Co może zabrać nam komornik?

Windykacja należności to działanie polegające na dochodzeniu swoich praw do danego mienia albo zapłaty. Służy to zatem odzyskaniu własności, których nie można odebrać innym sposobem. Jest to działanie polubowne, oparte na dążeniu do zawarcia ugody z dłużnikiem. Gdy to się nie udaje, wówczas wszczynane jest postępowanie sądowe, czyli egzekucja komornicza.

O tym, co może zająć nam komornik, powinniśmy wiedzieć jeszcze przed rozpoczęciem procedury komorniczej

Kim jest komornik?

Osoby, które zaciągną zbyt wiele chwilówek ,kredytów, pożyczek pozabankowych mogą napotkać problemy z uregulowaniem należności. Wiele osób, które zmagają się z problemem wyjścia z długów, zastanawia się, jakie są kompetencje komornika. Zanim dojdzie do spotkania z nim, warto wiedzieć, że jest on funkcjonariuszem publicznym, lecz nie państwowym. Najogólniej mówiąc, zajmuje się rozstrzyganiem roszczeń cywilnych. Odbywa się to na drodze przymusu egzekucyjnego. Ważne jest, że w obrębie tego zagadnienia znajduje się wiele różnych elementów, co czyni proces bardziej skomplikowanym niż w przypadku działań windykacyjnych.

Jaka jest różnica między windykatorem, a komornikiem? Windykator ma doprowadzić do ugody z osobą zadłużoną, otrzymując od niej zaległe należności finansowe. Reprezentuje  wierzyciela, któremu zależy na szybkim uregulowaniu zaległości. Dlatego próbuje skontaktować się z nim korespondencyjnie lub telefonicznie w celu ponaglenia do zapłaty. Warto zatem wiedzieć, czym jest monit i jakie są jego koszty – bowiem za wezwania do uregulowania należności zawsze płaci dłużnik. Gdy te środki nie przynoszą efektu, windykator może odwiedzić osobę zadłużoną. Istotne jest, że dłużnik nie ma obowiązku wpuszczać go do domu. Reprezentant firmy windykacyjnej nie ma prawa wywierać presji na osobie zadłużonej, nie może też dokonać wizji lokalnej w celu wypytania sąsiadów o jej sytuację. Windykacja ma służyć  zawarciu porozumienia między wierzycielem, a dłużnikiem. Warto skorzystać z tej możliwości zanim sprawa trafi do sądu. Konsekwencje braku współpracy będą w tym przypadku bardziej odczuwalne.

Gdy wizyta nie skutkuje rozwiązaniem problemu, sprawa trafia do sądu – tutaj wkracza do akcji komornik. Na bazie wniosku komornik rozpoczyna proces egzekucyjny. Co istotne, koszty egzekucji komorniczej ponosi dłużnik, co zwiększa kwotę, jaką musi oddać. Ponadto komornik sprawdza zgodność wniosku pod względem formalnym, nie docieka przyczyn narastającego zadłużenia.

Różnica pomiędzy obiema profesjami przejawia się głównie w zakresie obowiązków i metodach działania. Windykator nie działa z ramienia państwa, tylko reprezentuje wierzyciela. Jego praca sprowadza się w dużej mierze do zabiegania o kontakt z dłużnikiem i dążenia do polubownego egzekwowania zaległych należności. Jeśli chodzi o komornika, jego funkcje mają dużo szerszy zakres i wymagają osobnego omówienia.

Zakres obowiązków komornika

Jeśli na prolongatę spłaty pożyczki już za późno i nie pomyśleliśmy o konsolidacji kredytu, musimy zmierzyć się z konsekwencjami naszego zadłużenia. Skoro doszło do takiej sytuacji, powinniśmy wiedzieć jak najwięcej o profesji komornika. Podobnie jak windykator, komornik zmierza do przekazania dłużnikowi informacji na temat jego sytuacji. On sam ma prawo pozyskiwać informacje na temat jego operacji finansowych. Czyni to poprzez kontakt z instytucjami finansowymi, które wcześniej udzielały takiej osobie pożyczek lub kredytów. Komornik dokonuje spisu majątku, dba również o formalności związane z egzekwowaniem zobowiązań.

Zawód ten najczęściej kojarzony jest z zajęciem majątku dłużnika. Jak już zostało wspomniane, to nie jedyny aspekt tej pracy. Niemniej jednak komornik ma prawo otworzyć drzwi do mieszkania dłużnika, dokonać przeszukania i wreszcie zająć mienie.

Konieczne jest podkreślenie tego, że komornik nie zajmuje się analizą procesu pod względem merytorycznym. Nie dokonuje oceny zasadności długu. Jego zadaniem jest egzekwowanie zobowiązań. Powinni o tym pamiętać wszyscy, którzy chcą wykorzystać ten argument, gdy będą zamierzali  podważać jego kompetencje.

Postępowanie egzekucyjne

Tego typu forma rozstrzygania roszczeń może być wszczęta na wniosek jednego z trzech podmiotów: organizacji społecznej, prokuratora lub wierzyciela. Najczęściej decyduje się na to ten ostatni. Organem egzekucyjnym najczęściej jest sąd rejonowy oraz komornik przy nim działający. Niektóre czynności w procesie egzekucyjnym mogą także być wykonywane przez policję lub banki. Jednak nie mają one pełni kompetencji w tym przypadku. Ich działanie ma raczej charakter uzupełniający. Niekiedy dotyczy to także sądów okręgowych. Występują one wyjątkowo jako sąd pierwszej instancji tylko w niektórych przypadkach. Nigdy nie mogą one funkcjonować jako organ egzekucyjny, lecz tylko jako wsparcie dla działań sądów rejonowych.

Co istotne, w przypadku postępowania egzekucyjnego to składający wniosek wierzyciel ma prawo dokonać wyboru komornika. Musi być to osoba działająca na terenie danej miejscowości. Ponadto komornik nie może odrzucić wniosku o wszczęcie egzekucji, gdy ten jest właściwy.

Co może zająć nam komornik?

Wierzyciel ma również duży wpływ na to, co zostanie odebrane dłużnikowi. To on wskazuje organowi egzekucyjnemu własność, która ma być zabrana w ramach postępowania.  Kompetencje komornika pozwalają mu na odebranie zarówno ruchomości, jak i nieruchomości. Może też skorzystać z możliwości pobierania środków z konta bankowego lub zająć wypłatę dłużnika. W przypadku odbierania ruchomości ponownie należy pamiętać o tym, że komornik nie bierze pod uwagę względów merytorycznych. Może np. przejąć sprzęt RTV znajdujący się w mieszkaniu zadłużonej osoby, nie wnikając, kto jest jego prawowitym właścicielem.

Czego nie może odebrać komornik? Niewątpliwie, nie może on pozbawić dłużnika i jego rodziny przedmiotów codziennego użytku. Nie mogą być odebrane również  przedmioty o charakterze religijnym i odznaczenia. Co ważne, narzędzia oraz przedmioty służące zadłużonej osobie do wykonywania pracy również nie podlegają czynnościom egzekucyjnym.

Pozyskana własność bardzo często podlega licytacji publicznej. Informacja o miejscu i terminie takowej pojawia się zazwyczaj na stronie internetowej komornika. Udział w niej może wziąć każdy, kto dokona przedpłaty. Odebrane w wyniku procesu egzekucyjnego dobra bardzo szybko mogą odnaleźć nowych właścicieli.

Egzekucja komornicza może być jedną z konsekwencji niespłacenia pożyczki w terminie. Do innych należy na przykład ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W przypadku egzekucji komorniczej rzadko kiedy sprawa rozpatrywana jest na korzyść dłużnika. Warto mieć to na uwadze w momencie, gdy pojawią się problemy z narastającymi zobowiązaniami finansowymi. Warto dbać o naszą sytuację finansową i budować pozytywną historię klienta firmy pożyczkowej -  w ten sposób możemy uniknąć sytuacji, kiedy windykator lub komornik pukają do naszych drzwi.

Darmowe pożyczki
Finbo
5000 zł / 30 dni
Netcredit
10000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Miloan
3000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Ekspres Pożyczka
5000 zł / 30 dni
Feniko
1000 zł / 30 dni
OROS.pl
5000 zł / 30 dni
Crezu
5000 zł / 60 dni

Dodaj komentarz

########  ####### ######## ######## ######## 
##   ## ##   ## ##   ## ##    ##   ## 
##   ## ##   ## ##   ## ##    ##   ## 
######## ##   ## ######## ######  ######## 
##   ## ##   ## ##  ##  ##    ##   ## 
##   ## ##   ## ##  ## ##    ##   ## 
########  ####### ##   ## ######## ######## 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze

Maciek 2021-06-01 15:37:10 #5884
Komornika należy unikać jak ognia. Jego usługi kosztują bardzo wiele i to może zrujnować człowieka. Polecam firmę Spłacam Swoje Długi - zajmują się oddłużaniem tak skutecznie że się do komornika nie trafia ani nawet przed sąd. Na etapie polubownym pomagają wyjść z problemów spłacając mniej
Odpowiedz