Upadłość konsumencka i jej konsekwencje

Czym dokładnie jest upadłość konsumencka? Mowa tu o umorzeniu długów, które powstały nie z winy osoby, która je posiada. Ogłoszenie upadłości wiąże się z postępowaniem sądowym, zależne jest od ilości wierzycieli oraz wymiaru zobowiązań dłużnika. Celem tych działań jest przywrócenie mu płynności finansowej. Jednak zanim to nastąpi, będzie on musiał liczyć się z ograniczeniami w zarządzaniu własnym majątkiem. Niestety w tym przypadku jest to przynajmniej tymczasową koniecznością.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to skomplikowany proces

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka może być jedną z konsekwencji niespłacenia pożyczki w terminie. Często kiedy pojawiają się poważne problemy ze spłatą, pożyczek pozabankowych, kredytów, chwilówek, wpadamy w spiralę zadłużenia, ogłoszenie upadłości wydaje się jedynym rozwiązaniem. Podejmując taką decyzję należy podejść do niej bardzo odpowiedzialnie. Konieczna jest wiedza o kolejnych krokach, jakie będą wymagane od dłużnika. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej odbywa się przez złożenie odpowiedniego wniosku. W tym celu należy udać się do sądu upadłościowego, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskującego. Kwestie dotyczące jego dóbr rozpatruje wydział gospodarczy sądu rejonowego. Adresy odpowiednich placówek są powszechnie dostępne w internecie.

Kiedy natomiast nie można ogłosić upadłości konsumenckiej? Niewątpliwie nie może tego zrobić osoba, która prowadzi działalność gospodarczą lub posiadała ją na przestrzeni ostatniego półrocza. Zadłużenie nie może także powstać z winy tego, kto składa wniosek. Upadłość konsumencką można ogłosić w przypadku utraty pracy, wypadku lub choroby. Dopiero takie podstawy wskazują, że do kryzysu finansowego nie przysłużyła się nierzetelność lub nieuczciwość danego wnioskodawcy. Wszystkie sprawy są wnikliwie rozpatrywane przez sąd.

Przebieg procesu

Po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką sąd musi zająć się jego analizą. Podaniu towarzyszy dokładny spis wszystkich długów, co jest konieczne do oceny sytuacji i pozytywnego rozpatrzenia. Dlatego postępowanie upadłościowe konsumenckie może trwać dłużej lub krócej. Jak można się domyślić, nie jest to przypadkowe. Czas trwania procedur jest zależny od liczby wierzycieli, z którymi związany był dany dłużnik. Ich duża liczba oznacza więcej dokumentów. Dlatego cały proces może zachodzić nawet przez klika tygodni lub miesięcy. Złożeniu dokumentacji w sądzie powinny towarzyszyć negocjacje z wierzycielami. Mogą one pochłonąć sporo czasu i energii wnioskującego. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wymaga współpracy z sądem i wierzycielami.

Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Pozytywne rozpatrzenie wniosku prowadzi do zajęcia, a następnie licytacji majątku dłużnika. Temu procesowi podlegają jego własności, które posiadają wartość rynkową. Majątek współmałżonka również wchodzi w skład „masy upadłościowej”, zatem ogłoszenie upadłości odbija się negatywnie na płynności finansowej całej rodziny. Siłą rzeczy najbliżsi również odczuwają wtedy ograniczenia w zarządzaniu swoimi dobrami. Niewątpliwie cały proces wpływa na zdolność kredytową i z pewnością może utrudnić budowanie pozytywnej historii klienta, jeśli korzystamy z usług jednej z firm pożyczkowych. Wniosek o upadłość konsumencką można złożyć raz na dziesięć lat. Dlatego warto dokładnie przemyśleć decyzję, zanim ogłosi się niezdolność do spłaty długów.

Upadłość konsumencka i co dalej?

Gdy majątek konsumenta zgłaszającego upadłość idzie pod młotek, wiele zależy od tego, na jaką kwotę zostanie oszacowany w czasie licytacji. Wnioskujący jest w korzystnej sytuacji, kiedy uzyskane pieniądze wynoszą równowartość długów. Co za tym idzie, są w stanie je pokryć. Jeżeli jednak nie jest to możliwe i nadal pozostają nieuregulowane zobowiązania finansowe, po raz kolejny interweniuje sąd. Zostaje wówczas wprowadzony plan spłat długów, zakładający stopniowe oddawanie zaległych kwot. Powstaje on w dostosowaniu do możliwości osoby, która ogłosiła upadłość konsumencką. Dobrane odpowiednio raty są zależne od dochodów dłużnika. W tej sytuacji konieczne jest zabezpieczenie członków jego rodziny. Muszą oni mieć zapewnione odpowiednie środki na bieżące opłaty oraz wydatki. Przy wypełnianiu wniosku o plan spłaty długów należy pamiętać, że przygotowywany jest on na okres trzydziestu sześciu miesięcy. Jak wynika z tego, całość musi być zwrócona w ciągu trzech lat, dlatego konieczna jest dokładna kalkulacja wydatków. Tylko wywiązując się terminowo ze swoich zobowiązań można  odzyskać płynność finansową.

Zanim zapadnie decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, konieczne jest rozsądne przeanalizowanie sytuacji swojej oraz najbliższych. Trzeba traktować ją jako ostateczność, kiedy mamy dużo długów i nie możemy sobie pozwolić na prolongatę spłaty pożyczki. Nie można wybrać tego rozwiązania pochopnie, warto najpierw zebrać jak najwięcej informacji, które mogą być pomocne. Zdobycie wiedzy na temat postępowania upadłościowego umożliwia Federacja Konsumentów. Dzięki niej dowiemy się jak wygląda cały proces i na co należy być przygotowanym w jego trakcie. Można też przeczytać o innych zagadnieniach powiązanych z zadłużeniem. Chodzi tu m.in. o windykację, ubezpieczenia, rachunki bankowe, jak również inne tematy z zakresu zarządzania własnymi finansami. W przyszłości warto natomiast postępować zgodnie z zasadami bezpiecznego pożyczania i unikać zagrożeń związanych z chwilówkami.

Prawdą jest, że rozwiązania prowadzące do licytacji majątku powinny być kołem ratunkowym, z którego należy skorzystać tylko w skrajnych sytuacjach. Przed złożeniem wniosku warto jest szczegółowo zapoznać się z przebiegiem procedury ogłaszania upadłości konsumenckiej. Najlepiej natomiast w ogóle nie dopuścić do poważnego zadłużenia. Jeśli jednak doprowadzimy do takiej sytuacji, powinniśmy posiadać wiedzę związaną z procesem odzyskiwania należności. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej poprzedzają często czynności windykacyjne lub komornicze. Warto zatem rozumieć różnicę między windykatorem a komornikiem i mieć świadomość, co może zabrać nam komornik.

Darmowe pożyczki
LendOn
3000 zł / 45 dni
Extraportfel
2900 zł / 45 dni
Netcredit
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Kuki.pl
5000 zł / 30 dni
Via SMS
1500 zł / 30 dni
Zylion
1500 zł / 30 dni
Ale gotówka
2000 zł / 30 dni
Finbo
3000 zł / 30 dni
Tani Kredyt
3100 zł / 30 dni
Miloan
2500 zł / 30 dni
Szybka Gotówka
6000 zł / 30 dni
Wandoo
2500 zł / 30 dni
Halopożyczka
2000 zł / 30 dni
Filarum
1000 zł / 30 dni

Dodaj komentarz

   ## ##   ## ######  ##  ## ######## 
   ## ##   ## ##  ##  ## ## ##   ## 
   ## ##   ## ##     ####  ##   ## 
   ## ##   ## ##  ####  ##  ######## 
##  ## ##   ## ##  ##   ##  ##    
##  ## ##   ## ##  ##   ##  ##    
 ######  #######  ######   ##  ##    

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze