Jak sprawdzić status w Bazie dłużników BIG InfoMonitor

Jeśli w przeszłości zdarzały nam się opóźnienia w spłacie lub nie uregulowaliśmy któregoś z naszych zobowiązań, możemy mieć problem z uzyskaniem wsparcia finansowego od banków i instytucji pozabankowych. Zanim pożyczkodawca przyzna nam pożyczkę, sprawdzi nasze dane w rejestrach dłużników. Także i my możemy uzyskać dostęp do naszej historii finansowej.

Jak sprawdzić status w Bazie dłużników BIG InfoMonitor
logo bazy dłużników BIG Infomonitor.
 1. Co to jest BIG InfoMonitor?
 2. Za co zostaniemy wpisani do rejestru dłużników InfoMonitor?
 3. Cennik BIG Infomonitor - ile kosztuje sprawdzenie i inne usługi BIG?
 4. BIG Infomonitor - jak sprawdzić siebie w BIG krok po kroku
 5. Kto i jak może wpisać dłużnika do BIG?
 6. Jak wyczyścić swoje dane i usunąć wpis z BIG Infomonitor?

Co to jest BIG InfoMonitor?

Biuro Informacji Gospodarczej to instytucja gromadząca informacje o nierzetelnych dłużnikach. W skład polskiego BIG-u wchodzą obecnie takie bazy jak KRD, ERIF, KBIG, KIDT oraz rejestr Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. InfoMonitor przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o zadłużeniu osób prywatnych i firm, a także ich terminowym wywiązywaniu się z zobowiązań finansowych. InfoMonitor umożliwia przekazywanie informacji o wiarygodności finansowej konsumentów pomiędzy bankami a wszystkimi sektorami gospodarki. Ponadto BIG InfoMonitor to jedyny BIG w Polsce, który oprócz własnego rejestru umożliwia dostęp do danych Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Związku Banków Polskich (ZBP), co czyni InfoMonitor najskuteczniejszym biurem informacji gospodarczej w Polsce. Baza BIG InfoMonitor zawiera wszystkie informacje gospodarcze (pozytywne, negatywne i te o posłużeniu się podrobionym lub cudzym dokumentem). Rejestr dłużników BIG InfoMonitor zawiera wyłącznie informacje negatywne, dotyczące opóźnień w spłacie.

Za co zostaniemy wpisani do rejestru dłużników InfoMonitor?

Wpisanie w rejestr dłużników BIG InfoMonitor jest możliwe niezależnie od rodzaju zadłużenia. Wystarczy, że:

 • kwota długu przekracza 200 zł w przypadku osoby fizycznej lub 500 zł w przypadku przedsiębiorcy,
 • opóźnienia w spłacie przekraczają 30 dni,
 • wezwanie do zapłaty zostało przekazane dłużnikowi 30 dni przed dokonaniem wpisu.

Jeśli podstawą wpisania dłużnika do BIG jest tytuł wykonawczy to kwota i okres zaległości nie mają znaczenia, a wezwanie powinno być wysłane listem poleconym lub dostarczone osobiście do dłużnika na 14 dni przed wpisaniem do BIG. Co ważne, długi przedawnione również mogą zostać dopisane do BIG Infomonitor.

Cennik BIG Infomonitor - ile kosztuje sprawdzenie i inne usługi BIG?

Raz na pół roku możemy bezpłatnie pobrać raport BIG o sobie. Zawiera on informację kto i kiedy dokonał wpisu na nasz temat, jaką kwotę zadłużenia posiadamy i kto weryfikował nas w BIG w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Funkcji BIG InfoMonitor jest jednak znacznie więcej. Wśród nich wymienić można m.in. możliwość odzyskiwania przez pracowników zaległych wynagrodzeń oraz pensji za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor; monitorowanie sytuacji finansowej firm i instytucji; oraz możliwość wpisania dłużnika do BIG, jeśli to my jesteśmy wierzycielem. Przedsiębiorcy wykupić mogą także wydawany przez BIG Certyfikat “Firma Wiarygodna Finansowo”. Potwierdza on solidność i wypłacalność firmy, a tym samym podnosi zaufanie potencjalnych kontrahentów. Cennik głównych usług udostępnianych przez BIG InfoMonitor przedstawia poniższa tabela.

Cennik usług BIG dla osób prywatnych

Usługa Termin ważności Opłata
Założenie i prowadzenie BIG Konta jednorazowe bezpłatne
Pobranie raportu o przedsiębiorcy jednorazowe 30 zł
Pobranie raportu o sobie jednorazowe
 • bezpłatne raz na 6 miesięcy
 • 10, 50 zł częściej niż raz na 6 miesięcy
Pobranie raportu z rejestru zapytań jednorazowe
 • bezpłatne raz na 6 miesięcy
 • 10, 50 zł częściej niż raz na 6 miesięcy

Wysłanie ustawowego wezwania do
zapłaty do dłużnika za pośrednictwem BIG InfoMonitor

(wezwanie zawiera klauzulę ostrzegawczą
o wpisaniu do Rejestru Dłużników BIG)

jednorazowe 6 zł list polecony bez zwrotów
Wpisanie dłużnika do rejestru BIG jednorazowe 69 zł
Aktualizacja lub usunięcie informacji o dłużniku jednorazowe bezpłatne
Wysłanie do dłużnika powiadomienia o wpisaniu do BIG jednorazowe
 • 4 zł list zwykły
 • 6 zł list polecony
Wpisanie dłużnika alimentacyjnego do BIG jednorazowe 1 zł

Cennik usług BIG dla firm

Usługa Termin ważności Opłata
Założenie i prowadzenie BIG Konta jednorazowe bezpłatne
Pobranie raportu o przedsiębiorcy jednorazowe 29 zł
Pobranie Raportu o własnej firmie jednorazowe 8,54 zł
Raport zbiorczy - pobranie raportu o własnej firmie
z BIG Infomonitor oraz innych biur informacji gospodarczej
jednorazowe
 • 8,54 zł
 • dodatkowo 24,39 zł za dane z każdego dodatkowego BIG
Pobranie raportu o własnej firmie z rejestru
zapytań BIG (informacja kto sprawdzał naszą firmę)
jednorazowe 8,54 zł
Monitorowanie kontrahenta jednorazowe 1,50 zł
BIG Alert Firma - automonitorowanie firmy,
powiadomienie o zmianach w rejestrze BIG i
liczbie pobranych raportów o naszej firmę
jednorazowe 4,50 zł

Wysłanie ustawowego wezwania
do zapłaty za pośrednictwem BIG InfoMonitor


(wezwanie zawiera klauzulę ostrzegawczą
o wpisaniu do Rejestru Dłużników BIG)

jednorazowe 6 zł - list polecony, bez zwrotów.
Wpisanie dłużnika do BIG jednorazowe 1 zł
Aktualizacja lub usunięcie informacji o dłużniku jednorazowe bezpłatnie
Wysłanie do dłużnika powiadomienia o wpisie do BIG jednorazowe
 • 4 zł list zwykły
 • 6 zł list polecony

BIG Infomonitor - jak sprawdzić siebie w BIG krok po kroku

Regularna weryfikacja raportu BIG InfoMonitor pozwoli sprawdzić, jakie informacje na nasz temat widzą banki i czy wierzyciel zaktualizował dane na nasz temat, jeśli już uregulowaliśmy dług. Wpis do BIG Infomonitor może utrudnić wzięcie kredytu czy zmniejszyć naszą wiarygodność finansową w oczach potencjalnych partnerów biznesowych. Wierzyciel ma obowiązek dostarczenia nam wezwania do zapłaty, ale nie musi informować o wpisaniu do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Jeśli zatem zignorowaliśmy wezwanie do zapłaty lub np. zmieniliśmy adres zamieszkania, o czym nie poinformowaliśmy wierzyciela, zdecydowanie powinniśmy pobrać z BIG InfoMonitor raport o sobie.

Raport o sobie w BIG możemy uzyskać za darmo raz na pół roku, a każdy dodatkowy raport będzie nas kosztował 10,50 zł. Zakładając BIG Konto będziemy mogli pobrać także raport o sobie z rejestru zapytań BIG, zawierający informacje kto i kiedy weryfikował nasze dane. Jeśli zauważymy jakąś aktywność, a nie zaciągaliśmy nowej pożyczki może to być sygnał, że doszło do kradzieży danych i ktoś wziął na nas kredyt. Czarna lista dłużników BIG zwiększa się z roku na rok. Jak sprawdzić swoje zadłużenie w BIG za darmo?

BIG nie daje osobom prywatnym możliwości wykupienia cyklicznych powiadomień, jak w przypadku usługi alerty BIK, dlatego sami musimy na bieżąco sprawdzać informacje w bazie na nasz temat. Samo pobieranie raportów nie wymaga podpisywania umowy z BIG. Będziemy musieli natomiast utworzyć swoje BIGKonto w portalu www.big.pl. Rejestracja wymaga podania danych osobowych, hasła oraz adresu e-mail, na który przesłany zostanie link aktywacyjny. Po jego otworzeniu, nasze konto użytkownika zostanie aktywowane. Konto umożliwi logowanie do strony BIG InfoMonitor. Po zalogowaniu będziemy musieli przesłać skan lub zdjęcie swojego dowodu tożsamości i kliknąć przycisk “wyślij dokumenty do weryfikacji”. Po weryfikacji przesłanych dokumentów, system prześle do nas mail z potwierdzeniem rejestracji usługi pobierania raportów. Teraz wystarczy wejść w zakładkę “raporty” i zamówić raport o sobie lub raport z rejestru zapytań. Po kilkunastu sekundach raporty będą gotowe do pobrania.

Kto i jak może wpisać dłużnika do BIG?

Dłużnika do BIG Infomonitor mogą wpisać: banki, firmy pożyczkowe, podmioty państwowe oraz przedsiębiorcy i osoby fizyczne. Konieczne będzie podanie numeru dokumentu tożsamości, PESEL lub NIP dłużnika oraz tytuł wykonawczy z sądu potwierdzający, że roszczenie faktycznie istnieje i nakazujący spłatę zobowiązań. Dokument taki opatrzony jest klauzulą wykonalności.

Jeśli chcemy wpisać dłużnika do BIG, pierwszym krokiem powinno być wysłanie do niego ustawowego wezwania do zapłaty za pośrednictwem BIG InfoMonitor (wzór dostępny na stronie www.big.pl). Wezwanie stanowi formę ostrzeżenia, że traktujemy sprawę poważnie, a dane dłużnika trafią do rejestru BIG. W wielu przypadkach już samo ostrzeżenie wystarczy, by dłużnik oddał nam pieniądze. Jeśli tak się nie stanie, to po 14 dniach od wysłania wezwania możemy podpisać umowę z BIG InfoMonitor (jest ona bezpłatna i ma na celu potwierdzenie naszej tożsamości) i wpisać dłużnika do Rejestru Dłużników Infomonitor. Przedsiębiorcy nie muszą posiadać tytułu wykonawczego potwierdzającego zobowiązanie, by zgłosić dłużnika do InfoMonitor. Wpis do BIG InfoMonitor wiąże się z opłatą w wysokości 69 zł dla osób prywatnych i 1 zł dla firm.

Jak wyczyścić swoje dane i usunąć wpis z BIG Infomonitor?

Jeśli dłużnik nie ureguluje długu, może to skutkować ograniczeniem możliwości swobodnego funkcjonowania na rynku konsumenckim do 6 lat lub prowadzenia działalności gospodarczej nawet do 10 lat. Po spłacie zadłużenia wierzyciel ma obowiązek usunięcia negatywnej informacji gospodarczej na w terminie 14 od dnia spłaty. Jeśli tego nie zrobi, grozi mu grzywna w wysokości nawet 30 tys. zł. Aktualizacja danych będzie konieczna także przy spłacie części zadłużenia lub zwiększenia jego wartości. BIG usuwa informację gospodarczą na wniosek wierzyciela, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Usunięcie negatywnego wpisu w InfoMonitorze jest możliwe, jeśli:

 • zadłużenie zostało spłacone (usunięcie wpisu musi nastąpić w terminie 14 dni po spłacie),
 • upłynęły 3 lata od ostatniej aktualizacji danych,
 • upłynęło 10 lat od dnia wymagalności zobowiązania i nastąpiło przedawnienie długu,
 • wierzyciel niesłusznie dokonał wpisu,
 • nastąpiło zbycie wierzytelności czyli sprzedaż długu.

Jeśli dostępnie w rejestrze InfoMonitor dane na nasz temat są nieaktualne, nieprawdziwe lub niekompletne, to mamy prawo wnieść reklamację. Sprzeciw do wierzyciela składa się przed wpisem, a sprzeciw do BIG już po wpisie do rejestru dłużników. Reklamacja do BIG za niesłuszny wpis do rejestru dłużników InfoMonitor powinna zawierać takie dane jak:

 • numer raportu o sobie, który pobraliśmy,
 • datę zgłoszenia,
 • nasze imię, nazwisko, PESEL i adres korespondencyjny,
 • adres mail,
 • dane wierzyciela, który wpisał nas do rejestru dłużników,
 • dokumenty uzasadniające reklamację (np. potwierdzenie spłaty kredytu).

Reklamacja powinna być złożona e-mailem na adres reklamacje@big.pl lub w postaci pisemnego listu dostarczonego osobiście lub drogą pocztową. Obowiązkiem BIG-u jest wtedy zbadanie sprawy i ewentualna aktualizacja lub usunięcie negatywnych wpisów na nasz temat w terminie 30 dni.

 

Darmowe pożyczki
Ekspres Pożyczka
5000 zł / 30 dni
Netcredit
10000 zł / 30 dni
Feniko
1000 zł / 30 dni
OROS.pl
5000 zł / 30 dni
Miloan
3000 zł / 30 dni
Finbo
5000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Crezu
5000 zł / 60 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni

Dodaj komentarz

   ## ##   ## ######## ######## ###### 
   ## ##   ## ##   ## ##    ##  ## 
   ## ##   ## ##   ## ##    ##    
   ## ##   ## ######## ######  ##    
##  ## ##   ## ##    ##    ##    
##  ## ##   ## ##    ##    ##  ## 
 ######  ####### ##    ######## ###### 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze