Opłata przygotowawcza – wszystko, co musisz wiedzieć

Z pojęciem opłaty przygotowawczej powinien spotkać się każdy, kto choć raz korzystał z usług instytucji finansowych. Jak sama nazwa mówi opłata przygotowawcza to kwota, którą zobligowany jest do poniesienia pożyczkobiorca za wykonanie określonych czynności przygotowawczych przez firmę pożyczkową. Mowa tu m.in. o wypłacie pieniędzy czy też sporządzeniu umowy. Jak zatem sprawdzić wysokość opłaty przygotowawczej i czym różni się ona od prowizji?

Opłata przygotowawcza składa się na całkowity koszt pożyczki.

Niska wiedza finansowa Polaków

Według badań przeprowadzonych w 2014 r. na zlecenie Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy aż połowa Polaków deklaruje, że obecnie korzysta z jakiejś formy kredytu bądź pożyczki. Co ciekawe, tylko nieliczni respondenci mają dobrą wiedzę na temat terminów związanych ściśle z finansami.

Na pytanie, czym jest Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO), na którą składa się, m.in. opłata przygotowawcza jedynie 8% zadeklarowało, że wie, co to oznacza. 14% przepytanych odpowiedziało, że zna tylko ze słyszenia, natomiast aż 78% Polaków nigdy nie spotkało się z takim pojęciem[1].

Czym jest opłata przygotowawcza?

Każdy, kto choć raz wnioskował o pożyczkę, czy to w banku, czy w firmie pożyczkowej, powinien spotkać się z pojęciem, jakim jest opłata przygotowawcza. Najprościej mówiąc, jest to pobierana przez pożyczkodawcę określona należność, na którą składają się koszty związane z wykonaniem takich czynnościami, jak przygotowanie umowy pożyczki czy też sprawdzenie zdolności kredytowej danego klienta.

Jak sprawdzić wysokość opłaty przygotowawczej?

Na początku warto podkreślić, że opłata przygotowawcza jest pobierana przez instytucję finansową jednorazowo. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie będzie ona wynosić we wszystkich przypadkach tyle samo. Jej kwota zależna jest od różnych czynników, m.in. od wysokości pożyczki oraz okresu jej spłaty. Opłata może być równa nawet 1/4 czy 1/3 kwoty pożyczki.

„Opłata ta, kalkulowana jest na różnym poziomie dla różnych kwot pożyczki. Dodatkowo wskazać należy, iż opłata przygotowawcza dla tych samych kwot pożyczki, ale dla różnych okresów spłaty, ustalana jest także na różnym poziomie”. – komentuje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)[2].

Przed podpisaniem umowy pożyczkowej należy sprawdzić wysokość opłaty przygotowawczej

Jak zatem sprawdzić wysokość opłaty przygotowawczej? Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. na pożyczkodawców nakłada obowiązek informowania o wszelkich kosztach pożyczki, w tym o opłacie przygotowawczej. Takie informacje zatem powinny być zawarte już na głównej stronie internetowej pożyczkodawcy oraz w umowie pożyczki. Należy jednak mieć na uwadze, że kwota ta zazwyczaj nie jest wyeksponowana, przez co łatwo ją przeoczyć. Informacji na temat jej wysokości warto również poszukać w tabeli opłat zamieszczonej na stronie instytucji.

Opłata administracyjna, przygotowawcza, prowizja – co składa się na koszt pożyczki?

Omawiając temat opłaty przygotowawczej, warto również wspomnieć o pozostałych opłatach, które składają się na całkowity koszt pożyczki, czyli RRSO. Mianowicie mowa tu o:

 • stałej prowizji za udzielenie pożyczki;
 • okresie kredytowania;
 • oprocentowaniu nominalnym w skali roku – stopa procentowa;
 • kapitalizacji odsetek;
 • wysokości i typie raty;
 • ewentualnym ubezpieczeniu;
 • opłatach dodatkowych (w tym m.in. wspomniana wcześniej opłata przygotowawcza oraz opłata administracyjna).

Co warte podkreślenia, RRSO - co to jest? pozwala w łatwy sposób porównać oferty pożyczkodawców.

Opłata przygotowawcza a prowizja – poznaj różnice

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z różnic wynikających pomiędzy pojęciem opłaty przygotowawczej a prowizją. Stosowanie tych wyrażeń zamiennie to duży błąd. Czym zatem różnią się wspomniane określenia?

Opłatę przygotowawczą klient ponosi za wszystkie czynności, które instytucja finansowa musi wykonać, aby pieniądze trafiły do jego rąk. Przykładowo sprawdzenie pożyczkobiorcy w bazach dłużników, wypłata pieniędzy, a następnie ich przekazanie. Prowizja natomiast to opłata za udzielenie zobowiązania.

Odstąpienie od umowy pożyczki i zwrot opłaty przygotowawczej – czy to możliwe?

Wedle Ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. nr 126, poz. 715 ze zm.) z dnia 15.05.2011 r., każdy konsument ma prawo do odstąpienia od umowy pożyczki w ciągu 14 dni, licząc od momentu jej zawarcia. Naturalnie takie działanie niesie ze sobą konieczność zwrotu otrzymanej pożyczki. Klient musi to zrobić w ciągu określonego w umowie pożyczki czasu. Najczęściej okres ten wynosi ok. 30 dni.

Co warte podkreślenia, w takiej sytuacji obowiązek rozliczenia się z pożyczkobiorcą ma również instytucja finansowa. Pożyczkodawca zobligowany jest do zwrotu wszelkich kosztów związanych z udzieleniem zobowiązania klientowi w nie więcej niż 14 dni od chwili odstąpienia od umowy pożyczki. Co ciekawe, niektóre poniesione przez pożyczkobiorcę koszty nie podlegają zwrotowi. Mianowicie mowa tu między innymi o opłacie przygotowawczej.

Przez zaciągnięciem zobowiązania warto zatem dokładnie przeanalizować ofertę firmy pożyczkowej, którą jesteśmy zainteresowani. Dzięki temu możemy uniknąć poniesienia dodatkowych opłat związanych z odstąpieniem od umowy pożyczki i tym samym zaoszczędzić na pożyczce. Najlepsze oferty szybkich pożyczek znajdziemy online.

Zanim zaciągniesz pożyczkę - analiza budżetu domowego

Niewątpliwie najważniejszą czynnością, którą pożyczkobiorca powinien zrobić przed zaciągnięciem zobowiązania, jest analiza budżetu domowego. Dzięki temu będzie miał pewność, że pożyczka nie odbije się znacząco na jego zasobach finansowych.

Przed zaciągnięciem pożyczki należy przeanalizować budżet domowy

W tym celu przede wszystkim warto spisać swoje miesięczne wydatki i dochody. Przy obliczaniu wydatków, należy wziąć pod uwagę te stałe, jak i jednorazowe. Do opłat stałych zaliczymy m.in. czynsz za mieszkanie, zakupy spożywcze oraz możliwą przyszłą ratę pożyczki. Wydatki jednorazowe natomiast to przykładowo niespodziewane wizyty u lekarza.

Następnie, po analizie miesięcznych dochodów i wydatków, należy obliczyć całkowitą kwotę pożyczki, którą będziemy musieli zapłacić. Pod uwagę trzeba wziąć wszystkie koszty, m.in. wspomnianą wcześniej opłatę przygotowawczą. Dzięki temu zaciągniemy pożyczkę dopasowaną do naszych aktualnych możliwości finansowych.


[1] Sondaż BIK - Polacy wciąż niewiele wiedzą o rynku kredytowym, http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/4026_14032.htm
[2] UOKIK DECYZJA Nr RWA- 2/2015, http://providentpolska.pl/nerwok/wp-content/uploads/2015/04/DECYZJA_Nr_RWA_2_2015.pdf

Darmowe pożyczki
Ekspres Pożyczka
5000 zł / 30 dni
Netcredit
10000 zł / 30 dni
Feniko
1000 zł / 30 dni
OROS.pl
5000 zł / 30 dni
Miloan
3000 zł / 30 dni
Finbo
5000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Crezu
5000 zł / 60 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni

Dodaj komentarz

 ######  ##   ## ######  ####### ##   ## 
##  ## ##   ## ##  ## ##   ## ##  ## 
##    ##   ## ##    ##   ##  ## ##  
##  #### ##   ## ##  #### ##   ##  ###  
##  ## ##   ## ##  ## ##   ##  ## ##  
##  ## ##   ## ##  ## ##   ## ##  ## 
 ######  #######  ######  ####### ##   ## 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze