Darowizna samochodu i nieruchomości - wszystko o umowie i podatku

Mimo, iż darowizna to bardzo popularny dokument, to jednak dość spora liczba osób nie ma wystarczającej wiedzy na ten temat. Dlatego przygotowaliśmy szczegółowy artykuł, z którego dowiesz się, co to jest darowizna oraz poznasz jej charakterystykę i wszystkie elementy. Ponadto przeczytasz o intrygujących kwestiach takich jak: darowizna samochodu, podatek od darowizny czy cofnięcie darowizny. Zapewniamy, że ten tekst to skarbnica wiedzy!

Przedmiotem darowizny są prawa majątkowe.

Co to jest darowizna?

Darowizna to rodzaj dokumentu, który zobowiązuje darczyńcę do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Przedmiotem darowizny najczęściej są prawa majątkowe, czyli np. nieruchomość lub samochód jednak nie jest to regułą, ponieważ zdarzają się przypadki, że darowiźnie podlegają również prawa bez żadnej wartości majątkowej.

Trzeba wiedzieć, że darowiznę regulują przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym. Stronami umowy darowizny są darczyńca i obdarowany. Warto podkreślić, że zarówno darczyńcą, jak i obdarowanym może być każdy, ponieważ przepisy prawne nie przewidują żadnych ograniczeń w tej kwestii. W przypadku dziecka poczętego darowizna zacznie obowiązywać dopiero po jego narodzinach. Istnieje też możliwość dokonania darowizny w jego imieniu na rzecz innego podmiotu jednak tylko wtedy, gdy sąd rodzinny i opiekuńczy wyrazi na to zgodę. Ważne - zdarza się, że niektóre osoby mylą darowiznę z użyczeniem. To poważny błąd, z którego trzeba zdawać sobie sprawę!

W jakiej formie można zawrzeć umowę darowizny?

Umowa darowizny to dwustronna czynność prawna, która wymaga złożenia oświadczeń zarówno przez darczyńcę, jak i obdarowanego. W przypadku darczyńcy oświadczenie musi być przygotowane w postaci aktu notarialnego bez względu na to, co jest przedmiotem darowizny. Obdarowany nie jest zobligowany do takiej formy oświadczenia i może je złożyć w jednej w następującej formie:

 • pisemnej,
 • ustnej,
 • dorozumianej,
 • dokumentowej,
 • aktu notarialnego.

Umowa darowizny - elementy

Każdy powinien zdawać sobie sprawę, z czego składa się umowa darowizny, dlatego poniżej wymieniliśmy i opisaliśmy jej wszystkie elementy. Dzięki temu będziemy mogli przygotować taki dokument w samodzielny sposób oraz przekazać darowiznę (np.samochód) na rzecz obdarowanego. Co ważne, umowy darowizny nie można porównać z umową pożyczki, lepiej o tym pamiętać! Umowa darowizny składa się z następujących elementów:

 • miejsce i datę sporządzenia umowy darowizny,
 • dane osobowe darczyńcy i obdarowanego (imię i nazwisko, adres i numer seryjny dowodu tożsamości),
 • określenie, czym jest przedmiot darowizny,
 • wyjaśnienie darczyńcy dotyczący tego, że przedmiot darowizny jest jego własnością i nie stanowi przedmiotu zastawu czy zabezpieczenia,
 • oświadczenie o darowiźnie (darczyńca) i przyjęciu darowizny (obdarowany),
 • określenie daty otrzymania darowizny przez obdarowanego, jeśli nie została przekazana w momencie podpisania umowy,
 • wskazanie podmiotu, który ureguluje koszty zawarcia umowy darowizny,
 • postanowienia końcowe, czyli np. ilość sporządzonych egzemplarzy umowy darowizny czy regulacja dokumentu przepisami Kodeksu cywilnego,
 • podpisy stron umowy.

Darowizna jest bezpłatna.

Polecenie w umowie darowizny - ważny zapis w umowie o darowiznę

Trzeba wiedzieć, że w umowie darowizny może znaleźć się zapis sporządzony przez darczyńcę, który będzie obligował obdarowanego do wykonania określonego polecenia. Co to oznacza? Przykładowo darczyńca może przekazać obdarowanemu 500 zł i obciążyć go obowiązkiem przekazania tej kwoty na cele charytatywne. Oprócz darczyńcy polecenie w dokumencie o darowiznę mogą sformułować następujące podmioty:

 • spadkobiercy darczyńcy - w przypadku jego śmierci,
 • organ państwowy - jeśli polecenie dotyczy interesu społecznego.

Podatek od darowizny - kto płaci?

Obdarowany podlega opodatkowaniu, w sytuacji, gdy wysokość darowizny przekracza kwotę wolną od podatku. Wartość własności rzeczy i praw majątkowych może się różnić w zależności od grupy podatkowej, do jakiej należy nabywca darowizny.

 • Jeśli obdarowany należy do pierwszej grupy podatkowej, zostanie opodatkowany, gdy wartość własności rzeczy i praw majątkowych przekracza 9637 zł.
 • Jeżeli obdarowany znajduje się w drugiej grupie podatkowej, wtedy również będzie podlegał podatkowi jednak w tym przypadku wysokość darowizny musi przekroczyć 7276 zł.
 • Trzeba też wspomnieć o obdarowanych należących do trzeciej grupy podatkowej, którzy będą podlegać opodatkowaniu jeśli wartość własności rzeczy i praw majątkowych przekroczyła kwotę w wysokości 4902 zł.

Darowizna samochodu - z czym się wiąże?

W przypadku darowizny samochodu sporządzany jest dokument, który nie różni się w znaczącym stopniu od zwykłej umowy darowizny. Warto wiedzieć, że taka umowa nie wymaga od darczyńcy dołączenia aktu notarialnego, wystarczy przygotować oświadczenie w formie pisemnej lub ustnej.

Obdarowany po podpisaniu umowy darowizny nie stanie się od razu właścicielem samochodu, nastąpi to dopiero po wydaniu pojazdu przez darczyńcę. Co ważne, darowizna samochodu wiąże się również z opłaceniem podatku przez obdarowanego. W sytuacji, gdy nabywca pojazdu jest należy do najbliższej rodziny darczyńcy, wtedy będzie zwolniony od podatku. Trzeba też wspomnieć, że darczyńca nie jest objęty podatkiem od spadków i darowizn oraz podatkiem dochodowym.

Umowa darowizny części samochodu - na czym polega?

Czasami bywa też tak, że darczyńca chce przekazać obdarowanemu tylko część praw do pojazdu. W tej sytuacji należy sformułować umowę darowizny części samochodu w formie pisemnej, co oznacza, że nie trzeba korzystać z usług notariusza. Trzeba pamiętać, że w tym przypadku w umowie koniecznie musi być zawarty zapis o procentowym udziale w samochodzie, jaki będzie miał obdarowany.

Darowizna podlega opodatkowaniu

Cofnięcie darowizny - czy to możliwe?

Wiele osób z pewnością zastanawia się, w jaki sposób cofnąć darowiznę i czy w ogóle jest to możliwe. Oczywiście można się odwołać od darowizny jednak tylko w określonych sytuacjach takich jak:

 • rażąca niewdzięczność obdarowanego, która może się objawiać: poważnym naruszeniem obowiązków rodzinnych, zniewagą, pobiciem, kradzieżą, nieudzieleniem pomocy w chorobie czy notorycznym uchylaniem się od regulowania należności alimentacyjnych.
 • W tym przypadku odwołanie darowizny wygasa z upływem jednego roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.
 • niedostatek darczyńcy, czyli pogorszenie się sytuacji majątkowej, które nastąpiło po zawarciu umowy darowizny, ale przed jej wykonaniem.
 • Cofnięcie darowizny następuje poprzez przygotowanie oświadczenia woli o jej odwołaniu w formie pisemnej i przekazaniu go obdarowanemu.

Wzór umowy darowizny

Wzór umowy darowizny można znaleźć na wielu stronach internetowych, na których oprócz przykładowych umów znajdują się jeszcze szczegółowe omówienia i porady dotyczące tego, jak je wypełnić. To szybkie i komfortowe rozwiązanie, które pozwoli sformułować umowę darowizny w samodzielny sposób. Zachęcamy również do sprawdzenia przykładowego wzoru umowy darowizny.

POBIERZ WZÓR UMOWY DAROWIZNY

Aktualności

CreamFinance zmienia się w AvaFin!

Redakcja Loando pragnie poinformować, że CreamFinance...

CreamFinance świętuje 10 urodziny!

W imieniu grupy Loando składamy najlepsze życzenia...

Patric Koeck został nowym CEO w Grupie Creamfinance

Od 15 stycznia 2020 r. stanowisko CEO w Grupie Creamfinance...

Reklama VIA SMS - sprawdź na co przeznaczyć pożyczkę!

VIA SMS to firma pożyczkowa, która nieustannie się...

Kto zostanie Liderem IT?

Już po raz szósty firmy z branży IT staną w szranki,...

Darmowe pożyczki
Finbo
5000 zł / 30 dni
Netcredit
10000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Miloan
3000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Ekspres Pożyczka
5000 zł / 30 dni
Feniko
1000 zł / 30 dni
OROS.pl
5000 zł / 30 dni

Dodaj komentarz

##   ## ##  ## ######  ####### ######## 
 ##  ##  ## ## ##  ## ##   ## ##   ## 
 ## ##   ####  ##    ##   ## ##   ## 
  ###    ##  ##    ##   ## ######## 
 ## ##   ##  ##    ##   ## ##  ##  
 ##  ##   ##  ##  ## ##   ## ##  ## 
##   ##  ##   ######  ####### ##   ## 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze