Odsetki ustawowe za opóźnienia w spłacie w 2019 roku

Kiedy zalegamy ze spłatą długów, wierzycielowi należne są odsetki ustawowe za opóźnienie. To najpopularniejsza forma odszkodowania za zwłokę. Ile wynoszą odsetki ustawowe? Od 2016 roku wysokość odsetek ustawowych zależy od tego, z jakiego tytułu są naliczane. Sprawdźmy, jak obliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie i od kiedy są naliczane. Temat nie jest prosty, ale nasz artykuł wyjaśnia wszystkie zawiłości.

Odsetki ustawowe za opóźnienie grożą wyłącznie nierzetelnym płatnikom

Ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie?

Zacznijmy od tytułowego pytania, a mianowicie: „Ile mogą wynosić odsetki ustawowe za opóźnienie”? Kiedy dopuścimy się zwłoki w spełnianiu świadczeń pieniężnych (np. nie uregulujemy w terminie chwilówki online), zgodnie z art. 481 par. 1 Kodeksu Cywilnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia. Nawet, jeśli nie poniósł żadnej szkody, a opóźnienie było wynikiem okoliczności, za które dłużnik nie odpowiada.

Stawka odsetek obowiązująca w 2018 r. to 7% w stosunku rocznym, a maksymalna wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie – 14% w stosunku rocznym. Przepisy dotyczące ich ustalania są zapisane w Ustawie z dnia 9 października 2015 roku o zmianie ustawy w terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku.

Nie są to jedyne opłaty, których może domagać się pożyczkodawca. Zniecierpliwiona brakiem spłaty firma pożyczkowa ma prawo naliczyć nam dodatkowe koszty np. związane z postępowaniem windykacyjnym. Dlatego tak ważne jest, aby brać pożyczki z rozmysłem, a swoje wybory opierać na comiesięcznych zestawieniach najlepszych ofert, takich jak ranking chwilówek.

Najważniejsze zagadnienia związane z odsetkami ustawowymi za opóźnienie

Wyjaśnijmy dokładniej pojęcie „odsetek ustawowych za opóźnienie”. Jak już wiemy, są kosztem, który może zostać na nas nałożony, jeśli nie spłacimy pożyczki czy kredytu w terminie. Ma to szczególnie duże znaczenie przy chwilówkach, które zaciągamy na bardzo krótki okres czasu, zwykle 30 dni. Jeśli nie zdążymy zwrócić długu i nie złożymy wniosku o rozłożenie długu na raty, przed upływem terminu spłaty, pożyczkodawca ma prawo naliczyć nam odsetki.

Odsetki ustawowe za opóźnienie są jednym z kosztów kredytów i pożyczek, z których powinniśmy zdawać sobie sprawę, podpisując umowę. Wskaźnikiem, który obrazuje wszystkie opłaty jest Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, dlatego zwracajmy na niego szczególną uwagę, przeglądając oferty instytucji finansowych.

Nie chcesz płacić odsetek za zwłokę? Zwracaj długi w terminie!

Kiedy wierzyciel może domagać się odsetek za zwłokę? W momencie, gdy dłużnik dopuszcza się opóźnienia, a zatem nie spełnia świadczenia w ustalonym w umowie terminie. Obowiązek ich zapłaty wynika z mocy prawa, dlatego wierzyciel nie jest zobowiązany do zgłoszenia dłużnikowi takiego żądania. Odsetki za opóźnienie są naliczane z upływem pierwszego dnia od terminu wymagalności roszczenia głównego.

Jak obliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie?

Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli wysokość odsetek za opóźnienie nie została z góry ustalona, wierzyciel otrzymuje odsetki ustawowe równe sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych. Aktualnie, jak już wspomnieliśmy, odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą 7% w stosunku rocznym. Od początku 2016 roku stosuje się także ograniczenie maksymalnej wysokości odsetek za opóźnienie.

Odsetki nie mogą być wyższe niż 14% w stosunku rocznym (czyli mają nie przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w skali roku). Jeżeli chcemy wyliczyć  koszty kredytu i pożyczki, w tym wysokość odsetek ustawowych, możemy skorzystać z kalkulatora odsetek od pożyczki. Narzędzie działa w oparciu o art. 481 § 2 K.C oraz 359 § 2 K.C.

Liczy odsetki na podstawie kwoty zobowiązania oraz wymaganego i faktycznego terminu zapłaty, uwzględniając dni wolne od pracy. Wysokość odsetek można też wyliczyć samodzielnie, mnożąc kwotę zaległości, liczba dni zwłoki w spłacie oraz wysokości stawki odsetek, a następnie dzieląc uzyskany wynik przez 365 dni. Jeżeli otrzymana suma przekracza maksymalną wysokość odsetek za opóźnienie, wierzycielowi należą się odsetki maksymalne.

Czy można umorzyć odsetki?

Odsetki przy wysokich ratach mogą okazać się zbyt trudne do spłacenia. Czy można umorzyć odsetki ustawowe? Tak, mamy prawo napisać do wierzyciela wniosek o umorzenie odsetek. Ten niestety nie ma obowiązku pozytywnego rozpatrzenia naszej prośby. Może okazać dobrą wolę, ale nie musi tego zrobić. Aby zwiększyć nasze szanse, dołączmy do podania dokumenty potwierdzające naszą trudną sytuację finansową.

 Jak obliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie? Skorzystaj z kalkulatora odsetek

Pozostałe rodzaje odsetek

Poznajmy dwa pozostałe rodzaje odsetek, z którymi mamy do czynienia od 1 stycznia 2016 roku. Poza odsetkami ustawowymi za opóźnienie są to:

 • odsetki ustawowe, zwane również odsetkami kapitałowymi. Są formą wynagrodzenia za korzystanie z cudzego kapitału, nie wynikają z opóźnienia w terminowej spłacie. Aktualnie wynoszą 3,5% plus obecna stopa referencyjna NBP w stosunku rocznym. Ich rzeczywistą wielkość reguluje zawarta umowa, mogą być podniesione w jej ramach wyłącznie do progu tzw. maksymalnych odsetek ustawowych,
 • odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych – mają zastosowanie przy transakcjach handlowych, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru albo odpłatne świadczenie usług, pod warunkiem zawarcia umowy w związku z wykonywaną działalnością. Obecnie wynoszą 8% plus aktualna stopa referencyjna NBP w stosunku rocznym.

Odsetki ustawowe – komfort dla wierzycieli

Odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie długu stanowią zabezpieczenie dla wierzycieli. Dyscyplinują dłużnika do spełnienia swojej powinności finansowej w określonym terminie i chronią osoby dochodzące do swoich roszczeń przed stratami wynikającymi z braku zapłaty. Jeśli w podpisanej umowie nie ma ustaleń co do wysokości należnych odsetek, stosujemy obowiązujące przepisy i aktualną stawkę odsetek za zwłokę, czyli 7%.

Już tzw. ustawa antylichwiarska określała wysokość maksymalnych odsetek związanych z udzieleniem zastrzyku gotówki - miała jednak na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk, a nie motywację dłużnika do spłaty. Nie było w niej jasno stwierdzone, czy maksymalna wysokość dotyczy również odsetek za opóźnienie. Stąd ustawodawca przyjął Ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła wyraźne ograniczenie maksymalnej wysokości odsetek za opóźnienie.

Nie mogły być wyższe niż sześciokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym. Ustawa z dnia 9 października 2015 roku szybko zastąpiła te przepisy i obowiązuje do dziś, a wraz z nią nowe zasady obliczania odsetek, do których należy się stosować.

Aktualności

CreamFinance zmienia się w AvaFin!

Redakcja Loando pragnie poinformować, że CreamFinance...

CreamFinance świętuje 10 urodziny!

W imieniu grupy Loando składamy najlepsze życzenia...

Patric Koeck został nowym CEO w Grupie Creamfinance

Od 15 stycznia 2020 r. stanowisko CEO w Grupie Creamfinance...

Reklama VIA SMS - sprawdź na co przeznaczyć pożyczkę!

VIA SMS to firma pożyczkowa, która nieustannie się...

Kto zostanie Liderem IT?

Już po raz szósty firmy z branży IT staną w szranki,...

Dodaj komentarz

##   ## ######## ######## ##   ## ######## 
##   ## ##    ##   ## ##   ## ##   ## 
##   ## ##    ##   ## ##   ## ##   ## 
##   ## ######  ######## ##   ## ######## 
 ##  ## ##    ##  ##  ##   ## ##    
 ## ##  ##    ##  ## ##   ## ##    
  ###  ######## ##   ## ####### ##    

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze