcy,
 • koszty napraw przedmiotu leasingu należą do leasingobiorcy,
 • brak wywiązywania się z warunków umowy może prowadzić do jej zerwania.

Alternatywą dla leasingu są kredyty i pożyczki. Które rozwiązanie jest korzystniejsze?

Leasing a kredyt - różnice

Kredyt w porównaniu do leasingu ma dość restrykcyjne wymagania. Przedsiębiorców może zniechęcać dłuższa procedura kredytowa. Musimy dostarczać zaświadczenia i dokumenty, bez których bank nie wyrazi chęci udzielenia nam dodatkowych środków. Z drugiej strony, leasing nie daje prawa własności.

Kupując przedmiot na kredyt, od razu stajemy się jego właścicielami. Okres kredytowania w przypadku kredytów może być dłuższy, a rata – niższa. Bywają sytuację, kiedy leasing jest lepszym rozwiązaniem niż kredyt i odwrotnie. Musimy samodzielnie zdecydować, jakie rozwiązanie będzie lepsze dla naszego przedsiębiorstwa. Co ważne, nawet nie prowadząc firmy, możemy leasingować rzeczy. Od 2011 roku dzięki Ustawie o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców możliwy jest leasing konsumencki.

Leasing konsumencki. Czy możliwy jest leasing dla osoby prywatnej?

Dzięki różnym form finansowania, z których możemy korzystać, mamy wiele sposobów na finansowanie potrzeb własnego biznesu. Nie są nią jedynie pożyczki pozabankowe dla firm, przeznaczone dla nowych i działających przedsiębiorców. Jest to również opisany tutaj leasing, z którego mogą korzystać także osoby prywatne – to tzw. leasing konsumencki. Co to jest leasing konsumencki? To produkt finansowy przeznaczony dla osób fizycznych. Działa na takiej samej zasadzie, jak leasing dla firm, bez wymogu prowadzenia własnej działalności. Leasing konsumencki łączy warunki kredytu i dzierżawy.

Konsument odpłatnie użytkuje przedmiot, spłacając raty leasingowe. Po zakończeniu trwania umowy może zwrócić przedmiot leasingu i wziąć kolejny lub wykupić ten, z którego korzystał. Wysokość raty leasingowej zależy od spadku wartości leasingowanej rzeczy w czasie. Zastanawiając się nad wyborem konkretnego produktu finansowego, największą uwagę zwróćmy na koszty i podejmijmy decyzję, która będzie dobra dla naszego budżetu. Bez względu na to, czy prowadzimy firmę, czy jesteśmy osobami fizycznymi.

Artykuły

Pożyczki społecznościowe - poradnik i opinie!

Kiedy brakuje nam pieniędzy, pierwszą myślą jest pożyczka...

Ustawa antylichwiarska - najważniejsze informacje

Można śmiało stwierdzić, że klientów instytucji pozabankowych...

Pożyczka dla bezrobotnych – chwilówki dla osób bez zatrudnienia

Według danych GUS z 2018 roku, bezrobocie spada, ale...

Kredyt na wesele. Ile kosztuje przyjęcie weselne?

Jeżeli planujesz wejść w związek małżeński, a nie masz...

Zakupy na raty - zasil konto ekstra gotówką na letnie wyprzedaże

W popularnej sieci odzieżowej Zara wyprzedaż letnia...

Darmowe pożyczki
Ekspres Pożyczka
5000 zł / 30 dni
Netcredit
10000 zł / 30 dni
Feniko
1000 zł / 30 dni
OROS.pl
5000 zł / 30 dni
Miloan
3000 zł / 30 dni
Finbo
5000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Crezu
5000 zł / 60 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni

Dodaj komentarz

 ######   ###  ######## ##   ## ##  ## 
##  ##  ## ##    ## ##   ## ###  ## 
##     ##  ##   ##  ##   ## #### ## 
##  #### ##   ##  ##  ##   ## ## ## ## 
##  ## #########  ##   ##   ## ## #### 
##  ## ##   ## ##   ##   ## ##  ### 
 ######  ##   ## ######## ####### ##  ## 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze