Wyłudzenie kredytu - jak się bronić?

Wyłudzenie kredytu na czyjeś dane osobowe to powszechny problem. Według Raportu InfoDOK szacuje się, że codziennie dochodzi do wyłudzeń na kwotę w wysokości miliona złotych. Na szczęście istnieje wiele możliwości obrony przed takimi sytuacjami. Zamrożenie kredytu tzw. credit freeze, Alerty BIK, FairPay czy System Bezpieczny PESEL to tylko niektóre z nich. Jakie są zatem najlepsze sposoby ochrony przed wyłudzeniem kredytu?

 Wyłudzenie kredytu - jak się bronić?
1.
Zobacz
(2)
2.
Zobacz
(3)
3.
Zobacz
(12)
Zobacz cały Ranking kredytów gotówkowych - lipiec 2024

Wyłudzenie kredytu - podstawowe informacje

Mówiąc najprościej, wyłudzenie kredytu jest przestępstwem polegającym na wykorzystaniu naszych danych osobowych przez osoby trzecie do uzyskania zobowiązania finansowego w banku lub firmie pożyczkowej. Warto tę kwestię wyjaśnić na konkretnym przykładzie: wyobraźmy sobie sytuację, w której w zupełnie nieoczekiwany sposób stracimy dowód osobisty na rzecz złodzieja, który później przy jego użyciu zaciąga pożyczkę bez weryfikacji przez internet w wybranej firmie pożyczkowej.

Trzeba zdawać sobie również sprawę, że w niektórych przypadkach skradzione dane z dowodu nie wystarczą do wyłudzenia dodatkowych pieniędzy, dlatego często bywa też tak, że oszuści podczas wnioskowania o jakiś produkt finansowy np. pożyczkę na dówd posługują, się podrobionymi dokumentami tj. umowa o pracę czy zaświadczenie o dochodach. Wszystkie z wymienionych kwestii są przestępstwami, które wiążą się z konsekwencjami dotyczącymi pozbawienia wolności - więcej informacji na ten temat wskazaliśmy w kolejnych akapitach artykułu.

Wyłudzenie kredytu przez internet - co trzeba wiedzieć?

Do wyłudzeń kredytów lub innych produktów finansowych najczęściej dochodzi w internecie. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, że duża część osób funkcjonuje w sieci w sposób nieodpowiedzialny i daje łatwy dostęp do swoich danych różnym nieznanym podmiotom, które często okazują się przestępcami. Niestety wiele osób coraz częściej wchodzi na podejrzane strony i jednocześnie lekceważy komunikaty mówiące o bezpieczeństwie. Przez to oszuści zyskują niezbędne informacje, które są niezbędne do zaciągnięcia zobowiązania.

W tym miejscu należy podkreślić, że złodzieje posługujący się cudzymi danymi mogą najszybciej i zarazem najprościej zaciągnąć pożyczkę online, ponieważ niektórzy pożyczkodawcy podczas procesu wnioskowania zwykle nie wymagają przedstawienia dużej liczby formalności i nie weryfikują historii kredytowej klientów. W przypadku wielu ofert pożyczkowych jednym warunkiem, do jakiego trzeba się zastosować jest posiadanie dowodu osobistego.

Znacznie trudniejszym zadaniem będzie uzyskanie przez przestępcę kredytu gotówkowego czy karty kredytowej w interencie, ponieważ banki stosują mnóstwo zabezpieczeń, które zazwyczaj skutecznie eliminują wszelkie próby wyłudzenia pieniędzy. Jak te instytucje sprawdzają wnioskujących? Do najpopularniejszych sposobów należy przedstawienie zaświadczenia o zarobkach i potwierdzenie tożsamości np. poprzez przelew weryfikacyjny z konta bankowego klienta lub rozmowę telefoniczną z konsultantem.

Jak się bronić przed wyłudzeniem kredytu?

Przestrzegamy przed wyłudzeniami kredytów, które mogą przyczynić się do znaczących strat finansowych, nadwyrężenia zgromadzonych oszczędności lub popadnięcia w długi. Jak nie dopuścić do wymienionych problemów? Wystarczy zastosować się do przygotowanego przez nas poradnika, zapoznaj się!

 • Po pierwsze powinniśmy znaleźć miejsce w portfelu, które będzie bezpieczne dla naszego dokumentu tożsamości.
 • Warto przynajmniej raz dziennie sprawdzać czy posiadamy dowód osobisty w miejscu, w którym powinien się znajdować - dzięki temu w razie kradzieży będziemy mogli szybciej zgłosić tę sprawę w banku.
 • Zapewnij szczególną ochronę swoim dokumentom podczas poruszania się komunikacją miejską do pracy oraz podróży po kraju lub zagranicą.
 • Nie należy wchodzić na podejrzane strony internetowe i stosować się do komunikatów bezpieczeństwa wysyłanych przez program antywirusowy.
 • Nie można zapomnieć również o zapewnieniu sobie bezpiecznego logowania do bankowości internetowej np. poprzez otrzymywanie specjalnego kodu wiadomością SMS.

Wartym uwagi rozwiązaniem, które sprawdza się w walce z wyłudzeniami kredytów jest skorzystanie z alertów BIK, które w razie podjęcia jakiekolwiek próby uzyskania zobowiązania z wykorzystaniem naszych danych, poinformują nas o tym w formie SMS-a. Za taką usługę należy zapłacić w Biurze Informacji Kredytowej 19 złotych rocznie.

Co grozi za wyłudzenie kredytu?

Każda ofiara wyłudzenia kredytu może być pewna, że oszust po złapaniu przez organy ścigania odpowie za to przed sądem. Według prawa zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez osobę, która posługuje się cudzymi danymi osobowymi podlega karze pozbawienia wolności. Jakie konsekwencje w tym przypadku przewiduje wymiar sprawiedliwości? Poniżej wskazaliśmy informacje z kodeksu karnego, które z pewnością wyjaśnią wszelkie wątpliwości.

Art. 297 § 1 KK: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.1

Warto zapoznać się też z treścią art. 286 § 1 KK, który mówi, że każdy, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 82.

Czy wyłudzenie kredytu może się przedawnić?

To bardzo ważna kwestia, którą należy wyjaśnić w szczegółowy sposób. Polskie prawo przewiduje, że kara za popełnione przestępstwo w postaci wyłudzenia kredytu może ulec przedawnieniu. W tym miejscu należy jednak podkreślić, że zależy to od wielu czynników, do których zalicza się przede wszystkim zarzuty, jakie zostały postawione sprawcy.

Przykładowo, jeżeli ten podmiot został prawomocnie skazany za oszustwo kredytowe, wtedy kara ulegnie przedawnieniu dopiero po upływie 30 lat. Warto również wspomnieć o sytuacji, gdy zarzut dotyczył niekorzystnego zarządzania cudzym mieniem - w tym przypadku wspomniany okres zmniejsza się do 15 lat.


 1. Źródło: art. 297 § 1 KK
 2. Źródło: art. 286 § 1 KK
Darmowe pożyczki
Ekspres Pożyczka
5000 zł / 30 dni
Netcredit
10000 zł / 30 dni
Feniko
1000 zł / 30 dni
OROS.pl
5000 zł / 30 dni
Miloan
3000 zł / 30 dni
Finbo
5000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Crezu
5000 zł / 60 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni
Ranking pożyczek na raty - lipiec 2024

Dodaj komentarz

##   ## ######## ########   ###  ######## 
###  ### ##    ##   ##  ## ##  ##   ## 
#### #### ##    ##   ## ##  ## ##   ## 
## ### ## ######  ######## ##   ## ######## 
##   ## ##    ##    ######### ##  ##  
##   ## ##    ##    ##   ## ##  ## 
##   ## ######## ##    ##   ## ##   ## 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze