Zablokowane konto przez komornika - jak je odblokować?

Komornik zajął ci konto za długi? Sprawdź, co możesz zrobić. Z tekstu dowiesz się, na jak długo komornik może zablokować konto i kiedy zgodnie z prawem komornik musi odblokować konto dłużnika. Ostrzegamy, że podczas egzekucji komorniczej zablokowane może zostać nawet środki na koncie bliskiej ci osoby do wysokości zadłużenia powiększonego o koszty egzekucyjne.

Zablokowane konto przez komornika - jak je odblokować?
1.
Weź pożyczkę
12000 zł
30 dni
2.
Weź pożyczkę
8000 zł
30 dni
3.
Weź pożyczkę
10000 zł
30 dni
Zobacz cały Ranking chwilówek - kwiecień 2024
 1. Zajęcie konta przez komornika - jak odblokować konto?
 2. Kiedy komornik może zająć konto?
 3. Jak komornik zajmuje konto?
 4. Jak sprawdzić za co komornik zajął konto?
 5. Czy możliwe jest zajęcie konta przez komornika bez powiadomienia?
 6. Czy komornik może zająć konto żony za długi męża?
 7. Czy komornik może zająć konto dziecka?

Zajęcie konta przez komornika - jak odblokować konto?

Czy komornik może zająć konto bankowe dłużnika? Jak najbardziej. Egzekucja komornicza rozpoczyna się właśnie od zajęcia miesięcznej pensji dłużnika. To ile komornik może zabrać z konta uzależnione jest od aktualnie obowiązującej kwoty wolnej od zajęć komorniczych. Odpowiedź na pytanie, na jak długo komornik może zablokować konto jest prosta. Komornik może blokować środki na naszym koncie do czasu spłaty całości zadłużenia, powiększonej o koszty windykacji i koszty postępowania komorniczego. Po spłacie należności, powinniśmy przesłać pismo do komornika o odblokowanie konta i dopilnować, by do banku trafiło przesłane przez komornika pismo o zakończeniu postępowania i nakazie odblokowania rachunku. Ile trwa odblokowanie konta bankowego przez komornika?

Procedura może zająć nawet kilkanaście dni. Dopiero po tym czasie odzyskamy dostęp do rachunku. Czy możliwe jest odblokowanie konta przez komornika przed spłatą całości zadłużenia? Tak, ale wyłącznie jeśli wierzyciel wyśle do komornika zgodę na odstąpienie od zajęcia konta, np. w sytuacji zawarcia ugody z dłużnikiem. W kryzysowych sytuacjach, jeśli nie jesteśmy w stanie uregulować zadłużenia, ale nie chcemy stracić majątku, możemy skontaktować się z komornikiem i złożyć wniosek o rozłożenie długu na raty. Wniosek do komornika o odblokowanie konta bankowego można złożyć także, jeśli egzekucja została wszczęta bezpodstawnie z powodu pomyłki lub zaniechania samego wierzyciela.

Przykładem może być niedopełnienie przez wierzyciela obowiązku natychmiastowego poinformowania o spłacie zaległego długu. Jeśli na nasz rachunek wpływają dochody z różnych źródeł, np. niezbędne alimenty na dziecko, to warto złożyć wniosek o ograniczenie egzekucji z rachunku bankowego.

Kiedy komornik może zająć konto?

Po zgłoszeniu długu przez wierzyciela, wobec dłużnika rozpoczyna się windykacja polubowna. Na tym etapie windykator prowadzi rozmowy z osobą zadłużoną i stara się znaleźć dogodny dla obu stron sposób i termin uregulowania zadłużenia. Jeśli windykacja miękka nie przynosi oczekiwanych rezultatów, a dłużnik nie chce współpracować, wierzyciel ma prawo skierować pozew o spłatę zobowiązania do sądu.

Po rozpatrzeniu sprawy wydany może zostać sądowy nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności. Właśnie ta klauzula stanowi podstawę do rozpoczęcia egzekucji komorniczej, czyli zajęciu majątku dłużnika na poczet spłaty należności wobec wierzyciela. Na etapie początkowym egzekucji, komornik ma obowiązek powiadomić dłużnika o wszczęciu postępowania, po czym następuje ustalenie wysokości jego majątku.

Zanim komornik zapuka do naszych drzwi, następuje blokada konta przez komornika. Zajęcie komornicze konta oznacza, że nie będziemy mogli korzystać ze zgromadzonych na koncie środków, a zatem wypłacać gotówki i dokonywać przelewów. Każde wpływy na konto przewyższające minimalną kwotę wolną od zajęcia, zostają przekazane na spłatę zadłużenia. Komornik może zajmować konto aż do całkowitej spłaty należności z środków obecnych lub przyszłych. Z tego powodu nawet jeśli skorzystamy z pożyczki dla zadłużonych dla osób z komornikiem, to pieniądze przelana na nasze konto zostaną zablokowane.

Jak komornik zajmuje konto?

Zanim nastąpi zajęcie komornicze na koncie dłużnika, najpierw komornik musi to konto znaleźć. Istnieje kilka sposobów na znalezienie rachunku nierzetelnego płatnika. Wśród nich wymienić można:

 • skorzystanie z danych KIR przez system OGNIVO,
 • złożenie za pośrednictwem banku zapytania do Centralnej Informacji o Rachunkach,
 • skierować zapytanie do biura rachunkowego dłużnika przedsiębiorcy,
 • składanie zapytań o konto dłużnika bezpośrednio u źródła, czyli u wierzyciela,
 • otrzymanie numeru rachunku bankowego od samego dłużnika, który podaje go w trakcie rozmowy lub w oświadczeniu majątkowym,
 • otrzymanie informacji z ZUS-u lub Urzędu Skarbowego.

Po zdobyciu informacji o koncie dłużnika, komornik może przystąpić do egzekucji. Wystarczy, że prześle on do banku zawiadomienie w formie elektronicznej, które będzie opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Po otrzymaniu od komornika informacji o wysokości należności podlegającej egzekucji, bank “zamraża” środki zgromadzone na koncie dłużnika na kilka dni, lub niezwłocznie przekazuje wymaganą kwotę na pokrycie zadłużenia. Jeśli dłużnik posiada w kilka rachunków bankowych, to wszystkie one zostają zajęte na poczet spłaty długu.

Jak sprawdzić za co komornik zajął konto?

Każdy dłużnik ma prawo wiedzieć za co zostało zajęte jego konto. Informacje takie znaleźć można w sądowym nakazie zapłaty lub powiadomieniu o wszczęciu egzekucji. Jeśli mieszkamy pod nowym adresem i pisma te nie trafiły do naszych rąk, po upływie określonego czasu możliwe będzie zajęcie konta przez komornika. Jeśli nie wiemy za jakie długi nasze konto zostało zablokowane przez komornika, konieczny będzie kontakt z komornikiem. Dłużnik ma prawo dowiedzieć się:

 • na jakiej podstawie prowadzona jest egzekucja,
 • kto jest wierzycielem,
 • jaka jest wysokość zadłużenia powiększona o koszty windykacyjne,
 • zwrócić się do komornika z prośbą o wgląd do akt komorniczych,
 • złożyć wniosek o sporządzenie i wydanie kopii aty komorniczych.

Czy możliwe jest zajęcie konta przez komornika bez powiadomienia?

Zajęcie komornicze rachunku bankowego spotyka wielu dłużników. W przeszłości zdarzały się nawet przypadki omyłkowej egzekucji pieniędzy, przez co właściciel konta z dnia na dzień pozostawał bez pieniędzy. Blokadą środków na rachunku bankowym zajmuje się nie komornik, ale bank na wniosek uprawnionych do tego organów egzekucyjnych. Bank nie musi powiadamiać dłużnika o blokadzie, ale powinien to zrobić komornik. Dzięki zmianom w prawie nie jest już możliwe zajęcie konta przez komornika bez powiadomienia o tym fakcie potencjalnego dłużnika. Obecnie bank przekazuje komornikowi zajęte środki dopiero po upływie 7 dni od zablokowania rachunku (wyłącznie przy egzekucji bieżących rent i alimentów pieniądze są przekazywane komornikowi bezzwłocznie). Dzięki powiadomieniu z banku, dłużnik może na czas na:

 • odwołanie się od decyzji o zajęciu konta,
 • złożyć skargę na czynności komornika,
 • powiadomić komornika o podjęciu działań mających na celu zawieszenie / umorzenie egzekucji,
 • złożyć wniosek sądowe orzeczenie, które pozwoli wstrzymać egzekucję.

Komornik zajął twoje konto bez powiadomienia? Możesz złożyć na niego skargę! Przysługuje nam ona w każdej sytuacji, w której komornik nie dokonuje czynności, do której jest zobowiązany.

Czy komornik może zająć konto żony za długi męża?

Zajęcie komornicze konta dotyczy wszystkich kont dłużnika, w tym konta osobistego, firmowego oraz konta wspólnego. Kiedy ponosimy odpowiedzialność za długi partnera? Przede wszystkim w sytuacji, gdy między małżonkami była wspólnota majątkowa. Jeśli oboje małżonkowie są stronami czynności prawnej będącej przyczyną powstania długu, to wierzyciel może żądać uregulowania płatności z majątku wspólnego i osobistego małżonków. Zajęcie konta partnera jest też możliwe, jeśli pożyczkę zaciąga tylko jeden z małżonków, ale drugi wiedział o zobowiązaniu i wyraził na to zgodę.

Czy żona odpowiada za długi męża po jego śmierci nawet, jeśli o nich nie wiedziała? Wszystko zależy od tego, czy zmarły pozostawił spadek, czy zastosowanie ma dziedziczenie ustawowe. Zrzeczenie się spadku rozwiązuje problem dziedziczenia długów.

Można też przyjąć spadek wprost, ze wszystkimi aktywami i pasywami bądź przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe. Co istotne, rozdzielność majątkowa nie zwalnia z odpowiedzialności za długi – po śmierci małżonka dziedziczymy tak, jakby intercyzy nie było.

Czy komornik może zająć konto dziecka?

Komornik nie ma prawa prowadzenia egzekucji komorniczej z majątku małoletniego. Dziecko nie odpowiada za długi rodziców, ponieważ między dzieckiem a rodzicami nie ma wspólnoty majątkowej. Dzieci mogą być pociągnięte do odpowiedzialności jedynie jeśli:

 • po ukończeniu 18 roku życia poręczają kredyt rodziców, a oni nie są w stanie zwrócić długu,
 • nieświadomie przejmują dług rodziców, otrzymując od nich wartościowy element pochodzący z zadłużonego majątku.

Co dzieje się po śmierci rodziców? Zgodnie z art. 972 § 2 Kodeksu cywilnego, dzieci tak samo jako dorośli posiadają zdolność dziedziczenia. W imieniu małoletniego o spadku decyduje przedstawiciel ustawowy, który może przyjąć spadek wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzucić spadek. Jeśli przedstawiciel ustawowy nie złoży stosownego oświadczenia, osoba małoletnia z mocy prawa przejmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Artykuły

Pożyczki społecznościowe - poradnik i opinie!

Kiedy brakuje nam pieniędzy, pierwszą myślą jest pożyczka...

Ustawa antylichwiarska - najważniejsze informacje

Można śmiało stwierdzić, że klientów instytucji pozabankowych...

Pożyczka dla bezrobotnych – chwilówki dla osób bez zatrudnienia

Według danych GUS z 2018 roku, bezrobocie spada, ale...

Kredyt na wesele. Ile kosztuje przyjęcie weselne?

Jeżeli planujesz wejść w związek małżeński, a nie masz...

Zakupy na raty - zasil konto ekstra gotówką na letnie wyprzedaże

W popularnej sieci odzieżowej Zara wyprzedaż letnia...

Pożyczka dla emerytów i rencistów − które firmy?

Bardzo często gdy planujemy złożyć wniosek o chwilówkę...

Poręczenie pożyczki – na czym polega oraz kiedy się opłaca?

Na rynku pożyczek pozabankowych znajdziemy nie tylko...

Kiedy ponosimy odpowiedzialność za długi partnera?

Każda para ma swój sposób na finanse. Tuż po zaręczynach...

Dodaj komentarz

##   ## ##  ## ########  #######  ####### 
##   ## ## ## ##   ## ##   ## ##   ## 
##   ##  ####  ##   ## ##   ## ##   ## 
##   ##  ##  ######## ##   ## ##   ## 
##   ##  ##  ##  ##  ##   ## ## ## ## 
##   ##  ##  ##  ## ##   ## ##  ## 
 #######   ##  ##   ## #######  ##### ## 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze