Ubezpieczenie kredytu gotówkowego – co musisz o tym wiedzieć?

Banki w zdecydowanej większości, udzielając kredytu starają namówić się klienta do skorzystania z ubezpieczenia. Coraz częściej jednak kredytobiorcy przestają mieć wybór, a wykup dodatkowego ubezpieczania staje się obowiązkowym elementem w procesie pożyczania. Takie rozwiązanie jest doskonałą formą zabezpieczenia spłaty kredytu przede wszystkim dla banków. Klienci natomiast muszą liczyć się z poniesieniem dodatkowych, nierzadko wysokich kosztów. Dowiedz się więcej o wadach i zaletach takiego rozwiązania i podejmij decyzję świadomie.

Ocena
(2)
Kwota / Okres
1000 zł / 12 mies.
Koszt
68,94 zł
Zobacz
Ocena
(3)
Kwota / Okres
1000 zł / 12 mies.
Koszt
62,71 zł
Zobacz
Ocena
(12)
Kwota / Okres
1000 zł / 4 mies.
Koszt
17,33 zł
Zobacz
Ocena
(4)
Kwota / Okres
10000 zł / 10 mies.
Koszt
805,99 zł
Zobacz
Ocena
(5)
Kwota / Okres
1000 zł / 6 mies.
Koszt
112,26 zł
Zobacz
Zobacz cały Ranking kredytów gotówkowych - maj 2024

Jak działa ubezpieczenie kredytu?

Ubezpieczenie np. kredytu na 100 tys. zł to powszechnie stosowane rozwiązanie przede wszystkim w instytucjach bankowych. to powszechnie stosowane rozwiązanie przede wszystkim w instytucjach bankowych. Najprościej mówiąc ubezpieczenie, którym obejmowany jest przykładowo kredyt gotówkowy jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem.

Do najczęściej spotykanych ubezpieczeń kredytu należą:

 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci kredytobiorcy (ubezpieczenie na życie) – w przypadku śmierci kredytobiorcy, spłatę pozostałej części zobowiązania pokrywa ubezpieczyciel. Do wypłaty świadczenia niezbędny jest pisemny wniosek rodziny kredytobiorcy lub banku oraz przedstawienie określonych dokumentów, m.in. aktu zgonu.
 • Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa – spłata pozostałej części kredytu przez ubezpieczyciela następuje w chwili, gdy kredytobiorca dozna trwałego uszkodzenia ciała, co w konsekwencji uniemożliwia mu dalsze wykonywanie pracy. W takim wypadku spłata reszty kredytu odbywa się na wniosek kredytobiorcy, dostarczając przy tym odpowiednie dokumenty potwierdzające inwalidztwo.
 • Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy - ubezpieczyciel spłaci pozostałą część kredytu, w przypadku utraty pracy przez kredytobiorcę. Należy przy tym pamiętać, że utrata pracy nie może nastąpić z winy klienta. Aby skorzystać z ubezpieczenia należy przedstawić odpowiednie dokumenty, np. świadectwo pracy.

Czy ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest obowiązkowe?

Dla instytucji bankowych ubezpieczenie jest doskonałym sposobem zabezpieczenia spłaty pożyczki bądź kredytu. Dlatego coraz częściej możemy spotkać się ze stwierdzeniem, że ubezpieczenie jest jednym z nieodłącznych elementów zawarcia umowy kredytu. Nie można jednak jednoznacznie stwierdzić, czy wzięcie ubezpieczenia jest obowiązkowe. Mimo, że z punktu widzenia prawnego kredytobiorca nie ma takiej powinności, to jednak banki określając zestaw warunków do spełnienia mogą zastrzec sobie konieczność wykupienia ubezpieczenia. Wszystko zatem zależne jest od instytucji, w której zdecydujemy się zaciągnąć zobowiązanie.

Część banków ubezpieczenie traktuje jako element konieczny, część daje klientowi wybór. W drugim przypadku niektórzy kredytobiorcy zamiast skorzystania z zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia, decydują się na znalezienie żyranta, który mógłby poręczyć pożyczkę.

Ważne – instytucje pozabankowe specjalizujące się w szybkich pożyczkach online, nie wymagają ubezpieczenia pożyczki.

Umowa ubezpieczeniowa – na co zwrócić uwagę przed podpisaniem?

Jednym z najważniejszych elementów jest umowa ubezpieczeniowa. To w niej zapisane są wszystkie, niezbędne informacje dotyczące ubezpieczenia. Na jej podstawie można również dochodzić ewentualnych roszczeń. Dlatego tak ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z jej warunkami przed złożeniem podpisu. Przede wszystkim warto przyjrzeć się bliżej części poświęconej wyłączeniom.

Co ciekawe, jedynie ubezpieczenie na życie w przypadku śmierci kredytobiorcy pokryje całość zobowiązania. W innych sytuacjach, przykładowo ciężkiej choroby ubezpieczenie najczęściej gwarantuje spłatę jedynie części kredytu. Ponadto lista chorób objętych ubezpieczeniem zazwyczaj nie jest długa – najczęściej są to udar mózgu, nowotwór złośliwy czy zawał serca. Co ważne, w przypadku zachorowania na ciężką chorobę, która nie została objęta ubezpieczeniem, kredytobiorcy nie przysługuje żadne, finansowe wsparcie ze strony ubezpieczyciela. Dlatego tak ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, czyli tzw. OWU.

Ważne – warto pamiętać również o karencji; jeśli kredytobiorca zachoruje (w zależności od umowy ubezpieczenia 60 lub 90 dni od jej podpisu), to nie przysługuje mu świadczenie.

Umowa ubezpieczeniowa to jeden z najważniejszych elementów ubezpieczenia kredytu.

Należy uważać również w przypadku ubezpieczenia od utraty pracy. Przed jego wykupieniem, warto przede wszystkim sprawdzić, jakie okoliczności jej utraty objęte będą ochroną. Najczęściej ubezpieczenie przysługuje jedynie tym kredytobiorcom, którzy utracili pracę z nie swojej winy. Sytuacja, w której rozwiązanie umowy nastąpiło za porozumieniem stron lub na nasz wniosek, nie upoważnia nas do otrzymania świadczenia.

Zwrot ubezpieczenia kredytu przy wcześniejszej spłacie zobowiązania?

Naturalnie kredytobiorcy, którzy dokonają wcześniej spłaty kredytu mogą ubiegać się o zwrot ubezpieczenia. Zgodnie z artykułem 813 Kodeksu Cywilnego - w przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

W sytuacji pobierania składki co miesiąc, a nie jednorazowo bank zobowiązany jest do dokonania odpowiedniego rozliczenia. Następnie kredytodawca powinien przelać niewykorzystane środki na konto klienta. Zatem przedterminowa spłata pożyczki będzie dużą oszczędnością dla kredytobiorcy.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu – czy to możliwe?

Każdy kredytobiorca w dowolnej chwili ma prawo do odstąpienia od ubezpieczenia. Takie oświadczenie powinno zostać przesłane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, pod wskazany adres ubezpieczającego. We wniosku należy zawrzeć dane klienta, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia oraz niezbędne informacje na temat umowy kredytowej. Naturalnie na dokumencie należy również złożyć własnoręczny podpis.

Należy pamiętać, że rezygnacja z ubezpieczenia kredytu może nieść ze sobą dotkliwe konsekwencje, które powinny być zawarte w OWU. Bank, w chwili rezygnacji może przykładowo zwiększyć marżę lub oprocentowanie nieubezpieczonego zobowiązania. W związku z tym, przed rezygnacją warto przekalkulować koszty, gdyż może okazać się, że korzystanie z ubezpieczenia jest dla nas opłacalne (przykładowo obniża wysokość miesięcznej raty).

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego – wady i zalety rozwiązania

Zanim zdecydujemy się skorzystać z ubezpieczenia warto poznać wady i zalety takiego rozwiązania. Przede wszystkim opcja ta równoznaczna jest z poniesieniem dodatkowych opłat. Kwota ubezpieczenia zależna jest od wysokości kredytu oraz długości okresu kredytowania. Dlatego warto najpierw przeanalizować i odpowiednio zarządzać swoim budżetem.

Wady i zalety ubezpieczenia kredytu gotówkowego.

Niewątpliwą zaletą ubezpieczenia jest to, że kredytobiorca zyskuje pewne zabezpieczenie, co daje mu poczucie bezpieczeństwa. Dzięki temu nie musi obawiać się, że w przypadku śmierci, odpowiedzialność za jego długi spadnie na dzieci. Również w chwili utraty pracy przez kredytobiorcę (nie z jego winy), ubezpieczyciel udzieli mu niezastąpione wsparcie finansowe.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego

Omawiając temat ubezpieczenia kredytu gotówkowego warto również wspomnieć o ubezpieczeniu kredytu hipotecznego. Takie rozwiązanie stanowi dla banku, obok hipoteki, gwarancję zwrotu oferowanych środków na wypadek, gdyby kredytobiorca z jakichś przyczyn miał problemy ze spłatą.

Podobnie jak w przypadku ubezpieczeń kredytów gotówkowych, polisa np. kredytu hipotecznego na działalność gospodarczą może być obligatoryjna, jak i fakultatywna. Do najpopularniejszych ubezpieczeń obowiązkowych zaliczamy pomostowe – czyli do czasu wpisu hipoteki, ubezpieczenie od niskiego wkładu oraz ubezpieczenie nieruchomości.

Ważne - wzięcie ubezpieczenia to duża odpowiedzialność, dlatego taka decyzja powinna być przemyślana i podjęta świadomie.

Darmowe pożyczki
Ekspres Pożyczka
5000 zł / 30 dni
Netcredit
10000 zł / 30 dni
Feniko
1000 zł / 30 dni
OROS.pl
5000 zł / 30 dni
Miloan
3000 zł / 30 dni
Finbo
5000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Crezu
5000 zł / 60 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni

Dodaj komentarz

######## ####### ##  ## ##  ## ######  
  ##  ##   ## ##  ##  ## ## ##  ## 
  ##  ##   ## ## ##   ####  ##    
  ##  ##   ## #####    ##  ##  #### 
  ##  ##   ## ## ##   ##  ##  ## 
  ##  ##   ## ##  ##   ##  ##  ## 
  ##   ####### ##  ##  ##   ######  

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze