Leasing czy kredyt? Poznaj różnice!

Założenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością znalezienia źródła finansowania przedsiębiorstwa. Umowa leasingu może być szansą na rozwój biznesu przy małym udziale kapitału własnego. Starać się możemy o leasing wszystkiego, co pomoże prowadzić własny biznes. Jest to alternatywa dla pożyczki i kredytu dla firm. Nie przeszkodzi tu nawet niska zdolność kredytowa!

Leasing czy kredyt? Poznaj różnice!
1.
Weź pożyczkę
25000 zł
60 miesięcy
2.
Weź pożyczkę
30000 zł
50 miesięcy
3.
Weź pożyczkę
60000 zł
120 miesięcy
Zobacz cały Ranking pożyczek na raty - lipiec 2024

Źródła finansowania przedsiębiorstwa leasing i kredyt

Założenie przedsiębiorstwa to nie wszystko. Konieczny jest kapitał, by firma mogła działać i się rozwijać. Nawet doświadczeni przedsiębiorcy mogą borykać się z chwilowymi problemami finansowymi, szczególnie jeśli decydują się na wiele inwestycji. Z tego powodu wiele instytucji finansowych wprowadza oferty kredytów i pożyczek dla firm.

Źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa są wykazywane w jego bilansie jako pasywa. Sposób pozyskiwania kapitału obcego zależy w głównej mierze od etapu rozwoju firmy, jej wielkości i perspektyw wzrostu. Popularne źródła finansowania działalności to m.in.

 • leasing (rozwiązanie długoterminowe),
 • kredyt dla firm (rozwiązanie krótkoterminowe),

Leasing czy kredyt - podstawowe różnice

Wielu przedsiębiorców mierzy się z dylematem, który dotyczy sposobu finansowania. Jedni stawiają na leasing, inni na kredyt gotówkowy dla firm. Obie metody mają swoje wady i zalety. Prócz tego znacząco się od siebie różnią. Co wybrać?

Leasing Kredyt
od klienta wymaga się zwykle jedynie oświadczeń o wysokości dochodów od klienta wymaga się stosownych zaświadczeń o zarobkach oraz dopełnienia innych formalności
firma leasingowa jest właścicielem samochodu, leasingobiorca tylko jego użytkownikiem kredytobiorca staje się właścicielem pojazdu, kupując go za środki finansowe otrzymane od banku
firma leasingowa nie wymaga zwykle zabezpieczeń transakcji (czasem pobiera wyższą opłatę wstępną) bank często wymaga zabezpieczenia kredytu w postaci przewłaszczenia częściowego lub zastawu rejestrowego
wkład własny wynosi do 10 proc. wartości pojazdu wkład własny wynosi ok. 20 proc. wartości pojazdu
w koszty uzyskania przychodu możemy wliczyć całą ratę w koszty uzyskania przychodu wliczymy wyłącznie część odsetkową raty
koszty całkowite są nieco wyższe niż w przypadku kredytu, można je jednak zminimalizować rabatami koszty całkowite są często niższe niż w przypadku leasingu
krótki okres finansowania długi okres finansowania
wnioskujemy o prawo użytkowania przedmiotu na określonych warunkach wnioskujemy o środki finansowe na zakup przedmiotu

Co to jest leasing i dlaczego warto z niego skorzystać?

Od ponad 20 lat branża leasingowa rozwija się na polskim rynku. Jest ona dobrym odzwierciedleniem przyszłych trendów w krajowej gospodarce. Obecnie leasing stał się obok kredytu głównym źródłem finansowania inwestycji. Leasing to forma finansowania inwestycji, która łączy w sobie cechy umowy dzierżawy i kredytu.

Leasingobiorca ma prawo do używania towarów niebędących jego własności w zamian za miesięczne opłaty z tytułu używania przedmiotu leasingu. Spłacana jest tym samym wartość leasingowanego sprzętu. Wśród rodzajów umowy leasingu najpopularniejsze są dwie:

 • leasing operacyjny (usługowy)
 • leasing finansowy (kapitałowy).

Leasing operacyjny trwa relatywnie krótko. Leasingodawca jest właścicielem przedmiotu i dokonuje amortyzacji, czyli odliczenia podatku od środków trwałych. Ten typ leasingu jest preferowany przez nowych przedsiębiorców oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Na jego koszt składają się raty leasingowe, opłata wstępna, wydatki związane z eksploatacją przedmiotu i ubezpieczenie.

Czas leasingu finansowego jest zbliżony do przewidywanego okresu użytkowania przedmiotu. Zazwyczaj umowa podpisywana jest na 5-7 lat. Pożyczkobiorca może być właścicielem przedmiotu od wejścia w życie umowy lub ma on możliwość nieodpłatnego przejęcia lub nabycia przedmiotu leasingu po wygaśnięciu terminu umowy. Na koszt uzyskania przychodu składają się odpisy amortyzacyjne, część odsetkowa raty leasingowej, wydatki związane z eksploatacją przedmiotu i ubezpieczenie.

Co można wziąć w leasing?

Z danych ZP wynika, że w pierwszym kwartale 2018 r. polska branża leasingowa odnotowała wzrost o 21,1 proc., a łączne jej finansowanie w tym czasie wyniosło 18,6 mld zł. Aż 46,4 proc. tej kwoty przeznaczono na pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony. I chociaż leasing samochodu jest najpopularniejszym przedmiotem zawieranych umów, to nie jest on jedynym.

W dużym uproszczeniu w leasing można wziąć wszystko, co będzie przydatne do prowadzenia biznesu. Część firm leasingowych specjalizuje się tylko w niektórych branżach i tylko przemysłowej skali sprzętu. Dlatego tylko wybrane zgodzą się na leasing sprzętu medycznego, komputerowego czy tego potrzebnego w branży filmowej i dziennikarskiej. Rolnicy zaś mogą starać się o leasing ciągników, specjalistycznych naczep i urządzeń.

Wiele firm leasinguje tylko sprzęt cechujący się dużym płynnym rynkiem i niską utratą wartości w czasie. Prawdą jest jednak, że klient posiadający bardzo dobrą zdolność leasingową może wyleasingować niemal każdy sprzęt. Należy tylko poszukać firmy, która będzie spełniała nasze potrzeby.

Leasing nieruchomości i leasing pracowniczy - na czym polega?

Ciekawą możliwością jest leasing nieruchomości, które przedsiębiorca może wykorzystać wedle własnych potrzeb lub zdecydować się na wynajem. Głównie są to budynki i lokale biurowe oraz magazyny i hale produkcyjne.

Leasing pracowniczy zaś to nic innego jak wynajęcie pracownika od zatrudniającej go agencji pracy tymczasowej. Przedmiotem umowy nie jest sam pracownik, a wykonywana przez niego usługa. To opcja stosowana w przypadku konieczności zatrudnienia osoby o określonych kwalifikacjach i na krótki okres czasu, która musi wykonać konkretne zadanie.

Poznaj wady i zalety leasingu

Rozważając wzięcie leasingu potrzebnego przedmiotu warto obliczyć jego średni koszt. Pomocny może okazać się kalkulator leasingowy online. Umożliwi on zorientowanie się w wysokości rat miesięcznych i nominalnym koszcie całkowitym. Wystarczy wybrać rodzaj przedmiotu i wpisać dane.

Leasing, jak każda zewnętrzna forma finansowania firmy, ma dodatnie i ujemne strony Bez wątpienia jednak jest to rozwiązanie bardzo wygodne. Leasingodawcy biorą na siebie wiele obowiązków związanych z zakupem, ubezpieczeniem i konserwacją sprzętu oraz likwidacją szkód.

Zalety leasingu:

 • rozwój biznesu przy małym udziale własnego kapitału,
 • możliwy nawet przy niskiej zdolności kredytowej,
 • nie powiększa zadłużenia i pomaga w podtrzymaniu dobrego wizerunku firmy,
 • za opóźnienie spłaty nie trafia się do BIK-u
 • krótszy proces weryfikacji wnioskodawców i elastyczne warunki umowy
 • raty leasingu operacyjnego stanowią w całości koszt uzyskania przychodu, w wyniku czego płacimy niższe podatki,
 • suma aktywów nie ulega zmianie przy jednoczesnym wzroście zysku,

Wady leasingu:

 • brak możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy,
 • w razie utraty przedmiotu leasingu nadal obowiązuje płacenie rat do czasu końca umowy,
 • niechętne finansowanie starszych/używanych przedmiotów,
 • przedmiot nie należy do nas do końca umowy więc w przypadku upadłości firmy leasingowej może on zostać przejęty przez wierzycieli,
 • czasem wymagany jest wkład własny,

Zdolność leasingowa - co wpływa na ocenę wnioskodawcy?

Nie zdolność kredytowa jest tu wyznacznikiem otrzymania umowy leasingu, ale zdolność leasingowa pożyczkobiorcy. Kryteria, które na nią wpływają to m.in.

 • obroty firmy - zwykle kwota możliwego do otrzymania leasingu nie przekracza 50-60 proc. rocznego obrotu firmy. Szansę na jeszcze lepsze umowy mają klienci z bardzo dobrą historią kredytową i długim stażem pracy w branży,
 • zysk firmy - powinien być wyższy niż 12 rat leasingowych, przy czym każda kolejna maszyna zwiększa produktywność i dochód firmy a każda inwestycja zmniejsza roczny zysk,
 • okres działalności firmy - wiele firm udziela leasingu tylko firmom z pewnym stażem działalności. W przypadku nowych może być konieczny poręczyciel,
 • wpisy w BIK i bazach dłużników - wnioskujący o leasing są zazwyczaj sprawdzani w bazach BIK, BIG, Infomonitor, BRKN, KRD. Negatywna historia może ale nie musi wykluczać otrzymanie umowy,
 • majątek firmy - w jego skład wchodzą posiadany przez firmę budżet, udziały w innych firmach oraz nieruchomości, maszyny i środki transportu. Przy jednoosobowych działalnościach gospodarczych brany pod uwagę jest także majątek prywatny właściciela,
 • zobowiązania firmy - czyli po prostu jej zadłużenie. W jego skład wchodzą poza długami prywatnymi właścicieli także zaciągnięte kredyty, pożyczki pozabankowe, poręczenia i leasingi,
 • wskaźniki - do najważniejszych należą: wskaźnik ogólnego zadłużenia i zadłużenia kapitałów własnych, płynności bieżącej i szybkiej, rotacji należności i zapasów, rentowności.

Czasem klienci mogą liczyć na uproszczenie procedury. Nawet niewysokie wyniki firmy lub posiadanie zadłużenia nie wyklucza szansy na podpisanie umowy leasingu.

Kredyt na firmę - kiedy się opłaca?

Dwa najpopularniejsze kredyty dla przedsiębiorców to kredyt inwestycyjny i kredyt obrotowy. Oba wymagają odpowiedniego stażu biznesowego. Kredyt inwestycyjny dla firm przeznaczony jest na konkretną inwestycję. Oferuje stosunkowo długi okres kredytowania, jednak często bank wymaga dodatkowego zabezpieczenia, np. w formie nieruchomości należącej do firmy.

Kredyt obrotowy dla firm zazwyczaj udzielany jest na 90, 180 bądź 360 dni. Skierowany jest głównie do przedsiębiorców zajmujących się handlem. Pokrywają wydatki związane z bieżącą działalnością firm i mogą być nawet w obcej walucie.

Zalety kredytu dla firm:

 • możliwość dopasowania wysokości zobowiązania do potrzeb,
 • dowolność w dysponowaniu środkami,
 • przy przedmiotach używanych można wyższą kwotę odliczać od podatku środków trwałych,
 • większa elastyczność w wyborze zabezpieczenia zobowiązania o dużej wartości,
 • możliwość wcześniejszej spłaty,
 • przy uszkodzeniu sprzętu przedsiębiorca nie musi starać się o zgodę na przelanie odszkodowania bezpośrednio na jego konto.

Wady kredytu dla firm:

 • niższe koszty uzyskania przychodu,
 • mniejsza elastyczność umowy,
 • w przypadku zalegania z płatnością trafienie do rejestru BIK i KRD,
 • znaczne obciążenie zdolności kredytowej.

Pożyczka leasingowa – alternatywa dla kredytu lub leasingu

Firmy leasingowe umożliwiają finansowanie inwestycji także w inny sposób. Coraz większą popularnością cieszą się oferowane przez nie pożyczki leasingowe, wykorzystywane najczęściej na zakup maszyn, urządzeń i pojazdów. Ten typ zobowiązania łączy w sobie zarówno cechy umowy kredytu i umowy leasingowej. Proces weryfikacji wnioskodawcy jest prostszy, krótszy i mniej restrykcyjny niż przy produktach bankowych - np. kredytach gotówkowych.

Pożyczka leasingowa może być wykorzystana tylko do finansowania środków trwałych. Nie ma możliwości przeznaczenia jej na bieżące wydatki i inwestycje. O ile minimalny czas trwania umowy leasingu operacyjnego wynosi zazwyczaj 2–3 lata, to przypadku pożyczki leasingowej ograniczenia narzucić może tylko leasingodawcy. Najczęściej oferują oni pożyczki na okres od 6 miesięcy do nawet 6–7 lat.

Artykuły

Pożyczki społecznościowe - poradnik i opinie!

Kiedy brakuje nam pieniędzy, pierwszą myślą jest pożyczka...

Ustawa antylichwiarska - najważniejsze informacje

Można śmiało stwierdzić, że klientów instytucji pozabankowych...

Pożyczka dla bezrobotnych – chwilówki dla osób bez zatrudnienia

Według danych GUS z 2018 roku, bezrobocie spada, ale...

Kredyt na wesele. Ile kosztuje przyjęcie weselne?

Jeżeli planujesz wejść w związek małżeński, a nie masz...

Zakupy na raty - zasil konto ekstra gotówką na letnie wyprzedaże

W popularnej sieci odzieżowej Zara wyprzedaż letnia...

Pożyczka dla emerytów i rencistów − które firmy?

Bardzo często gdy planujemy złożyć wniosek o chwilówkę...

Darmowe pożyczki
Ekspres Pożyczka
5000 zł / 30 dni
Netcredit
10000 zł / 30 dni
Feniko
1000 zł / 30 dni
OROS.pl
5000 zł / 30 dni
Miloan
3000 zł / 30 dni
Finbo
5000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Crezu
5000 zł / 60 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni

Dodaj komentarz

##   ##  ###  ######## ####### ######## 
 ##  ##  ## ##   ##  ##   ## ##   ## 
 ## ##  ##  ##   ##  ##   ## ##   ## 
  ###  ##   ##  ##  ##   ## ######## 
 ## ##  #########  ##  ##   ## ##   ## 
 ##  ## ##   ##  ##  ##   ## ##   ## 
##   ## ##   ##  ##   ####### ######## 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze