Wspólny kredyt w banku - z kim i jak można go wziąć?

Kredyt - razem czy osobno? O tym decyduje poziom zdolności kredytowej kredytobiorcy. Jeśli jest on zbyt niski, na kredyt indywidualny nie mamy szans. W tym wypadku warto zdecydować się na kredyt małżeński, kredyt z rodzicami lub nawet osobą niespokrewnioną. Za spłatę odpowiadać będą wszyscy dłużnicy w takim samym stopniu, dzięki czemu bank może zaproponować bardziej korzystne warunki kredytu.

Wspólny kredyt w banku - z kim i jak można go wziąć?
1.
Zobacz
(2)
2.
Zobacz
(3)
3.
Zobacz
(12)
Zobacz cały Ranking kredytów gotówkowych - czerwiec 2024
 1. Kiedy warto wziąć kredyt z drugą osobą?
 2. Wspólny kredyt bez ślubu, czyli kto może zostać współkredytobiorcą
 3. Jak złożyć wniosek o wspólny kredyt?
 4. Ile kosztuje wspólny kredyt?
 5. Spłata kredytu wspólnego, czyli solidarna odpowiedzialność dłużników
 6. Czy współkredytobiorca może odstąpić od kredytu?
 7. Wspólny kredyt a rozwód - kto spłaca długi?
 8. Czym różni się kredyt wspólny od kredytu z poręczycielem?

Kiedy warto wziąć kredyt z drugą osobą?

Prowadzisz negocjacje z bankiem, by uzyskać lepsze warunki kredytu? Jeśli posiadasz niską zdolność kredytową bank może zaproponować znacznie niższą kwotę finansowania niż oczekiwałeś lub całkowicie odrzucić wniosek. Istnieją różnie sposoby na podniesienie szans na otrzymanie kredytu, jak choćby wejście w związek małżeński (pod warunkiem wspólnoty majątkowej), zbudowanie pozytywnej historii kredytowej czy znalezienie dodatkowego źródła dochodu. Jeśli w danym okresie nie możemy skorzystać z żadnej z tych opcji, rozwiązaniem często sugerowanym przez doradców kredytowych jest wspólny kredyt z drugą osobą.

Kredyt gotówkowy lub hipoteczny na dwie osoby może być rozwiązaniem dla osób, które:

 • samodzielnie osiągają zbyt małe dochody, by otrzymać kredyt,
 • nie posiadają stabilnego zatrudnienia na umowę o pracę na czas nieokreślony,
 • są zbyt młode przez co bank uznaje je za niewiarygodne finansowo,
 • nie posiadają jeszcze odpowiedniej historii kredytowej,
 • chcą wziąć kredyt na zakup wspólnego mieszkania z partnerem,
 • nie posiadają majątku, który mógłby stanowić zabezpieczenie kredytu,
 • wnioskują o wysoką kwotę kredytu.

Kredyt wspólny podnosi naszą wiarygodność w oczach banku, co przekłada się na atrakcyjniejsze warunki kredytu. Jest to szczególnie ważne, gdy wnioskujemy o pierwszy kredyt gotówkowy w życiu. Podczas weryfikacji wniosku bank dodaje dochody netto wszystkich kredytobiorców i na tej podstawie ocenia szansę na terminowe uregulowanie zobowiązania. Co ważne, jeśli jeden współkredytobiorca jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony i posiada np. wartościową nieruchomość, bank może przymknąć oko na mniejszą zdolność kredytową głównego kredytobiorcą.

Wspólny kredyt bez ślubu, czyli kto może zostać współkredytobiorcą

Współkredytobiorcą może być każda pełnoletnia osoba, która pozytywnie przejdzie ocenę zdolności kredytowej i zgodzi się przejąć solidarną odpowiedzialność za dług. Dłużnik solidarny musi mieć świadomość, że decydując się na wspólny kredyt znacząco obniży swój scoring bankowy. Oznacza to, że wnioskowanie o dodatkowe pożyczki czy kredyty na własne potrzeby może być utrudnione.

Zależnie od preferencji możemy zdecydować się na kredyt z rodzicami, rodzeństwem, kredyt małżeński czy wspólny kredyt bez ślubu, np. partnerski kredyt na wesele czy wspólne mieszkanie. Pokrewieństwo dłużników nie ma dla banku żadnego znaczenia. Ważne by współkredytobiorca być osobą wiarygodną, która może stanowić dla banku realne zabezpieczenie spłaty. Zależnie od wybranego banku, o jeden kredyt wnioskować może od 1 do 5 osób. Preferowane będą osoby w wieku średnim, które posiadają stabilną sytuację finansową. Im więcej kredytobiorców będzie odpowiedzialnych za spłatę jednego kredytu, tym mniejsze ryzyko banku.

Akceptując współkredytobiorcę kredytu bank bierze pod uwagę przede wszystkim jego:

 • wiek (w dniu spłaty ostatniej raty długu, najstarszy kredytobiorca nie może mieć więcej niż 70 lat),
 • miesięczne zarobki netto,
 • staż pracy i rodzaj umowy,
 • koszty utrzymania rodziny,
 • historia kredytowa i obecne zobowiązania finansowe.

Znaczna część klientów decyduje się na wspólny kredyt hipoteczny przed ślubem, by móc jak najszybciej zacząć remont. Warto pamiętać, że współkredytobiorca kredytu hipotecznego nie musi zostać automatycznie współwłaścicielem mieszkania. Wszystko uzależnione jest od zapisów umowy. Niektóre banki umożliwiają zaciągnięcie kredytu przez tylko jednego partnera pod warunkiem, że drugi wyrazi zgodę na ustanowienie hipoteki na wspólnej nieruchomości. Ten sposób zabezpieczenia wierzytelności bywa stosowany np. w sytuacji, w której jeden z właścicieli nieruchomości niewielki ale dochody partnera umożliwiają terminowe regulowanie zobowiązania.

Jak złożyć wniosek o wspólny kredyt?

Warunki, jakie należy spełnić, by dostać kredyt gotówkowy z drugą osobą nie różnią się znacząco od wymagań kredytu indywidualnego. Jedyną odczuwalną różnicą jest konieczność załączania podwójnej dokumentacji. Każdy z małżonków musi przedstawić bankowi:

 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie o dochodach,
 • PIT za ostatni rok,
 • wyciąg z prywatnego konta bankowego,
 • informacje o aktualnych zobowiązaniach finansowych,
 • podpisany wniosek kredytowy (wymagane są dwa podpisy na wspólnym wniosku).

Bank ma prawo zweryfikować historię kredytową obojga kredytobiorców w BIK oraz zweryfikować ich zadłużenie we wszystkich rejestrach dłużników. Dochody kredytobiorców są dodawane do siebie i na tej podstawie ustalana jest maksymalna kwota kredytu. Po wydaniu decyzji kredytowej kredytobiorcy podpisują umowę kredytu. Spłata rat kredytu może nastąpić z konta jednego z partnerów lub z konta wspólnego, jeśli takie posiadają.

Ile kosztuje wspólny kredyt?

W niektórych bankach wspólny kredyt jest koniecznością, szczególnie przy wnioskowaniu o wysoki kredyt na mieszkanie. Problem pojawia się w sytuacji, gdy jeden z partnerów posiada negatywną historię kredytową, prowadzi działalność gospodarczą przynoszącą straty lub nie pracuje. W niektórych bankach klienci, których dochody do wspólnego kredytu hipotecznego opierają się tylko na jednym źródle, muszą liczyć się z wyższymi kosztami kredytu. Zwiększona marża kredytu zostanie naliczona m.in. w Banku BNP Paribas. Nie oznacza to jednak, że wspólny kredyt małżeński czy partnerski się nie opłaca.

W przypadku kredytu dla dwojga banki nie tylko podnoszą maksymalną kwotę finansowania ale też często obniżają koszty kredytowe. Przykładem może tu być np. gotówkowa “Pożyczka dla duetów” do 200 zł na 5 lat w ofercie Alior Banku. W tym przypadku Oprocentowanie pożyczki oraz prowizja mogą być obniżone o 33 proc. w stosunku do standardowej oferty. MBank proponuje natomiast klientom założenie wspólnego konta bankowego. Jeśli miesięczny wpływ na konto będzie wystarczająco wysoki, bank może zaproponować obniżenie kosztów wspólnego kredytu kredytu hipotecznego.

Spłata kredytu wspólnego, czyli solidarna odpowiedzialność dłużników

Niezależnie od tego czy wnioskujemy o wspólny kredyt czy decydujemy się na przystąpienie do już istniejącego długu efektem tych działań będzie solidarna odpowiedzialność za spłatę całego zadłużenia. Z tego względu współkredytobiorca kredytu gotówkowego czy hipotecznego powinien być przede wszystkim osobą zaufaną. Jeśli wspólny kredyt ma być jedynie sposobem na zwiększenie naszej wiarygodności finansowej, nasze współkredytobiorca musi spłacać rat, dopóki jesteśmy w stanie samodzielnie uiszczać kolejne wpłaty. Zaciągając kredyt we dwoje lub więcej osób należy mieć świadomość, że wspólny kredyt wiąże ludzi nawet po rozstaniu czy rozwodzie.

Każdy współkredytobiorca odpowiada za dług całym swoim majątkiem aż do pełnej spłaty. Oznacza to, że w przypadku opóźnień w regulowaniu raty wierzyciel może domagać się spłaty od

 • wszystkich dłużników łącznie,
 • od każdego z dłużników z osobna,
 • od kilku wybranych dłużników.

Co jeśli współkredytobiorca nie spłaca kredytu? Niestety, w takiej sytuacji wierzyciel ma pełne prawo zażądania spłaty całego kredytu od dłużnika będącego w najlepszej sytuacji finansowej, ponieważ będzie to najmniej problematyczne. Co więcej, jeśli dług zostanie uregulowany przez jednego z dłużników, pozostali współkredytobiorcy są zwolnieni z odpowiedzialności za spłatę. W takim wypadku osoba, która została zmuszona do spłaty całego kredytu może na drodze sądowej skierować do pozostałych kredytobiorców tzw. roszczenia regresowe i żądać zwrotu części pieniędzy.

Czy współkredytobiorca może odstąpić od kredytu?

Wspólny kredyt gotówkowy lub hipoteczny to sposób na podniesienie swojej wiarygodności finansowej klienta w oczach banku. Współkredytobiorca, podobnie jak kredytobiorca, zobowiązuje się do spełnienia wszystkich warunków spisanych na umowie kredytowej. Oznacza to, że w przypadku braku spłaty rat kredytu bank ma prawo podjąć się czynności windykacyjnych. Te zaś w dalszej perspektywie mogą skutkować egzekucją komorniczą. Wiele osób decydujących się na kredyt wspólny z osobą trzecią zastanawia się, czy współkredytobiorca może odstąpić od kredytu ze względu na kłótnię, utratę pracy, chorobę etc.

W teorii odłączenie współkredytobiorcy od kredytu hipotecznego lub gotówkowego jest możliwe, o ile drugi kredytobiorca posiada odpowiednią zdolność kredytowa. To zaś może ocenić wyłącznie bank, który udzielił kredytu. Jeśli po jakimś czasie nastąpi znacząca poprawa zdolności kredytowej jednego z kredytobiorców, bank może zgodzić się na zwolnienie pozostałych kredytobiorców z obowiązku spłaty. Wierzyciel może także zwolnić ze spłaty jednego z dłużników (z powodu np. trudnej sytuacji materialnej) ale nie będzie to miało wpływu na obowiązki pozostałych kredytobiorców.

Alternatywnym rozwiązaniem na pozbycie się długu przez współdłużnika będzie przystąpienie do kredytu dodatkowej osoby lub przejęcie długu przez osobę trzecią. W tym wypadku dłużnik pierwotny zostaje zwolniony ze wszystkich obowiązków wobec wierzyciela.

Wspólny kredyt a rozwód - kto spłaca długi?

Znane jest powiedzenie, że wspólny kredyt wiąże ludzi mocniej niż małżeństwo. W niektórych przypadkach to prawda. Osoby decydujące się na wspólny kredyt małżeński są za niego odpowiedzialne, a śmierć małżonka, rozstanie czy rozwód niczego nie zmieniają. Eksmałżonkowie ponoszą solidarną odpowiedzialność za kredyt po rozwodzie, jeśli zobowiązanie było zaciągnięte w trakcie małżeństwa i oboje partnerzy o nim wiedzieli. Jeśli jeden z małżonków nie miał pojęcia o zadłużaniu się partnera, możliwe jest wystąpienie do sądu o intercyzę wsteczną. W przeciwnym wypadku wierzyciel może żądać spłaty całego zadłużenia od jednego lub obojga partnerów.

Jeśli żona będzie musiała spłacić cały dług, może ona na drodze sądowej dochodzić zwrotu połowy tej sumy od eksmałżonka. Wspólny kredyt hipoteczny może spłacić również jeden z małżonków, jeśli przy podziale majątku przypadła jej nieruchomość. Istotne, by bank wyraził na to zgodę a zapis o wyłączności spłaty długu znalazł się w orzeczeniu sądowym. Jeśli jeden z eksmałżonków chce jak najszybciej zerwać kontakt z partnerem może znaleźć osobę, która przejmie jego cześć wspólnego długu. Co ważne, na taką zmianę w umowie musi zgodę wyrazić zarówno bank jak i współkredytobiorca.

Czym różni się kredyt wspólny od kredytu z poręczycielem?

Wspólny kredyt bankowy nakłada na wszystkich kredytobiorców dokładnie takie same obowiązki. Za zobowiązanie współkredytobiorcy są odpowiedzialni solidarnie o zaciągnięcia kredytu do jego całkowitej spłaty. Podpisując poręczenie pożyczki, gwarant zobowiązuje się spłacić zobowiązanie wyłącznie w sytuacji, gdy główny kredytobiorca nie będzie w stanie tego zrobić. Poręczenie nie musi odnosić się do całości długu.

Kwota, jaką musi uregulować gwarant uzależniona jest od wysokości zadłużenia pozostałej do spłaty oraz zapisów umowy. Umowa poręczenia może ściśle określać czas obowiązywania poręczenia oraz kwotę, to jakiej żyrant musi spłacił dług. Oznacza to, że gwarant nie musi odpowiadać za spłatę całym swoim majątkiem. Dodatkowo gwarant ma prawo ubiegać się o zwrot całej spłaconej kwoty od dłużnika głównego, a nie wyłącznie jej 50 proc.

Artykuły

Pożyczki społecznościowe - poradnik i opinie!

Kiedy brakuje nam pieniędzy, pierwszą myślą jest pożyczka...

Ustawa antylichwiarska - najważniejsze informacje

Można śmiało stwierdzić, że klientów instytucji pozabankowych...

Pożyczka dla bezrobotnych – chwilówki dla osób bez zatrudnienia

Według danych GUS z 2018 roku, bezrobocie spada, ale...

Kredyt na wesele. Ile kosztuje przyjęcie weselne?

Jeżeli planujesz wejść w związek małżeński, a nie masz...

Zakupy na raty - zasil konto ekstra gotówką na letnie wyprzedaże

W popularnej sieci odzieżowej Zara wyprzedaż letnia...

Pożyczka dla emerytów i rencistów − które firmy?

Bardzo często gdy planujemy złożyć wniosek o chwilówkę...

Poręczenie pożyczki – na czym polega oraz kiedy się opłaca?

Na rynku pożyczek pozabankowych znajdziemy nie tylko...

Kiedy ponosimy odpowiedzialność za długi partnera?

Każda para ma swój sposób na finanse. Tuż po zaręczynach...

Dodaj komentarz

 ###### ######## ####### ##  ## ######## 
##  ## ##    ##   ## ## ##    ## 
##    ##    ##   ##  ####    ##  
 ###### ######  ##   ##  ##    ##  
   ## ##    ## ## ##  ##   ##   
##  ## ##    ##  ##   ##   ##   
 ###### ######## ##### ##  ##  ######## 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze