Prolongata czyli przedłużenie spłaty kredytu i pożyczki - sposoby, koszty, wady

Prolongata kredytu to zazwyczaj po prostu przedłużenie terminu spłaty. Pozwala to uniknąć konsekwencji opóźnień w regulowaniu zobowiązania takich jak odsetki karne czy wpis do Krajowego Rejestru Dłużników. Powszechnie stosuje się kilka różnych metod na wydłużenie okresu kredytowania. Pomożemy ci znaleźć ooopcję najlepszą dla ciebie.

Niektóre firmy pożyczkowe i banki oferują prolongatę

 

 1. Prolongata kredytu - co to jest i jak działa?
 2. Wydłużenie spłaty pożyczki - jak to zrobić?
 3. Karencja w spłacie pożyczki, czyli obniżenie miesięcznej raty.
 4. Wakacje kredytowe - przerwa w spłacie pożyczki.
 5. Aneks do umowy kredytowej - stała zmiana warunków spłaty.
 6. Konsolidacja - połącz wszystkie kredyty w jeden z dłuższym czasem spłaty.
 7. Refinansowanie czyli zmiana pożyczkodawcy.
 8. Pożyczka oddłużeniowa czyli nowa pożyczka na spłatę poprzedniej.Koszty prolongaty - czy opłaca się przedłużyć okres kredytowania?

Prolongata kredytu - co to jest i jak działa?

Prolongata to termin występujący zarówno w sektorze kredytów bankowych, jak i pożyczek online. Słowem tym określa się wydłużenie czasu spłaty zobowiązania oraz czasowe zawieszenie spłaty całej raty kredytu lub jedynie jej części kapitałowej. Przedłużenie spłaty pożyczki może wpłynąć na obniżenie wysokości miesięcznych rat, co ułatwi łatwiej uregulować zadłużenie i odzyskać płynność finansową. Istnieje kilka metod na przedłużenie terminu spłaty długu i zazwyczaj działania te wiążą się dodatkowymi opłatami. Klienci muszą liczyć się również ze wzrostem łącznej kwoty odsetek kredytu a tym samym jego RRSO. Maksymalny poziom opłat dodatkowych reguluje Ustawa Antylichwiarska.

Odroczenie płatności nie oznaczacza umorzenia długu, a jedynie ułatwienie jego spłaty. O chęci skorzystania z tej opcji należy odpowiednio wcześniej powiadomić instytucję finansową, z której usług korzystamy. Lepiej nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, ponieważ pożyczkodawca ma prawo odrzucić nasz wniosek. Wszystko zależy od oceny naszej zdolności kredytowej, tego jak sumiennie dotychczas spłacaliśmy długi oraz z jakie  rodzaj pożyczki pozabankowej wybieramy. Prolongata zdecydowanie częściej stosowana jest przy długoterminowych pożyczkach ratalnych, ale w niektóre firmy umożliwiają również przedłużenie spłaty chwilówki.

Wydłużenie spłaty pożyczki - jak to zrobić?

Wbrew pozorom nie wszystkie instytucje oferują swoim klientom przedłużenie spłaty np. kredytu bez zaświadczeń lub innych rodzajów kredytów. Jeszcze zanim skontaktujemy się ze swoim pożyczkodawcą powinniśmy sprawdzić, jakie opcje przedłużenia spłaty oferuje i jakie koszty mogą być z tym związane. Tego typu dane znajdziemy w naszym profilu klienta; w sekcji “pytania i odpowiedzi” lub w stopce, czyli dolnej części strony głównej serwisu pożyczkowego. Jeśli zawarte tam dane nie są precyzyjne, konieczny będzie kontakt z konsultantem firmy, który wyjaśni nam wszystkie szczegóły.

Przedłużenie spłaty pożyczki nie nastąpi automatycznie! Jest to płatna usługa, którą sami musimy uruchomić. By to zrobić musimy kolejno:

 1. wypełnić wniosek o przedłużenie lub odroczenie spłaty kredytu (wzór dostępny w zakładce “dokumenty” na stronie pożyczkodawcy),
 2. przelać na konto firmy wymaganą opłatę za przedłużenie spłaty pożyczki,
 3. poczekać na akceptację wniosku i potwierdzenie wydłużenia okresu kredytowania.

Jak widać prolongata płatności nie jest skomplikowana i najważniejsze będzie tu wybranie odpowiedniej metody. Na jaki czas można przedłużyć pożyczkę? W przypadku pożyczki online, okres na jaki możemy liczyć jednorazowo to 7, 14, 20 lub 30 dni. Niektóre firmy pozwalają na maksymalnie dwukrotne przedłużenie terminu spłaty. Każda instytucja posiada własne zasady dotyczące prolongaty pożyczki. Jakich warunków możemy się spodziewać?

Sposoby na przedłużenie terminu spłaty:

 

Metoda Okres przedłużenia Opłata Możliwe warunki
Przedłużenie spłaty w firmie pożyczkowej 7, 14 lub 30 dni (max. 2 razy)  
 • brak
 • zależna od pożyczkodawcy i okresu przedłużenia (zazwyczaj koszt od 100 do 300 zł)
 • dostarczenie w terminie 5 dni umowy gwarancji podpisanej przez gwaranta (żyranta) oraz 2 świadków (lub notariusza)
 • złożenie wniosku przed upłynięciem terminu spłaty i  przelanie opłaty
 • pozytywna historia kredytowa
Karencja w spłacie 1-12 miesięcy w banku
 • opłata za zmianę warunków umowy
 • zwiększenie kosztów kredytu
 • terminowa spłata określonej liczby rat
 • wniosek o karencję w spłacie złożony z 2-3 tygodniowym wyprzedzeniem
 • udokumentowanie trudnej sytuacji finansowej 
Wakacje kredytowe

1-12 miesięcy w banku


1 miesiąc w firmie pożyczkowej

(max. 4 razy)

 
 • opłata za zmianę warunków umowy
 • zwiększenie kosztów kredytu przez wydłużenie okresu kredytowania
 • wyższa kwota rat po wakacjach
 • terminowa spłata określonej liczby rat
 • odpowiednio wcześnie złożony wniosek o wakacje kredytowe
 • dokonanie opłat administracyjnych
Aneks do umowy pożyczki  stała zmiana warunków umowy 
 • opłata za sporządzenie aneksu
 • prowizja pożyczkodawcy za zmianę warunków umowy
 • prowizja internetowego serwisu pożyczkowego za pośredniczenie w zmianie warunków umowy
  (łącznie od 20 zł do kilku tysięcy złotych)
 • wzrost RRSO kredytu
 
 • złożenie wniosku o zmianę warunków umowy kredytowej i przedstawienie swojej sytuacji materialnej
 • odpowiedni wiek kredytobiorcy 
Konsolidacja zależnie od produktu finansowego 
 • opłaty administracyjne
 • wzrost RRSO zobowiązania 
 • brak opóźnień w spłacie
 • zdolność kredytowa 
Refinansowanie 

do 30 dni

(kilkukrotnie)

 • opłata za refinansowanie zależna od firmy
 • wzrost RRSO zobowiązania 
 • nasz pożyczkodawca umożliwia refinansowanie
 • wniosek złożymy zanim dojdzie do opóźnień w spłacie 
Pożyczka oddłużeniowa  zależnie od produktu i wartości zabezpieczenia 
 • standardowe koszty pożyczki
 • opłata za wycenę przedmiotu będącego zabezpieczeniem
 • dodatkowe opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenie 
 • akceptowany wpis do KRD
 • wykazanie regularnych dochodów
 • wymaga zastawu lub poręczenia 

Karencja w spłacie pożyczki, czyli obniżenie miesięcznej raty

Karencja w spłacie to czasowe zawieszenie regulacji części kapitałowej raty kredytu. Oznacza to w czasie trwania karencji, kredytobiorca musi spłacać wyłącznie odsetki. Rozwiązanie to jest stosowane w sytuacjach nagłej utraty płynności finansowej, np. choroba, utrata pracy czy poważne problemy rodzinne. Wniosek o karencję najlepiej złożyć dopiero w połowie, a najlepiej pod koniec spłaty kredytu. Powód jest prosty. W początkowych miesiącach okresu kredytowania to odsetki stanowią główną część miesięcznych rat, przez co pomimo karencji opłaty nadal będą bardzo wysokie. Takie odroczenie płatności będzie też korzystne, gdy wybraliśmy kredyt z ratami malejącymi, ponieważ pozwalają one na wcześniejszą spłatę części odsetkowej zobowiązania. Okres karencji wynieść może od 1 do 12 miesięcy. Po tym czasie następuje spłata części kapitałowej zobowiązania. Może się to wiązać ze zwiększeniem wysokości miesięcznych rat lub wydłużenie okresu kredytowania.

Wakacje kredytowe - przerwa w spłacie pożyczki

Wakacje kredytowe to rozwiązanie mniej popularne od karencji, ponieważ umożliwiają one tymczasowe nieopłacanie całej raty kredytu, czyli jej części kapitałowej i odsetkowej. Ponownie, warunkiem przyznania wakacji kredytowych w banku jest zazwyczaj terminowa spłata pierwszych 12 rat kredytu. Karencja jest usługą dostępną wyłącznie w bankach, jednak wakacje kredytowe znajdziemy także w sektorze pożyczek online. Zazwyczaj pożyczkodawcy umożliwiają odroczenie całej raty lub tylko jej połowy. Wakacje firmie pożyczkowej trwają zazwyczaj tylko 30 dni. Niektóre firmy umożliwiają nawet czterokrotne przesunięcie raty w przypadku pożyczek na co najmniej 24 miesiące. Pożyczkobiorcom proponowane są trzy sposoby spłaty pożyczek po przerwie:

 1. podniesienie (czasowe lub trwałe) wysokości rat następujących po wakacjach, ale zachowanie ustalonego w umowie okresu kredytowania,
 2. wydłużenie okresu kredytowania i zachowanie ustalonej wcześniej wysokości miesięcznych rat,
 3. doliczenie odroczonych rat do ostatniej raty przewidzianej umową kredytową.

W określonych okolicznościach bank może (ale nie musi) zgodzić się na ustalenie indywidualnych warunków spłaty, jednak jest to rzadko spotykane.

Aneks do umowy kredytowej - stała zmiana warunków spłaty

Zawierając umowę pożyczki lub kredytu nie zawsze możemy przewidzieć, czy harmonogram spłat nie przerośnie naszych możliwości. Zmiana pracy na mniej płatną czy narodziny dziecka mogą doprowadzić do problemów z terminowym regulowaniem zadłużenia. Ratunkiem może być wtedy aneks do umowy, który pozwoli ustalić nowe warunki spłaty kredytu. Dzięki temu mamy szansę na obniżenie wysokości rat i wydłużenie okresu kredytowania posiadanego już zobowiązania. Wiązać się to będzie ze zwiększeniem RRSO, jednak kredyt będzie zdecydowanie łatwiej spłacić. Koszt sporządzenia aneksu zależy od banku. Niektóre instytucje mają ustaloną wysokość prowizji, a inne pobierają określony procent od aktualnego zadłużenia klienta. Termin spłaty można wydłużyć aż do maksymalnego okresu kredytowania danego produktu finansowego (10 lat w przypadku kredytu gotówkowego i 40 przy kredycie hipotecznym). Ważny jest oczywiście wiek kredytobiorcy - seniorzy mają tu zdecydowanie mniejsze szanse na przedłużenie spłaty. Tego typu aneks można także dołączyć do umowy pożyczki. Wszystko zależy od tego, czy pożyczkodawca przychyli się do naszej prośby i zgodzi się na zmianę harmonogramu spłat.

Konsolidacja - połącz wszystkie kredyty w jeden z dłuższym czasem spłaty

Konsolidacja zadłużenia to jeden z najczęściej stosowanych sposobów na przedłużenie okresu kredytowania. Usługa dostępna jest w bankach i firmach pożyczkowych. Dzięki niej osoby posiadające wiele aktywnych zobowiązań finansowych w różnych instytucjach mogą połączyć je w jeden duży kredyt. Rozwiązanie jest korzystne z kilku względów:

 • będziemy zadłużeni nie w kilku, a tylko jednej instytucji, dzięki czemu nasza zdolność kredytowa wzrośnie,
 • nie będziemy musieli pilnować regularności spłaty rat wszystkich zobowiązań, ponieważ będziemy mogli spłacać tylko jedno,
 • ustalony zostanie nowy okres kredytowania, dzięki czemu zmniejszy się wysokość miesięcznych rat,
 • unikniemy opóźnień w spłacie i niepotrzebnego stresu.

Wadą konsolidacji jest zwiększenie RRSO nowego kredytu, dlatego zanim podejmiemy decyzję powinniśmy przeanalizować co najmniej kilka ofert. Co ważne, konsolidacja jest usługą dostępną głównie dla klientów z wysoką zdolnością kredytową, którzy nie posiadają opóźnień w spłacie.

Refinansowanie czyli zmiana pożyczkodawcy

Refinansowanie pożyczki polega na przekazaniu jej przez pożyczkodawcę innej firmie, która spłaca nasze zobowiązanie i staje się tym samym naszym wierzycielem. Innymi słowy, gdy nie radzimy sobie ze spłatą pożyczki pozabankowej, możemy w naszym profilu klienta złożyć wniosek o jej refinansowanie. Zazwyczaj pożyczkodawca sam, w imieniu klienta, występuje z prośbą o refinansowanie do drugiej firmy.

Czasem jednak klient zostaje poinstruowany do jakiej instytucji pożyczkowej musi zgłosić się samodzielnie. Po zatwierdzeniu formalności, zyskamy dodatkowe 30 dni na spłatę. Miesiąc to niewiele, ale niektóre firmy umożliwiają kilkukrotne refinansowanie. Koszty refinansowania są podobne to tych związanych z zaciągnięciem nowej pożyczki i zależą od wybranej firmy.

Pożyczka oddłużeniowa czyli nowa pożyczka na spłatę poprzedniej

Refinansowanie nie jest usługą dostępną we wszystkich instytucjach. Jeśli nie poradziliśmy sobie z terminową spłatą i doszło do opóźnień, jedynym wyjściem może być pożyczka oddłużeniowa. Jest to nowe zobowiązanie finansowe, które pozwoli nam uregulować zaległe pożyczki w innych firmach. Jej cechą charakterystyczną jest dostępność nawet dla klientów posiadających liczne długi i negatywne wpisy do BIK i KRD, dlatego produkt ten dostępny jest wyłącznie w instytucjach pozabankowych.

Od klienta będzie wymagane jednak posiadanie regularnych dochodów oraz ustanowienie zastawu (np. samochodu) i poręczyciela. Koszty pożyczek oddłużeniowych są zazwyczaj wyższe niż w przypadku zwykłych pożyczek online, dlatego produkt powinien być traktowany wyłącznie jako rozwiązanie awaryjne.

Koszty prolongaty - czy opłaca się przedłużyć okres kredytowania?

Restrukturyzacja kredytu, czyli zmiana harmonogramu jego spłat jest prawie zawsze płatna. Warunki przedłużenia spłaty pożyczki są różne w każdej firmie, a klienci powinni być o nich informowani jeszcze przed podpisaniem umowy. Opłata naliczana za przedłużenie spłaty nie wchodzi w skład ustalonego wcześniej kosztu pożyczki. Wyznaczoną kwotę będziemy musieli przelać na konto pożyczkodawcy jednorazowym przelewem, by wniosek o wydłużenie terminu został zaakceptowany. Koszt prolongaty może być stały lub ustalony indywidualnie dla każdego pożyczkobiorcy. Jego wysokość zależy od:

 • kwoty zobowiązania - im wyższa tym większe droższe będzie przedłużenie spłaty,
 • wysokości oprocentowania,
 • wstępnie ustalonego okresu kredytowania -
 • czasu, po jakim złożyliśmy wniosek o prolongatę - im dłużej terminowo spłacaliśmy raty pożyczki tym lepiej,
 • okresu o jaki chcemy przedłużyć pożyczkę,
 • wieku kredytobiorcy - ma znaczenie głównie przy kredytach bankowych,
 • metody przedłużenia spłaty.

Pozaodsetkowe koszty udzielenia pożyczki (wszelkie opłaty poza oprocentowaniem, takie jak prowizja, czy opłata przygotowawcza) nie mogą przekraczać 25 proc. pożyczanej kwoty oraz dodatkowo 30 proc. tej kwoty w ujęciu rocznym. Jeśli chodzi i przedłużenie pożyczki, będzie nas ono kosztowało od 20 do 40 proc. kwoty pożyczki (przy przesunięciu jej o 30 dni). Tygodniowa lub dwutygodniowa prolongata terminu spłaty to koszt 10-25 proc. pożyczonej kwoty.

Opłata za przedłużenie terminu spłaty pożyczki w wysokości 1000 zł na 30 dni dla wybranych firm

Firma 7 dni 14 dni 30 dni
Ekassa 112 zł 140 zł 180 zł
Creditstar 109,93 zł 141,93 zł 202,76 zł
Szybka Gotówka 100 zł 160 zł 274 zł
LendOn 213 zł 255,30 zł 282,10 zł
Alfa Kredyt 102,50 zł 165 zł 275 zł
Kredito24 120 zł 160 zł 320 zł
Vivus 109 zł 139 zł 157 zł
Tani Kredyt 160 zł 230 zł 300 zł
SMART Pożyczka 209 zł 239 zł 309 zł
POLOżyczka 140,20 zł 200,31 zł 299,31 zł
Kuki 132 zł 140 zł 157 zł
Extraportfel 180 zł 208 zł 224 zł

Przy problemach z finansowych warto z rozwagą podchodzić do prolongaty pożyczki, ponieważ przedłużenie spłaty nie zawsze będzie korzystne. W niektórych firmach koszty wydłużenia okresu kredytowania potrafią być wyższe niż odsetki za opóźnienia w spłacie. Jak to wpłynie na naszą historię kredytową? Negatywny wpis w BIK i KRD grozi nam dopiero za opóźnienia w spłacie powyżej 60 dni. Jeśli zatem jesteśmy pewni, że w kilka dni uregulujemy zobowiązanie, warto porównać wysokość opłat i wybrać lepsze rozwiązanie.

Wbrew pozorom nie wszystkie instytucje oferują swoim klientom przedłużenie spłaty np. kredytu bez zaświadczeń lub innych rodzajów kredytów.

Darmowe pożyczki
Finbo
5000 zł / 30 dni
Netcredit
10000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Miloan
3000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Ekspres Pożyczka
5000 zł / 30 dni
Feniko
1000 zł / 30 dni
OROS.pl
5000 zł / 30 dni
Crezu
5000 zł / 60 dni

Dodaj komentarz

##   ## #### ##   ## ##  ## ##   ## 
##   ## ## ##   ## ## ##  ##  ## 
##   ## ## ##   ##  ####   ## ##  
##   ## ## #########  ##    ###  
 ##  ##  ## ##   ##  ##   ## ##  
 ## ##  ## ##   ##  ##   ##  ## 
  ###  #### ##   ##  ##  ##   ## 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze