Czy komornik może zająć zwrot podatku?

W samym województwie mazowieckim fiskus zwrócił podatnikom 1,6 mld zł nadpłaty podatku. W skali kraju średnia wysokość nadpłaty to około 400 zł. Część osób, przeciwko którym toczy się postępowanie egzekucyjne mogą nie zobaczyć pieniędzy od Urzędu Skarbowego. W tekście, który właśnie zacząłeś czytać dowiesz się, w jakich sytuacjach komornik może zająć zwrot podatku i czy egzekutor może zabrać ulgę na dziecko.

Średnia wysokość zwrotu podatku na osobę to 390 zł

Zwrot podatku, a komornik

Ministerstwo Finansów podaje, że co roku Polacy płacą fiskusowi 62 mld zł. W ramach ulg i odliczeń podatkowych suma zwrotu podatku w skali kraju wynosi 9, 9 mld zł . Średnia wysokość nadpłaty na głowę to 390 zł. Natomiast kwota wolna od podatku w 2019 roku wynosi 6600 zł netto.

Niestety według Krajowej Rady Komorniczej toczy się ponad 4 miliony egzekucji komorniczych. Część pieniędzy z tytułu zwrotu podatku zostanie zajęta przez egzekutorów.

Czy komornik może zająć zwrot podatku? Tak. Od 8 września 2016 r. prawo zezwala na zajęcie długu z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku. Co więcej, w myśl art. 799 K.p.c. wierzyciel może wskazać elementy majątku zadłużonego, które mają posłużyć do zaspokojenia powstałej wierzytelności. W związku z powyższym, jeśli wierzyciel stwierdzi, że zajęcie podatku jest najlepszą drogą do odzyskania pieniędzy, to egzekutor będzie musiał zabezpieczyć nadpłatę.

Natomiast sam organ egzekucyjny musi wybrać najmniej uciążliwy sposób zaspokojenia wierzytelności dla dłużnika. W sytuacji gdy zadłużony wykazuje niewielkie zarobki, (kwota wolna od zajęcia komorniczego – 1530zł), to zajęcie zwrotu podatku na poczet wierzytelności jest często jedyną drogą do odzyskania długu. Co więcej, zabezpieczenie zwrotu jest mniej uciążliwe, niż przejęcie części majątku ruchomego (np. sprzęt RTV). Warto zauważyć, że komornik ma prawo zająć oszczędności na koncie bankowym lub wynagrodzenie za pracę.

Kiedy komornik ma prawo zająć zwrot podatku?

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego egzekutor ma prawo zająć nadpłatę wynikającą z podatku dochodowego. Jednak, aby tak się stało muszą zostać następujące warunki:

 • po pierwsze – jeśli komornik zwróci się do Urzędu Skarbowego po złożeniu przez podatnika zeznania podatkowego,
 • po drugie – Fiskus nie zdąży wypłacić nadpłaty podatnikowi.

Zwrot podatku następuje maksymalnie po trzech miesiącach od wysłania wniosk

Procedura zajęcia zwrotu podatku przez komornika

Zgodnie z art. art. 896 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, komornik zwraca się z pismem do Urzędu Skarbowego w celu zajęcia wierzytelności. Ponadto egzekutor może nakazać US, by nie przekazywał zadłużonemu podatnikowi nadpłat z tytułu podatku dochodowego.

W terminie 7 dniu od otrzymania pisma od komornika sądowego, Urząd Skarbowy ma obowiązek złożyć oświadczenie, w którym poinformuje organ egzekucyjny czy dłużnikowi przysługuje zwrot podatku.

 1. Komornik zawiadamia pisemnie właściwy Urząd Skarbowy w celu zajęcia nadpłaty podatku.
 2. Urząd Skarbowy wstrzymuje wypłatę zwrotu podatku.
 3. Fiskus pieniądze z tytułu nadpłaty przelewa na konto bankowe komornika lub na rachunek depozytowy Ministra Finansów.

Ważne – Urząd Skarbowy sprawdza czy podatnik ma długi wobec fiskusa. Jeśli zadłużenie zostanie stwierdzone, wówczas nadpłata nie zostanie przekazana komornikowi. Zaległości podatkowe są spłacane w pierwszej kolejności, dlatego też zwrot podatku przejmuje Urząd Skarbowy. Jeśli z tytułu zobowiązań podatkowych pozostanie nadwyżka, zostanie przekazana egzekutorowi.

Długi partnera, a zwrot podatku – wyrok Sądu Administracyjnego z 2014 roku

Jeżeli małżeństwo dokonuje wspólnego rozliczenia PIT, a długi ma tylko jeden z małżonków, to komornik nie może zająć zwrotu podatkowego. Naczelny Sąd Administracyjny 27 marca 2014 roku wydał wyrok, który zakazuje organowi egzekucyjnemu przejęcie nadpłaty podatkowej z tytułu długu jednego z małżonków. Sąd uznał, że nadpłata jest prawem niezbywalnym osoby niezadłużonej i zwrot nie podlega egzekucji. W tej sytuacji, wierzytelność zaspokaja się z majątku osobistego dłużnika – np. z wynagrodzenia za pracę,

Ważne – wyrok NSA podlega tylko i wyłącznie sytuacji gdy dług ma tylko jeden z małżonków. W większości przypadków małżeństwa tworzą wspólnotę majątkową. Co za tym idzie małżonkowie za długi odpowiadają solidarnie.

Czy komornik może zająć zwrot podatku na dzieci?

Ulga na dziecko może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. W świetle obowiązujących przepisów komornik może zająć świadczenie. Dlatego, że sama ulga w przeciwieństwie do alimentów przysługuje rodzicowi, a nie dziecku.

W sytuacji gdy dłużnik rozlicza PIT wspólnie z małżonkiem i tylko jeden z partnerów jest zadłużony, wówczas ulga na dziecko może zostać zajęta przez komornika. Jak uniknąć zajęcia zwrotu podatku na dziecko, jeśli tylko jeden z rodziców jest zadłużony? W takiej sytuacji należy rozliczać się indywidualnie.

Komornik ma prawo zająć zwrot podatku na dzieci

Czy komornik może zająć 500+?

Program rodzina 500 plus jest zwolniony z egzekucji komorniczej. ALE – tylko w momencie gdy pieniądze z tytułu świadczenia są wypłacane na bankowe konto socjalne. W związku z powyższym, osoba która jest zagrożona interwencją komornika powinna założyć rachunek bankowy, który nie podlega egzekucji.

Świadczenia, które nie podlegają egzekucji komorniczej:

 • alimenty,
 • świadczenia pieniężne wypłacane przez Fundusz Alimentacyjny,
 • świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne,
 • świadczenia pielęgnacyjne i porodowe,
 • świadczenia z opieki społecznej (MOPS, GOPS).

Ważne – jeśli pieniądze z tytułu świadczeń trafiają na zwykły rachunek bankowy, to komornik ma prawo zająć środki finansowe.  

Kiedy zwrot podatku?

Zwrot podatku powinien nastąpić maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od wysłania zeznania. Ministerstwo Finansów uruchomiło specjalną platformę, która pozwala na dowiedzieć się kiedy środki finansowe zostaną zwrócone z tytułu nadpłaty. W tym celu należy odwiedzić witrynę internetową resortu finansów - finanse.mf.gov.pl. Pierwszeństwo w otrzymaniu pieniędzy mają posiadacze Karty Dużej Rodziny.

Darmowe pożyczki
Ekspres Pożyczka
5000 zł / 30 dni
Netcredit
10000 zł / 30 dni
Feniko
1000 zł / 30 dni
OROS.pl
5000 zł / 30 dni
Miloan
3000 zł / 30 dni
Finbo
5000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Crezu
5000 zł / 60 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni

Dodaj komentarz

##  ## #### ##   ## ##   ## ##   ## 
##  ##  ## ##   ## ##   ## ## ## ## 
## ##  ## ##   ## ##   ## ## ## ## 
#####   ## ######### ##   ## ## ## ## 
## ##  ## ##   ## ##   ## ## ## ## 
##  ##  ## ##   ## ##   ## ## ## ## 
##  ## #### ##   ## #######  ### ### 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze

muniek62 2018-10-19 19:19:26 #2455
Uchwała SN uznająca nadpłatę podatku jako dobro niezbywalne ,nie odnosi się do komornika i dłużnika ,lecz do Naczelnika Urzędu Skarbowego w związku z ordynacją podatkową . Została podjęta dla ochrony Naczelnika Urzędu Skarbowego ,przed naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych . Nadpłata podatku jest dobrem niezbywalnym tylko do momentu przekazania dla podatnika , później staje się dobrem skondensowanym i podlega zajęciu komorniczemu . Między Uchwałą SN o uznaniu za dobra niezbywalne nadpłaty podatku ,a orzeczeniami Postanowieniami ,Wyrokami SN o zajęciu przez komornika nadpłaty podatku na koncie nie ma żadnej rozbieżności prawnej , lecz jest to spójność prawa ,bo uchwała odnosi się do czynności Naczelnika US, a wyroki do czynności komornika .
Odpowiedz