Umorzenie odsetek. Jak napisać podanie o umorzenie odsetek?

Umorzenie odsetek to próba porozumienia między wierzycielem, a dłużnikiem. Odsetki, które dłużnik chce umorzyć mogą być odsetkami kapitałowymi lub odsetkami karnymi. Odsetki karne mogą wynieść maksymalnie 14 proc. w skali roki. Odsetki kapitałowe zależą m.in. od pożyczonej sumy i okresu kredytowania. Jak napisać podanie o umorzenie odsetek? Zapraszamy do lektury!

Zgodnie z obowiązującym prawem wierzyciel nie musi umarzać odsetek.

Odsetki - czym są?

Odsetki to koszt, który zawsze pojawia się przy braniu chwilówki online czy kredytu. To pieniądze, jakie klient płaci firmie pożyczkowej lub bankowi w zamian za to, że dane instytucja udziela pożyczki. Odsetki zawsze wliczone są w ratę kredytu, a ich wysokość zależy od kilku czynników:

 • wysokości pożyczonej sumy,
 • okresu kredytowania,
 • rodzaju zobowiązania,
 • wysokości stopy procentowej (określonej przez instytucję finansową).

Rodzaje odsetek:

 • odsetki kapitałowe,
 • odsetki karne (ustawowe za opóźnienie, za zwłokę).

Firmy pożyczkowe oraz banki mają własne ustalenia dotyczące wysokości odsetek kapitałowych. W przypadku odsetek karnych obowiązują limity - oprocentowanie nie może być większe niż to maksymalne - określone przez przepisy. Odsetki za opóźnienie wynoszą 7 proc. w skali rocznej. Takie oprocentowanie jest uciążliwe dla osób, które mają wysoki dług. Dlatego często wnioskują o umorzenie odsetek. Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie to 14 proc. w skali rocznej.

Umorzenie odsetek - Co zrobić, kiedy odsetki od długu są zbyt duże?

Zdarza się, że odsetki karne lub odsetki kapitałowe (które okazują się zbyt uciążliwe) sprawiają, że klient nie jest w stanie spłacić zobowiązania. Odsetki ustawowe za opóźnienie - w związku z tym, że wynoszą 7 proc.- przy małych kwotach da się jeszcze spłacić, ale w przypadku kilku wysokich rat mogą stać się zadłużeniem nie do spłacenia.

Jeśli odsetki od długu są zbyt duże i nie ma żadnej innej opcji, żeby je spłacić (np. dany klient nie może skorzystać z pożyczki prywatnej czy pożyczki dla zadłużonych), można napisać podanie o umorzenie odsetek do wierzyciela. Jest to bardzo podobny dokument do podania o umorzenie długu. W internecie można znaleźć kilka wzorów o umorzenie odsetek, które dotyczą różnych sytuacji (np. umorzenia zaległości podatkowej).

Wierzyciel nie ma obowiązku umorzenia odsetek

Nie są to jednak wzory, które można wykorzystać jako dobry przykład pisma i wysłać je do firmy pożyczkowej czy banku. Wniosek o umorzenie odsetek najlepiej napisać samodzielnie, zwracając uwagę na wszystkie elementy, które muszą się w nim znaleźć.

Należy jednak pamiętać, że wierzyciel nie ma obowiązku umorzenia odsetek (ani umorzenia długu - niezależnie od sytuacji dłużnika). Umorzenie to dobra wola wierzyciela, który domaga się odsetek i zwrotu długu na podstawie umowy zawartej z pożyczkobiorcą.

Jak napisać podanie o umorzenie odsetek?

Wniosek o umorzenie odsetek - wzór podania zaczerpnięty z internetu zawsze będzie mniej skuteczny niż samodzielnie napisany i spersonalizowany wniosek. Jak więc przygotować wniosek o umorzenie odsetek od pożyczki? Należy zawrzeć w nim następujące elementy:

 • dane klienta- dłużnika,
 • dane prywatnego wierzyciela, firmy pożyczkowej, banku,
 • określenie stosunku prawnego, z którego wynika dług i jego odsetki - np. umowa pożyczki na 6 tys. zł na 6 miesięcy,
 • dokładną sumę długu oraz wynikających z niego odsetek karnych,
 • umotywowanie wniosku o umorzenie odsetek - może to być trudna sytuacja materialna, utrata pracy lub niezdolność do pracy,
 • zapewnienie o terminowej spłacie pozostałych rat lub zaproszenie do negocjacji warunków spłaty - pokazuje to dobrą wolę i chęć współpracy dłużnika,
 • załączniki - wszystkie dokumenty, które potwierdzą umotywowanie wniosku,
 • prośbę o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Naliczanie odsetek - Jak to działa?

Mowa tu o naliczaniu odsetek w dwóch przypadkach:

 1. naliczanie odsetek kapitałowych,
 2. naliczanie odsetek karnych.

Naliczanie odsetek kapitałowych odbywa się w odniesieniu do całości kapitału (całości zadłużenia) - banki i firmy pożyczkowe wykorzystają do tego specjalne wzory. Klient zawsze spłaca dwie części raty: odsetki i kapitał (część pieniędzy, które pożyczył). Oprocentowanie zobowiązania podawane jest w stosunku rocznym, tak więc choćby klient wybrał tzw. ratę równą (co oznacza, że suma raty jest niezmienna), to ilość odsetek w racie będzie się zmieniać.

Raty płacone są co miesiąc - tak więc każdego miesiąca instytucja finansowa oblicza odsetki od kapitału, który pozostał do spłaty. Wraz ze zbliżaniem się do końca spłaty ilość odsetek maleje, a rośnie spłata samego kapitału. Inaczej jest w przypadku rat malejących - pierwsza rata kredytu jest największa, potem maleje. W ratach malejących kapitał spłacany jest o wiele szybciej, a odsetki są mniejsze. Do rat malejących trzeba mieć jednak większą zdolność kredytową niż do rat równych. 

Naliczanie odsetek karnych odbywa się w stosunku do każdej niezapłaconej raty. Odsetki naliczane są za każdy dzień zwłoki aż do momentu, w którym dłużnik ureguluje należność. W 2018 roku stawka za opóźnienie w skali rocznej to, przypomnijmy, 7 proc. Za to stawka za opóźnienie w transakcja handlowych wynosi 9,5 proc.

Odsetki karne - jak ich uniknąć? 

Umorzenie odsetek jest możliwe, ale nie zawsze wierzyciel zgodzi się na takie rozwiązanie. Odsetek karnych można łatwo uniknąć, tak aby w przyszłości nie martwić się o rozwiązania sprawy z bankiem czy firmą pożyczkową. Aby nie płacić ustawowych odsetek za opóźnienie należy:

 • zawsze spłacać raty w terminie,
 • jeśli spłata w terminie nie jest możliwa - skontaktować się z pożyczkodawcą i wspólnie zastanowić nad rozwiązaniem. Mogą być m.in. wakacje kredytowe albo przesunięcie terminu spłaty rat,
 • spróbować przekonać pożyczkodawcę do prolongaty - przedłużenia terminu spłaty pożyczki,
 • skonsolidować pożyczki - jeśli opóźnienia w spłacie wynikają ze zbyt dużej ilości zobowiązań, można pomyśleć o konsolidacji.

Przed wzięciem pożyczki lub kredytu należy dokonać analizy domowego budżetu, żeby upewnić się, że spłata zobowiązania nie będzie zbyt wielkim obciążeniem dla portfela. Ważne - w sytuacji gdy instytucja pozabankowa oferuje pożyczkę bez BIK, w przypadku braku spłaty może nas wpisać do rejestu dłużników.  Brak spłaty rat pożyczki i kredytu - konsekwencje:

 • naliczanie odsetek karnych,
 • pojawienie się monitów - wezwań do zapłaty,
 • obciążenie przez wierzyciela klientów kosztami monitów,
 • wpisanie klienta do baz dłużników,
 • pogorszenie zdolności kredytowej klienta,
 • wdrożenie postępowania sądowego przez wierzyciela - jeśli monity i wezwania do zapłaty nie odniosą skutku,
 • w przypadku przegranej przez klienta sprawy - interwencja komornika.

Jeśli zadłużony klient uważa, że jego sprawa została niewłaściwie potraktowana ma prawo zgłosić się do rzecznika finansowego. Od 2015 roku tę funkcję pełni Aleksandra Wiktorow.

Darmowe pożyczki
Finbo
5000 zł / 30 dni
Netcredit
10000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Miloan
3000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Ekspres Pożyczka
5000 zł / 30 dni
Feniko
1000 zł / 30 dni
OROS.pl
5000 zł / 30 dni
Crezu
5000 zł / 60 dni

Dodaj komentarz

##   ## ##   ## ######## ##  ## ###### 
##   ## ##   ## ##    ## ## ##  ## 
##   ## ##   ## ##     ####  ##    
######### ##   ## ######   ##  ##    
##   ## ##   ## ##     ##  ##    
##   ## ##   ## ##     ##  ##  ## 
##   ## ####### ##     ##   ###### 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze