RRSO - co to jest?

Wielu klientów nie wie z jakimi kosztami wiążą się szybkie pożyczki. Oprócz wysokości oprocentowania warto zwrócić uwagę na opłaty dodatkowe, np. prowizję od pożyczki. W porównaniu opłacalności pożyczek pomaga wskaźnik Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. W tekście znajdziecie informacje czym jest RRSO, jak wartość pieniądza w czasie wpływa na koszty oraz jak obniżyć RRSO dla pożyczki lub kredytu. Na końcu artykułu są oferty chwilówek z RRSO 0 proc.

RRSO uwzględnia wszystkie koszty kredytu lub pożyczki

Co to jest RRSO?

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki i kredytu to łączny koszt podstawowych opłat związanych z zawarciem umowy pożyczkowej. Nie należy mylić tego z łączną kwotą, jaką będzie musiał spłacić pożyczkobiorca. Ta bowiem łączy w sobie kwotę pożyczki, opłaty podstawowe i opłaty dodatkowe. Za opłaty podstawowe pożyczki uznaje się odsetki, opłatę związaną z przygotowaniem umowy, prowizję pożyczkodawcy, ubezpieczenie pożyczki (opcjonalne) i opłatę administracyjną.

Opłaty dodatkowe to m.in wizyta doradcy w domy, koszt wysyłania monitów (ponagleń do zapłaty) oraz ewentualna opłata za prolongatę spłaty kredytu. Wskaźnik RRSO uwzględnia także wartość pieniądza w czasie. Dlatego tak istotny jest okres trwania pożyczki. W przypadku dwóch pożyczek na takich samych warunkach ta spłacana w krótszym czasie będzie miała wyższe RRSO. Istotny jest także harmonogram spłaty. Dla dwóch pożyczek o tych samych parametrach oferujących odpowiednio raty stałe i raty malejące, RRSO może być takie samo przy różnych kosztach końcowych.

Jak obliczyć RRSO?

Wskaźnik Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania pożyczki można obliczyć samodzielnie, stosując poniższy wzór na RRSO:

RRSO można obliczyć samodzielnie

K – numer kolejnej wypłaty raty kredytu,

K’ – numer kolejnej spłaty kredytu lub wnoszonych opłat,

AK – kwota wypłaty raty kredytu K,

A’K’ – kwota spłaty kredytu lub kosztów K’,

∑ – suma, m – numer ostatniej wypłaty raty kredytu,

m’ – numer ostatniej spłaty kredytu lub wnoszonych opłat,

tK – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej kolejnej wypłaty, zatem t1 = 0,

tK’ – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej spłaty lub wniesienia opłat,

i – rzeczywista roczna stopa oprocentowania.

W szybkich obliczeniach pomocne są internetowe kalkulatory pożyczkowe, dostępne na portalach związanych z branżą pożyczkową. Umożliwiają one samodzielne obliczenie RRSO. Niestety, zależnie od kalkulatora, przy wprowadzeniu tych samych danych otrzymane wyniki mogą się nieznacznie różnić. Różnice pomiędzy ofertami na rynku najszybciej sprawdzić można wykorzystując internetowe porównywarki pożyczek. Zasada “im niższe RRSO, tym niższy koszt pożyczki” sprawdzi się jednak wyłącznie przy porównywaniu ofert chwilówek o identycznych parametrach.

Jak wybrać najtańszą pożyczkę?

Wybierając najkorzystniejszą pożyczkę należy na ofertę spojrzeć całościowo. Oprocentowanie nominalne nie jest wbrew pozorom najważniejszym aspektem. Wysokość miesięcznych rat daje jedynie pogląd, jakie będzie bieżące obciążenie budżetu pożyczkobiorcy. Przy porównywaniu ofert skupić się należy na całkowitym koszcie, jaki poniesiemy z tytułu chwilówki online. Wpływ na Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania ma zarówno wysokość opłat związanych z umową pożyczkową, jak i okres kredytowania oraz wartość pieniądza w czasie.

Jak okres kredytowania wpływa na RRSO?

RRSO uwzględnia nie tylko wysokość odsetek, ale też okres kredytowania, czyli czas dysponowania przez kredytobiorcę całą pożyczoną kwotą. Tylko w pierwszym miesiącu kapitał jest równy pożyczonej od banku sumie pieniędzy. Z każdym kolejnym miesiącem kwota ulega pomniejszeniu o następne spłaty części kapitałowej. Co za tym idzie, okres dysponowania przez klienta pełną sumą stopniowo się skraca. A im krótszy wspomniany okres tym wyższe RRSO. Dlatego też pożyczki pozabankowe o różnych całkowitych kosztach mogą mieć to samo RRSO. Istotną rolę gra tu harmonogram spłaty.

Pożyczka spłacana w równych ratach zawsze będzie droższa, ponieważ część kapitałowa jest spłacana dłużej. Firma pożyczkowa nalicza odsetki od wyższych podstaw niż w przypadku rat malejących. Nie zawsze niższe RRSO oznacza tańszą pożyczkę. RRSO pożyczki spłacanej w ratach stałych będzie niższe, pomimo większych odsetek. Przy ratach malejących odsetki będą mniejsze, a RRSO wyższe.

Jak na RRSO wpływa wartość pieniądza w czasie?

Tańszy kredyt może mieć wyższe RRSO niż droższy. W sytuacji niepobierania od pożyczkobiorcy żadnych dodatkowych opłat poza odsetkami, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania nadal byłaby wyższa od rocznego oprocentowania pożyczki. Zależne jest to od wartości pieniądza w czasie. Spłacając dług jednorazowo przez cały okres kredytowania dysponujemy pełną kwotą pożyczki.

Dokonując regularnych spłat wraz z każdą kolejną ratą spłacamy część kapitału, a więc pomniejszamy kwotę, którą mamy do dyspozycji. Saldo z miesiąca na miesiąc jest mniejsze, więc i część odsetkowa spada. Dlatego też w przypadku rocznej pożyczki w wysokości 1000 zł, przy oprocentowaniu 10 proc. i bez żadnych innych kosztów, klient chcący zwrócić dług jednorazowo na koniec okresu kredytowania musiałby oddać 1100 zł. RRSO równałoby się wtedy oprocentowaniu. Spłacając tę kwotę w ratach, musiałby oddać 1055 złotych, a RRSO wyniosłoby 10,48 proc..

Jak obniżyć RRSO pożyczki lub kredytu?

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania nie jest kompletną informacją o cenie końcowej pożyczki. Na RRSO zwrócać należy uwagę porównując oferty pożyczek o tych samych parametrach. Ma ono szczególne znaczenie w przypadku pożyczek zaciąganych na dłuższy okres.

W skład RRSO wchodzą, poza oprocentowaniem nominalnym, koszty związane z zaciągnięciem pożyczki. To właśnie one wpływają na wysokość RRSO. Prowizja pożyczkodawcy i opłaty administracyjne mogą stanowić zaskakująco dużą część ostatecznych kosztów pożyczki. Wcześniejsze uregulowanie zobowiązania zobowiązuje pożyczkodawcę do zwrotu części odsetek i proporcjonalnej części opłat początkowych, związanych m.in. z ubezpieczeniem pożyczki i prowizją.

Czy konsolidacja zmniejszy RRSO?

Niektóre instytucje pozabankowe oferują swoim klientom możliwość konsolidacji ich zobowiązań finansowych. Taką opcję ma w swojej ofercie m.in. Mikrokasa. Konsolidacji podlegają w niej zarówno zobowiązania bankowe jak i pozabankowe, do 40 000 zł. na okres 48 miesięcy przy RRSO wynoszącym 53,48 proc. Pożyczka konsolidacyjna na spłatę pozabankowych należności ma na celu utrzymanie płynności finansowej pożyczkobiorcy.

Wniosek powinien być złożony jeszcze zanim nastąpią opóźnienia w spłatach. Pożyczka na raty sprawdzi się w roli kredytu konsolidacyjnego, łącząc wszystkie pożyczki w jedną oferuje niższe spłaty miesięczne. Konsolidacja może okazać się ratunkiem dla bieżącego budżetu domowego, jednak nie oznacza ona pewnego obniżenia kosztów końcowych. Może być wręcz odwrotnie. RRSO pożyczki zależne jest od konkretnej oferty, a rozłożenie zobowiązań na dłuższy czas spowodować może wzrost ogólnych kosztów odsetkowych.

RRSO 0% - czy to możliwe?

Wiele firm pożyczkowych ma w swojej ofercie chwilówki, których RRSO wynosi 0 proc.. Są to pożyczki skierowane do nowych klientów. Darmowe pożyczki nie wymagają płacenia prowizji, odsetek ani innych opłat pożyczkowych. Klient spłaca dokładnie taką kwotę jaką otrzymał. Sytuacja zmienia się w przypadku nieterminowej spłaty. Pożyczkobiorca może utracić promocyjne warunki umowy i zostać obciążony standardową wysokością opłat i odsetkami w wysokości 14 proc. w skali roku.

Na rynku są firmy, które oferują RRSO 0 proc.

Chwilówki 0% dla nowych klientów

Poniżej przedstawiamy listę firm, które oferuję RRSO w wysokości 0 proc.: 

Firma: Wandoo

 • Kwota: do 2500 zł,
 • Czas: 30 dni,
 • RRSO: 0%

Firma: LendOn

 • Kwota: do 2500 zł,
 • Czas: do 45 dni,
 • RRSO: 0%

Firma: Vivus

 • Kwota: do 3000 zł,
 • Czas: 30 dni,
 • RRSO: 0%.

Firma: Kuki

 • Kwota: do 3000 zł,
 • Czas: do 30 dni,
 • RRSO: 0%

Firma: Extra Portfel

 • Kwota: do 3000 zł,
 • Czas: do 45 dni,
 • RRSO: 0%

Wpływ Ustawy Antylichwiarskiej na RRSO

Wprowadzona w 2016 r. Ustawa o kredycie konsumeckim z 2017 roku miała wyeliminować nieuczciwe praktyki stosowane przez część firm pożyczkowych, ustanawiając limit pozaodsetkowych kosztów pożyczek. Należą do nich m.in. koszty ubezpieczenia, prowizji i opłaty przygotowawczej.

Obecnie wysokość odsetek wynosić może maksymalnie 4-krotność stopy lombardowej NBP czyli 10 proc. w skali roku. Przy ograniczeniu oprocentowania nominalnego, pożyczkodawcy podnoszą koszty pożyczki dodatkowymi opłatami. Stąd widoczna jest różnica między RRSO, a oprocentowaniem nominalnym. Suma pozaodsetkowych kosztów pożyczki nie może przekroczyć 25 proc. całkowitej kwoty pożyczki oraz 30 proc. tej kwoty w stosunku rocznym. Dodatkowo przy pożyczkach udzielanych na okres kilku lat koszty pozaodsetkowe nie mogą przekroczyć 100 proc. wartości pożyczki.

Jeśli pożyczkodawca przekroczy limit kosztów, pożyczkobiorca ma prawo do zwrotu długu i odsetek. Ustawa ogranicza też wysokość opłat związanych z nieterminową spłatą pożyczki. Maksymalne opłaty i karne odsetki nie mogą obecnie wynosić więcej niż 14 proc. w skali roku.

Darmowe pożyczki
LendOn
3000 zł / 45 dni
Extraportfel
2900 zł / 45 dni
Netcredit
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
8000 zł / 40 dni
Kuki.pl
3000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni
Ale gotówka
2000 zł / 30 dni
Wandoo
2500 zł / 30 dni
Finbo
3000 zł / 30 dni
Polożyczka
2000 zł / 30 dni
Halopożyczka
2000 zł / 30 dni
Zylion
1500 zł / 30 dni
Miloan
2500 zł / 30 dni
Via SMS
1500 zł / 30 dni
Filarum
1000 zł / 30 dni
Tani Kredyt
3100 zł / 30 dni
Sloan
3000 zł / 30 dni
Szybka Gotówka
2000 zł / 30 dni
Alfa Kredyt
2000 zł / 30 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
2000 zł / 30 dni
Lime kredyt
3600 zł / 30 dni
Credilo
1200 zł / 30 dni
netGotówka
2000 zł / 42 dni
Łatwy Kredyt
1500 zł / 30 dni

Dodaj komentarz

##   ## ##  ## ###### ##  ## ##   ## 
##   ## ## ## ##  ## ## ##  ##  ## 
##   ##  ####  ##     ####   ## ##  
#########  ##  ##     ##    ###  
##   ##  ##  ##     ##   ## ##  
##   ##  ##  ##  ##  ##   ##  ## 
##   ##  ##   ######   ##  ##   ## 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Wijtek 2016-10-17 22:05:26 #197
RRSO to podstawa wiedzy każdego, kto decyduje się na kredyt- dlatego warto rozumiec podstawowe pojęcia!