Ile komornik może zabrać z konta? Wysokość kwoty wolnej od zajęcia

Większość Polaków zgodnie twierdzi, że trzeba spłacać długi. A jak jest w praktyce? Według danych Grupy Kruk, nasze długi rosną. Każdy z nas zalega na kwotę średnio 5,5 tys. Ostateczną konsekwencją braku płatności jest egzekucja komornicza. Czy komornik może zająć konto? Tak, dlatego ważniejsze jest: Ile komornik może zabrać z konta? W naszym artykule poznamy wysokość kwoty wolnej od zajęcia i dowiemy się, jak odblokować konto zajęte przez komornika.

Zajęcie konta przez komornika jest sposobem na szybkie wyegzekwowanie długu!

Zajęcie konta przez komornika – czy to możliwe?

Chwilówka online pomaga, ale może też zaszkodzić, jeśli zlekceważymy termin spłaty. Dlatego zawsze przestrzegamy przed nieroztropnym pożyczaniem! Ranking chwilówek wspiera w doborze atrakcyjnych ofert, lecz o zwrocie pieniędzy powinien pamiętać sam dłużnik! Co zrobić, kiedy wierzyciel dochodzi swoich praw do roszczenia na drodze sądowej i czeka nas egzekucja komornicza?

Co może zabrać komornik? Czy komornik może zająć konto? Tak, wobec tego: ile komornik może zabrać z konta? I co właściwie powinniśmy rozumieć pod pojęciem „zajęcia komorniczego”? Zajęcie komornicze oznacza, że nie będziemy mogli korzystać ze zgromadzonych na koncie środków. To samo dotyczy przelewów i transakcji bezgotówkowych – zostaną one zablokowane. Komornik może zajmować konto aż do czasu spłaty należności. Czy może również zająć rachunki naszych bliskich? Warto to sprawdzić!

Czy komornik może zająć konto żony za długi męża?

W chwili zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólnota majątkowa, która oznacza również odpowiedzialność majątkową za długi. Wierzyciel może żądać uregulowania płatności z majątku wspólnego i osobistego w przypadku, gdy oboje małżonkowie są stronami czynności prawnej, będącej przyczyną powstania długu. W takiej sytuacji komornik może zająć konto żony za długi męża. Jeżeli pożyczkę zaciąga tylko jeden z małżonków, a drugi wyraził zgodę, wierzyciel może żądać zaspokojenia długu z majątku wspólnego i osobistego tego małżonka.

Jeśli zgody nie było, zaspokojenie wierzyciela następuje wyłącznie z majątku osobistego dłużnika. Co dzieje się po śmierci kredytobiorcy? Czy żona odpowiada za długi męża po jego śmierci? Wszystko zależy od tego, czy zmarły pozostawił spadek, czy zastosowanie ma dziedziczenie ustawowe. Zrzeczenie się spadku rozwiązuje problem dziedziczenia długów. Można też przyjąć spadek wprost, ze wszystkimi aktywami i pasywami bądź przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe. Co istotne, rozdzielność majątkowa nie zwalnia z odpowiedzialności za długi – po śmierci małżonka dziedziczymy tak, jakby intercyzy nie było.

Czy komornik może zająć konto dziecka?

Komornik nie ma prawa prowadzenia egzekucji komorniczej z majątku małoletniego. Dziecko nie odpowiada za długi rodziców, ponieważ między dzieckiem a rodzicami nie ma wspólnoty majątkowej. Dzieci mogą być pociągnięte do odpowiedzialności jedynie w sytuacji, kiedy:

 • po ukończeniu 18 roku życia poręczają kredyt rodziców, a oni nie są w stanie zwrócić długu,
 • nieświadomie przejmują dług rodziców, otrzymując od nich wartościowy element pochodzący z zadłużonego majątku.

Co dzieje się po śmierci rodziców? Zgodnie z art. 972 § 2 Kodeksu cywilnego, dzieci tak samo jako dorośli posiadają zdolność dziedziczenia. W imieniu małoletniego o spadku decyduje przedstawiciel ustawowy, który może przyjąć spadek wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza albo też odrzucić spadek. Jeśli przedstawiciel ustawowy nie złoży stosownego oświadczenia, osoba małoletnia z mocy prawa przejmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Czy wspólnota majątkowa oznacza również wspólną odpowiedzialność za długi?

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia?

Zgodnie z polskim prawem, komornik nie może pozbawić nas wszystkich środków do życia. Od 8 września 2016 roku obowiązują nowe limity zajęć komorniczych z kont bankowych. Ich wysokość zależy od formy umowy, jaka wiąże pracownika z pracodawcą. Ile komornik może zabrać z pensji, a ile komornik może zabrać z emerytury? Sprawdziliśmy wysokość kwoty wolnej od zajęcia, czyli rzeczywistą i prawnie ustaloną kwotę pieniędzy, jaką komornik musi zostawić do dyspozycji dłużnika.

Forma umowy Kwota wolna od zajęcia 2018 r.
   Umowa o pracę    2100 zł brutto, 1530 zł netto
   Umowa zlecenie    Przychód może zostać zajęty w całości/1560 zł netto            
   Umowa o dzieło    Przychód może zostać zajęty w całości
   Renta lub emerytura    772,35 zł netto
   Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy                 579,27 zł netto

 

Co ważne, zatrudnienie na umowę zlecenie nie musi skutkować zajęciem całości przychodu. Jeżeli poinformujemy komornika i udokumentujemy, że pieniądze pochodzące z jej tytułu są naszym jedynym (stałym i powtarzalnym!) źródłem utrzymania, zostaną zastosowane przepisy Kodeksu pracy. Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie wynosi 9,75 zł netto, co daje 1560 zł netto miesięcznie – i taka obowiązuje wówczas kwota wolna od zajęcia. W przypadku umowy o dzieło takie przepisy nie obowiązują.

Jakie świadczenia nie podlegają egzekucji komorniczej?

Nie wszystkie świadczenia podlegają egzekucji komorniczej. Komornik nie może zająć:

 • świadczeń alimentacyjnych,
 • świadczeń rodzinnych,
 • dodatków rodzinnych,
 • dodatków pielęgnacyjnych,
 • świadczeń z pomocy społecznej,
 • świadczenia 500+,
 • dodatku dla rodzin zastępczych.

Nie zapominajmy, że nie tylko niektóre świadczenia nie podlegają egzekucji komorniczej. Komornik nie może zająć także przedmiotów urządzenia domowego, odzieży codziennej, zapasów żywnościowych i opału na okres miesiąca czy odzieży koniecznej do wykonywania danego zawodu. Katalog ruchomości został rozszerzony wraz z nową ustawą o komornikach, która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku.

Kto blokuje środki na rachunku bankowym?

Blokadą środków na rachunku bankowym zajmuje się nie komornik, ale bank na wniosek uprawnionych do tego organów egzekucyjnych. Bank nie musi powiadamiać dłużnika o blokadzie, ale powinien to zrobić komornik. Jeżeli komornik nie powiadomi nas, że nasze konto zostanie zablokowane, możemy złożyć skargę na komornika. Przysługuje nam w każdej sytuacji, w której komornik nie dokonuje czynności, do której jest zobowiązany.

Zablokowane konto przez komornika – jak odblokować?

Kiedy komornik zajął konto, nie możemy bezczynnie czekać na dalszy rozwój sytuacji. Mamy trzy wyjścia z tej sytuacji. Możemy:

 1. Możliwie szybko spłacić zadłużenie, wraz z naliczonymi odsetkami i opłatami egzekucyjnymi. Powinniśmy dopilnować, aby do banku trafiło stosowne pismo o umorzeniu postępowania i nakazie odblokowania rachunku.
 2. Skontaktować się z komornikiem i złożyć wniosek o rozłożenie długu na raty.
 3. Postarać się o ograniczenie egzekucji z konta o określone wpływy.

Czy można założyć konto, na które nie wejdzie komornik? Zaraz to sprawdzimy!

Tylko terminowa spłata długów chroni przed komornikiem!

Konto bez komornika?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy istnieje bank, do którego nie ma dostępu komornik. A zatem - czy istnieje konto bez komornika? Nie! Komornik może zająć konto w dowolnym banku komercyjnym, banku spółdzielczym czy SKOK-u. Jak komornik szuka konta bankowego dłużnika? Komornik ma kilka sposobów na znalezienie konta nierzetelnego płatnika:

 • skorzystanie z systemu OGNIVO – głównego narzędzia do poszukiwania konta dłużnika. Do OGNIVO należy większość banków w Polsce, ale nie banki spółdzielcze ani SKOK-i,
 • składanie zapytań o konto dłużnika bezpośrednio u źródła,
 • otrzymanie numeru rachunku bankowego od samego dłużnika, który podaje go w trakcie rozmowy lub w oświadczeniu majątkowym,
 • otrzymanie informacji z ZUS-u lub Urzędu Skarbowego.

Temat kwoty wolnej od zajęcia czy blokady konta bankowego nie będzie nas dotyczyć, jeśli będziemy w terminie spłacać długi. Jeśli dopuścimy się opóźnień, możemy jeszcze rozwiązać problem zadłużenia w trybie postępowania windykacyjnego – windykator w odróżnieniu od komornika, nie ma tak szerokich kompetencji i chce polubownie zakończyć sprawę . Skorzystajmy z tej możliwości, aby nie uwikłać się w dalsze kłopoty! Co prawda nie możemy pójść do więzienia za długi związane z pożyczkami, ale im szybciej wyjdziemy z tarapatów finansowych, tym lepiej dla nas.

Aktualności

Kto zostanie Liderem IT?

Już po raz szósty firmy z branży IT staną w szranki,...

Dzięki wsparciu Loando.pl, Stomil Olsztyn pozyskał nowego piłkarza!

Stomil Olsztyn, najbardziej utytułowany piłkarski klub...

Wywiad z Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo - Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego

Podczas XIV edycji Kongresu Consumer Finance o wywiad...

Kontomatik przeprowadzi drugą edycję warsztatów o PSD2

22 listopada w Warszawie odbędzie się druga edycja...

VI edycja IT Future Expo - relacja z targów

W dniach 19-20 września odbyła się szósta już edycja...

Darmowe pożyczki
LendOn
3000 zł / 45 dni
Extraportfel
2900 zł / 45 dni
Netcredit
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 40 dni
Tani Kredyt
3100 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni
Kuki.pl
5000 zł / 30 dni
Ale gotówka
2000 zł / 30 dni
Finbo
3000 zł / 30 dni
Wandoo
2500 zł / 30 dni
Halopożyczka
2000 zł / 30 dni

Dodaj komentarz

##   ## ##  ## ##   ## ##  ## ##   ## 
###  ### ## ## ##   ## ## ## ##   ## 
#### ####  ####  ##   ##  ####  ##   ## 
## ### ##  ##  ##   ##  ##  ##   ## 
##   ##  ##  ##   ##  ##  ##   ## 
##   ##  ##  ##   ##  ##  ##   ## 
##   ##  ##   #######   ##   ####### 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola