Kiedy dostaje się zwrot podatku na konto?

Chcesz wiedzieć, ile trzeba czekać na zwrot podatku w 2020 roku i do kiedy trzeba złożyć deklarację? Oraz jak poinformować urząd o tym, że chcesz dostawać zwrot bezpośrednio na konto, a nie przez przekaz pocztowy? Udało nam się dotrzeć do najnowszych informacji.

Kiedy można otrzymać zwrot podatku na konto bankowe?

Terminy zwrotu podatku 2020

Znane są już terminy zwrotu podatku deklarowane przez urząd skarbowy na 2020 rok. Jak co roku termin otrzymania zwrotu zależy głównie od czasu w którym złożono deklarację. Pojawiły się też pewne zmiany w stosunku do roku 2019. W przypadku deklaracji PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38:

 • Nadpłata z deklaracji złożonych od 1.01.2020 do 17.02.2020 zostanie zwrócona do 1 kwietnia 2020 roku.
 • Deklaracje złożone od 17.02.2020 do 30.04.2020 w formie elektronicznej zostaną rozliczone w ciągu 45 dni od dnia po złożeniu deklaracji.
 • Deklaracje złożone w tym samym terminie, ale w formie papierowej zostaną rozliczone w ciągu 3 miesięcy od dnia po złożeniu deklaracji.
 • Deklaracje PIT-37 i PIT-38 zaakceptowane automatycznie w ramach usługi Twój e-PIT będa rozliczone do 31.07.2020, czyli 3 miesiące po 30.04.2020.

Natomiast w deklaracja PIT 28, którą trzeba będzie złożyć do 2 marca 2020 roku również zostanie rozliczona w ciągu 45 dni, jeśli została złożona elektronicznie i w ciągu 3 miesięcy, jeśli została złożona w tradycyjny sposób. W przypadku złożenia korekty podatku PIT termin zwrotu podatku wynikający z niej wynosi 2 miesiące.

Termin 45 dni i 3 miesięcy (zależnie od formy deklaracji) obowiązuje dopiero od 17 lutego 2020 roku, więc deklaracje złożone wcześniej niekoniecznie zostaną rozliczone wcześniej pomimo ich wcześniejszego złożenia. Zwiększa to jedynie szansę na wcześniejszy zwrot. Priorytetowo przez urzędy skarbowe mają być traktowani posiadacze Karty Dużej Rodziny. Informację o jej posiadaniu należy zaznaczyć w odpowiedniej rubryce na deklaracji PIT. W wyjątkowych sytuacjach zawsze można też ubiegać się osobiście o szybszy zwrot z urzędu. Podsumowując, maksymalne terminy otrzymania zwrotu podatku z serwisu Twój e-PIT to:

 • dla deklaracji zaakceptowanych od razu po ich udostępnienieniu 17 lutego - 2 kwietnia 2020 roku,F
 • jeśli podatnik zda się na automatyczną deklarację z - 15 czerwca 2020 roku,
 • jeśli podatnik odrzuci deklarację, to termin zwrotu wydłuża się o 3 miesiące, tak jak przy deklaracji papierowej,
 • w każdym innym przypadku - w terminie 45 dni od zaakceptowania deklaracji.

Jak otrzymać zwrot podatku na konto bankowe?

Tradycyjnie zwrot podatku dostaje się przekazem pocztowym. Nie jest to optymalne rozwiązanie. Po pierwsze nie jest szczególnie wygodne, a po drugie kwota zwrotu jest wtedy pomniejszona o 1 proc. opłaty manipulacyjnej i koszt usługi pocztowej (5,2 zł). Na szczęście zwrot nadpłaty podatku można też dostać na konto. Od 2018 roku wystarczy podać swój numer konta na deklaracji podatkowej. Jeśli nie masz takiej możliwości, bo np. wypełniasz formularz PIT-36, na którym nie przewidziano takiej rubryki, to musisz złożyć osobny formularz ZAP-3, czyli zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem. Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą będzie to formularz CEIDG-1, a jeśli nie mają one obowiązku uczestniczenia w tej bazie - druk NIP-7.

Informacje o numerze konta, na które chce się otrzymywać zwrot podatku trzeba podawać na nowo tylko w przypadku jego zmiany. W innym przypadku uFrząd założy domyślnie, że dalej używasz tego samego rachunku. Dużo większe komplikacje występują przy przelewie w drugą stronę - od podatnika do urzędu skarbowego. Nie ma żadnych przeciwwskazań formalnych, aby otrzymać zwrot podatku na konto innej osoby. Trzeba jedynie mieć na uwadzę, że w takim przypadku urząd zawsze uzna wtedy zwrot za dokonany i nie przekaże ci pieniędzy ponownie, ani nie będzie ich odzyskiwał w twoim imieniu. Robisz to więc na swoją własną, wyłączną odpowiedzialność. Nie jest to też dobry sposób na ominięcie komornika. Wystarczy, że komornik poinformuje o zajęciu urząd skarbowy, a ten będzie mu przesyłał pieniądze ze zwrotu bezpośrednio, a nie na twoje konto.

Co to jest zwrot podatku?

Zwrot podatku, albo mówiąc bardziej precyzyjnie, nadpłata podatku, występuje kiedy zapłacono nieistniejący podatek, albo zapłacony został podatek przekraczający kwotę istniejącego zobowiązania. Jest to opisane w art. 72 ustawy o ordynacji podatkowej. Nadpłata może wystąpić również przy opłaceniu zaległości podatkowej, ale już nie przy przypadkowej wpłacie na konto US. Zazwyczaj zwrot podatku następuje w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia zeznania lub deklaracji podatkowej.

Nie wymaga to żadnej dodatkowej czynności ze strony podatnika. W innych przypadkach zwrot podatku jest dokonywany na wniosek podatnika lub płatnika. Tryb zwrotu nadpłaty w tym przypadku jest określony w art. 77 ustawy o ordynacji podatkowej. Zwrot podatku można otrzymać na trzy sposoby: przez przekaz pocztowy, bezpośrednio na konto bankowe, albo wypłacić go w kasie urzędu skarbowego.

Brak zwrotu podatku. Co robić?

Minął już czas przewidziany na zwrot podatku i nadal nie ma pieniędzy na koncie. Co zrobić w takiej sytuacji? Brak zwrotu może wynikać z wielu przyczyn. Mogą to być na przykład następujące sytuacje:

 • dany urząd nie zdążył rozliczyć zwrotu w terminie,
 • w zeznaniu podano błędny numer konta do zwrotu podatku,
 • zwrot został zaliczony na poczet bieżących i zaległych podatków,
 • zeznanie podatkowe nie dotarło do urzędu.

W każdym z tych przypadków najlepiej jest skontaktować się z urzędem skarbowym, do którego wysłaliśmy deklarację. Jeśli opóźnienie nastąpiło z winy urzędu, to podatnikowi za każdy dzień zwłoki przysługują odsetki podatkowe w wysokości 8 proc. rocznie, a urząd zostaje jego wierzycielem, chyba że kwota zwrotu nie przekroczyła 23,20 zł. Kwota zwrotu pozostaje wtedy w urzędzie na poczet przyszłych rozliczeń podatkowych, choć można ją wypłacić osobiście, w kasie urzędu skarbowego.

Kiedy przysługuje zwrot nadpłaty z PIT?

Zwrot nadpłaty z podatku można dostać z przeróżnych przyczyn. Większość osób dostaje pewien skromny zwrot. Na duży zwrot podatku możesz liczyć w następujących przypadkach:

 • dochód powstał na wskutek wykonywania pracy zawodowej związanej z działalnością artystyczną, literacką, naukową i publicystyczną. Sprzedaż praw autorskich do dzieł powstałych w ich wyniku jest objęta zwrotem podatku w wysokości 50 proc.,
 • podatnik został początkowo zakwalifikowany przez urząd do wyższego progu podatku dochodowego, a okazało się, że w rzeczywistości dochód był mniejszy,
 • podatnikowi przysługują ulgi podatkowe, takie jak ulga rodzinna, ulga zdrowotna, czy dla osób przekazujących darowiznę na określone organizacje pożytku publicznego,
 • w każdym przypadku, kiedy uda się udowodnić, że uzyskanie przychodu wiązało się z konkretnymi kosztami. Koszty uzyskania przychodu są odliczane od podatku.

Artykuły

Pożyczki społecznościowe - poradnik i opinie!

Kiedy brakuje nam pieniędzy, pierwszą myślą jest pożyczka...

Ustawa antylichwiarska - najważniejsze informacje

Można śmiało stwierdzić, że klientów instytucji pozabankowych...

Pożyczka dla bezrobotnych – chwilówki dla osób bez zatrudnienia

Według danych GUS z 2018 roku, bezrobocie spada, ale...

Kredyt na wesele. Ile kosztuje przyjęcie weselne?

Jeżeli planujesz wejść w związek małżeński, a nie masz...

Zakupy na raty - zasil konto ekstra gotówką na letnie wyprzedaże

W popularnej sieci odzieżowej Zara wyprzedaż letnia...

Dodaj komentarz

##  ## ##   ## ######## #### ##   ## 
###  ## ##   ## ##    ## ###  ### 
#### ## ##   ## ##    ## #### #### 
## ## ## ##   ## ######  ## ## ### ## 
## #### ##   ## ##    ## ##   ## 
##  ### ##   ## ##    ## ##   ## 
##  ## ####### ##    #### ##   ## 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze