Ile może zabrać komornik - kwota wolna od zajęcia komorniczego na 2020 rok

Zajęcie komornicze konta uniemożliwia korzystanie z dostępnych na rachunku środków. Czy komornik moze zabrac wszystko z konta dłużnika? Na szczęście nie. Suma, jaką komornik musi pozostawić, czyli kwota wolna od zajęcia komorniczego, to suma równa wynagrodzeniu minimalnemu w danym roku. W teście znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące egzekucji komorniczej.

Ile może zabrać komornik - kwota wolna od zajęcia komorniczego na 2020 rok
1.
Weź pożyczkę
12000 zł
30 dni
2.
Weź pożyczkę
8000 zł
30 dni
3.
Weź pożyczkę
10000 zł
30 dni
Zobacz cały Ranking chwilówek - kwiecień 2024
 1. Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2020 roku?
 2. Kwota wolna od zajęcia zależnie od źródła dochodu
 3. Jak wyliczana jest kwota wolna od zajęcia komorniczego z umowy o pracę?
 4. Ile komornik może zabrać z emerytury lub renty?
 5. Co może zająć komornik?
 6. Czego nie może zająć komornik?
 7. Konto bez komornika - czy istnieje konto, na które nie wejdzie komornik?
 8. Ile może zabrać komornik w 2020 roku - najważniejsze pytania i odpowiedzi

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2020 roku?

Komornik zablokował konto i nie wiesz, jak je odblokować? Zajęcie konta może trwać do czasu spłaty całości zadłużenia wobec wierzyciela. Co ważne, komornik nie ma prawa pozostawić nas bez środków do życia. Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2018 wynosiła 1530 zł, a kwota wolna od zajęcia w 2019 - 1633 zł. W 2020 roku komornik zajmujący nasze konto bankowe musi pozostawić na nim minimum 1878 zł. Kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego pozostaje niezmienna niezależnie od tego, czy dług wzrośnie, zmaleje lub czy zwiększy się liczba egzekucji komorniczych. To ile komornik musi zostawić na koncie zmieni się wyłącznie w przypadku zmiany wysokości lub rodzaju dochodów.

Kwota wolna od egzekucji różni się zależnie od:

 • rodzaju dochodów,
 • wymiaru godzinowego pracy,
 • rodzaju potrącenia / zadłużenia,
 • miejsca zamieszkania dłużnika - jeśli np. dłużnik wydaje znaczną kwotę na codzienny dojazd do pracy, wysokość jego realnego przychodu będzie niższa niż wskazywałyby na to wpływy na konto.

Jeśli dłużnik w trakcie egzekucji komorniczej posiada dochody na poziomie dwukrotności stawki minimalnej, czyli zarabia 3756 zł netto, komornik zgodnie z prawem może zająć mu 50 proc. miesięcznej pensji. Co ważne, w przypadku długów wynikających z niepłacenia alimentów, komornik może zająć 60 proc. pensji dłużnika. Ile najmniej musi zostawić komornik na koncie dłużnika? Najniższa kwota wynosi 40 proc. minimalnego wynagrodzenia netto, czyli w przypadku pracy w pełnym wymiarze godzin 751,2 zł na rękę miesięcznie. Kwota ta nie może być egzekwowana nawet za długi alimentacyjne.

Kwota wolna od zajęcia zależnie od źródła dochodu

Informacje o zajęciach komorniczych osób fizycznych są dostępne dla urzędów oraz instytucji finansowych. Jeśli zatem przeglądamy ranking chwilówek w poszukiwaniu pożyczki na spłatę komornika musimy mieć świadomość, że znaczna większość pożyczkodawców zweryfikuje nas m.in. w BIK i KRD. Jak sprawdzić własne zajęcie komornicze? Dane dostępne są po zalogowaniu się do swojej bankowości internetowej.

W zakładce dotyczącej szczegółów salda rachunku powinna być widoczna kwota pozostała do spłaty całości zadłużenia, czyli suma jaką ma prawo zablokować bank. Sam bank nie ma prawa pobierać opłat za realizację tytułu wykonawczego, ale koszty egzekucji komorniczej są doliczane do zadłużenia właściciela konta. Z każdej wyegzekwowanej kwoty komornik może potrącić należną mu opłatę w wysokości 10 proc. wyegzekwowanego świadczenia (minimum 200-300 zł).

Rodzaj dochodów Kwota wolna od zajęcia 2020 netto
Umowa o pracę na pełen etat
 • 1878 zł
Umowa o pracę na ¾ etatu
 • 1425 zł
Umowa o pracę na ½ etatu
 • 972 zł
Umowa o pracę na ⅓ etatu
 • 671 zł
Umowa o pracę na ¼ etatu
 • 526 zł
Umowa o dzieło/zlecenie
 • 0 zł jeśli umowa cywilnoprawna nie stanowi jedynego źródła utrzymania dłużnika
 • 50-40% świadczenia minimalnego jeśli umowa cywilnoprawna jest jedynym źródłem utrzymania dłużnika

Ile komornik może zająć ze świadczeń i zasiłków?

Zajęcia komornicze mogą obejmować nie tylko pensję z umowy o pracę, ale i dochody osiągane z innych źródeł. Egzekucja dotyczy m.in. świadczeń emerytalnych i rentowych oraz niektórych zasiłków. To ile komornik musi zostawić na koncie dłużnika zależy przede wszystkim od rodzaju należności. Przy długach alimentacyjnych egzekucja może objąć nawet zasiłek dla bezrobotnych.
 

Rodzaj dochodów Kwota wolna od zajęcia 2020 netto
Świadczenia emerytalne
 • 723 zł
Renta
 • 662 - 865 zł (zależnie od rodzaju świadczenia)
Zasiłek macierzyński
 • od 75% do 40% świadczenia minimalnego przy długach alimentacyjnych
Zasiłek chorobowy
 • od 75% do 40% świadczenia minimalnego przy długach alimentacyjnych
Zasiłek pogrzebowy
 • od 75% do 40% świadczenia minimalnego przy długach alimentacyjnych
Zasiłek dla bezrobotnych
 • 100 % świadczenia w egzekucji niealimentacyjnej (jeśli zasiłek stanowi jedyne źródło utrzymania)
 • min. 40% świadczenia minimalnego przy długach alimentacyjnych
Stypendium
 • 100 % świadczenia w egzekucji niealimentacyjnej (jeśli stypendium stanowi jedyne źródło utrzymania)
 • min. 40% świadczenia minimalnego przy długach alimentacyjnych

Jak wyliczana jest kwota wolna od zajęcia komorniczego z umowy o pracę?

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku będzie wynosić 2600 zł, czyli 1878 zł “na rękę”. Oznacza to wzrost wynagrodzenia o 350 zł w stosunku do roku 2019. Minimalna stawka godzinowa przy umowie zlecenie w 2020 roku zostanie podniesiona do 17 zł (11 zł netto). Kwota wolna od zajęcia komorniczego na rachunku bankowym to suma pieniędzy, jaką zgodnie z prawem komornik musi pozostawić dłużnikowi “na życie”, czyli rachunki, jedzenie etc. To ile może zabrać komornik z pensji jest uzależnione m.in. od wysokości płacy minimalnej w danym roku. Jeśli zatem dłużnik zarabia minimalną krajową, komornik nie może zająć jego pensji.

Zgodnie z art. 87 Kodeksu Pracy, kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę ma wysokość:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę na pełen etat musi być pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne, zaliczki na podatek dochodowy oraz wypłaty dokonywane do pracowniczego planu kapitałowego przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
 • 75 proc. minimalnego wynagrodzenia przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
 • 90 proc. minimalnego wynagrodzenia przy potrącaniu pieniężnych kar porządkowych przewidzianych w art. 108 kodeksu pracy.1

Ważne: Dla osób osiągających zmienny dochód (np. dłużnicy prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym będzie wyliczana dla każdego miesiąca oddzielnie. Niewykorzystana kwota nie przechodzi jednak na kolejny miesiąc, a limit zajęć egzekucyjnych pozostaje taki sam.

Ile komornik może zabrać z emerytury lub renty?

Kwota wolna od zajęcia wynosi do 75 proc. minimalnej emerytury lub renty. 1 marca 2020 roku ma nastąpić podwyżka rent i emerytur. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy na przełomie stycznia i lutego, ale zgodnie z prognozami rządu świadczenia mają wzrosnąć o 3,24 proc. Oznacza to, że najniższa obecnie emerytura w kwocie 935 zł na rękę wzrośnie o 28,71 zł i w roku 2020 wyniesie 963,71 zł.

Oznacza to, że kwota wolna od zajęcia z tytułu świadczenia emerytalnego wyniesie w przybliżeniu 723 zł w przypadku długów związanych z pożyczkami etc. Przy egzekucji długów alimentacyjnych komornik może zająć nawet 60 proc. otrzymywanej emerytury i renty. Połowę otrzymywanego świadczenia możemy natomiast stracić przy długach za za pobyt w domu pomocy społecznej, w zakładach opiekuńczo-leczniczych i w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Co może zająć komornik?

Nie reagowałeś na przesyłane przez windykatora monity ponaglające do spłaty długu? Kolejnym dokumentem, jaki otrzymasz może być zawiadomienie o rozpoczęciu egzekucji komorniczej. Wiele osób wyobraża sobie, że pismo od komornika oznacza automatyczną eksmisję z mieszkania własnościowego za niespłacone długi. Na szczęście procedura egzekucyjna jest bardziej przyjazna dłużnikowi. Na wniosek komornika potwierdzony sądownym nakazem zapłaty długu, bank ma obowiązek zablokować określoną sumę na koncie dłużnika. Jeśli na rachunku nie ma pełnej kwoty należności, konto zostaje zablokowane do czasu uregulowania całości zadłużenia lub do momentu, w którym wierzyciel wierzyciel zdecyduje o odwołaniu działań komornika poprzez złożenie wniosku o umorzenie lub zakończenie egzekucji komorniczej.

Co ważne, to nie bank, a komornik musi poinformować dłużnika o wszczęciu egzekucji. Zawiadomienie jest przesyłane listem poleconym. Jeśli dłużnik nie poinformował windykatora o zmianie miejsca zamieszkania i nie dostał zawiadomienia komorniczego, to i tak zgodnie z Kodeksem Prawa Administracyjnego po 14 dniach dokument uznaje się za doręczony. Po zablokowaniu konta przez komornika, może on zająć:

 • wynagrodzenie z umowy o pracę / dzieło / zlecenie,
 • premie, nagrody, pensje trzynastki, odprawy, odszkodowania, prowizje,
 • dochody z działalności gospodarczej,
 • emeryturę,
 • rentę,
 • zasiłek macierzyński,
 • zasiłek chorobowy,
 • zasiłek pogrzebowy,
 • zwrot podatku / nadpłata podatku,
 • ulgę na dziecko.

Jeśli na konto nie wpływają dochody umożliwiające egzekucję, rozpoczną się licytacje komornicze mienia osoby zadłużonej. Podobnie jak w przypadku zajęcia konta, komornik ma obowiązek poinformowania dłużnika w wszczęciu kolejnego etapu egzekucji. Jeśli dłużnik doprowadził do zadłużenia przewyższającego wartość jego majątku, ostatecznym sposobem na oddłużenie będzie ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Czego nie może zająć komornik?

Zgodnie z nową ustawą o komornikach, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, z egzekucji komorniczej zwolnione są m.in. przedmioty użytku domowego, odzież codzienna, zapasy żywności, opał na okres miesiąca oraz rzeczy niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej. Co jeszcze nie podlega egzekucji komorniczej? Między innymi dochody tj.:

 • świadczenia socjalne / rodzinne (w tym 500+),
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • dodatek rodzinny / pielęgnacyjny / porodowy / dla sierot zupełnych,
 • świadczenia wychowawcze,
 • zasiłek dla opiekunów,
 • alimenty / świadczenia wypłacane przy bezskutecznej egzekucji alimentów,
 • świadczenia integracyjne,
 • stypendium,
 • zasiłek dla bezrobotnych.

Ważne: Jeśli dłużnik posiada dodatkowe źródło dochodu, możliwa jest egzekucja komornicza niektórych z wyżej wymienionych świadczeń.

Konto bez komornika - czy istnieje konto, na które nie wejdzie komornik?

Zastanawiasz się, gdzie założyć konto bankowe zabezpieczone przed komornikiem? Niestety nie ma tu wielu opcji. Uprawnienia komornika różnią się o uprawnień windykatora terenowego. O ile windykator może tylko prowadzić z nami negocjacje, o tyle komornik może zająć konto w dowolnym banku komercyjnym, banku spółdzielczym czy SKOK-u. Zajęcia komornicze dotyczą kont oszczędnościowych, oszczędnościowo - rozliczeniowych oraz terminowych lokat oszczędnościowych. Za konto bankowe bez komornika może być uznane tzw. konto socjalne, na które przelewać można otrzymywane świadczenia i dodatki socjalne (np.500+ na dziecko) czy zasiłki socjalne. Produkt dostępny jest m.in. w banku PKO, ING, Santander, mBank, Alior Bank i Banku Spółdzielczym. Prowadzenie konta nic nie kosztuje, ale o jego założeniu należy poinformować komornika.

Konto socjalne będzie wolne od komornika nawet, jeśli zgromadzone na nim środki będą wyższe niż kwota wolna od potrąceń. Jest jednak warunek - wpływów na konto nie można mieszać z dochodami z alimentów czy umowy o pracę, które podlegają egzekucji komorniczej. Oznacza to, że jeśli przelejemy na takie konto pieniądze z pożyczki dla zadłużonych, komornik może zająć całą pożyczoną kwotę.

Ile może zabrać komornik w 2020 roku - najważniejsze pytania i odpowiedzi

Komornik może zająć konto dłużnika za niespłacone kredyty, chwilówki, podatki czy mandaty. Przedawnienie długu może nigdy nie nastąpić, dlatego lepiej nie odkładać spłaty na później. Jeśli otrzymamy zawiadomienie o wszczęciu przeciw nam egzekucji pamiętajmy, że choć komornik może zająć nasze konto to nie może zająć całego miesięcznego dochodu. Poniżej wszystko co należy wiedzieć o kwocie wolnej od zajęcia 2020.

 1. Ile wynosi kwota wolna od zajęcia 2020? - Kwota wolna od zajęć komorniczych z tytułu umowy o pracę w 2020 roku wynosi 1878 zł netto.
 2. Czy możliwe jest zajęcie konta przez komornika bez powiadomienia? - Nie. Komornik ma obowiązek przesłać do dłużnika zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Jeśli z powodu zmiany adresu zamieszkania zawiadomienie do trafi do rąk dłużnika, to egzekucja nadal może się rozpocząć.
 3. Jak sprawdzić zajęcie komornicze? - Zajęcia komornicze można sprawdzić w bazach BIK, KRD, ERIF, BIG Infomonitor oraz u samego komornika, po złożeniu pisemnej prośby. Zablokowana suma środków będzie natomiast widoczna w bankowości internetowej, w zakładce dotyczącej szczegółów salda.
 4. Gdzie założyć konto bez dostępu komornika? - Konto bez komornika to konto socjalne, na które powinny być wpłacane wyłącznie świadczenia socjalne. Produkt dostępny jest m.in. w banku PKO, ING, Santander, mBank, Alior Bank i Banku Spółdzielczym.
 5. Ile komornik może zabrać z pensji minimalnej? - Komornik nie może zająć kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę w danym roku. Jest to tzw. kwota wolna od zajęcia komorniczego.
 6. Ile komornik może zabrać z wypłaty? - Przy długach niealimentacyjnych komornik musi pozostawić na koncie dłużnika równowartość pensji na poziomie płacy minimalnej w danym roku.
 7. Ile komornik może zabrać z pensji za alimenty? - W przypadku długów alimentacyjnych komornik może zająć do 60 proc. pensji na poziomie płacy minimalnej.
 8. Ile może zabrać komornik z umowy zlecenia lub umowy o dzieło? - W przypadku umowy zlecenia i umowy o dzieło kwota wolna od potrąceń komorniczych wynosi 0 zł. Komornik ma zatem prawo zająć całe wynagrodzenie dłużnika. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dłużnik udowodni, że umowa ma charakter powtarzalny, a osiągane z niej dochody są jego jedynym źródłem utrzymania.
 9. Ile może zabrać komornik z pensji na ½ lub ¾ etatu? - Kwota wolna od zajęcia na rachunku obowiązuje również w przypadku dłużników pracujących na część etatu. Chroniona kwota jest jednak niższa proporcjonalnie do wymiaru godzinowego pracy.
 10. Ile komornik może zabrać z emerytury lub renty? - W przypadku dłużników utrzymujących się z emerytury lub renty komornik może zająć od 25 do 60 proc. otrzymywanego świadczenia, zależnie od rodzaju długu.
 11. Czy komornik może zabrać 13 emeryturę? - Nie, świadczenie to jest zwolnione z zajęć komorniczych. Jeśli jednak ZUS przesłał 13-tkę jednym przelewem z podstawową emeryturą, komornik może ją zablokować. W takiej sytuacji należy jak najszybciej skontaktować się z komornikiem i poinformować go o tym fakcie.
 12. Czy komornik może zająć rentę rodzinną? - Tak, jeśli jest ona wyższa niż 75 proc. najniższej emerytury lub renty w danym roku. Na to ile komornik może zabrać z renty rodzinnej, tak jak w przypadku renty zwykłej, wpływa także rodzaj zadłużenia.
 13. Czy komornik może zająć zwrot podatku na dzieci? - Tak. Wszystkie zwroty podatku mogą być zajęte przez komornika, w tym także ulga na dzieci.
 14. Jak sprawdzić czy komornik zajął zwrot podatku? -
 15. Czy komornik może zająć 500+, alimenty lub zasiłek rodzinny? - Nie. Zgodnie z prawem świadczenia socjalne oraz alimenty i dodatki na dzieci są całkowicie zwolnione z egzekucji komorniczej.
 16. Czy komornik może zająć konto oszczędnościowe? - Tak, komornik może zająć każdy rodzaj konta w tym konto oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe czy rachunki terminowych lokat oszczędnościowych. Nie ma znaczenia czy konto będzie osobiste czy wspólne z inną osobą.
 17. Czy komornik może zająć konto firmowe za prywatne długi? - Tak, komornik może zająć każdy rodzaj konta. W przypadku kont firmowych nie obowiązuje kwota wolna od zajęcia, ale komornik nie może zająć kwot przeznaczonych na bieżące wynagrodzenia pracowników. Wypłaty pensji dokonuje bank na podstawie zezwolenia komornika. W podobny sposób wypłacane są także świadczenia alimentacyjne.
 18. Czy komornik może zająć wynagrodzenie dziecka za długi rodziców? - Nie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której osoba po 18 roku życia decyduje się być poręczycielem kredytu rodziców lub nastąpi nieświadome przejęcie długu.

 1. Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/ WDU20112321377/T/D20111377L.pdf

Aktualności

CreamFinance zmienia się w AvaFin!

Redakcja Loando pragnie poinformować, że CreamFinance...

CreamFinance świętuje 10 urodziny!

W imieniu grupy Loando składamy najlepsze życzenia...

Patric Koeck został nowym CEO w Grupie Creamfinance

Od 15 stycznia 2020 r. stanowisko CEO w Grupie Creamfinance...

Reklama VIA SMS - sprawdź na co przeznaczyć pożyczkę!

VIA SMS to firma pożyczkowa, która nieustannie się...

Kto zostanie Liderem IT?

Już po raz szósty firmy z branży IT staną w szranki,...

Nawyki turystów, czyli podróżowanie na przestrzeni lat

Dziś wyjazd na wakacje jest o wiele prostszy niż dawniej....

Polska na czele krajów z rozwiniętą bankowością internetową

Według Deloitte, bankowość elektroniczna w Polsce ma...

Darmowe pożyczki
Finbo
5000 zł / 30 dni
Netcredit
10000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Miloan
3000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Ekspres Pożyczka
5000 zł / 30 dni
Feniko
1000 zł / 30 dni
OROS.pl
5000 zł / 30 dni
Crezu
5000 zł / 60 dni

Dodaj komentarz

##   ## ##  ## ######## ##   ## ######## 
##   ## ## ## ##   ## ##   ## ##   ## 
##   ##  ####  ##   ## ##   ## ##   ## 
#########  ##  ######## ##   ## ######## 
##   ##  ##  ##  ##  ##   ## ##  ##  
##   ##  ##  ##  ## ##   ## ##  ## 
##   ##  ##  ##   ## ####### ##   ## 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze

lukasz40 2020-04-30 14:40:31 #4682
czy ktos moze mi powiedziec, te 40% które komornik powinien zostawic po zajęcie 60^ wynagrodzenia (mam alimenty) to jest netto juz? Dostałem 2880 netto i te 40% u mnie wyszło ok. 530 zł. Jak to mozliwe? ksiegowa zle policzyła?
Odpowiedz
west 2020-03-27 20:04:23 #4630
Głupoty .... Kwota wolna od potrąceń z rachunku bankowego to kwota brutto, a nie netto. Czyli w 2020r jakieś 1950zł.
Odpowiedz
Karol Szymański 2020-09-23 16:04:04 #4887
Ma pan całkowitą rację.
Odpowiedz
Alicja 2020-09-23 16:06:22 #4888
Racja
Odpowiedz
gość 2020-01-28 08:51:03 #4358
Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2020 roku jest źle wyliczona, bardzo proszę o poprawienie błęu
Odpowiedz